Zoznam súborov balíka ros-robot-state-publisher v sid architektúry s390x

/usr/lib/robot_state_publisher/robot_state_publisher
/usr/share/doc/ros-robot-state-publisher/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ros-robot-state-publisher/changelog.gz
/usr/share/doc/ros-robot-state-publisher/copyright
/usr/share/robot_state_publisher/package.xml