Zoznam súborov balíka libpdf-writer-ruby1.8 v squeeze architektúry all

/usr/bin/techbook
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/charts.rb
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/charts/stddev.rb
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/math.rb
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/quickref.rb
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/simpletable.rb
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/techbook.rb
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer.rb
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/arc4.rb
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/fontmetrics.rb
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/fonts/Courier-Bold.afm
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/fonts/Courier-BoldOblique.afm
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/fonts/Courier-Oblique.afm
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/fonts/Courier.afm
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/fonts/Helvetica-Bold.afm
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/fonts/Helvetica-BoldOblique.afm
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/fonts/Helvetica-Oblique.afm
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/fonts/Helvetica.afm
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/fonts/MustRead.html
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/fonts/Symbol.afm
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/fonts/Times-Bold.afm
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/fonts/Times-BoldItalic.afm
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/fonts/Times-Italic.afm
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/fonts/Times-Roman.afm
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/fonts/ZapfDingbats.afm
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/graphics.rb
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/graphics/imageinfo.rb
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/lang.rb
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/lang/en.rb
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/object.rb
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/object/action.rb
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/object/annotation.rb
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/object/catalog.rb
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/object/contents.rb
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/object/destination.rb
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/object/encryption.rb
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/object/font.rb
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/object/fontdescriptor.rb
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/object/fontencoding.rb
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/object/image.rb
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/object/info.rb
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/object/outline.rb
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/object/outlines.rb
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/object/page.rb
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/object/pages.rb
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/object/procset.rb
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/object/viewerpreferences.rb
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/ohash.rb
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/oreader.rb
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/state.rb
/usr/lib/ruby/1.8/pdf/writer/strokestyle.rb
/usr/share/doc/libpdf-writer-ruby1.8/README
/usr/share/doc/libpdf-writer-ruby1.8/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libpdf-writer-ruby1.8/changelog.gz
/usr/share/doc/libpdf-writer-ruby1.8/copyright
/usr/share/man/man1/techbook.1.gz