všetky možnosti
squeeze  ]

Virtuálny balík: erlang-abi-13.a

Toto je virtuálny balík. Pozrite si politiku Debianu, kde nájdete definíciu virtuálnych balíkov.

Balíky poskytujúce erlang-abi-13.a

erlang-base
virtuálny stroj a základné aplikácie Erlang/OTP
erlang-base-hipe
Erlang/OTP HiPE enabled virtual machine and base applications