Zoznam súborov balíka gramps v squeeze architektúry all

/usr/bin/gramps
/usr/share/application-registry/gramps.applications
/usr/share/applications/gramps.desktop
/usr/share/doc/gramps/AUTHORS
/usr/share/doc/gramps/FAQ.gz
/usr/share/doc/gramps/NEWS.gz
/usr/share/doc/gramps/README
/usr/share/doc/gramps/README.Debian
/usr/share/doc/gramps/TODO
/usr/share/doc/gramps/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gramps/copyright
/usr/share/gramps/Assistant.py
/usr/share/gramps/AutoComp.py
/usr/share/gramps/Bookmarks.py
/usr/share/gramps/COPYING
/usr/share/gramps/Date.py
/usr/share/gramps/DateEdit.py
/usr/share/gramps/DateHandler/_DateDisplay.py
/usr/share/gramps/DateHandler/_DateHandler.py
/usr/share/gramps/DateHandler/_DateParser.py
/usr/share/gramps/DateHandler/_DateUtils.py
/usr/share/gramps/DateHandler/_Date_bg.py
/usr/share/gramps/DateHandler/_Date_ca.py
/usr/share/gramps/DateHandler/_Date_cs.py
/usr/share/gramps/DateHandler/_Date_de.py
/usr/share/gramps/DateHandler/_Date_es.py
/usr/share/gramps/DateHandler/_Date_fi.py
/usr/share/gramps/DateHandler/_Date_fr.py
/usr/share/gramps/DateHandler/_Date_hr.py
/usr/share/gramps/DateHandler/_Date_it.py
/usr/share/gramps/DateHandler/_Date_lt.py
/usr/share/gramps/DateHandler/_Date_nb.py
/usr/share/gramps/DateHandler/_Date_nl.py
/usr/share/gramps/DateHandler/_Date_pl.py
/usr/share/gramps/DateHandler/_Date_pt.py
/usr/share/gramps/DateHandler/_Date_ru.py
/usr/share/gramps/DateHandler/_Date_sk.py
/usr/share/gramps/DateHandler/_Date_sl.py
/usr/share/gramps/DateHandler/_Date_sr.py
/usr/share/gramps/DateHandler/_Date_sv.py
/usr/share/gramps/DateHandler/__init__.py
/usr/share/gramps/DbState.py
/usr/share/gramps/DdTargets.py
/usr/share/gramps/DisplayState.py
/usr/share/gramps/Errors.py
/usr/share/gramps/ExportAssistant.py
/usr/share/gramps/ExportOptions.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Event/_AllEvents.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Event/_ChangedSince.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Event/_EventPrivate.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Event/_HasAttribute.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Event/_HasData.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Event/_HasGallery.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Event/_HasIdOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Event/_HasMarkerOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Event/_HasNote.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Event/_HasNoteMatchingSubstringOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Event/_HasNoteRegexp.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Event/_HasReferenceCountOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Event/_HasSource.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Event/_HasType.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Event/_MatchesFilter.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Event/_MatchesPersonFilter.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Event/_MatchesSourceFilter.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Event/_RegExpIdOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Event/__init__.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Family/_AllFamilies.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Family/_ChangedSince.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Family/_ChildHasIdOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Family/_ChildHasNameOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Family/_FamilyPrivate.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Family/_FatherHasIdOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Family/_FatherHasNameOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Family/_HasAttribute.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Family/_HasEvent.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Family/_HasGallery.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Family/_HasIdOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Family/_HasLDS.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Family/_HasMarkerOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Family/_HasNote.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Family/_HasNoteMatchingSubstringOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Family/_HasNoteRegexp.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Family/_HasReferenceCountOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Family/_HasRelType.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Family/_HasSource.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Family/_IsBookmarked.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Family/_MatchesFilter.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Family/_MemberBase.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Family/_MotherHasIdOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Family/_MotherHasNameOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Family/_RegExpChildName.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Family/_RegExpFatherName.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Family/_RegExpIdOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Family/_RegExpMotherName.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Family/_SearchChildName.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Family/_SearchFatherName.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Family/_SearchMotherName.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Family/__init__.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/MediaObject/_AllMedia.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/MediaObject/_ChangedSince.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/MediaObject/_HasAttribute.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/MediaObject/_HasIdOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/MediaObject/_HasMedia.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/MediaObject/_HasNoteMatchingSubstringOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/MediaObject/_HasNoteRegexp.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/MediaObject/_HasReferenceCountOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/MediaObject/_MatchesFilter.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/MediaObject/_MediaPrivate.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/MediaObject/_RegExpIdOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/MediaObject/__init__.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Note/_AllNotes.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Note/_ChangedSince.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Note/_HasIdOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Note/_HasMarkerOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Note/_HasNote.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Note/_HasReferenceCountOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Note/_MatchesFilter.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Note/_MatchesRegexpOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Note/_MatchesSubstringOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Note/_NotePrivate.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Note/_RegExpIdOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Note/__init__.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_ChangedSince.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_DeepRelationshipPathBetween.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_Disconnected.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_Everyone.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_FamilyWithIncompleteEvent.