Zoznam súborov balíka flvmeta v sid architektúry hppa

/usr/bin/flvmeta
/usr/share/doc/flvmeta/README.md
/usr/share/doc/flvmeta/TODO
/usr/share/doc/flvmeta/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/flvmeta/changelog.gz
/usr/share/doc/flvmeta/copyright
/usr/share/man/man1/flvmeta.1.gz