Zoznam súborov balíka crossfire-common v jessie architektúry all

/usr/share/doc/crossfire-common/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/crossfire-common/changelog.gz
/usr/share/doc/crossfire-common/copyright
/usr/share/games/crossfire/adm/archsearch.pl
/usr/share/games/crossfire/adm/collect_images.pl
/usr/share/games/crossfire/adm/map_expand.pl
/usr/share/games/crossfire/adm/map_info
/usr/share/games/crossfire/adm/mapslitter.pl
/usr/share/games/crossfire/animations
/usr/share/games/crossfire/archetypes
/usr/share/games/crossfire/artifacts
/usr/share/games/crossfire/attackmess
/usr/share/games/crossfire/bmaps.paths
/usr/share/games/crossfire/crossfire.0
/usr/share/games/crossfire/crossfire.1
/usr/share/games/crossfire/def_help
/usr/share/games/crossfire/faces
/usr/share/games/crossfire/formulae
/usr/share/games/crossfire/help/apply.en
/usr/share/games/crossfire/help/apply.fr
/usr/share/games/crossfire/help/applymode.en
/usr/share/games/crossfire/help/applymode.fr
/usr/share/games/crossfire/help/bind.en
/usr/share/games/crossfire/help/bind.fr
/usr/share/games/crossfire/help/bowmode.en
/usr/share/games/crossfire/help/bowmode.fr
/usr/share/games/crossfire/help/brace.en
/usr/share/games/crossfire/help/brace.fr
/usr/share/games/crossfire/help/cast.en
/usr/share/games/crossfire/help/cast.fr
/usr/share/games/crossfire/help/chat.en
/usr/share/games/crossfire/help/death.en
/usr/share/games/crossfire/help/drop.en
/usr/share/games/crossfire/help/drop.fr
/usr/share/games/crossfire/help/dropall.en
/usr/share/games/crossfire/help/dropall.fr
/usr/share/games/crossfire/help/empty.en
/usr/share/games/crossfire/help/empty.fr
/usr/share/games/crossfire/help/fire.en
/usr/share/games/crossfire/help/fire_stop.en
/usr/share/games/crossfire/help/golem.en
/usr/share/games/crossfire/help/invoke.en
/usr/share/games/crossfire/help/keys.en
/usr/share/games/crossfire/help/killpets.en
/usr/share/games/crossfire/help/killpets.fr
/usr/share/games/crossfire/help/knowledge.en
/usr/share/games/crossfire/help/knowledge.fr
/usr/share/games/crossfire/help/listen.en
/usr/share/games/crossfire/help/listen.fr
/usr/share/games/crossfire/help/maps.en
/usr/share/games/crossfire/help/maps.fr
/usr/share/games/crossfire/help/mark.en
/usr/share/games/crossfire/help/mark.fr
/usr/share/games/crossfire/help/melee.en
/usr/share/games/crossfire/help/melee.fr
/usr/share/games/crossfire/help/mode.en
/usr/share/games/crossfire/help/mode.fr
/usr/share/games/crossfire/help/motd.en
/usr/share/games/crossfire/help/motd.fr
/usr/share/games/crossfire/help/mouse.en
/usr/share/games/crossfire/help/move.en
/usr/share/games/crossfire/help/news.en
/usr/share/games/crossfire/help/news.fr
/usr/share/games/crossfire/help/party.en
/usr/share/games/crossfire/help/party.fr
/usr/share/games/crossfire/help/party_rejoin.en
/usr/share/games/crossfire/help/party_rejoin.fr
/usr/share/games/crossfire/help/peaceful.en
/usr/share/games/crossfire/help/peaceful.fr
/usr/share/games/crossfire/help/petmode.en
/usr/share/games/crossfire/help/petmode.fr
/usr/share/games/crossfire/help/pickup.en
/usr/share/games/crossfire/help/pickup.fr
/usr/share/games/crossfire/help/quest.en
/usr/share/games/crossfire/help/quest.fr
/usr/share/games/crossfire/help/quit.en
/usr/share/games/crossfire/help/quit.fr
/usr/share/games/crossfire/help/range.en
/usr/share/games/crossfire/help/ready_skill.en
/usr/share/games/crossfire/help/rename.en
/usr/share/games/crossfire/help/rename.fr
/usr/share/games/crossfire/help/rules.en
/usr/share/games/crossfire/help/rules.fr
/usr/share/games/crossfire/help/save.en
/usr/share/games/crossfire/help/save.fr
/usr/share/games/crossfire/help/shout.en
/usr/share/games/crossfire/help/shout.fr
/usr/share/games/crossfire/help/showpets.en
/usr/share/games/crossfire/help/showpets.fr
/usr/share/games/crossfire/help/skills.en
/usr/share/games/crossfire/help/skills.fr
/usr/share/games/crossfire/help/sort_inventory.en
/usr/share/games/crossfire/help/sound.en
/usr/share/games/crossfire/help/spells.en
/usr/share/games/crossfire/help/statistics.en
/usr/share/games/crossfire/help/take.en
/usr/share/games/crossfire/help/take.fr
/usr/share/games/crossfire/help/title.en
/usr/share/games/crossfire/help/traps.en
/usr/share/games/crossfire/help/unarmed_skill.en
/usr/share/games/crossfire/help/unbind.en
/usr/share/games/crossfire/help/use.en
/usr/share/games/crossfire/help/use.fr
/usr/share/games/crossfire/help/use_skill.en
/usr/share/games/crossfire/help/usekeys.en
/usr/share/games/crossfire/help/usekeys.fr
/usr/share/games/crossfire/help/whereabouts.en
/usr/share/games/crossfire/help/whereabouts.fr
/usr/share/games/crossfire/help/wimpy.en
/usr/share/games/crossfire/i18n/messages.en
/usr/share/games/crossfire/i18n/messages.fr
/usr/share/games/crossfire/image_info
/usr/share/games/crossfire/materials
/usr/share/games/crossfire/messages
/usr/share/games/crossfire/races
/usr/share/games/crossfire/smooth
/usr/share/games/crossfire/treasures
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/abil.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/abil.fr
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/addexp.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/banish.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/create.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/debug.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/dump.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/dumpallarchtypes.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/dumpallmaps.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/dumpallobjects.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/dumpbelow.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/dumpfriendlyobjects.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/forget_spell.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/free.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/goto.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/hide.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/insert_into.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/invisible.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/kick.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/learn_special_prayer.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/learn_spell.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/mon_aggr.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/nodm.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/nowiz.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/overlay_save.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/patch.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/plugin.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/pluglist.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/plugout.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/possess.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/printlos.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/purge_quest_state.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/purge_quests.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/remove.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/reset.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/server_speed.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/set_god.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/shutdown.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/spellreset.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/ssdumptable.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/stats.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/style_info.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/summon.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/teleport.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/time.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/toggle_shout.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/who.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/wizcast.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/wizhelp.en
/usr/share/games/crossfire/wizhelp/wizpass.en