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_HasAddress.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_HasAssociation.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_HasAttribute.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_HasBirth.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_HasCommonAncestorWith.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_HasCommonAncestorWithFilterMatch.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_HasCompleteRecord.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_HasDeath.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_HasEvent.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_HasFamilyAttribute.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_HasFamilyEvent.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_HasGallery.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_HasIdOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_HasLDS.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_HasMarkerOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_HasNameOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_HasNote.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_HasNoteMatchingSubstringOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_HasNoteRegexp.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_HasRelationship.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_HasSource.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_HasSourceOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_HasTextMatchingRegexpOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_HasTextMatchingSubstringOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_HasUnknownGender.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_HaveAltFamilies.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_HaveChildren.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_IncompleteNames.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_IsAncestorOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_IsAncestorOfFilterMatch.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_IsBookmarked.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_IsChildOfFilterMatch.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_IsDefaultPerson.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_IsDescendantFamilyOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_IsDescendantOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_IsDescendantOfFilterMatch.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_IsFemale.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_IsLessThanNthGenerationAncestorOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_IsLessThanNthGenerationAncestorOfBookmarked.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_IsLessThanNthGenerationAncestorOfDefaultPerson.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_IsLessThanNthGenerationDescendantOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_IsMale.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_IsMoreThanNthGenerationAncestorOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_IsMoreThanNthGenerationDescendantOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_IsParentOfFilterMatch.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_IsSiblingOfFilterMatch.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_IsSpouseOfFilterMatch.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_IsWitness.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_MatchIdOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_MatchesEventFilter.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_MatchesFilter.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_MissingParent.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_MultipleMarriages.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_NeverMarried.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_NoBirthdate.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_PeoplePrivate.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_PersonWithIncompleteEvent.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_ProbablyAlive.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_RegExpIdOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_RegExpName.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_RelationshipPathBetween.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_RelationshipPathBetweenBookmarks.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/_SearchName.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Person/__init__.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Place/_AllPlaces.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Place/_ChangedSince.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Place/_HasGallery.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Place/_HasIdOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Place/_HasNoLatOrLon.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Place/_HasNote.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Place/_HasNoteMatchingSubstringOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Place/_HasNoteRegexp.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Place/_HasPlace.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Place/_HasReferenceCountOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Place/_InLatLonNeighborhood.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Place/_MatchesEventFilter.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Place/_MatchesFilter.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Place/_PlacePrivate.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Place/_RegExpIdOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Place/__init__.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Repository/_AllRepos.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Repository/_ChangedSince.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Repository/_HasIdOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Repository/_HasNoteMatchingSubstringOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Repository/_HasNoteRegexp.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Repository/_HasReferenceCountOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Repository/_HasRepo.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Repository/_MatchesFilter.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Repository/_RegExpIdOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Repository/_RepoPrivate.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Repository/__init__.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Source/_AllSources.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Source/_ChangedSince.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Source/_HasGallery.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Source/_HasIdOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Source/_HasNote.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Source/_HasNoteMatchingSubstringOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Source/_HasNoteRegexp.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Source/_HasReferenceCountOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Source/_HasRepository.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Source/_HasSource.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Source/_MatchesFilter.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Source/_RegExpIdOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Source/_SourcePrivate.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/Source/__init__.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/_ChangedSinceBase.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/_Everything.