Zoznam súborov balíka tntnet-runtime v sid architektúry s390x

/usr/lib/tntnet/tntnet.so
/usr/lib/tntnet/tntnet.so.12
/usr/lib/tntnet/tntnet.so.12.0.0
/usr/share/doc/tntnet-runtime/AUTHORS
/usr/share/doc/tntnet-runtime/README
/usr/share/doc/tntnet-runtime/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tntnet-runtime/changelog.Debian.s390x.gz
/usr/share/doc/tntnet-runtime/changelog.gz
/usr/share/doc/tntnet-runtime/copyright