Zoznam súborov balíka mozvoikko v squeeze architektúry amd64

/usr/lib/mozvoikko/libmozvoikko.so
/usr/share/doc/mozvoikko/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mozvoikko/changelog.gz
/usr/share/doc/mozvoikko/copyright
/usr/share/mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}/{b676e3ff-cda7-4e0c-b2b8-74e4bb40a67a}/chrome.manifest
/usr/share/mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}/{b676e3ff-cda7-4e0c-b2b8-74e4bb40a67a}/components
/usr/share/mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}/{b676e3ff-cda7-4e0c-b2b8-74e4bb40a67a}/install.rdf