všetky možnosti
stretch  ] [  stretch-backports-sloppy  ] [  stretch-backports  ] [  buster  ] [  buster-backports  ] [  bullseye  ] [  bookworm  ] [  sid  ]

Virtuálny balík: httpd

This is a virtual package. See the Debian policy for a definition of virtual packages.

Balíky poskytujúce httpd

apache2
HTTP server Apache
lighttpd
rýchly webový server s minimálnymi pamäťovými nárokmi
merecat
Embedded web server
micro-httpd
really small HTTP server
mini-httpd
Small HTTP server
nginx
malý, výkonný, škálovateľný webový/proxy server
ocsigenserver
web server of the Ocsigen project
tntnet
modular, multithreaded web application server for C++
webfs
lightweight HTTP server for static content
yaws
vysoko výkonný webový server HTTP 1.1 napísaný v jazyku Erlang