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/_HasAttributeBase.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/_HasEventBase.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/_HasGalleryBase.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/_HasGrampsId.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/_HasLDSBase.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/_HasMarkerBase.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/_HasNoteBase.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/_HasNoteRegexBase.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/_HasNoteSubstrBase.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/_HasReferenceCountBase.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/_HasSourceBase.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/_HasTextMatchingRegexpOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/_HasTextMatchingSubstringOf.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/_IsPrivate.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/_MatchesEventFilterBase.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/_MatchesFilterBase.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/_MatchesSourceFilterBase.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/_RegExpIdBase.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/_Rule.py
/usr/share/gramps/Filters/Rules/__init__.py
/usr/share/gramps/Filters/SideBar/_EventSidebarFilter.py
/usr/share/gramps/Filters/SideBar/_FamilySidebarFilter.py
/usr/share/gramps/Filters/SideBar/_MediaSidebarFilter.py
/usr/share/gramps/Filters/SideBar/_NoteSidebarFilter.py
/usr/share/gramps/Filters/SideBar/_PersonSidebarFilter.py
/usr/share/gramps/Filters/SideBar/_PlaceSidebarFilter.py
/usr/share/gramps/Filters/SideBar/_RepoSidebarFilter.py
/usr/share/gramps/Filters/SideBar/_SidebarFilter.py
/usr/share/gramps/Filters/SideBar/_SourceSidebarFilter.py
/usr/share/gramps/Filters/SideBar/__init__.py
/usr/share/gramps/Filters/_FilterComboBox.py
/usr/share/gramps/Filters/_FilterList.py
/usr/share/gramps/Filters/_FilterMenu.py
/usr/share/gramps/Filters/_FilterParser.py
/usr/share/gramps/Filters/_FilterStore.py
/usr/share/gramps/Filters/_GenericFilter.py
/usr/share/gramps/Filters/_ParamFilter.py
/usr/share/gramps/Filters/_SearchBar.py
/usr/share/gramps/Filters/_SearchFilter.py
/usr/share/gramps/Filters/__init__.py
/usr/share/gramps/GrampsAboutDialog.py
/usr/share/gramps/GrampsDisplay.py
/usr/share/gramps/GrampsLocale/_GrampsLocale.py
/usr/share/gramps/GrampsLocale/__init__.py
/usr/share/gramps/GrampsLogger/_ErrorReportAssistant.py
/usr/share/gramps/GrampsLogger/_ErrorView.py
/usr/share/gramps/GrampsLogger/_GtkHandler.py
/usr/share/gramps/GrampsLogger/_RotateHandler.py
/usr/share/gramps/GrampsLogger/__init__.py
/usr/share/gramps/ImgManip.py
/usr/share/gramps/LdsUtils.py
/usr/share/gramps/ListModel.py
/usr/share/gramps/Lru.py
/usr/share/gramps/ManagedWindow.py
/usr/share/gramps/Merge/_MergePerson.py
/usr/share/gramps/Merge/_MergePlace.py
/usr/share/gramps/Merge/_MergeSource.py
/usr/share/gramps/Merge/__init__.py
/usr/share/gramps/PlaceUtils.py
/usr/share/gramps/PluginUtils/_GuiOptions.py
/usr/share/gramps/PluginUtils/_Options.py
/usr/share/gramps/PluginUtils/_PluginDialogs.py
/usr/share/gramps/PluginUtils/_PluginWindows.py
/usr/share/gramps/PluginUtils/_Tool.py
/usr/share/gramps/PluginUtils/__init__.py
/usr/share/gramps/QuestionDialog.py
/usr/share/gramps/QuickReports.py
/usr/share/gramps/RecentFiles.py
/usr/share/gramps/Relationship.py
/usr/share/gramps/Reorder.py
/usr/share/gramps/ReportBase/_Bibliography.py
/usr/share/gramps/ReportBase/_CommandLineReport.py
/usr/share/gramps/ReportBase/_Constants.py
/usr/share/gramps/ReportBase/_DocReportDialog.py
/usr/share/gramps/ReportBase/_DrawReportDialog.py
/usr/share/gramps/ReportBase/_Endnotes.py
/usr/share/gramps/ReportBase/_FileEntry.py
/usr/share/gramps/ReportBase/_GraphvizReportDialog.py
/usr/share/gramps/ReportBase/_PaperMenu.py
/usr/share/gramps/ReportBase/_Report.py
/usr/share/gramps/ReportBase/_ReportDialog.py
/usr/share/gramps/ReportBase/_ReportOptions.py
/usr/share/gramps/ReportBase/_ReportUtils.py
/usr/share/gramps/ReportBase/_StyleComboBox.py
/usr/share/gramps/ReportBase/_StyleEditor.py
/usr/share/gramps/ReportBase/_TextReportDialog.py
/usr/share/gramps/ReportBase/_WebReportDialog.py
/usr/share/gramps/ReportBase/__init__.py
/usr/share/gramps/ScratchPad.py
/usr/share/gramps/Simple/_SimpleAccess.py
/usr/share/gramps/Simple/_SimpleDoc.py
/usr/share/gramps/Simple/_SimpleTable.py
/usr/share/gramps/Simple/__init__.py
/usr/share/gramps/Sort.py
/usr/share/gramps/Spell.py
/usr/share/gramps/SubstKeywords.py
/usr/share/gramps/ThumbNails.py
/usr/share/gramps/TipOfDay.py
/usr/share/gramps/ToolTips.py
/usr/share/gramps/TransUtils.py
/usr/share/gramps/TreeTips.py
/usr/share/gramps/UndoHistory.py
/usr/share/gramps/Utils.py
/usr/share/gramps/cli/__init__.py
/usr/share/gramps/cli/arghandler.py
/usr/share/gramps/cli/argparser.py
/usr/share/gramps/cli/clidbman.py
/usr/share/gramps/cli/grampscli.py
/usr/share/gramps/config.py
/usr/share/gramps/const.py
/usr/share/gramps/constfunc.py
/usr/share/gramps/data/GeoView.css
/usr/share/gramps/data/Web_Basic-Ash.css
/usr/share/gramps/data/Web_Basic-Blue.css
/usr/share/gramps/data/Web_Basic-Cypress.css
/usr/share/gramps/data/Web_Basic-Lilac.css
/usr/share/gramps/data/Web_Basic-Peach.css
/usr/share/gramps/data/Web_Basic-Spruce.css
/usr/share/gramps/data/Web_Mainz.css
/usr/share/gramps/data/Web_Navigation-Horizontal.css
/usr/share/gramps/data/Web_Navigation-Vertical.css
/usr/share/gramps/data/Web_Nebraska.css
/usr/share/gramps/data/Web_Print-Default.css
/usr/share/gramps/data/Web_Visually.css
/usr/share/gramps/data/authors.xml
/usr/share/gramps/data/behaviour.css
/usr/share/gramps/data/gedcom.xml
/usr/share/gramps/data/lds.xml
/usr/share/gramps/data/papersize.xml
/usr/share/gramps/data/tips.xml
/usr/share/gramps/docgen/CSVTab.py
/usr/share/gramps/docgen/ODSTab.py
/usr/share/gramps/docgen/TabbedDoc.py
/usr/share/gramps/docgen/TextBufDoc.py
/usr/share/gramps/docgen/__init__.py
/usr/share/gramps/example/O0.jpg
/usr/share/gramps/example/O1.jpg
/usr/share/gramps/example/O2.jpg
/usr/share/gramps/example/O3.jpg
/usr/share/gramps/example/O4.jpg
/usr/share/gramps/example/O5.jpg
/usr/share/gramps/example/data.gramps
/usr/share/gramps/gen/__init__.py
/usr/share/gramps/gen/db/__init__.py
/usr/share/gramps/gen/db/backup.py
/usr/share/gramps/gen/db/base.py
/usr/share/gramps/gen/db/bsddbtxn.py
/usr/share/gramps/gen/db/cursor.py
/usr/share/gramps/gen/db/dbconst.py
/usr/share/gramps/gen/db/exceptions.py
/usr/share/gramps/gen/db/read.py
/usr/share/gramps/gen/db/txn.py
/usr/share/gramps/gen/db/undoredo.py
/usr/share/gramps/gen/db/upgrade.py
/usr/share/gramps/gen/db/write.py
/usr/share/gramps/gen/display/__init__.py
/usr/share/gramps/gen/display/name.py
/usr/share/gramps/gen/ggettext.py
/usr/share/gramps/gen/lib/__init__.py
/usr/share/gramps/gen/lib/address.py
/usr/share/gramps/gen/lib/addressbase.py
/usr/share/gramps/gen/lib/attrbase.py
/usr/share/gramps/gen/lib/attribute.py
/usr/share/gramps/gen/lib/attrtype.py
/usr/share/gramps/gen/lib/baseobj.py
/usr/share/gramps/gen/lib/calendar.py
/usr/share/gramps/gen/lib/childref.py
/usr/share/gramps/gen/lib/childreftype.py
/usr/share/gramps/gen/lib/date.py
/usr/share/gramps/gen/lib/datebase.py
/usr/share/gramps/gen/lib/event.py
/usr/share/gramps/gen/lib/eventref.py
/usr/share/gramps/gen/lib/eventroletype.py
/usr/share/gramps/gen/lib/eventtype.py
/usr/share/gramps/gen/lib/family.py
/usr/share/gramps/gen/lib/familyreltype.py
/usr/share/gramps/gen/lib/genderstats.py
/usr/share/gramps/gen/lib/grampstype.py
/usr/share/gramps/gen/lib/ldsord.py
