Balíky softvéru v „experimental“, Subsekcia virtual

acpi-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom acpi-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, acpi-modules-4.10.0-rc6-686-di, acpi-modules-11.0-0-amd64-di, acpi-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, acpi-modules-11.0-0-486-di
affs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom affs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, affs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di
apache-icons
virtuálny balík poskytovaný balíkom open-infrastructure-apache-icons
ata-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ata-modules-4.10.0-rc6-686-di, ata-modules-4.11.0-trunk-sparc64-di, ata-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, ata-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, ata-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, ata-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, ata-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, ata-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, ata-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
banshee-api-2.9
virtuálny balík poskytovaný balíkom banshee
banshee-asm-2.9.0.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom banshee
binutils-gold
virtuálny balík poskytovaný balíkom binutils
binutils-hppa64
virtuálny balík poskytovaný balíkom binutils-hppa64-linux-gnu
boinc-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom boinc-server-maker
btrfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom btrfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-686-di, btrfs-modules-4.11.0-trunk-m68k-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, btrfs-modules-4.11.0-trunk-sparc64-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di
c++-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++
c++-compiler-aarch64-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-7-aarch64-linux-gnu
c++-compiler-alpha-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-7-alpha-linux-gnu
c++-compiler-arm-linux-gnueabi
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-7-arm-linux-gnueabi
c++-compiler-arm-linux-gnueabihf
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-7-arm-linux-gnueabihf
c++-compiler-hppa-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-7-hppa-linux-gnu
c++-compiler-m68k-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-7-m68k-linux-gnu
c++-compiler-mips-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-7-mips-linux-gnu
c++-compiler-mips64-linux-gnuabi64
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-7-mips64-linux-gnuabi64
c++-compiler-mips64el-linux-gnuabi64
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-7-mips64el-linux-gnuabi64
c++-compiler-mipsel-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-7-mipsel-linux-gnu
c++-compiler-powerpc-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-7-powerpc-linux-gnu
c++-compiler-powerpc-linux-gnuspe
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-7-powerpc-linux-gnuspe
c++-compiler-powerpc64-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-7-powerpc64-linux-gnu
c++-compiler-powerpc64le-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-7-powerpc64le-linux-gnu
c++-compiler-s390x-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-7-s390x-linux-gnu
c++-compiler-sh4-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-7-sh4-linux-gnu
c++-compiler-sparc64-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-7-sparc64-linux-gnu
c++abi2-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-7-powerpc64le-linux-gnu, g++-7-mips64el-linux-gnuabi64, g++-7-s390x-linux-gnu, g++-7-m68k-linux-gnu, g++-7-powerpc-linux-gnu, g++-7-mipsel-linux-gnu, g++-7-mips-linux-gnu, g++-7-alpha-linux-gnu, g++-7-arm-linux-gnueabihf, g++-7-powerpc-linux-gnuspe, g++-7-arm-linux-gnueabi, g++-7-aarch64-linux-gnu, g++-7-powerpc64-linux-gnu, g++-7-sh4-linux-gnu, g++-7-mips64-linux-gnuabi64, g++-7-sparc64-linux-gnu, g++-7-hppa-linux-gnu
c-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc
c-compiler-aarch64-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-7-aarch64-linux-gnu
c-compiler-alpha-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-7-alpha-linux-gnu
c-compiler-arm-linux-gnueabi
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-7-arm-linux-gnueabi
c-compiler-arm-linux-gnueabihf
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-7-arm-linux-gnueabihf
c-compiler-hppa-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-7-hppa-linux-gnu
c-compiler-m68k-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-7-m68k-linux-gnu
c-compiler-mips-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-7-mips-linux-gnu
c-compiler-mips64-linux-gnuabi64
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-7-mips64-linux-gnuabi64
c-compiler-mips64el-linux-gnuabi64
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-7-mips64el-linux-gnuabi64
c-compiler-mipsel-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-7-mipsel-linux-gnu
c-compiler-powerpc-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-7-powerpc-linux-gnu
c-compiler-powerpc-linux-gnuspe
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-7-powerpc-linux-gnuspe
c-compiler-powerpc64-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-7-powerpc64-linux-gnu
c-compiler-powerpc64le-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-7-powerpc64le-linux-gnu
c-compiler-s390x-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-7-s390x-linux-gnu
c-compiler-sh4-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-7-sh4-linux-gnu
c-compiler-sparc64-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-7-sparc64-linux-gnu
camlp4-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom camlp4
cdrom-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom cdrom-core-modules-4.11.0-trunk-m68k-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-686-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, cdrom-core-modules-4.11.0-trunk-sparc64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
