Balíky softvéru v „sid“, Subsekcia httpd

apache2 (2.4.54-2)
HTTP server Apache
apache2-bin (2.4.54-2)
HTTP server Apache - moduly a ďalšie binárne súbory
apache2-data (2.4.54-2)
HTTP server Apache - spoločné súbory
apache2-dev (2.4.54-2)
HTTP server Apache - hlavičkové súbory
apache2-ssl-dev (2.4.54-2)
Apache HTTP Server (mod_ssl development headers)
apache2-suexec-custom (2.4.54-2)
HTTP server Apache - konfigurovateľný program suexec pre mod_suexec
apache2-suexec-pristine (2.4.54-2)
HTTP server Apache - štandardný program suexec pre mod_suexec
apache2-utils (2.4.54-2)
HTTP Server Apache - pomocné programy pre webové servery
averell (1.2.5-1.1)
incredibly stupid web server
axhttpd (2.1.5+ds-1+b3 [amd64], 2.1.5+ds-1+b2 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, ia64, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
Highly configurable client/server TLSv1.2 library (web server)
daphne (3.0.2-1)
Django Channels HTTP/WebSocket server
erlang-yapp (2.1.1+dfsg-1+b1 [riscv64], 2.1.1+dfsg-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, ia64, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x, sh4, sparc64, x32])
Erlang application for deploying Yaws webserver applications
erlang-yaws (2.1.1+dfsg-1+b1 [riscv64], 2.1.1+dfsg-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, ia64, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x, sh4, sparc64, x32])
aplikácia v jazyku Erlang, ktorá implementuje webový server HTTP
gunicorn (20.1.0-2)
Event-based HTTP/WSGI server
gunicorn-examples (20.1.0-2)
Event-based HTTP/WSGI server (examples)
h2o (2.2.5+dfsg2-6.2+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, x32], 2.2.5+dfsg2-6 [ia64], 2.2.5+dfsg2-2 [sparc64])
optimized HTTP/1.x, HTTP/2 server
kore (4.1.0-6+b1 [amd64, arm64, armel, armhf], 3.3.1-1 [m68k, ppc64, riscv64, sh4, sparc64, x32], 2.0.0-4 [alpha, hppa, ia64])
Web platform for writing scalable, concurrent APIs in C or Python
libapache2-mod-apparmor (3.0.7-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 3.0.6-1 [ia64], 3.0.5-1 [m68k])
changehat AppArmor library as an Apache module
libapache2-mod-apreq2 (2.13-7+b3)
všeobecná knižnica požiadaviek Apache (APR) - modul Apache
libapache2-mod-auth-cas (1.2-1+b2 [amd64], 1.2-1+b1 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, ia64, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
CAS authentication module for Apache2
libapache2-mod-auth-kerb (5.4-2.5)
modul Apache 2 na autentifikáciu Kerberos
libapache2-mod-auth-openid (0.8-7)
OpenID authentication module for Apache2
libapache2-mod-auth-pgsql (2.0.3-6.1+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 2.0.3-6.1 [alpha, hppa, ia64, m68k, riscv64, sh4, sparc64, x32])
Module for Apache2 which provides PostgreSQL authentication
libapache2-mod-auth-plain (2.0.52+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 2.0.52 [alpha, hppa, ia64, m68k, riscv64, sh4, sparc64, x32])
modul pre Apache 2 poskytujúci autentifikáciu vo forme čistého textu
libapache2-mod-auth-pubtkt (0.13-1+b1)
key-based single-sign-on authentication module for Apache
libapache2-mod-auth-radius (1.5.8-1.3+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 1.5.8-1.3+b1 [ppc64, sparc64], 1.5.8-1.3 [alpha, hppa, ia64, m68k, riscv64, sh4, x32])
Apache 2.x module for RADIUS authentication
libapache2-mod-auth-tkt (2.3.99~b1-1)
lightweight single-sign-on authentication module for Apache
libapache2-mod-authn-sasl (1.2-2+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 1.2-2 [alpha, hppa, ia64, m68k, riscv64, sh4, sparc64, x32])
SASL authentication backend provider for Apache
