Balíky softvéru v „jessie“, Subsekcia database

apgdiff (2.4-3)
ďalší nástroj tvorbu rozdielov pre PostgreSQL
barman (1.3.3-1)
Backup and Recovery Manager for PostgreSQL
basex (7.9-1)
XML databáza a procesor XPath/XQuery
bucardo (5.1.2-1)
asynchrónny replikačný systém pre PostgreSQL
check-postgres (2.21.0-3)
skript na monitorovanie databáz PostgreSQL
cl-pgloader (3.1.0+dfsg-2)
extrakcia, transformácia a načítanie dát do PostgreSQL
db5.1-util (5.1.29-9+deb8u1)
nástroje Berkeley Database v5.1
db5.3-sql-util (5.3.28-9+deb8u1)
Berkeley Database v5.3 - nástroje
db5.3-util (5.3.28-9+deb8u1)
Berkeley Database v5.3 - nástroje
firebird2.5-classic (2.5.3.26778.ds4-5+deb8u1)
Firebird Classic Server - relačný SRBD založený na kóde InterBase 6.0
firebird2.5-classic-common (2.5.3.26778.ds4-5+deb8u1)
common files for firebird 2.5 "classic" and "superclassic"
firebird2.5-common (2.5.3.26778.ds4-5+deb8u1)
common files for firebird 2.5 servers and clients
firebird2.5-server-common (2.5.3.26778.ds4-5+deb8u1)
common files for firebird 2.5 servers
firebird2.5-super (2.5.3.26778.ds4-5+deb8u1)
Firebird Super Server - an RDBMS based on InterBase 6.0 code
firebird2.5-superclassic (2.5.3.26778.ds4-5+deb8u1)
Firebird SuperClassic Server - SRBD založený na kóde InterBase 6.0
fis-gtm (6.2-000-1)
metabalík najnovšej verzie databázy FIS-GT.M
fis-gtm-6.2-000 (6.2-000-1)
balík databázy FIS-GT.M
flamerobin (0.9.3~+20140206.3f9645c-4)
grafický nástroj na správu SRBD Firebird
freetds-bin (0.91-6+b1)
FreeTDS - nástroje pre príkazový riadok
gaviotatb (0.4-2)
Gaviota - základné tabuľky koncových hier šachu
handlersocket-mysql-5.5 (1.1.0-7-g1044a28-2+b1)
HandlerSocket plugin for MySQL 5.5
hsqldb-utils (2.2.9+dfsg-4)
Java SQL database engine (utilities)
kexi (1:2.8.5+dfsg-1+b2 [amd64], 1:2.8.5+dfsg-1+b1 [armel, armhf, i386])
integrované databázové prostredie pre balík Calligra
kexi-map-form-widget (1:2.8.5+dfsg-1+b2 [amd64], 1:2.8.5+dfsg-1+b1 [armel, armhf, i386])
ovládací prvok mapy pre Kexi
kexi-mysql-driver (1:2.8.5+dfsg-1+b2 [amd64], 1:2.8.5+dfsg-1+b1 [armel, armhf, i386])
podpora MySQL pre Kexi
kexi-postgresql-driver (1:2.8.5+dfsg-1+b2 [amd64], 1:2.8.5+dfsg-1+b1 [armel, armhf, i386])
podpora PostgreSQL pre Kexi
kexi-sybase-driver (1:2.8.5+dfsg-1+b2 [amd64], 1:2.8.5+dfsg-1+b1 [armel, armhf, i386])
podpora Sybase pre Kexi
kexi-web-form-widget (1:2.8.5+dfsg-1+b2 [amd64], 1:2.8.5+dfsg-1+b1 [armel, armhf, i386])
ovládací prvok webového formulára Kexi
kexi-xbase-driver (1:2.8.5+dfsg-1+b2 [amd64], 1:2.8.5+dfsg-1+b1 [armel, armhf, i386])
podpora PostgreSQL pre KexiXBase
libgda-5.0-bin (5.2.2-2)
knižnica na abstrakciu dát založená na GLib - binárne súbory
libgda-5.0-common (5.2.2-2)
knižnica na abstrakciu dát založená na GLib - spoločné súbory
libgda-5.0-mysql (5.2.2-2)
knižnica na abstrakciu dát založená na GLib - poskytovateľ MySQL
libgda-5.0-postgres (5.2.2-2)
knižnica na abstrakciu dát založená na GLib - poskytovateľ PostgreSQL
libreoffice-base (1:4.3.3-2+deb8u12) [security]
kancelársky balík - databáza
libreoffice-base-drivers (1:4.3.3-2+deb8u12) [security]
ovládače na pripojenie do databáz pre LibreOffice
libreoffice-sdbc-firebird (1:4.3.3-2+deb8u12) [security]
LibreOffice - ovládač SDBC pre Firebird
libreoffice-sdbc-hsqldb (1:4.3.3-2+deb8u12) [security]
LibreOffice - ovládač SDBC pre HSQLDB
lmdb-utils (0.9.14-1)
Lightning Memory-Mapped Database - nástroje
mariadb-client (10.0.38-0+deb8u1) [security]
klient databázy MariaDB - metabalík závisiaci od najnovšej verzie
