všetky možnosti

Limit to suite: [squeeze] [squeeze-updates] [squeeze-backports] [squeeze-backports-sloppy] [wheezy] [wheezy-updates] [wheezy-backports] [jessie] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Hľadali ste balíky ktorých názvy obsahujú osmo v všetky sady, všetky sekcie a všetky architektúry. Našlo sa 14 zodpovedajúcich balíkov.

Presné výsledky

Balík osmo

Ostatné výsledky

Balík gosmore

Balík gr-osmosdr

Balík libgnuradio-osmosdr0.0.0

Balík liblua5.1-cosmo0

Balík libosmosdr-dev

Balík libosmosdr0

Balík lua-cosmo

Balík osmo-dbg

Balík osmo-sdr

Balík osmosis

Balík osmosis-plugin-borderextract

Balík tcosmonitor

Balík tcosmonitor-common