Zoznam súborov balíka init v sid architektúry armel

/usr/share/doc/init/changelog.gz
/usr/share/doc/init/copyright