Zoznam súborov balíka gtk-sharp2-gapi v squeeze architektúry amd64

/usr/bin/gapi2-codegen
/usr/bin/gapi2-fixup
/usr/bin/gapi2-parser
/usr/lib/gtk-sharp-2.0/gapi-fixup.exe
/usr/lib/gtk-sharp-2.0/gapi-parser.exe
/usr/lib/gtk-sharp-2.0/gapi2xml.pl
/usr/lib/gtk-sharp-2.0/gapi_codegen.exe
/usr/lib/gtk-sharp-2.0/gapi_pp.pl
/usr/lib/pkgconfig/gapi-2.0.pc
/usr/share/doc/gtk-sharp2-gapi/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gtk-sharp2-gapi/changelog.gz
/usr/share/doc/gtk-sharp2-gapi/copyright
/usr/share/man/man1/gapi2-codegen.1.gz
/usr/share/man/man1/gapi2-fixup.1.gz
/usr/share/man/man1/gapi2-parser.1.gz