Balíky softvéru v „experimental“, Subsekcia database

mariadb-client (10.3.0-0+exp2)
klient databázy MariaDB - metabalík závisiaci od najnovšej verzie
mariadb-client-10.3 (10.3.0-0+exp2 [amd64, arm64, hppa, i386, ppc64el, s390x], 10.3.0-0+exp1 [mips64el])
MariaDB - binárne súbory databázového klienta
mariadb-client-core-10.3 (10.3.0-0+exp2 [amd64, arm64, hppa, i386, ppc64el, s390x], 10.3.0-0+exp1 [mips64el])
MariaDB - základné binárne súbory databázového klienta
mariadb-common (10.3.0-0+exp2)
MariaDB - spoločný metabalík
mariadb-plugin-connect (10.3.0-0+exp2 [amd64, arm64, hppa, i386, ppc64el, s390x], 10.3.0-0+exp1 [mips64el])
úložné jadro Connect pre MariaDB
mariadb-plugin-cracklib-password-check (10.3.0-0+exp2 [amd64, arm64, hppa, i386, ppc64el, s390x], 10.3.0-0+exp1 [mips64el])
CrackLib Password Validation Plugin for MariaDB
mariadb-plugin-gssapi-client (10.3.0-0+exp2 [amd64, arm64, hppa, i386, ppc64el, s390x], 10.3.0-0+exp1 [mips64el])
GSSAPI authentication plugin for MariaDB client
mariadb-plugin-gssapi-server (10.3.0-0+exp2 [amd64, arm64, hppa, i386, ppc64el, s390x], 10.3.0-0+exp1 [mips64el])
GSSAPI authentication plugin for MariaDB server
mariadb-plugin-mroonga (10.3.0-0+exp2 [amd64, arm64, i386, ppc64el], 10.3.0-0+exp1 [mips64el])
Mroonga storage engine for MariaDB
mariadb-plugin-oqgraph (10.3.0-0+exp2 [amd64, arm64, hppa, i386, ppc64el, s390x], 10.3.0-0+exp1 [mips64el])
úložné jadro OQGraph pre MariaDB
mariadb-plugin-rocksdb (10.3.0-0+exp2)
RocksDB storage engine for MariaDB
mariadb-plugin-spider (10.3.0-0+exp2 [amd64, arm64, hppa, i386, ppc64el, s390x], 10.3.0-0+exp1 [mips64el])
Spider storage engine for MariaDB
mariadb-plugin-tokudb (10.3.0-0+exp2)
TokuDB storage engine for MariaDB
mariadb-server (10.3.0-0+exp2)
server databázy MariaDB - metabalík závisiaci od najnovšej verzie
mariadb-server-10.3 (10.3.0-0+exp2 [amd64, arm64, hppa, i386, ppc64el, s390x], 10.3.0-0+exp1 [mips64el])
databázový server MariaDB - binárne súbory
mariadb-server-core-10.3 (10.3.0-0+exp2 [amd64, arm64, hppa, i386, ppc64el, s390x], 10.3.0-0+exp1 [mips64el])
databázový server MariaDB - základné súbory
mariadb-test (10.3.0-0+exp2 [amd64, arm64, hppa, i386, ppc64el, s390x], 10.3.0-0+exp1 [mips64el])
MariaDB database regression test suite
mariadb-test-data (10.3.0-0+exp2)
MariaDB - balík regresných testov databázy - dátové súbory
rocksdb-tools (5.11.3-1)
persistent Key-Value Store for Flash and RAM Storage (tools)