/usr/share/gramps/gen/lib/ldsordbase.py
/usr/share/gramps/gen/lib/location.py
/usr/share/gramps/gen/lib/locationbase.py
/usr/share/gramps/gen/lib/markertype.py
/usr/share/gramps/gen/lib/mediabase.py
/usr/share/gramps/gen/lib/mediaobj.py
/usr/share/gramps/gen/lib/mediaref.py
/usr/share/gramps/gen/lib/name.py
/usr/share/gramps/gen/lib/nametype.py
/usr/share/gramps/gen/lib/note.py
/usr/share/gramps/gen/lib/notebase.py
/usr/share/gramps/gen/lib/notetype.py
/usr/share/gramps/gen/lib/person.py
/usr/share/gramps/gen/lib/personref.py
/usr/share/gramps/gen/lib/place.py
/usr/share/gramps/gen/lib/placebase.py
/usr/share/gramps/gen/lib/primaryobj.py
/usr/share/gramps/gen/lib/privacybase.py
/usr/share/gramps/gen/lib/privsrcnote.py
/usr/share/gramps/gen/lib/refbase.py
/usr/share/gramps/gen/lib/repo.py
/usr/share/gramps/gen/lib/reporef.py
/usr/share/gramps/gen/lib/repotype.py
/usr/share/gramps/gen/lib/researcher.py
/usr/share/gramps/gen/lib/secondaryobj.py
/usr/share/gramps/gen/lib/src.py
/usr/share/gramps/gen/lib/srcbase.py
/usr/share/gramps/gen/lib/srcmediatype.py
/usr/share/gramps/gen/lib/srcnote.py
/usr/share/gramps/gen/lib/srcref.py
/usr/share/gramps/gen/lib/styledtext.py
/usr/share/gramps/gen/lib/styledtexttag.py
/usr/share/gramps/gen/lib/styledtexttagtype.py
/usr/share/gramps/gen/lib/url.py
/usr/share/gramps/gen/lib/urlbase.py
/usr/share/gramps/gen/lib/urltype.py
/usr/share/gramps/gen/lib/witness.py
/usr/share/gramps/gen/mime/__init__.py
/usr/share/gramps/gen/mime/_gnomemime.py
/usr/share/gramps/gen/mime/_pythonmime.py
/usr/share/gramps/gen/mime/_winmime.py
/usr/share/gramps/gen/plug/__init__.py
/usr/share/gramps/gen/plug/_docgenplugin.py
/usr/share/gramps/gen/plug/_export.py
/usr/share/gramps/gen/plug/_gramplet.py
/usr/share/gramps/gen/plug/_import.py
/usr/share/gramps/gen/plug/_manager.py
/usr/share/gramps/gen/plug/_plugin.py
/usr/share/gramps/gen/plug/_pluginreg.py
/usr/share/gramps/gen/plug/docbackend/__init__.py
/usr/share/gramps/gen/plug/docbackend/cairobackend.py
/usr/share/gramps/gen/plug/docbackend/docbackend.py
/usr/share/gramps/gen/plug/docgen/__init__.py
/usr/share/gramps/gen/plug/docgen/basedoc.py
/usr/share/gramps/gen/plug/docgen/drawdoc.py
/usr/share/gramps/gen/plug/docgen/fontscale.py
/usr/share/gramps/gen/plug/docgen/fontstyle.py
/usr/share/gramps/gen/plug/docgen/graphdoc.py
/usr/share/gramps/gen/plug/docgen/graphicstyle.py
/usr/share/gramps/gen/plug/docgen/paperstyle.py
/usr/share/gramps/gen/plug/docgen/paragraphstyle.py
/usr/share/gramps/gen/plug/docgen/stylesheet.py
/usr/share/gramps/gen/plug/docgen/tablestyle.py
/usr/share/gramps/gen/plug/docgen/textdoc.py
/usr/share/gramps/gen/plug/menu/__init__.py
/usr/share/gramps/gen/plug/menu/_boolean.py
/usr/share/gramps/gen/plug/menu/_booleanlist.py
/usr/share/gramps/gen/plug/menu/_color.py
/usr/share/gramps/gen/plug/menu/_destination.py
/usr/share/gramps/gen/plug/menu/_enumeratedlist.py
/usr/share/gramps/gen/plug/menu/_family.py
/usr/share/gramps/gen/plug/menu/_filter.py
/usr/share/gramps/gen/plug/menu/_media.py
/usr/share/gramps/gen/plug/menu/_menu.py
/usr/share/gramps/gen/plug/menu/_note.py
/usr/share/gramps/gen/plug/menu/_number.py
/usr/share/gramps/gen/plug/menu/_option.py
/usr/share/gramps/gen/plug/menu/_person.py
/usr/share/gramps/gen/plug/menu/_personlist.py
/usr/share/gramps/gen/plug/menu/_placelist.py
/usr/share/gramps/gen/plug/menu/_string.py
/usr/share/gramps/gen/plug/menu/_style.py
/usr/share/gramps/gen/plug/menu/_surnamecolor.py
/usr/share/gramps/gen/plug/menu/_text.py
/usr/share/gramps/gen/plug/utils.py
/usr/share/gramps/gen/proxy/__init__.py
/usr/share/gramps/gen/proxy/filter.py
/usr/share/gramps/gen/proxy/living.py
/usr/share/gramps/gen/proxy/private.py
/usr/share/gramps/gen/proxy/proxybase.py
/usr/share/gramps/gen/proxy/referenced.py
/usr/share/gramps/gen/updatecallback.py
/usr/share/gramps/gen/utils/__init__.py
/usr/share/gramps/gen/utils/callback.py
/usr/share/gramps/gen/utils/callman.py
/usr/share/gramps/gen/utils/configmanager.py
/usr/share/gramps/gen/utils/fallback.py
/usr/share/gramps/glade.py
/usr/share/gramps/glade/addmedia.glade
/usr/share/gramps/glade/baseselector.glade
/usr/share/gramps/glade/configure.glade
/usr/share/gramps/glade/dateedit.glade
/usr/share/gramps/glade/dbman.glade
/usr/share/gramps/glade/displaystate.glade
/usr/share/gramps/glade/editaddress.glade
/usr/share/gramps/glade/editattribute.glade
/usr/share/gramps/glade/editchildref.glade
/usr/share/gramps/glade/editevent.glade
/usr/share/gramps/glade/editeventref.glade
/usr/share/gramps/glade/editfamily.glade
/usr/share/gramps/glade/editldsord.glade
/usr/share/gramps/glade/editlocation.glade
/usr/share/gramps/glade/editmedia.glade
/usr/share/gramps/glade/editmediaref.glade
/usr/share/gramps/glade/editname.glade
/usr/share/gramps/glade/editnote.glade
/usr/share/gramps/glade/editperson.glade
/usr/share/gramps/glade/editpersonref.glade
/usr/share/gramps/glade/editplace.glade
/usr/share/gramps/glade/editreporef.glade
/usr/share/gramps/glade/editrepository.glade
/usr/share/gramps/glade/editsource.glade
/usr/share/gramps/glade/editsourceref.glade
/usr/share/gramps/glade/editurl.glade
/usr/share/gramps/glade/grampletpane.glade
/usr/share/gramps/glade/gramps.glade
/usr/share/gramps/glade/mergedata.glade
/usr/share/gramps/glade/papermenu.glade
/usr/share/gramps/glade/plugins.glade
/usr/share/gramps/glade/questiondialog.glade
/usr/share/gramps/glade/reorder.glade
/usr/share/gramps/glade/rule.glade
/usr/share/gramps/glade/scratchpad.glade
/usr/share/gramps/glade/styleeditor.glade
/usr/share/gramps/glade/tipofday.glade
/usr/share/gramps/gramps.py
/usr/share/gramps/gui/__init__.py
/usr/share/gramps/gui/columnorder.py
/usr/share/gramps/gui/configure.py
/usr/share/gramps/gui/dbguielement.py
/usr/share/gramps/gui/dbloader.py
/usr/share/gramps/gui/dbman.py
/usr/share/gramps/gui/editors/__init__.py
/usr/share/gramps/gui/editors/addmedia.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/__init__.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/addrembedlist.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/addressmodel.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/attrembedlist.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/attrmodel.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/backreflist.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/backrefmodel.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/buttontab.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/childmodel.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/dataembedlist.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/datamodel.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/embeddedlist.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/eventbackreflist.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/eventembedlist.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/eventrefmodel.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/familyattrembedlist.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/familyldsembedlist.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/gallerytab.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/grampstab.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/groupembeddedlist.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/ldsembedlist.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/ldsmodel.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/locationembedlist.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/locationmodel.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/mediabackreflist.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/nameembedlist.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/namemodel.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/notebackreflist.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/notemodel.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/notetab.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/personbackreflist.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/personeventembedlist.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/personrefembedlist.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/personrefmodel.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/placebackreflist.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/repoembedlist.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/reporefmodel.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/sourcebackreflist.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/sourceembedlist.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/sourcerefmodel.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/webembedlist.py