libapache2-mod-authn-yubikey (1.0-2+b1 [x32], 1.0-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, ia64, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64])
Yubikey authentication provider for Apache
libapache2-mod-authnz-external (3.3.2-0.2)
autentifikácia Apache voči externých autentifikačným službám
libapache2-mod-authz-unixgroup (1.1.0-1)
riadenie prístupu pre Apache založené na členstve v unixových skupinách
libapache2-mod-bw (0.92-12)
modul na obmedzenie šírky písma pre Apache 2
libapache2-mod-defensible (1.4-3.2)
module for Apache2 which provides DNSBL usage
libapache2-mod-dnssd (0.6-3.2)
podpora Zeroconf pre Apache 2 prostredníctvom avahi
libapache2-mod-encoding (20040616-7)
Apache2 module for non-ascii filename interoperability
libapache2-mod-evasive (1.10.1-4)
úhybný modul na minimalizáciu útokov hrubou silou alebo HTTP DoS
libapache2-mod-fcgid (1:2.3.9-4)
rozhranie FastCGI pre Apache 2
libapache2-mod-geoip (1.2.10-1+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 1.2.10-1 [alpha, hppa, ia64, m68k, riscv64, sh4, sparc64, x32])
podpora GeoIP pre apache2
libapache2-mod-gnutls (0.9.0-1.1)
Apache module for TLS encryption with GnuTLS
libapache2-mod-jk (1:1.2.48-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, i386, ia64, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1:1.2.46-2 [hppa])
konektor webového servera Apache 2 a servera javovských servletov Tomcat
libapache2-mod-ldap-userdir (1.1.19-2.1+b3 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 1.1.19-2.1+b2 [ppc64], 1.1.19-2.1+b1 [alpha, hppa, ia64, m68k, riscv64, sh4, sparc64, x32])
Apache module that provides UserDir lookups via LDAP
libapache2-mod-lisp (1.3.1-1.3+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 1.3.1-1.3 [alpha, hppa, ia64, m68k, riscv64, sh4, sparc64, x32])
An Apache2 module that interfaces with Lisp environments
libapache2-mod-log-slow (1.0.8-3+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 1.0.8-3 [alpha, hppa, ia64, m68k, riscv64, sh4, sparc64, x32])
Apache module for logging of slow requests handling
libapache2-mod-log-sql (1.100-16.3+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.100-16.3 [ia64])
Use SQL to store/write your Apache queries logs - Base
libapache2-mod-log-sql-dbi (1.100-16.3+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.100-16.3 [ia64])
Use SQL to store/write your Apache queries logs - DBI interface
libapache2-mod-log-sql-mysql (1.100-16.3+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.100-16.3 [ia64])
Use SQL to store/write your Apache queries logs - MySQL interface
libapache2-mod-log-sql-ssl (1.100-16.3+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.100-16.3 [ia64])
Use SQL to store/write your Apache queries logs - SSL extension
libapache2-mod-md (2.4.54-2)
transitional package
libapache2-mod-mime-xattr (0.4-6+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 0.4-6+b1 [ppc64], 0.4-6 [alpha, hppa, ia64, m68k, riscv64, sh4, sparc64, x32])
Apache2 module to get MIME info from filesystem extended attributes
libapache2-mod-mono (3.8-3+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mipsel, ppc64el, s390x], 3.8-3 [ppc64], 2.10-2 [alpha])
Apache module for running ASP.NET applications on Mono
libapache2-mod-musicindex (1.4.1-3.1)
Browse, stream, download and search through MP3/Ogg/FLAC files
libapache2-mod-neko (2.3.0-1+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.3.0-1+b1 [ia64], 2.2.0-2+b1 [alpha])
Apache module for running server-side Neko programs
libapache2-mod-netcgi-apache (4.1.9-1+b1)
OCaml application-level Internet libraries - netcgi2 Apache2 connector
libapache2-mod-oauth2 (3.2.2-2)
OAuth 2.x Resource Server implementation for Apache
libapache2-mod-parser3 (3.4.6-3)