mariadb-client-10.0 (10.0.38-0+deb8u1) [security]
MariaDB - binárne súbory databázového klienta
mariadb-client-core-10.0 (10.0.38-0+deb8u1) [security]
MariaDB - základné binárne súbory databázového klienta
mariadb-common (10.0.38-0+deb8u1) [security]
MariaDB common metapackage
mariadb-connect-engine-10.0 (10.0.38-0+deb8u1) [security]
úložné jadro Connect pre MariaDB
mariadb-oqgraph-engine-10.0 (10.0.38-0+deb8u1) [security]
úložné jadro OQGraph pre MariaDB
mariadb-server (10.0.38-0+deb8u1) [security]
server databázy MariaDB - metabalík závisiaci od najnovšej verzie
mariadb-server-10.0 (10.0.38-0+deb8u1) [security]
databázový server MariaDB - binárne súbory
mariadb-server-core-10.0 (10.0.38-0+deb8u1) [security]
databázový server MariaDB - základné súbory
mariadb-test (10.0.38-0+deb8u1) [security]
MariaDB database regression test suite (metapackage for the latest version)
mariadb-test-10.0 (10.0.38-0+deb8u1) [security]
MariaDB database regression test suite
mdbtools (0.7.1-2)
JET / MS Access database (MDB) tools
mongodb (1:2.4.10-5+deb8u1)
objektovo/dokumentovo orientovaná databáza - metabalík
mongodb-clients (1:2.4.10-5+deb8u1)
objektovo/dokumentovo orientovaná databáza - klientské aplikácie
mongodb-server (1:2.4.10-5+deb8u1)
objektovo/dokumentovo orientovaná databáza - balík serverov
mydumper (0.6.1-1)
High-performance MySQL backup tool
mysql-client (5.5.62-0+deb8u1) [security]
klient databázy MySQL (metabalík závisiaci na najnovšej verzii)
mysql-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom mysql-client-5.5
mysql-client-5.5 (5.5.62-0+deb8u1) [security]
binárne súbory klienta databázy MySQL
mysql-common (5.5.62-0+deb8u1) [security]
databáza MySQL - spoločné súbory, napr. /etc/mysql/my.cnf
mysql-mmm-agent (2.2.1-1.1)
správca multi-master replikácie pre MySQL - démon agenta
mysql-mmm-common (2.2.1-1.1)
správca multi-master replikácie pre MySQL - spoločné súbory
mysql-mmm-monitor (2.2.1-1.1)
správca multi-master replikácie pre MySQL - monitorovací démon
mysql-mmm-tools (2.2.1-1.1)
správca multi-master replikácie pre MySQL - nástroje
mysql-proxy (0.8.1-1.1+b2 [armel], 0.8.1-1.1+b1 [amd64, armhf, i386])
high availability, load balancing and query modification for mysql
mysql-server (5.5.62-0+deb8u1) [security]
server databázy MySQL (metabalík závisiaci na najnovšej verzii)
mysql-server-5.5 (5.5.62-0+deb8u1) [security]
spustiteľné súbory a nastavenie systémovej databázy databázového servera MySQL
mysql-server-core-5.5 (5.5.62-0+deb8u1) [security]
spustiteľné súbory databázového servera MySQL
mysql-source-5.5 (5.5.62-0+deb8u1) [security]
MySQL source
mysql-testsuite (5.5.62-0+deb8u1) [security]
MySQL testsuite
mysql-testsuite-5.5 (5.5.62-0+deb8u1) [security]
MySQL testsuite
mysql-utilities (1.3.5-2)
collection of scripts for managing MySQL servers
mysql-workbench (6.2.3+dfsg-7)
MySQL Workbench - nástroj na vizuálne modelovanie, správu databázy a kladenie požiadaviek
mysql-workbench-data (6.2.3+dfsg-7)
MySQL Workbench -- architecture independent data
mysqltcl (3.052-1)
interface to the MySQL database for the Tcl language
mysqltuner (1.3.0+git20140812-1)
výkonný skript na ladenie MySQL
odbc-postgresql (1:09.03.0300-1)
ovládač ODBC pre PostgreSQL
percona-xtrabackup (2.2.3-2.1)
open source zálohovací nástroj pre InnoDB a XtraDB
percona-xtrabackup-test (2.2.3-2.1)
Test suite for Percona XtraBackup
pgadmin3 (1.20.0~beta2-1)
grafický nástroj na správu PostgreSQL
pgadmin3-data (1.20.0~beta2-1)
grafický nástroj na správu PostgreSQL - dokumentácia