/usr/share/gramps/gui/editors/displaytabs/webmodel.py
/usr/share/gramps/gui/editors/editaddress.py
/usr/share/gramps/gui/editors/editattribute.py
/usr/share/gramps/gui/editors/editchildref.py
/usr/share/gramps/gui/editors/editevent.py
/usr/share/gramps/gui/editors/editeventref.py
/usr/share/gramps/gui/editors/editfamily.py
/usr/share/gramps/gui/editors/editldsord.py
/usr/share/gramps/gui/editors/editlocation.py
/usr/share/gramps/gui/editors/editmedia.py
/usr/share/gramps/gui/editors/editmediaref.py
/usr/share/gramps/gui/editors/editname.py
/usr/share/gramps/gui/editors/editnote.py
/usr/share/gramps/gui/editors/editperson.py
/usr/share/gramps/gui/editors/editpersonref.py
/usr/share/gramps/gui/editors/editplace.py
/usr/share/gramps/gui/editors/editprimary.py
/usr/share/gramps/gui/editors/editreference.py
/usr/share/gramps/gui/editors/editreporef.py
/usr/share/gramps/gui/editors/editrepository.py
/usr/share/gramps/gui/editors/editsecondary.py
/usr/share/gramps/gui/editors/editsource.py
/usr/share/gramps/gui/editors/editsourceref.py
/usr/share/gramps/gui/editors/editurl.py
/usr/share/gramps/gui/editors/objectentries.py
/usr/share/gramps/gui/filtereditor.py
/usr/share/gramps/gui/grampsgui.py
/usr/share/gramps/gui/pluginmanager.py
/usr/share/gramps/gui/selectors/__init__.py
/usr/share/gramps/gui/selectors/baseselector.py
/usr/share/gramps/gui/selectors/selectevent.py
/usr/share/gramps/gui/selectors/selectfamily.py
/usr/share/gramps/gui/selectors/selectnote.py
/usr/share/gramps/gui/selectors/selectobject.py
/usr/share/gramps/gui/selectors/selectorexceptions.py
/usr/share/gramps/gui/selectors/selectorfactory.py
/usr/share/gramps/gui/selectors/selectperson.py
/usr/share/gramps/gui/selectors/selectplace.py
/usr/share/gramps/gui/selectors/selectrepository.py
/usr/share/gramps/gui/selectors/selectsource.py
/usr/share/gramps/gui/utils.py
/usr/share/gramps/gui/viewmanager.py
/usr/share/gramps/gui/views/__init__.py
/usr/share/gramps/gui/views/listview.py
/usr/share/gramps/gui/views/navigationview.py
/usr/share/gramps/gui/views/pageview.py
/usr/share/gramps/gui/views/treemodels/__init__.py
/usr/share/gramps/gui/views/treemodels/eventmodel.py
/usr/share/gramps/gui/views/treemodels/familymodel.py
/usr/share/gramps/gui/views/treemodels/flatbasemodel.py
/usr/share/gramps/gui/views/treemodels/mediamodel.py
/usr/share/gramps/gui/views/treemodels/notemodel.py
/usr/share/gramps/gui/views/treemodels/peoplemodel.py
/usr/share/gramps/gui/views/treemodels/placemodel.py
/usr/share/gramps/gui/views/treemodels/repomodel.py
/usr/share/gramps/gui/views/treemodels/sourcemodel.py
/usr/share/gramps/gui/views/treemodels/treebasemodel.py
/usr/share/gramps/gui/widgets/__init__.py
/usr/share/gramps/gui/widgets/buttons.py
/usr/share/gramps/gui/widgets/expandcollapsearrow.py
/usr/share/gramps/gui/widgets/grampletpane.py
/usr/share/gramps/gui/widgets/labels.py
/usr/share/gramps/gui/widgets/linkbox.py
/usr/share/gramps/gui/widgets/menutoolbuttonaction.py
/usr/share/gramps/gui/widgets/monitoredwidgets.py
/usr/share/gramps/gui/widgets/progressdialog.py
/usr/share/gramps/gui/widgets/shortlistcomboentry.py
/usr/share/gramps/gui/widgets/springseparator.py
/usr/share/gramps/gui/widgets/statusbar.py
/usr/share/gramps/gui/widgets/styledtextbuffer.py
/usr/share/gramps/gui/widgets/styledtexteditor.py
/usr/share/gramps/gui/widgets/toolcomboentry.py
/usr/share/gramps/gui/widgets/validatedcomboentry.py
/usr/share/gramps/gui/widgets/validatedmaskedentry.py
/usr/share/gramps/gui/widgets/valueaction.py
/usr/share/gramps/gui/widgets/valuetoolitem.py
/usr/share/gramps/images/16x16/geo-fixed-zoom.png
/usr/share/gramps/images/16x16/geo-free-zoom.png
/usr/share/gramps/images/16x16/geo-place-add.png
/usr/share/gramps/images/16x16/geo-place-link.png
/usr/share/gramps/images/16x16/geo-show-event.png
/usr/share/gramps/images/16x16/geo-show-family.png
/usr/share/gramps/images/16x16/geo-show-person.png
/usr/share/gramps/images/16x16/geo-show-place.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-address.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-attribute.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-bookmark-delete.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-bookmark-edit.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-bookmark-new.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-bookmark.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-config.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-date-edit.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-date.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-event.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-family.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-fanchart.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-font-bgcolor.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-font-color.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-font.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-geo-altmap.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-geo-mainmap.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-geo.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-gramplet.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-lock.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-media.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-notes.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-parents-add.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-parents-open.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-parents.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-pedigree.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-person.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-place.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-relation.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-reports.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-repository.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-source.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-spouse.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-tools.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-tree-group.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-tree-list.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-tree-select.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-unlock.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-view.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-viewmedia.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-zoom-best-fit.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-zoom-fit-width.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-zoom-in.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps-zoom-out.png
/usr/share/gramps/images/16x16/gramps.png
/usr/share/gramps/images/22x22/geo-fixed-zoom.png