Parser 3, HTML-embedded scripting language (Apache2 module)
libapache2-mod-passenger (6.0.13+ds-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, x32], 6.0.10-3+b2 [m68k, sh4], 5.0.30-1.2 [sparc64], 5.0.30-1.1 [ia64])
web application server - apache2 integration
libapache2-mod-perl2 (2.0.12-1+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, ia64, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.0.12-1 [alpha])
integrácia Perlu s webovým serverom Apache 2
libapache2-mod-php8.1 (8.1.7-1)
server-side, HTML-embedded scripting language (Apache 2 module)
libapache2-mod-python (3.5.0+git20211031.e6458ec-1)
Python-embedding module for Apache 2
libapache2-mod-qos (11.63-1+b2 [amd64], 11.63-1+b1 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, ia64, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
quality of service module for the apache2
libapache2-mod-removeip (1.0b-5.3)
Module to remove IP from apache2's logs
libapache2-mod-rivet (3.2.2-1)
Server-side Tcl programming system combining ease of use and power
libapache2-mod-rpaf (0.6-13+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 0.6-13 [alpha, hppa, ia64, m68k, riscv64, sh4, sparc64, x32])
modul pre Apache2, ktorý berie poslednú IP z hlavičky „X-Forwarded-For“
libapache2-mod-ruid2 (0.9.8-3+b1 [ppc64], 0.9.8-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, ia64, m68k, mips64el, mipsel, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
modul suexec pre Apache 2
libapache2-mod-ruwsgi (2.0.20-4+b2)
uwsgi module for Apache2 (mod_Ruwsgi)
libapache2-mod-security2 (2.9.5-1)
zvýšenie zabezpečenia aplikácií pre Apache
libapache2-mod-shib (3.3.0+dfsg1-1)
Federated web single sign-on system (Apache module)
libapache2-mod-svn (1.14.2-3+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4], 1.14.2-3 [alpha], 1.14.2-2 [ia64, m68k, x32], 1.14.2-1 [sparc64])
moduly servera Apache Subversion pre Apache httpd
libapache2-mod-tile (0.6.1-1)
Apache module to deliver tiles created by renderd
libapache2-mod-upload-progress (0.2-2+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 0.2-2+b1 [ppc64], 0.2-2 [alpha, hppa, ia64, m68k, riscv64, sh4, sparc64, x32])
upload progress support for the Apache web server
libapache2-mod-uwsgi (2.0.20-4+b2)
uwsgi module for Apache2 (mod_uwsgi)
libapache2-mod-vhost-ldap (2.4.0-1+b3 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 2.4.0-1+b2 [ppc64], 2.4.0-1+b1 [alpha, hppa, ia64, m68k, riscv64, sh4, sparc64, x32])
Apache 2 module for Virtual Hosting from LDAP
libapache2-mod-wsgi-py3 (4.9.0-1.1)
modul adaptéra WSGI pre Apache - Python 3
libapache2-mod-xforward (0.6-1+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 0.6-1+b1 [ppc64, sparc64], 0.6-1 [ia64, m68k, riscv64, sh4])
Apache module implements redirection based on X-Forward response header
libapache2-mod-xsendfile (0.12-2+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 0.12-2 [alpha, hppa, ia64, m68k, riscv64, sh4, sparc64, x32])
efektívne servírovanie veľkých statických súborov z webových aplikácií
libapache2-mpm-itk (2.4.7-04-1+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x, sparc64], 2.4.7-04-1 [alpha, hppa, ia64, m68k, riscv64, sh4, x32])
multipoužívateľský modul pre Apache
libnginx-mod-http-auth-pam (1.22.0-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.22.0-2 [ia64])
autentifikačný modul PAM pre Nginx
libnginx-mod-http-cache-purge (1.22.0-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.22.0-2 [ia64])
odstránenie obsahu z vyrovnávacích pamätí Nginx
libnginx-mod-http-dav-ext (1.22.0-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.22.0-2 [ia64])
podpora chýbajúcich príkazov WebDAV pre Nginx