pgagent (3.4.0-3)
plánovač úloh pre PostgreSQL
pgbouncer (1.5.4-6+deb8u1)
lightweight connection pooler for PostgreSQL
pgdbf (0.6.2-1.1)
konvertor tabuliek XBase / FoxPro do PostgreSQL
pgfouine (1.2-3)
PostgreSQL log analyzer
pgloader (3.1.0+dfsg-2)
extrakcia, transformácia a načítanie dát do PostgreSQL
pgpool2 (3.3.4-1)
connection pool server and replication proxy for PostgreSQL
pgxnclient (1.2.1-3)
klient príkazového riadka pre PostgreSQL Extension Network
portabase (2.1+git20120910-1.1)
ľahko použiteľná aplikácia osobnej databázy
postgresql (9.4+165+deb8u3)
objektovo relačná databáza SQL (podporovaná verzia)
postgresql-9.4 (9.4.24-0+deb8u1) [security]
object-relational SQL database, version 9.4 server
postgresql-9.4-asn1oid (0.0.20100818-3.1)
ASN.1 OID data type for PostgreSQL
postgresql-9.4-debversion (1.0.7-4)
typ čísla verzie Debianu pre PostgreSQL
postgresql-9.4-orafce (3.0.7-4)
Oracle support functions for PostgreSQL 9.4
postgresql-9.4-pgespresso (1.0-2)
extension for Barman, Backup and Recovery Manager for PostgreSQL
postgresql-9.4-pgfincore (1.1.2-3)
sada funkcií PostgreSQL na správu blokov pamäte
postgresql-9.4-pgmemcache (2.2.0-1)
rozhranie PostgreSQL k memcached
postgresql-9.4-pgmp (1.0.1-6)
arbitrary precision integers and rationals for PostgreSQL 9.4
postgresql-9.4-pgpool2 (3.3.4-1)
connection pool server and replication proxy for PostgreSQL - modules
postgresql-9.4-pgq3 (3.2-2)
Skype tools for PostgreSQL replication, londiste and PGQ
postgresql-9.4-pllua (1:1.0-5)
Lua procedural language for PostgreSQL 9.4
postgresql-9.4-plproxy (2.5-5)
database partitioning system for PostgreSQL 9.4
postgresql-9.4-plr (1:8.3.0.15-4)
procedurálny jazyk R pre PostgreSQL 10
postgresql-9.4-plsh (1.20140221-2)
PL/sh procedural language for PostgreSQL 9.4
postgresql-9.4-plv8 (1.4.2.ds-2+deb8u1)
Procedural language interface between PostgreSQL and JavaScript
postgresql-9.4-prefix (1.2.3-3)
Prefix Range module for PostgreSQL
postgresql-9.4-preprepare (0.7-2)
pred-pripravenie vašich požiadaviek PostgreSQL na strane servera
postgresql-9.4-python-multicorn (1.0.4-1)
multicorn extension for Postgres 9.4 to write FDWs with python2
postgresql-9.4-python3-multicorn (1.0.4-1)
multicorn extension for Postgres 9.4 to write FDWs with python3
postgresql-9.4-repmgr (2.0-3)
replication manager support modules for PostgreSQL 9.4
postgresql-9.4-slony1-2 (2.2.3-1)
replication system for PostgreSQL: PostgreSQL 9.4 server plug-in
postgresql-autodoc (1.40-3)
nástroj na vytvorenie prehľadu schémy databázy PostgreSQL v HTML, DOT a XML
postgresql-client (9.4+165+deb8u3)
front-end programy pre PostgreSQL - podporovaná verzia
postgresql-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom postgresql-client-9.4
postgresql-client-9.4 (9.4.24-0+deb8u1) [security]
klientské programy pre PostgreSQL 9.4
postgresql-client-common (165+deb8u3)
správca viacerých verzií klienta PostgreSQL
postgresql-common (165+deb8u3)
správca databázového klastra PostgreSQL
postgresql-comparator (2.2.5-2)
výkonný nástroj na porovnávanie s synchronizáciu obsahu tabuliek PostgreSQL
postgresql-contrib (9.4+165+deb8u3)
ďalšie možnosti PostgreSQL (podporovaná verzia)
postgresql-contrib-9.4 (9.4.24-0+deb8u1) [security]
additional facilities for PostgreSQL
postgresql-plperl-9.1 (9.1.22-0+deb8u1)
PL/Perl procedural language for PostgreSQL 9.1
postgresql-plperl-9.4 (9.4.24-0+deb8u1) [security]
PL/Perl procedural language for PostgreSQL 9.4
postgresql-plpython-9.4 (9.4.24-0+deb8u1) [security]
