Balíky softvéru v „sid“, Subsekcia shells

ash (0.5.10.2-7)
balík kompatibility pre dash
autojump (22.5.1-1)
rozšírenie shellu na skákanie do často používaných adresárov
bash (5.0-6 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 4.4.18-3.1 [powerpcspe])
GNU Bourne Again SHell
bash-completion (1:2.10-1)
programovateľné dopĺňanie pre bash shell
bash-static (5.0-6 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 4.4.18-3.1 [powerpcspe])
GNU Bourne Again SHell - statická verzia
bats (1.1.0+git104-g1c83a1b-1.1)
bash automated testing system
busybox-static (1:1.30.1-4)
samostatný záchranný shell s množstvom zabudovaných nástrojov
cleo (0.004-2)
Play back shell commands for live demonstrations
csh (20110502-5 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 20110502-4 [powerpcspe])
shell so syntaxou podobnou jazyku C
dash (0.5.10.2-7 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.5.10.2-5 [powerpcspe])
shell podľa POSIX
elvish (0.14.0-1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, riscv64, s390x], 0.13.1+ds1-1 [ppc64])
Friendly and expressive shell
fdclone (3.01j-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 3.01h-1 [powerpcspe])
console-base lightweight file manager
fish (3.1.2-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, x32], 3.0.2-2 [hppa, powerpcspe, sparc64])
priateľský interaktívny shell
fish-common (3.1.2-1)
priateľský interaktívny shell - súbory nezávislé od architektúry
fizsh (1.0.9-1)
priateľský interaktívny ZSHell
ksh (2020.0.0+really93u+20120801-7 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 2020.0.0-5 [sh4], 93u+20120801-3.4 [powerpcspe])
skutočná verzia Korn shell od AT&T
ksh93 (93u+20120801-7)
skutočná verzia Korn shell od AT&T
mksh (59b-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 56c-2 [powerpcspe])
MirBSD Korn Shell
mono-csharp-shell (6.8.0.105+dfsg-3)
interaktívny shell C#
pdmenu (1.3.4+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 1.3.4 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
simple console menu program
posh (0.14.1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.13.2 [powerpcspe])
Policy-compliant Ordinary SHell
rainbow (0.8.7-2)
Bitfrost isolation shell
rc (1.7.4+97.gceb59bb-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.7.4-1+b2 [powerpcspe])
implementácia shellu Plan 9 od AT&T
rush (1.8+dfsg-1.1)
restricted user shell
sash (3.8-5+b10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 3.8-5 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, ppc64, riscv64, sh4, sparc64, x32])
samostatný shell
screenie (20120406-1)
Lightweight GNU screen(1) wrapper
tcsh (6.21.00-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 6.20.00-7+b1 [powerpcspe])
TENEX C shell, rozšírená verzia Berkeley csh
xonsh (0.9.18+dfsg-1)
Python-powered, cross-platform, Unix-gazing shell
yash (2.50-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.48-1 [powerpcspe])
yet another shell
zgen (0~20150919-3)
Lightweight plugin manager for ZSH inspired by Antigen
zplug (2.4.2-1)
next-generation plugin manager for zsh
zsh (5.8-5 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 5.8-4 [hppa], 5.7.1-1 [powerpcspe])
shell s mnohými funkciami
zsh-antigen (2.2.3-2)
manage your zsh plugins
zsh-autosuggestions (0.6.4-1)
Fish-like fast/unobtrusive autosuggestions for zsh
zsh-common (5.8-5)
Zsh - súbory nezávislé od architektúry
zsh-static (5.8-5 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 5.8-4 [hppa], 5.7.1-1 [powerpcspe])
shell s mnohými funkciami - statická verzia
zsh-syntax-highlighting (0.7.1-2)
Fish shell like syntax highlighting for zsh