Balíky softvéru v „squeeze-backports“, Subsekcia comm

asterisk (1:1.8.13.1~dfsg-1~bpo60+1) [backports]
open source telefónna ústredňa (PBX)
asterisk-config (1:1.8.13.1~dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Configuration files for Asterisk
asterisk-dahdi (1:1.8.13.1~dfsg-1~bpo60+1) [backports]
DAHDI devices support for the Asterisk PBX
asterisk-mobile (1:1.8.13.1~dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Bluetooth phone support for the Asterisk PBX
asterisk-mp3 (1:1.8.13.1~dfsg-1~bpo60+1) [backports]
MP3 playback support for the Asterisk PBX
asterisk-mysql (1:1.8.13.1~dfsg-1~bpo60+1) [backports]
MySQL database protocol support for the Asterisk PBX
asterisk-ooh323 (1:1.8.13.1~dfsg-1~bpo60+1) [backports]
H.323 protocol support for the Asterisk PBX - ooH323c
asterisk-voicemail (1:1.8.13.1~dfsg-1~bpo60+1) [backports]
simple voicemail support for the Asterisk PBX
asterisk-voicemail-imapstorage (1:1.8.13.1~dfsg-1~bpo60+1) [backports]
IMAP voicemail storage support for the Asterisk PBX
asterisk-voicemail-odbcstorage (1:1.8.13.1~dfsg-1~bpo60+1) [backports]
ODBC voicemail storage support for the Asterisk PBX
tor-arm (1.4.5.0-1~bpo60+1) [backports]
terminal status monitor for tor
usb-modeswitch (1.2.3+repack0-1~bpo60+1) [backports]
nástroj na prepínanie režimov zariadení USB
usb-modeswitch-data (20120815-2~bpo60+1) [backports]
dáta na prepínanie režimov pre usb-modeswitch