squeeze  ] [  squeeze-updates  ] [  squeeze-backports  ] [  squeeze-backports-sloppy  ] [  wheezy  ] [  wheezy-updates  ] [  wheezy-backports  ] [  jessie  ] [  sid  ] [  experimental  ]

Zoznam sekcií v „squeeze-updates“

udeb balíky inštalátora Debianu
Špeciálne balíky na zostavovanie prispôsobených variánt inštalátora Debianu. Neinštalujte ich na normálnom systéme!
Ladiace balíky
Balíky poskytujúce ladiace informácie spustiteľných súborov a zdieľaných knižníc.
Dokumentácia
Často kladené otázky, návody a iné dokumenty snažiace sa vysvetliť všetko týkajúce sa Debianu a softvér potrebný na prehliadanie dokumentácie (man, info atď.).
Java
Všetko týkajúce sa jazyka Java.
Vývoj knižníc
Knižnice, ktoré vývojári potrebujú aby mohli písať programy, ktoré ich využívajú.
Knižnice
Knižnice zabezpečujúce funkciu iných programov. Poskytujú špeciálne možnosti vývojárom.
Rozličné
Rozličné nástroje, ktoré sa nikam inam nehodili.
Nástroje
Nástroje na manipuláciu so súbormi/diskami, na zálohovanie a archiváciu, na monitorovanie systému, vstupné systémy atď.
Virtuálne balíky
Virtuálne balíky.
Webový softvér
Webové servery, prehliadače, proxy, sťahovacie nástroje atď.

Všetky zdrojové balíky
(komprimovaný kompaktný textový zoznam)