libnginx-mod-http-echo (1.22.0-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.22.0-2 [ia64])
echo a ďalšie príkazy shellu v Nginx
libnginx-mod-http-fancyindex (1.22.0-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.22.0-2 [ia64])
modul pekných indexov pre Nginx
libnginx-mod-http-geoip (1.22.0-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.22.0-2 [ia64])
modul GeoIP HTTP pre Nginx
libnginx-mod-http-geoip2 (1.22.0-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.22.0-2 [ia64])
GeoIP2 HTTP module for Nginx
libnginx-mod-http-headers-more-filter (1.22.0-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.22.0-2 [ia64])
nastavenie a zmazanie vstupných a výstupných hlavičiek Nginx
libnginx-mod-http-image-filter (1.22.0-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.22.0-2 [ia64])
modul filtra HTTP pre Nginx
libnginx-mod-http-lua (1:0.10.21-1+b1 [amd64], 1:0.10.21-1 [arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 1.22.0-2 [ia64])
Lua module for Nginx
libnginx-mod-http-ndk (1.22.0-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.22.0-2 [ia64])
vývojová sada Nginx
libnginx-mod-http-ndk-dev (1.22.0-3)
Nginx Development Kit module - development files
libnginx-mod-http-perl (1.22.0-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.22.0-2 [ia64])
modul jazyka Perl pre Nginx
libnginx-mod-http-subs-filter (1.22.0-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.22.0-2 [ia64])
modul substitučného filtra pre Nginx
libnginx-mod-http-uploadprogress (1.22.0-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.22.0-2 [ia64])
systém priebehu nahrávania pre Nginx
libnginx-mod-http-upstream-fair (1.22.0-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.22.0-2 [ia64])
Nginx Upstream Fair Proxy Load Balancer
libnginx-mod-http-xslt-filter (1.22.0-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.22.0-2 [ia64])
modul XSLT trasformácií pre Nginx
libnginx-mod-mail (1.22.0-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.22.0-2 [ia64])
modul pošty pre Nginx
libnginx-mod-nchan (1.22.0-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.22.0-2 [ia64])
rýchly, flexibilný server pub/sub pre Nginx
libnginx-mod-rtmp (1.22.0-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.22.0-2 [ia64])
RTMP support for Nginx
libnginx-mod-stream (1.22.0-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.22.0-2 [ia64])
modul Stream pre Nginx
libnginx-mod-stream-geoip (1.22.0-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.22.0-2 [ia64])
GeoIP Stream module for Nginx
libnginx-mod-stream-geoip2 (1.22.0-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.22.0-2 [ia64])
GeoIP2 Stream module for Nginx
lighttpd (1.4.65-2)
rýchly webový server s minimálnymi pamäťovými nárokmi
lighttpd-mod-authn-gssapi (1.4.65-2)
GSSAPI authentication module for lighttpd
lighttpd-mod-authn-pam (1.4.65-2)
PAM authentication module for lighttpd
lighttpd-mod-authn-sasl (1.4.65-2)
SASL authentication module for lighttpd
lighttpd-mod-deflate (1.4.65-2)
HTTP response compression module for lighttpd
lighttpd-mod-gnutls (1.4.65-2)
TLS support using GnuTLS module for lighttpd
lighttpd-mod-maxminddb (1.4.65-2)
GeoIP2 info module for lighttpd
lighttpd-mod-mbedtls (1.4.65-2)
TLS support using mbedTLS module for lighttpd
lighttpd-mod-nss (1.4.65-2)
TLS support using NSS crypto module for lighttpd
lighttpd-mod-openssl (1.4.65-2)
TLS support using OpenSSL module for lighttpd
lighttpd-mod-vhostdb-pgsql (1.4.65-2)
PostgreSQL-based virtual host configuration module for lighttpd
lighttpd-mod-webdav (1.4.65-2)
WebDAV module for lighttpd
lighttpd-mod-wolfssl (1.4.65-2)
TLS support using wolfSSL module for lighttpd
