Zoznam súborov balíka vish v sid architektúry mips

/usr/bin/vish
/usr/share/doc/vish/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/vish/copyright
/usr/share/man/man1/vish.1.gz