/usr/share/gramps/images/22x22/geo-free-zoom.png
/usr/share/gramps/images/22x22/geo-place-add.png
/usr/share/gramps/images/22x22/geo-place-link.png
/usr/share/gramps/images/22x22/geo-show-event.png
/usr/share/gramps/images/22x22/geo-show-family.png
/usr/share/gramps/images/22x22/geo-show-person.png
/usr/share/gramps/images/22x22/geo-show-place.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-address.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-attribute.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-bookmark-delete.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-bookmark-edit.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-bookmark-new.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-bookmark.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-config.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-date-edit.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-date.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-event.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-family.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-fanchart.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-font-bgcolor.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-font-color.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-font.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-geo-altmap.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-geo-mainmap.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-geo.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-gramplet.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-lock.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-media.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-notes.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-parents-add.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-parents-open.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-parents.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-pedigree.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-person.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-place.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-relation.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-reports.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-repository.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-source.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-spouse.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-tools.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-tree-group.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-tree-list.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-tree-select.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-unlock.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-view.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-viewmedia.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-zoom-best-fit.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-zoom-fit-width.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-zoom-in.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps-zoom-out.png
/usr/share/gramps/images/22x22/gramps.png
/usr/share/gramps/images/48x48/geo-fixed-zoom.png
/usr/share/gramps/images/48x48/geo-free-zoom.png
/usr/share/gramps/images/48x48/geo-place-add.png
/usr/share/gramps/images/48x48/geo-place-link.png
/usr/share/gramps/images/48x48/geo-show-event.png
/usr/share/gramps/images/48x48/geo-show-family.png
/usr/share/gramps/images/48x48/geo-show-person.png
/usr/share/gramps/images/48x48/geo-show-place.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-address.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-attribute.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-bookmark-delete.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-bookmark-edit.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-bookmark-new.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-bookmark.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-config.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-date-edit.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-date.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-event.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-family.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-fanchart.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-font-bgcolor.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-font-color.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-font.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-geo-altmap.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-geo-mainmap.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-geo.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-gramplet.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-lock.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-media.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-notes.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-parents-add.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-parents-open.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-parents.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-pedigree.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-person.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-place.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-relation.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-reports.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-repository.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-source.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-spouse.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-tools.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-tree-group.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-tree-list.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-tree-select.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-unlock.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-view.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-viewmedia.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-zoom-best-fit.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-zoom-fit-width.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-zoom-in.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps-zoom-out.png
/usr/share/gramps/images/48x48/gramps.png
/usr/share/gramps/images/Web_Gender_Female.png
/usr/share/gramps/images/Web_Gender_FemaleFFF.png
/usr/share/gramps/images/Web_Gender_Male.png
/usr/share/gramps/images/Web_Gender_MaleFFF.png
/usr/share/gramps/images/Web_Mainz_Bkgd.png
/usr/share/gramps/images/Web_Mainz_Header.png
/usr/share/gramps/images/Web_Mainz_Mid.png
/usr/share/gramps/images/Web_Mainz_MidLight.png
/usr/share/gramps/images/bad.png
/usr/share/gramps/images/blank.gif
/usr/share/gramps/images/caution.png
/usr/share/gramps/images/document.png
/usr/share/gramps/images/favicon.ico
/usr/share/gramps/images/good.png
/usr/share/gramps/images/gramps-export.png
/usr/share/gramps/images/gramps-import.png
/usr/share/gramps/images/gramps-undo-history.png
/usr/share/gramps/images/gramps-url.png
/usr/share/gramps/images/gramps.png
/usr/share/gramps/images/image-missing.png
/usr/share/gramps/images/logo.png
/usr/share/gramps/images/ped24.ico
