všetky možnosti

Obmedziť balík: [wheezy] [wheezy-updates] [wheezy-backports] [wheezy-backports-sloppy] [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Obmedziť na architektúru: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Hľadali ste balíky ktorých názvy obsahujú php5 v všetky sady, všetky sekcie a všetky architektúry. Našlo sa 94 zodpovedajúcich balíkov.

Presné výsledky

Balík php5

Ostatné výsledky

Balík dh-php5

Balík libapache2-mod-php5

Balík libapache2-mod-php5filter

Balík libexpect-php5

Balík libgv-php5

Balík libow-php5

Balík libphp5-embed

Balík librhash-php5

Balík php-symfony-polyfill-php54

Balík php-symfony-polyfill-php55

Balík php-symfony-polyfill-php56

Balík php5-adodb

Balík php5-apcu

Balík php5-cgi

Balík php5-cli

Balík php5-common

Balík php5-curl

Balík php5-dbg

Balík php5-dev

Balík php5-enchant

Balík php5-exactimage

Balík php5-ffmpeg

Balík php5-fpm

Balík php5-gd

Balík php5-gdcm

Balík php5-gearman

Balík php5-geoip

Balík php5-geos

Balík php5-gmp

Balík php5-gnupg

Balík php5-igbinary

Balík php5-imagick

Balík php5-imap

Balík php5-interbase

Balík php5-intl

Balík php5-json

Balík php5-lasso

Balík php5-ldap

Balík php5-librdf

Balík php5-libvirt-php

Balík php5-mapscript

Balík php5-mcrypt

Balík php5-memcache

Balík php5-memcached

Balík php5-midgard2

Balík php5-ming

Balík php5-mongo

Balík php5-msgpack

Balík php5-mysql

Balík php5-mysqlnd

Balík php5-mysqlnd-ms

Balík php5-oauth

Balík php5-odbc

Balík php5-pecl-http

Balík php5-pecl-http-dev

Balík php5-pgsql

Balík php5-phpdbg

Balík php5-pinba

Balík php5-propro

Balík php5-propro-dev

Balík php5-ps

Balík php5-pspell

Balík php5-radius

Balík php5-raphf

Balík php5-raphf-dev

Balík php5-readline

Balík php5-recode

Balík php5-redis

Balík php5-remctl

Balík php5-rrd

Balík php5-sasl

Balík php5-snmp

Balík php5-solr

Balík php5-sqlite

Balík php5-ssh2

Balík php5-stomp

Balík php5-svn

Balík php5-sybase

Balík php5-symfony-debug

Balík php5-thrift

Balík php5-tidy

Balík php5-tokyo-tyrant

Balík php5-twig

Balík php5-twig-dbgsym

Balík php5-uprofiler

Balík php5-vtkgdcm

Balík php5-xcache

Balík php5-xdebug

Balík php5-xhprof

Balík php5-xmlrpc

Balík php5-xsl

Balík php5-yac

Balík php5-zmq