cdrom-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom cdrom-modules-11.0-0-amd64-di, cdrom-modules-11.0-0-486-di
claws-mail-pgpcore
virtuálny balík poskytovaný balíkom claws-mail-pgpmime
clisp-fasl-loader-20100806
virtuálny balík poskytovaný balíkom clisp
cmake-gui
virtuálny balík poskytovaný balíkom cmake-qt-gui
compactheader
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-compactheader
conch
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-twisted-conch
container-tools
virtuálny balík poskytovaný balíkom open-infrastructure-container-tools
core-dump-handler
virtuálny balík poskytovaný balíkom apport
core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
crc-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom crc-modules-4.11.0-trunk-sparc64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, crc-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, crc-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, kernel-image-11.0-0-486-di, crc-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, crc-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, crc-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, crc-modules-4.10.0-rc6-686-di, crc-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, crc-modules-4.11.0-trunk-m68k-di, crc-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, crc-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
cron
virtuálny balík poskytovaný balíkom bcron-run, cronie
cron-daemon
virtuálny balík poskytovaný balíkom bcron-run, cronie
crypto-dm-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-686-di, crypto-dm-modules-11.0-0-486-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, crypto-dm-modules-4.11.0-trunk-sparc64-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, crypto-dm-modules-11.0-0-amd64-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-armmp-di
crypto-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom crypto-modules-11.0-0-amd64-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-686-di, crypto-modules-4.11.0-trunk-sparc64-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, crypto-modules-11.0-0-486-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, crypto-modules-4.11.0-trunk-m68k-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di
d-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gdc-7-mips64el-linux-gnuabi64, gdc-7-mipsel-linux-gnu, gdc-7-powerpc-linux-gnu, gdc-7-m68k-linux-gnu, gdc-7-s390x-linux-gnu, gdc-7-sparc64-linux-gnu, gdc-7-hppa-linux-gnu, gdc-7-alpha-linux-gnu, gdc-7-powerpc64-linux-gnu, gdc-7-mips-linux-gnu, gdc-7-mips64-linux-gnuabi64, gdc-7-arm-linux-gnueabihf, gdc-7-powerpc64le-linux-gnu, gdc-7-powerpc-linux-gnuspe, gdc-7-arm-linux-gnueabi, gdc-7-sh4-linux-gnu, gdc-7-aarch64-linux-gnu
d-v2-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gdc-7-alpha-linux-gnu, gdc-7-hppa-linux-gnu, gdc-7-m68k-linux-gnu, gdc-7-powerpc-linux-gnu, gdc-7-mips64el-linux-gnuabi64, gdc-7-mipsel-linux-gnu, gdc-7-sparc64-linux-gnu, gdc-7-s390x-linux-gnu, gdc-7-sh4-linux-gnu, gdc-7-arm-linux-gnueabi, gdc-7-powerpc-linux-gnuspe, gdc-7-aarch64-linux-gnu, gdc-7-mips64-linux-gnuabi64, gdc-7-powerpc64-linux-gnu, gdc-7-mips-linux-gnu, gdc-7-powerpc64le-linux-gnu, gdc-7-arm-linux-gnueabihf
dasd-extra-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom dasd-extra-modules-4.10.0-rc6-s390x-di
dasd-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom dasd-modules-4.10.0-rc6-s390x-di
dbus-session-bus
virtuálny balík poskytovaný balíkom dbus-user-session, dbus-x11
default-dbus-session-bus
virtuálny balík poskytovaný balíkom dbus-user-session
dict-freedict
virtuálny balík poskytovaný balíkom dict-freedict-swa-eng
djbdns (1:1.05-9~exp2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, hurd-i386, i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, m68k, mips, mips64el, mipsel, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x, sparc64, x32], 1:1.05-9~exp1 [sh4])
a collection of Domain Name System tools
djbdns
virtuálny balík poskytovaný balíkom dbndns
doublecmd
virtuálny balík poskytovaný balíkom doublecmd-qt, doublecmd-gtk
dtc
virtuálny balík poskytovaný balíkom dtc-postfix-courier
editor
virtuálny balík poskytovaný balíkom nano, nano-udeb, python3-neovim-gui, nano-tiny
efi-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom efi-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, efi-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, efi-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, efi-modules-4.10.0-rc6-686-di, efi-modules-4.10.0-rc6-armmp-di
elf-binutils
virtuálny balík poskytovaný balíkom binutils
erlang-abi-15.b
virtuálny balík poskytovaný balíkom erlang-base-hipe, erlang-base
erlang-abi-17.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom erlang-base-hipe, erlang-base
erlang-doc-html
virtuálny balík poskytovaný balíkom erlang-doc
espeak
virtuálny balík poskytovaný balíkom espeak-ng-espeak
event-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom event-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, event-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, event-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, event-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, event-modules-4.10.0-rc6-686-di, event-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, event-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, event-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di
ext2-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ext4-modules-4.11.0-trunk-sparc64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, ext2-modules-11.0-0-486-di, ext2-modules-11.0-0-amd64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, ext4-modules-4.11.0-trunk-m68k-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-686-di, kernel-image-11.0-0-486-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