PL/Python procedural language for PostgreSQL 9.4
postgresql-plpython3-9.4 (9.4.24-0+deb8u1) [security]
PL/Python 3 procedural language for PostgreSQL 9.4
postgresql-pltcl-9.4 (9.4.24-0+deb8u1) [security]
PL/Tcl procedural language for PostgreSQL 9.4
postgresql-prioritize (1.0.4-1.1)
Get and set the nice priorities of PostgreSQL backends
postgresql-server-dev-all (165+deb8u3)
extension build tool for multiple PostgreSQL versions
qdbm-cgi (1.8.78-5+b1)
QDBM Database CGI commands
qdbm-util (1.8.78-5+b1)
QDBM Database Utilities
recutils (1.7-1+b1 [amd64], 1.7-1 [armel, armhf, i386])
text-based databases called recfiles
redis-server (2:2.8.17-1+deb8u7) [security]
perzistentná databáza kľúč-hodnota so sieťovým rozhraním
redis-tools (2:2.8.17-1+deb8u7) [security]
perzistentná databáza kľúč-hodnota so sieťovým rozhraním - klient
repmgr (2.0-3)
správca replikácie pre PostgreSQL
skytools3 (3.2-2)
nástroje Skype na replikáciu PostgreSQL, londiste a PGQ
skytools3-ticker (3.2-2)
Skype tools for PostgreSQL replication, londiste and PGQ
skytools3-walmgr (3.2-2)
Skype tools for PostgreSQL replication and failover
slony1-2-bin (2.2.3-1)
replikačný systém pre PostgreSQL - démona a nástroje na správu
spl-mysql (1.0~pre6-4)
programovací jazyk SPL - adaptér pre MySQL
spl-postgres (1.0~pre6-4)
programovací jazyk SPL - adaptér pre Postgres
spl-sqlite (1.0~pre6-4)
programovací jazyk SPL - adaptér pre SQLite
sqlite (2.8.17-12)
rozhranie príkazového riadka pre SQLite
sqlite3 (3.8.7.1-1+deb8u4) [security]
rozhranie príkazového riadka pre SQLite 3
sqlitebrowser (3.2.0-1)
editor dátabáz SQLite s grafickým používateľským rozhraním
tarantool (1.5.2.20.g5f5d924-2)
databáza v pamäti s aplikačným serverom Lua
tarantool-client (1.5.2.20.g5f5d924-2)
Tarantool - databáza v pamäti - klient príkazového riadka
tarantool-common (1.5.2.20.g5f5d924-2)
Tarantool - databáza v pamäti - spoločné súbory
tarantool-mysql-plugin (1.5.2.20.g5f5d924-2)
Tarantool in-memory database - MySQL connector
tarantool-plugins (1.5.2.20.g5f5d924-2)
Tarantool in-memory database - all plug-ins bundle
tarantool-postgresql-plugin (1.5.2.20.g5f5d924-2)
databáza v pamäti Tarantool - konektor pre PostgreSQL
umegaya (1.0)
Umegaya is a MEtadata GAtherer using YAml
unixodbc (2.3.1-3)
základné nástroje ODBC
virtuoso-minimal (6.1.6+dfsg2-2)
vysoko-výkonná databáza - základný balík závislostí
virtuoso-opensource (6.1.6+dfsg2-2)
vysoko-výkonná databáza
virtuoso-opensource-6.1 (6.1.6+dfsg2-2)
vysoko-výkonná databáza - podporné súbory
virtuoso-opensource-6.1-bin (6.1.6+dfsg2-2)
vysoko-výkonná databáza - binárne súbory
virtuoso-opensource-6.1-common (6.1.6+dfsg2-2)
vysokovýkonná databáza - spoločné súbory
virtuoso-server (6.1.6+dfsg2-2)
vysoko-výkonná databáza - balík závislostí servera
virtuoso-vad-bpel (6.1.6+dfsg2-2)
high-performance database - BPEL module
virtuoso-vad-conductor (6.1.6+dfsg2-2)
high-performance database - conductor module
virtuoso-vad-isparql (6.1.6+dfsg2-2)
high-performance database - iSPARQL module
virtuoso-vad-ods (6.1.6+dfsg2-2)
high-performance database - Open Data Spaces module
virtuoso-vad-rdfmappers (6.1.6+dfsg2-2)
high-performance database - RDF mappers module
virtuoso-vad-sparqldemo (6.1.6+dfsg2-2)
high-performance database - SPARQL demo module
virtuoso-vad-syncml (6.1.6+dfsg2-2)
high-performance database - SyncML module
virtuoso-vsp-startpage (6.1.6+dfsg2-2)
vysoko-výkonná databáza - súbory webového rozhrania
whitedb (0.7.2-1)
knižnica odľahčenej databázy NoSQL