Zoznam súborov balíka epiphany v squeeze architektúry amd64

/usr/games/epiphany-game
/usr/share/applications/epiphany-game.desktop
/usr/share/doc/epiphany/AUTHORS
/usr/share/doc/epiphany/README
/usr/share/doc/epiphany/TODO
/usr/share/doc/epiphany/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/epiphany/changelog.gz
/usr/share/doc/epiphany/copyright
/usr/share/man/man6/epiphany-game.6.gz
/usr/share/menu/epiphany
/usr/share/pixmaps/epiphany-game.xpm