všetky možnosti
wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  buster  ] [  sid  ] [  experimental  ]
[ Zdroj: emacs-goodies-el  ]

Balík: emacs-goodies-el (36.4)

Odkazy pre emacs-goodies-el

Screenshot

Zdroje Debian:

Stiahnuť zdrojový balík emacs-goodies-el:

Správcovia:

Podobné balíky:

rozličné doplnky pre Emacs

Tento balík obsahuje:

 align-string - zarovnanie zložiek reťazca naprieč niekoľkými riadkami
 all - úprava všetkých riadkov zodpovedajúcich zadanému regulárnemu výrazu
 apache-mode - hlavný režim na úpravu konfiguračných súborov Apache
 ascii - zobrazenie kódu ASCII znaku pod kurzorom
 auto-fill-inhibit - jemnejšia kontrola na režimom auto-fill-mode
 bar-cursor - zmena vášho kurzora na čiaru namiesto bloku
 bm - viditeľné záložky v bufferoch
 boxquote - citovanie textov v pekných boxoch
 browse-huge-tar - prehliadanie súborov tar bez ich načítania do pamäte
 browse-kill-ring - prehliadanie, vyhľadávanie, zmena kill ringu
 button-lock - klikateľný text definovaný regulárnym výrazom
 clipper - ukladanie reťazcov dát na ďalšie použitie
 coffee - teraz Emacs dokáže už aj variť kávu
 color-theme - zmena farieb používaných v Emacs
 csv-mode - hlavný režim pre súbory s hodnotami oddelenými čiarkami (CSV)
 ctypes - rozšírená podpora Font lock pre používateľom definované typy
 dedicated - zaistí, aby okno bolo venované jedinému bufferu
 df - v riadku režimu zobrazí voľné miesto na zariadeniach
 diminish - skrátenie alebo zmazanie prítomnosti vedľajšieho režimu
  v riadku režimu
 dir-locals - poskytuje lokálne premenné pre celý adresár
 edit-env - zobrazenie, úprava, mazanie a pridanie premenných prostredia
 egocentric - zvýraznenie vášho mena v bufferoch Emacs
 eproject - priraďovanie súborov do projektov podľa programu
 ff-paths - vyhľadávanie C-x C-f podobné ako $PATH
 filladapt - rozširuje zabudovaný adaptive fill v Emacs
 floatbg - pomalá zmena farby pozadia
 framepop - zobrazenie dočasných bufferov v samostatnom rámci
 graphviz-dot-mode.el - režim jazyka dot, ktorý používa graphviz (att).
 highlight-beyond-fill-column - zvýraznenie príliš dlhých riadkov
 highlight-completion - zvýraznenie našeptávača v minibufferi
 highlight-current-line - zvýraznenie riadka, kde je kurzor
 home-end - alternatívne príkazy Home a End
 htmlize - HTML v bufferoch font-lock
 initsplit - rozdelenie prispôsobení do rôznych súborov
 joc-toggle-buffer - rýchle prepínanie medzi dvomi buffermi
 joc-toggle-case - sada funkcií na zmenu veľkosti písmena
 keydef - jednoduchší spôsob ako definovať mapovanie klávesov
 keywiz - kvíz o postupnostiach klávesov v Emacs
 lcomp - hacky na doplňovanie zoznamov
 maplev - hlavný režim pre Maple
 map-lines - mapovanie príkazu na riadky zodpovedajúce regulárnemu výrazu
 marker-visit - navigácie značkami buffera v poradí
 matlab - hlavný režim pre pre súbory MatLab dot-m;
 minibuf-electric - elektrické správanie minibuffera z XEmacs
 minibuffer-complete-cycle - cyklické prechádzanie bufferom *Completions*
 miniedit - rozšírená úprava pre polia minibuffera
 mutt-alias - vyhľadanie v vloženie rozšírenia aliasov pošty mutt
 muttrc-mode - hlavný režim for editing Mutt config files;
 obfusurl - znečitateľnenie URL
 pack-windows - zmena veľkosti všetkých okien, aby zobrazovali čo najviac
  informácií
 perldoc - zobrazenie pomocníka funkcií a modulov jazyka Perl. (závisí
  od perl-doc)
 pod-mode - hlavný režim na úpravu súborov POD
 pp-c-l - pekné zobrazenie znakov Control-l
 projects - vytvorenie zmysluplných názvov bufferov podľa projektu
 prot-buf - ochráni buffery od nechceného zatvorenia
 protocols - vyhľadávanie v /etc/protocols
 quack - rozšírená podpora upravovania a spúšťania kódu v jazyku Scheme
 rfcview - zobrazovanie dokumentov IETF RFC s formátovaním na zlepšenie
  čitateľnosti
 services - vyhľadávanie v /etc/services
 session - ukladá nastavenia medzi spusteniami Emacs a návštevami súboru
 setnu - režim setnu, režim číslovania riadkov v štýle vi
 shell-command - umožňuje dopĺňanie príkazov shellu pomocou tabulátora
 show-wspace - zvýraznenie rôznych netlačiteľných znakov
 silly-mail - tvorba hlúpych hlavičiek pošty
 slang-mode.el - hlavný režim na úpravu skriptov S-Lang
 sys-apropos - rozhranie pre unixový príkaz apropos
 tabbar - zobrazenie panelu kariet v riadku hlavičky
 tail - „tail -f“ súbory alebo príkazu z Emacs
 tc - citovanie textu so správnou výplňou
 thinks - citovanie textov v komiksových bublinách myšlienok
 tlc - hlavný režim na úpravu skriptov Target Language Compiler
 tld - vysvetlenie názvov domén najvyššej úrovne
 todoo - hlavný režim na úpravu súborov TODO
 toggle-option - jednoduché prepínanie často prepínaných volieb
 twiddle - hacky riadka režimu, ktoré vám zabránia zaspať
 under - podčiarknutie oblasti znakmi ^
 upstart-mode - režim na úpravu súborov upstart
 xrdb-mode - režim na úpravu súborov databázy zdrojov X

Krátky popis všetkých súborov nájdete v súbore /usr/share/doc/emacs-goodies-el/README.Debian.gz alebo v uzle Info „emacs-goodies-el“.

Značky: Software Development: Source Editor, Implementované v: Lisp, Role: Plugin, role::program, suite::debian, Balík aplikácií: Emacs, Purpose: Editory, Works with: Text

Ostatné balíky súvisiace s balíkom emacs-goodies-el

  • závisí
  • odporúča
  • navrhuje
  • vylepšuje

Stiahnuť emacs-goodies-el

Stiahnuť pre všetky dostupné architektúry
Architektúra Veľkosť balíka Nainštalovaná veľkosť Súbory
all 646.1 kB3,352.0 kB [zoznam súborov]