Zoznam súborov balíka kbibtex-data v sid architektúry all

/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/add-macro-source.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/add-macro.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/application-pdf.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/applications-internet.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/code-context.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/config-color.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/config-general.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/config-id-suggestions.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/config-keywords.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/config-pdf.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/config-saving.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/config-user-interface.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/configure.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/cross-ref.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/document-open-remote.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/document-open.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/document-preview.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/document-revert.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/document-save.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/download.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/draw-text.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/edit-clear-locationbar-rtl.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/edit-element.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/edit-undo.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/element-editor.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/external-tab.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/favorites.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/file-settings.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/filter-toolbar.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/find-pdf.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/first-run.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/flag.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/go-down.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/go-up.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/index.docbook.gz
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/list-add.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/list-of-documents.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/list-of-values.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/list-remove.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/lyx-preferences.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/main-toolbar.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/media-playback-start.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/new-document.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/online-search.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/preferences-web-browser-identification.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/reference-preview.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/search-results.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/statistics.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/svn-update.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/tools-check-spelling.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/view-filter.png
/usr/share/doc/HTML/en/kbibtex/zotero.png
/usr/share/doc/kbibtex-data/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kbibtex-data/changelog.gz
/usr/share/doc/kbibtex-data/copyright
/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/kbibtex.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/kbibtex.png
/usr/share/icons/hicolor/192x192/apps/kbibtex.png
/usr/share/icons/hicolor/22x22/apps/kbibtex.png
/usr/share/icons/hicolor/24x24/apps/kbibtex.png
/usr/share/icons/hicolor/256x256/apps/kbibtex.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/kbibtex.png
/usr/share/icons/hicolor/36x36/apps/kbibtex.png
/usr/share/icons/hicolor/42x42/apps/kbibtex.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/kbibtex.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/kbibtex.png
/usr/share/icons/hicolor/72x72/apps/kbibtex.png
/usr/share/icons/hicolor/8x8/apps/kbibtex.png
/usr/share/icons/hicolor/96x96/apps/kbibtex.png
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/kbibtex.svgz
/usr/share/kbibtex/abstractonly.xsl
/usr/share/kbibtex/arxiv2bibtex.xsl
/usr/share/kbibtex/biblatex.kbstyle
/usr/share/kbibtex/bibtex.kbstyle
/usr/share/kbibtex/fancy.xsl
/usr/share/kbibtex/ieeexplore2bibtex.xsl
/usr/share/kbibtex/isbndb2bibtex.xsl
/usr/share/kbibtex/jabref_journalabbrevlist.txt
/usr/share/kbibtex/pam2bibtex.xsl
/usr/share/kbibtex/pubmed2bibtex.xsl
/usr/share/kbibtex/standard.xsl
/usr/share/kbibtex/wikipedia-cite.xsl
/usr/share/kbibtex/worldcatdc2bibtex.xsl
/usr/share/man/man1/kbibtex.1.gz