všetky možnosti
jessie  ] [  stretch  ] [  stretch-backports  ] [  buster  ] [  bullseye  ] [  sid  ] [  experimental  ]

Virtuálny balík: x-terminal-emulator

This is a virtual package. See the Debian policy for a definition of virtual packages.

Balíky poskytujúce x-terminal-emulator

aterm
Afterstep XVT - a VT102 emulator for the X window system
aterm-ml
Afterstep XVT - a VT102 emulator for the X window system
eterm
Enlightened Terminal Emulator
evilvte
odľahčený emulátor terminálu založený na VTE
gnome-terminal
aplikácia emulátora terminálu GNOME
guake
roletový terminál pre pracovné prostredie GNOME
konsole
emulátor terminálu pre X
kterm
Multi-lingual terminal emulator for X
lilyterm
Light and eazy-to-use terminal emulator for X
lxterminal
emulátor terminálu LXDE
mate-terminal
emulátor terminálu MATE
mlterm
viacjazyčný terminál
mlterm-tiny
MultiLingual TERMinal, tiny version
mrxvt
odľahčený emulátor terminálu pre X s kartami - úplná verzia
mrxvt-cjk
odľahčený emulátor terminálu pre X s kartami - verzia CJK
mrxvt-mini
odľahčený emulátor terminálu pre X s kartami - minimalistická verzia
pterm
PuTTY terminal emulator
roxterm-gtk2
Multi-tabbed GTK+/VTE terminal emulator - GTK2 version
roxterm-gtk3
Multi-tabbed GTK+/VTE terminal emulator - GTK3 version
rxvt
emulátor terminálu VT102 pre X Window System
rxvt-ml
viacjazyčný emulátor terminálu VT102 pre X Window System
rxvt-unicode
emulátor terminálu podobný RXVT s podporou Unicode
rxvt-unicode-256color
viacjazyčný emulátor terminálu s podporou Unicode pre X11
rxvt-unicode-lite
emulátor terminálu podobný RXVT so základnou podporou Unicode
sakura
jednoduchý, ale mocný emulátor terminálu založený na libvte
stterm
nástroje suckless - jednoduchý terminál pre systém okien
terminal.app
emulátor terminálu pre GNUstep
terminator
viaceré terminály Gnome v jednom okne
terminology
Enlightenment efl based terminal emulator
termit
jednoduchý emulátor terminálu založený na knižnici vte - zabudovaný jazyk Lua
vala-terminal
emulátor terminálu pre mobilné zariadenia
xfce4-terminal
emulátor terminálu Xfce
xiterm+thai
program X terminálu s podporou thajčiny
xterm
emulátor terminálu pre X
xvt
emulátor terminálu Z podobný ako xterm, ale menši