Balíky softvéru v „experimental“, Subsekcia news

knode (4:4.14.10-3)
čítačka noviniek s grafickým rozhraním