Zoznam súborov balíka php-horde-kolab-storage v jessie architektúry all

/usr/share/doc/php-horde-kolab-storage/API.txt.gz
/usr/share/doc/php-horde-kolab-storage/OLD/Folder.php.gz
/usr/share/doc/php-horde-kolab-storage/OLD/Trigger.php.gz
/usr/share/doc/php-horde-kolab-storage/TODO
/usr/share/doc/php-horde-kolab-storage/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/php-horde-kolab-storage/changelog.gz
/usr/share/doc/php-horde-kolab-storage/copyright
/usr/share/doc/php-horde-kolab-storage/examples/list.php
/usr/share/doc/php-horde-kolab-storage/package.xml.gz
/usr/share/doc/php-horde-kolab-storage/usage.txt
/usr/share/php/.registry/.channel.pear.horde.org/horde_kolab_storage.reg
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Base.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Cache.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Cache/Data.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Cached.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Data.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Data/Base.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Data/Cached.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Data/Decorator/Log.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Data/Exception.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Data/Old.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Data/Query.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Data/Query/History.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Data/Query/History/Base.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Data/Query/History/Cache.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Data/Query/Preferences.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Data/Query/Preferences/Base.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Data/Query/Preferences/Cache.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Decorator/Log.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Decorator/Synchronization.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Driver.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Driver/Base.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Driver/Cclient.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Driver/Decorator/Base.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Driver/Decorator/Log.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Driver/Decorator/Timer.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Driver/Imap.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Driver/Mock.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Driver/Mock/Data.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Driver/Pear.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Driver/Rcube.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Exception.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Exception/Pear.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Factory.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Folder.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Folder/Base.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Folder/Data.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Folder/Namespace.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Folder/Namespace/Config.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Folder/Namespace/Element.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Folder/Namespace/Element/Other.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Folder/Namespace/Element/Personal.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Folder/Namespace/Element/Shared.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Folder/Namespace/Element/SharedWithPrefix.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Folder/Namespace/Fixed.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Folder/Namespace/Imap.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Folder/Stamp.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Folder/Stamp/Uids.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Folder/Type.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Folder/Types.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/List/Cache.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/List/Exception.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/List/Manipulation.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/List/Manipulation/Base.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/List/Manipulation/Decorator/Log.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/List/Manipulation/Listener.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/List/Query/Acl.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/List/Query/Acl/Base.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/List/Query/Acl/Cache.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/List/Query/ActiveSync.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/List/Query/ActiveSync/Base.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/List/Query/ActiveSync/Cache.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/List/Query/List.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/List/Query/List/Base.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/List/Query/List/Cache.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/List/Query/List/Cache/Synchronization.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/List/Query/List/Defaults.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/List/Query/List/Defaults/Bail.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/List/Query/List/Defaults/Log.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/List/Query/Share.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/List/Query/Share/Base.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/List/Query/Share/Cache.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/List/Synchronization.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/List/Synchronization/Base.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/List/Synchronization/Decorator/Log.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/List/Synchronization/Listener.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/List/Tools.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Object.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Object/Exception.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Object/MimeType.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Object/Writer.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Object/Writer/Format.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Object/Writer/Raw.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Queriable.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Query.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/QuerySet.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/QuerySet/Base.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/QuerySet/Cached.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/QuerySet/Uncached.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Synchronization.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Synchronization/OncePerSession.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Synchronization/TimeBased.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Translation.php
/usr/share/php/Horde/Kolab/Storage/Uncached.php
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/Horde_Kolab_Storage.pot
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/ar/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/ar/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/bg/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/bg/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/bs/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/bs/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/ca/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/ca/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/cs/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/cs/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/da/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/da/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/de/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/de/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/el/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/el/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/en/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/en/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/es/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/es/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/et/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/et/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/eu/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/eu/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/fa/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/fa/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/fi/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/fi/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/fr/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/fr/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/gl/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/gl/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/he/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/he/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/hr/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/hr/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/hu/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/hu/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/id/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/id/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/is/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/is/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/it/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/it/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/ja/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/ja/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/km/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/km/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/ko/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/ko/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/lt/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/lt/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/lv/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/lv/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/mk/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/mk/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/nb/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/nb/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/nl/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/nl/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/nn/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/nn/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/pl/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/pl/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/pt/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/pt/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/ro/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/ro/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/ru/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/ru/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/sk/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/sk/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/sl/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/sl/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/sv/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/sv/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/tr/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/tr/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/uk/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/uk/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.mo
/usr/share/php/data/Horde_Kolab_Storage/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/Horde_Kolab_Storage.po