lighttpd-modules-dbi (1.4.65-2)
DBI-based modules for lighttpd
lighttpd-modules-ldap (1.4.65-2)
LDAP-based modules for lighttpd
lighttpd-modules-lua (1.4.65-2)
LUA-based modules for lighttpd
lighttpd-modules-mysql (1.4.65-2)
MySQL-based modules for lighttpd
micro-httpd (20140814-2.1)
really small HTTP server
mini-httpd (1.30-3)
Small HTTP server
modsecurity-crs (3.3.2-1)
OWASP ModSecurity Core Rule Set
mongrel2-core (1.12.2-3+b1)
programming language agnostic web server (binaries)
mongrel2-run (1.12.2-3)
programming language agnostic web server
mono-apache-server (4.2-2.3)
ASP.NET backend for mod_mono Apache module - default version
mono-fastcgi-server (4.2-2.3)
backend ASP.NET pre webové servery FastCGI - štandardná verzia
nghttp2 (1.48.0-1)
implementácia servera, proxy a klienta HTTP/2
nghttp2-client (1.48.0-1)
klient implementujúci protokol HTTP/2
nghttp2-proxy (1.48.0-1)
reverzný proxy server implementujúci protokol HTTP/2
nghttp2-server (1.48.0-1)
server implementujúci protokol HTTP/2
nginx (1.22.0-3)
small, powerful, scalable web/proxy server
nginx
virtuálny balík poskytovaný balíkom nginx-extras, nginx-full, nginx-core, nginx-light
nginx-common (1.22.0-3)
malý, výkonný, škálovateľný webový/proxy server - spoločné súbory
nginx-core (1.22.0-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.22.0-2 [ia64])
nginx web/proxy server (standard version)
nginx-dev (1.22.0-3)
nginx web/proxy server - development headers
nginx-extras (1.22.0-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.22.0-2 [ia64])
nginx web/proxy server (extended version)
nginx-full (1.22.0-3)
nginx web/proxy server (standard version with 3rd parties)
nginx-light (1.22.0-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.22.0-2 [ia64])
webový/proxy server nginx - základná verzia
ocsigenserver (5.0.1-1+b6 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x], 2.16.1-1+b14 [m68k, sh4, sparc64], 2.16.1-1+b13 [ia64], 2.16.1-1+b10 [hppa], 2.16.1-1+b5 [alpha], 2.16.1-1+b1 [x32])
web server of the Ocsigen project
python3-gunicorn (20.1.0-2)
Event-based HTTP/WSGI server (Python 3 libraries)
qweborf (0.19-2)
Shares files using the HTTP protocol
tntnet (2.2.1-4+b1)
modular, multithreaded web application server for C++
uvicorn (0.17.6-1)
ASGI server implementation, using uvloop and httptools
uwsgi-plugin-gevent-python3 (2.0.20-4+b2)
gevent plugin for uWSGI (Python 3)
uwsgi-plugin-greenlet-python3 (2.0.20-4+b2)
greenlet plugin for uWSGI (Python 3)
uwsgi-plugin-jvm-openjdk-11 (2.0.20-4+b2)
Java plugin for uWSGI (OpenJDK 11)
uwsgi-plugin-jwsgi-openjdk-11 (2.0.20-4+b2)
JWSGI plugin for uWSGI (OpenJDK 11)
uwsgi-plugin-luajit (2.0.20+4+0.0.7+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel], 2.0.20+4+0.0.7 [ppc64el, s390x], 2.0.20+1+0.0.7 [ppc64])
Lua WSAPI plugin for uWSGI (LuaJIT)
uwsgi-plugin-mongo (2.0.20+1+0.0.8)
MongoDB/GridFS plugins for uWSGI
uwsgi-plugin-rack-ruby3.0 (2.0.20-4+b2)
Rack plugin for uWSGI (ruby3.0)
uwsgi-plugin-ring-openjdk-11 (2.0.20-4+b2)
Closure/Ring plugin for uWSGI (OpenJDK 11)
uwsgi-plugin-servlet-openjdk-11 (2.0.20-4+b2)
JWSGI plugin for uWSGI (OpenJDK 11)
uwsgi-plugin-tornado-python3 (2.0.20-4+b2)
tornado plugin for uWSGI (Python 3)
webfs (1.21+ds1-12+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 1.21+ds1-12 [alpha, hppa, ia64, m68k, ppc64, riscv64, sh4, sparc64, x32])
lightweight HTTP server for static content
weborf (0.19-2+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, x32], 0.15-1 [sparc64])
Fast and small webserver meant to be run without root privileges
weborf-daemon (0.19-2)
init script for weborf
yaws (2.1.1+dfsg-1)
vysoko výkonný webový server HTTP 1.1 napísaný v jazyku Erlang