Zoznam súborov balíka libghc-crypto-cipher-types-dev v sid architektúry hppa

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hppa-linux-ghc-8.6.5/crypto-cipher-types-0.0.9-EDl8JoLY4u19UaFSY9E7TS/Crypto/Cipher/Types.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hppa-linux-ghc-8.6.5/crypto-cipher-types-0.0.9-EDl8JoLY4u19UaFSY9E7TS/Crypto/Cipher/Types.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hppa-linux-ghc-8.6.5/crypto-cipher-types-0.0.9-EDl8JoLY4u19UaFSY9E7TS/Crypto/Cipher/Types/AEAD.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hppa-linux-ghc-8.6.5/crypto-cipher-types-0.0.9-EDl8JoLY4u19UaFSY9E7TS/Crypto/Cipher/Types/AEAD.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hppa-linux-ghc-8.6.5/crypto-cipher-types-0.0.9-EDl8JoLY4u19UaFSY9E7TS/Crypto/Cipher/Types/Base.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hppa-linux-ghc-8.6.5/crypto-cipher-types-0.0.9-EDl8JoLY4u19UaFSY9E7TS/Crypto/Cipher/Types/Base.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hppa-linux-ghc-8.6.5/crypto-cipher-types-0.0.9-EDl8JoLY4u19UaFSY9E7TS/Crypto/Cipher/Types/Block.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hppa-linux-ghc-8.6.5/crypto-cipher-types-0.0.9-EDl8JoLY4u19UaFSY9E7TS/Crypto/Cipher/Types/Block.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hppa-linux-ghc-8.6.5/crypto-cipher-types-0.0.9-EDl8JoLY4u19UaFSY9E7TS/Crypto/Cipher/Types/BlockIO.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hppa-linux-ghc-8.6.5/crypto-cipher-types-0.0.9-EDl8JoLY4u19UaFSY9E7TS/Crypto/Cipher/Types/BlockIO.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hppa-linux-ghc-8.6.5/crypto-cipher-types-0.0.9-EDl8JoLY4u19UaFSY9E7TS/Crypto/Cipher/Types/GF.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hppa-linux-ghc-8.6.5/crypto-cipher-types-0.0.9-EDl8JoLY4u19UaFSY9E7TS/Crypto/Cipher/Types/GF.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hppa-linux-ghc-8.6.5/crypto-cipher-types-0.0.9-EDl8JoLY4u19UaFSY9E7TS/Crypto/Cipher/Types/OfIO.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hppa-linux-ghc-8.6.5/crypto-cipher-types-0.0.9-EDl8JoLY4u19UaFSY9E7TS/Crypto/Cipher/Types/OfIO.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hppa-linux-ghc-8.6.5/crypto-cipher-types-0.0.9-EDl8JoLY4u19UaFSY9E7TS/Crypto/Cipher/Types/Stream.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hppa-linux-ghc-8.6.5/crypto-cipher-types-0.0.9-EDl8JoLY4u19UaFSY9E7TS/Crypto/Cipher/Types/Stream.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hppa-linux-ghc-8.6.5/crypto-cipher-types-0.0.9-EDl8JoLY4u19UaFSY9E7TS/Crypto/Cipher/Types/Unsafe.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hppa-linux-ghc-8.6.5/crypto-cipher-types-0.0.9-EDl8JoLY4u19UaFSY9E7TS/Crypto/Cipher/Types/Unsafe.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hppa-linux-ghc-8.6.5/crypto-cipher-types-0.0.9-EDl8JoLY4u19UaFSY9E7TS/Crypto/Cipher/Types/Utils.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hppa-linux-ghc-8.6.5/crypto-cipher-types-0.0.9-EDl8JoLY4u19UaFSY9E7TS/Crypto/Cipher/Types/Utils.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hppa-linux-ghc-8.6.5/crypto-cipher-types-0.0.9-EDl8JoLY4u19UaFSY9E7TS/libHScrypto-cipher-types-0.0.9-EDl8JoLY4u19UaFSY9E7TS.a
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hppa-linux-ghc-8.6.5/libHScrypto-cipher-types-0.0.9-EDl8JoLY4u19UaFSY9E7TS-ghc8.6.5.so
/usr/share/doc/libghc-crypto-cipher-types-dev/buildinfo_hppa.gz
/usr/share/doc/libghc-crypto-cipher-types-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-crypto-cipher-types-dev/changelog.Debian.hppa.gz
/usr/share/doc/libghc-crypto-cipher-types-dev/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libghc-crypto-cipher-types-dev
/var/lib/ghc/package.conf.d/crypto-cipher-types-0.0.9.conf