/usr/share/gramps/images/scalable/geo-fixed-zoom.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/geo-free-zoom.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/geo-place-add.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/geo-place-link.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/geo-show-event.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/geo-show-family.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/geo-show-person.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/geo-show-place.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-address.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-attribute.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-bookmark-delete.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-bookmark-edit.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-bookmark-new.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-bookmark.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-config.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-date-edit.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-date.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-event.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-family.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-fanchart.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-font-bgcolor.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-font-color.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-font.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-geo-altmap.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-geo-mainmap.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-geo.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-gramplet.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-lock.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-media.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-notes.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-parents-add.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-parents-open.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-parents.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-pedigree.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-person.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-place.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-relation.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-reports.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-repository.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-source.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-spouse.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-tools.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-tree-group.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-tree-list.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-tree-select.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-unlock.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-view.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-viewmedia.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-zoom-best-fit.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-zoom-fit-width.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-zoom-in.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps-zoom-out.svg
/usr/share/gramps/images/scalable/gramps.svg
/usr/share/gramps/images/somerights20.gif
/usr/share/gramps/images/splash.jpg
/usr/share/gramps/images/stock_link.png
/usr/share/gramps/images/stock_new-html.png
/usr/share/gramps/images/stock_notes.png
/usr/share/gramps/mapstraction/crosshairs.png
/usr/share/gramps/mapstraction/mapstraction.js
/usr/share/gramps/plugins/BookReport.py
/usr/share/gramps/plugins/Records.py
/usr/share/gramps/plugins/bookreport.glade
/usr/share/gramps/plugins/bookreport.gpr.py
/usr/share/gramps/plugins/docgen/AsciiDoc.py
/usr/share/gramps/plugins/docgen/GtkPrint.py
/usr/share/gramps/plugins/docgen/HtmlDoc.py
/usr/share/gramps/plugins/docgen/LaTeXDoc.py
/usr/share/gramps/plugins/docgen/ODFDoc.py
/usr/share/gramps/plugins/docgen/PSDrawDoc.py
/usr/share/gramps/plugins/docgen/PdfDoc.py
/usr/share/gramps/plugins/docgen/RTFDoc.py
/usr/share/gramps/plugins/docgen/SvgDrawDoc.py
/usr/share/gramps/plugins/docgen/docgen.gpr.py
/usr/share/gramps/plugins/docgen/gtkprint.glade
/usr/share/gramps/plugins/drawreport/AncestorTree.py
/usr/share/gramps/plugins/drawreport/Calendar.py
/usr/share/gramps/plugins/drawreport/DescendTree.py
/usr/share/gramps/plugins/drawreport/FanChart.py
/usr/share/gramps/plugins/drawreport/StatisticsChart.py
/usr/share/gramps/plugins/drawreport/TimeLine.py
/usr/share/gramps/plugins/drawreport/drawplugins.gpr.py
/usr/share/gramps/plugins/export/ExportCsv.py
/usr/share/gramps/plugins/export/ExportFtree.py
/usr/share/gramps/plugins/export/ExportGedcom.py
/usr/share/gramps/plugins/export/ExportGeneWeb.py
/usr/share/gramps/plugins/export/ExportPkg.py
/usr/share/gramps/plugins/export/ExportVCalendar.py
/usr/share/gramps/plugins/export/ExportVCard.py
/usr/share/gramps/plugins/export/ExportXml.py
/usr/share/gramps/plugins/export/export.gpr.py
/usr/share/gramps/plugins/export/exportcsv.glade
/usr/share/gramps/plugins/export/exportftree.glade
/usr/share/gramps/plugins/export/exportgeneweb.glade
/usr/share/gramps/plugins/export/exportvcalendar.glade
/usr/share/gramps/plugins/export/exportvcard.glade
/usr/share/gramps/plugins/gramplet/AgeOnDateGramplet.py
/usr/share/gramps/plugins/gramplet/AgeStats.py
/usr/share/gramps/plugins/gramplet/AttributesGramplet.py
/usr/share/gramps/plugins/gramplet/CalendarGramplet.py
/usr/share/gramps/plugins/gramplet/DescendGramplet.py
/usr/share/gramps/plugins/gramplet/FanChartGramplet.py
/usr/share/gramps/plugins/gramplet/FaqGramplet.py
/usr/share/gramps/plugins/gramplet/GivenNameGramplet.py
/usr/share/gramps/plugins/gramplet/PedigreeGramplet.py
/usr/share/gramps/plugins/gramplet/PluginManagerGramplet.py
/usr/share/gramps/plugins/gramplet/QuickViewGramplet.py
/usr/share/gramps/plugins/gramplet/RelativeGramplet.py
/usr/share/gramps/plugins/gramplet/SessionLogGramplet.py
/usr/share/gramps/plugins/gramplet/StatsGramplet.py
/usr/share/gramps/plugins/gramplet/SurnameCloudGramplet.py
/usr/share/gramps/plugins/gramplet/ToDoGramplet.py
/usr/share/gramps/plugins/gramplet/TopSurnamesGramplet.py
/usr/share/gramps/plugins/gramplet/WelcomeGramplet.py
/usr/share/gramps/plugins/gramplet/WhatsNext.py
/usr/share/gramps/plugins/gramplet/gramplet.gpr.py
/usr/share/gramps/plugins/graph/GVFamilyLines.py
/usr/share/gramps/plugins/graph/GVHourGlass.py
/usr/share/gramps/plugins/graph/GVRelGraph.py
/usr/share/gramps/plugins/graph/graphplugins.gpr.py
/usr/share/gramps/plugins/import/ImportCsv.py
/usr/share/gramps/plugins/import/ImportGedcom.py
/usr/share/gramps/plugins/import/ImportGeneWeb.py
/usr/share/gramps/plugins/import/ImportGpkg.py
/usr/share/gramps/plugins/import/ImportGrdb.py
/usr/share/gramps/plugins/import/ImportProGen.py
/usr/share/gramps/plugins/import/ImportVCard.py
/usr/share/gramps/plugins/import/ImportXml.py
/usr/share/gramps/plugins/import/import.gpr.py
/usr/share/gramps/plugins/import/importgedcom.glade
/usr/share/gramps/plugins/lib/holidays.xml
/usr/share/gramps/plugins/lib/libcairodoc.py
/usr/share/gramps/plugins/lib/libformatting.py
/usr/share/gramps/plugins/lib/libgedcom.py
/usr/share/gramps/plugins/lib/libgrampsxml.py
/usr/share/gramps/plugins/lib/libgrdb.py
/usr/share/gramps/plugins/lib/libholiday.py
/usr/share/gramps/plugins/lib/libhtml.py
/usr/share/gramps/plugins/lib/libhtmlbackend.py
/usr/share/gramps/plugins/lib/libhtmlconst.py
/usr/share/gramps/plugins/lib/libmapservice.py
/usr/share/gramps/plugins/lib/libmixin.py
/usr/share/gramps/plugins/lib/libnarrate.py
/usr/share/gramps/plugins/lib/libodfbackend.py
/usr/share/gramps/plugins/lib/libpersonview.py
/usr/share/gramps/plugins/lib/libplaceview.py
/usr/share/gramps/plugins/lib/libplugins.gpr.py
/usr/share/gramps/plugins/lib/libtranslate.py
/usr/share/gramps/plugins/mapservices/eniroswedenmap.py
/usr/share/gramps/plugins/mapservices/googlemap.py
/usr/share/gramps/plugins/mapservices/mapservice.gpr.py
/usr/share/gramps/plugins/mapservices/openstreetmap.py
