Zoznam súborov balíka bidentd v sid architektúry ppc64

/usr/sbin/bidentd
/usr/share/doc-base/bidentd
/usr/share/doc/bidentd/README.html
/usr/share/doc/bidentd/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/bidentd/changelog.gz
/usr/share/doc/bidentd/copyright
/usr/share/man/man8/bidentd.8.gz