všetky možnosti

Limit to suite: [squeeze] [squeeze-updates] [squeeze-backports] [squeeze-backports-sloppy] [squeeze-lts] [wheezy] [wheezy-updates] [wheezy-backports] [wheezy-backports-sloppy] [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [stretch] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Hľadali ste zdrojové balíky ktorých názvy obsahujú chron v všetky sady, všetky sekcie a všetky architektúry. Našlo sa 8 zodpovedajúcich balíkov.

Presné výsledky

Zdrojový balík chron

Ostatné výsledky

Zdrojový balík chronicle

Zdrojový balík chrony

Zdrojový balík libchronic-ruby

Zdrojový balík node-chrono

Zdrojový balík openhft-chronicle-queue

Zdrojový balík ruby-chronic

Zdrojový balík ruby-em-synchrony