všetky možnosti
jessie  ] [  jessie-backports  ] [  stretch  ] [  stretch-backports  ] [  buster  ] [  sid  ] [  experimental  ]

Virtuálny balík: java7-runtime

This is a virtual package. See the Debian policy for a definition of virtual packages.

Balíky poskytujúce java7-runtime

default-jre
štandardné dynamické prostredie Java alebo kompatibilné s Javou
openjdk-10-jre
OpenJDK Java runtime, používa Hotspot JIT
openjdk-11-jre
OpenJDK Java runtime, používa Hotspot JIT
openjdk-7-jre
OpenJDK Java runtime, using Hotspot JIT
openjdk-8-jre
OpenJDK Java runtime, používa Hotspot JIT