/usr/share/gramps/plugins/quickview/AgeOnDate.py
/usr/share/gramps/plugins/quickview/AttributeMatch.py
/usr/share/gramps/plugins/quickview/FilterByName.py
/usr/share/gramps/plugins/quickview/OnThisDay.py
/usr/share/gramps/plugins/quickview/References.py
/usr/share/gramps/plugins/quickview/Reporef.py
/usr/share/gramps/plugins/quickview/SameSurnames.py
/usr/share/gramps/plugins/quickview/all_events.py
/usr/share/gramps/plugins/quickview/all_relations.py
/usr/share/gramps/plugins/quickview/lineage.py
/usr/share/gramps/plugins/quickview/quickview.gpr.py
/usr/share/gramps/plugins/quickview/siblings.py
/usr/share/gramps/plugins/records.gpr.py
/usr/share/gramps/plugins/rel/rel_cs.py
/usr/share/gramps/plugins/rel/rel_da.py
/usr/share/gramps/plugins/rel/rel_de.py
/usr/share/gramps/plugins/rel/rel_es.py
/usr/share/gramps/plugins/rel/rel_fi.py
/usr/share/gramps/plugins/rel/rel_fr.py
/usr/share/gramps/plugins/rel/rel_hr.py
/usr/share/gramps/plugins/rel/rel_hu.py
/usr/share/gramps/plugins/rel/rel_it.py
/usr/share/gramps/plugins/rel/rel_nl.py
/usr/share/gramps/plugins/rel/rel_no.py
/usr/share/gramps/plugins/rel/rel_pl.py
/usr/share/gramps/plugins/rel/rel_pt.py
/usr/share/gramps/plugins/rel/rel_ru.py
/usr/share/gramps/plugins/rel/rel_sk.py
/usr/share/gramps/plugins/rel/rel_sl.py
/usr/share/gramps/plugins/rel/rel_sv.py
/usr/share/gramps/plugins/rel/relplugins.gpr.py
/usr/share/gramps/plugins/textreport/AncestorReport.py
/usr/share/gramps/plugins/textreport/BirthdayReport.py
/usr/share/gramps/plugins/textreport/CustomBookText.py
/usr/share/gramps/plugins/textreport/DescendReport.py
/usr/share/gramps/plugins/textreport/DetAncestralReport.py
/usr/share/gramps/plugins/textreport/DetDescendantReport.py
/usr/share/gramps/plugins/textreport/EndOfLineReport.py
/usr/share/gramps/plugins/textreport/FamilyGroup.py
/usr/share/gramps/plugins/textreport/IndivComplete.py
/usr/share/gramps/plugins/textreport/KinshipReport.py
/usr/share/gramps/plugins/textreport/MarkerReport.py
/usr/share/gramps/plugins/textreport/NumberOfAncestorsReport.py
/usr/share/gramps/plugins/textreport/PlaceReport.py
/usr/share/gramps/plugins/textreport/SimpleBookTitle.py
/usr/share/gramps/plugins/textreport/Summary.py
/usr/share/gramps/plugins/textreport/textplugins.gpr.py
/usr/share/gramps/plugins/tool/ChangeNames.py
/usr/share/gramps/plugins/tool/ChangeTypes.py
/usr/share/gramps/plugins/tool/Check.py
/usr/share/gramps/plugins/tool/Desbrowser.py
/usr/share/gramps/plugins/tool/Eval.py
/usr/share/gramps/plugins/tool/EventCmp.py
/usr/share/gramps/plugins/tool/EventNames.py
/usr/share/gramps/plugins/tool/ExtractCity.py
/usr/share/gramps/plugins/tool/FindDupes.py
/usr/share/gramps/plugins/tool/Leak.py
/usr/share/gramps/plugins/tool/MediaManager.py
/usr/share/gramps/plugins/tool/NotRelated.py
/usr/share/gramps/plugins/tool/OwnerEditor.py
/usr/share/gramps/plugins/tool/PatchNames.py
/usr/share/gramps/plugins/tool/Rebuild.py
/usr/share/gramps/plugins/tool/RebuildRefMap.py
/usr/share/gramps/plugins/tool/RelCalc.py
/usr/share/gramps/plugins/tool/RemoveUnused.py
/usr/share/gramps/plugins/tool/ReorderIds.py
/usr/share/gramps/plugins/tool/SortEvents.py
/usr/share/gramps/plugins/tool/SoundGen.py
/usr/share/gramps/plugins/tool/Verify.py
/usr/share/gramps/plugins/tool/changenames.glade
/usr/share/gramps/plugins/tool/changetypes.glade
/usr/share/gramps/plugins/tool/check.glade
/usr/share/gramps/plugins/tool/desbrowser.glade
/usr/share/gramps/plugins/tool/eval.glade
/usr/share/gramps/plugins/tool/eventcmp.glade
/usr/share/gramps/plugins/tool/finddupes.glade
/usr/share/gramps/plugins/tool/leak.glade
/usr/share/gramps/plugins/tool/notrelated.glade
/usr/share/gramps/plugins/tool/ownereditor.glade
/usr/share/gramps/plugins/tool/patchnames.glade
/usr/share/gramps/plugins/tool/phpgedview.glade
/usr/share/gramps/plugins/tool/relcalc.glade
/usr/share/gramps/plugins/tool/removeunused.glade
/usr/share/gramps/plugins/tool/soundgen.glade
/usr/share/gramps/plugins/tool/tools.gpr.py
/usr/share/gramps/plugins/tool/verify.glade
/usr/share/gramps/plugins/view/eventview.py
/usr/share/gramps/plugins/view/familyview.py
/usr/share/gramps/plugins/view/fanchartview.gpr.py
/usr/share/gramps/plugins/view/fanchartview.py
/usr/share/gramps/plugins/view/geoview.gpr.py
/usr/share/gramps/plugins/view/geoview.py
/usr/share/gramps/plugins/view/grampletview.py
/usr/share/gramps/plugins/view/htmlrenderer.py
/usr/share/gramps/plugins/view/mediaview.py
/usr/share/gramps/plugins/view/noteview.py
/usr/share/gramps/plugins/view/pedigreeview.py
/usr/share/gramps/plugins/view/personlistview.py
/usr/share/gramps/plugins/view/persontreeview.py
/usr/share/gramps/plugins/view/placelistview.py
/usr/share/gramps/plugins/view/placetreeview.gpr.py
/usr/share/gramps/plugins/view/placetreeview.py
/usr/share/gramps/plugins/view/relview.py
/usr/share/gramps/plugins/view/repoview.py
/usr/share/gramps/plugins/view/sourceview.py
/usr/share/gramps/plugins/view/view.gpr.py
/usr/share/gramps/plugins/webreport/NarrativeWeb.py
/usr/share/gramps/plugins/webreport/WebCal.py
/usr/share/gramps/plugins/webreport/webplugins.gpr.py
/usr/share/gramps/soundex.py
/usr/share/icons/gnome/48x48/mimetypes/gnome-mime-application-x-gedcom.png
/usr/share/icons/gnome/48x48/mimetypes/gnome-mime-application-x-geneweb.png
/usr/share/icons/gnome/48x48/mimetypes/gnome-mime-application-x-gramps-package.png
/usr/share/icons/gnome/48x48/mimetypes/gnome-mime-application-x-gramps-xml.png
/usr/share/icons/gnome/48x48/mimetypes/gnome-mime-application-x-gramps.png
/usr/share/icons/gnome/scalable/mimetypes/gnome-mime-application-x-gedcom.svg
/usr/share/icons/gnome/scalable/mimetypes/gnome-mime-application-x-geneweb.svg
/usr/share/icons/gnome/scalable/mimetypes/gnome-mime-application-x-gramps-package.svg
/usr/share/icons/gnome/scalable/mimetypes/gnome-mime-application-x-gramps-xml.svg
/usr/share/icons/gnome/scalable/mimetypes/gnome-mime-application-x-gramps.svg
/usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/gramps.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/gramps.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/gramps.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/gramps.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/gramps.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/gramps.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/gramps.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/gramps.mo
/usr/share/locale/he/LC_MESSAGES/gramps.mo
/usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/gramps.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/gramps.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/gramps.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/gramps.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/gramps.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/gramps.mo
/usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/gramps.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/gramps.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/gramps.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/gramps.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/gramps.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/gramps.mo
/usr/share/locale/sq/LC_MESSAGES/gramps.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/gramps.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/gramps.mo
/usr/share/man/fr/man1/gramps.1.gz
/usr/share/man/man1/gramps.1.gz
/usr/share/man/nl/man1/gramps.1.gz
/usr/share/man/pl/man1/gramps.1.gz
/usr/share/man/sv/man1/gramps.1.gz
/usr/share/menu/gramps
/usr/share/mime-info/gramps.keys
/usr/share/mime-info/gramps.mime
/usr/share/mime/packages/gramps.xml
/usr/share/pixmaps/gramps.png
/usr/share/pixmaps/gramps.xpm
/usr/share/pyshared-data/gramps