Zoznam súborov balíka kakasi v sid architektúry mips

/usr/bin/atoc_conv
/usr/bin/kakasi
/usr/bin/mkkanwa
/usr/bin/rdic_conv
/usr/bin/wx2_conv
/usr/share/doc/kakasi/AUTHORS
/usr/share/doc/kakasi/ChangeLog.lib.utf8
/usr/share/doc/kakasi/INSTALL-ja.utf8.gz
/usr/share/doc/kakasi/JISYO.utf8.gz
/usr/share/doc/kakasi/NEWS.utf8.gz
/usr/share/doc/kakasi/ONEWS.utf8.gz
/usr/share/doc/kakasi/README
/usr/share/doc/kakasi/README-ja.utf8
/usr/share/doc/kakasi/README.level.utf8.gz
/usr/share/doc/kakasi/README.lib.utf8
/usr/share/doc/kakasi/README.wakati.utf8.gz
/usr/share/doc/kakasi/THANKS.utf8
/usr/share/doc/kakasi/TODO.utf8
/usr/share/doc/kakasi/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kakasi/changelog.gz
/usr/share/doc/kakasi/copyright
/usr/share/man/ja/man1/kakasi.1.gz
/usr/share/man/man1/kakasi.1.gz