všetky možnosti
jessie  ] [  stretch  ] [  stretch-backports  ] [  buster  ] [  bullseye  ] [  sid  ] [  experimental  ]

Virtuálny balík: java7-runtime-headless

This is a virtual package. See the Debian policy for a definition of virtual packages.

Balíky poskytujúce java7-runtime-headless

default-jre-headless
štandardné dynamické prostredie Java alebo kompatibilné s Javou (bez displeja)
openjdk-11-jre-headless
dynamické prostredie Java OpenJDK, používa Hotspot JIT - bez displeja
openjdk-15-jre-headless
dynamické prostredie Java OpenJDK, používa Hotspot JIT - bez displeja
openjdk-16-jre-headless
dynamické prostredie Java OpenJDK, používa Hotspot JIT - bez displeja
openjdk-17-jre-headless
dynamické prostredie Java OpenJDK, používa Hotspot JIT - bez displeja
openjdk-8-jre-headless
dynamické prostredie Java OpenJDK, používa Hotspot JIT - bez displeja