Balíky softvéru v „jessie-updates“, Subsekcia virtual