ext3-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, ext4-modules-4.11.0-trunk-m68k-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, ext4-modules-4.11.0-trunk-sparc64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-686-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di
ext4-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, ext4-modules-4.11.0-trunk-sparc64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, ext4-modules-4.11.0-trunk-m68k-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-686-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
fancontrol-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fancontrol-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, fancontrol-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di
fat-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fat-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, fat-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, fat-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, fat-modules-11.0-0-amd64-di, fat-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, fat-modules-4.11.0-trunk-m68k-di, fat-modules-4.11.0-trunk-sparc64-di, fat-modules-11.0-0-486-di, fat-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, fat-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, fat-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, fat-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, fat-modules-4.10.0-rc6-686-di
fb-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fb-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, fb-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, fb-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, fb-modules-4.10.0-rc6-686-di, fb-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, fb-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
firewire-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom firewire-core-modules-4.10.0-rc6-686-di, firewire-core-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, firewire-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, firewire-core-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, firewire-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, firewire-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di
fizmo
virtuálny balík poskytovaný balíkom fizmo-console
floppy-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom floppy-modules-11.0-0-amd64-di, floppy-modules-11.0-0-486-di
fortran-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gfortran
fortran95-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gfortran-7-s390x-linux-gnu, gfortran-7-arm-linux-gnueabi, gfortran-7-sparc64-linux-gnu, gfortran-7-mips-linux-gnu, gfortran-7-powerpc64le-linux-gnu, gfortran-7-mips64-linux-gnuabi64, gfortran-7-mips64el-linux-gnuabi64, gfortran-7-alpha-linux-gnu, gfortran-7-powerpc-linux-gnu, gfortran-7-m68k-linux-gnu, gfortran-7-sh4-linux-gnu, gfortran-7-aarch64-linux-gnu, gfortran-7-powerpc64-linux-gnu, gfortran-7-mipsel-linux-gnu, gfortran-7-arm-linux-gnueabihf, gfortran-7-powerpc-linux-gnuspe, gfortran-7-hppa-linux-gnu
fp-compiler (3.0.2+dfsg-3 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64], 3.0.2+dfsg-2 [m68k])
Free Pascal - balík závislostí kompilátora
fp-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-compiler-3.0.2
fp-docs (3.0.2+dfsg-3)
Free Pascal - dokumentácia - balík závislostí
fp-docs
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-docs-3.0.2
fp-ide (3.0.2+dfsg-3 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64], 3.0.2+dfsg-2 [m68k])
Free Pascal - balík závislostí IDE
fp-ide
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-ide-3.0.2
fp-units-base (3.0.2+dfsg-3 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64], 3.0.2+dfsg-2 [m68k])
Free Pascal - základné jednotkové súbory - balík závislostí
fp-units-base
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-base-3.0.2
fp-units-db (3.0.2+dfsg-3 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64], 3.0.2+dfsg-2 [m68k])
Free Pascal - database-library units dependency package
fp-units-db
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-db-3.0.2
fp-units-fcl (3.0.2+dfsg-3 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64], 3.0.2+dfsg-2 [m68k])
Free Pascal - Free Component Library dependency package
fp-units-fcl
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-fcl-3.0.2
fp-units-fv (3.0.2+dfsg-3 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64], 3.0.2+dfsg-2 [m68k])
Free Pascal - Free Vision units dependency package
fp-units-fv
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-fv-3.0.2
fp-units-gfx (3.0.2+dfsg-3 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64], 3.0.2+dfsg-2 [m68k])
Free Pascal - graphics-library units dependency package
fp-units-gfx
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-gfx-3.0.2
fp-units-gtk2 (3.0.2+dfsg-3 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64], 3.0.2+dfsg-2 [m68k])
Free Pascal - GTK+ 2.x units dependency package
fp-units-gtk2
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-gtk2-3.0.2
fp-units-i386 (3.0.2+dfsg-3)
Free Pascal - Kylix compatibility units dependency package
fp-units-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-i386-3.0.2
fp-units-math (3.0.2+dfsg-3 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64], 3.0.2+dfsg-2 [m68k])
Free Pascal - math units dependency package
fp-units-math
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-math-3.0.2
fp-units-misc (3.0.2+dfsg-3 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64], 3.0.2+dfsg-2 [m68k])
Free Pascal - miscellaneous units dependency package
fp-units-misc
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-misc-3.0.2
fp-units-multimedia (3.0.2+dfsg-3 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64], 3.0.2+dfsg-2 [m68k])
Free Pascal - multimedia units dependency package
fp-units-multimedia
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-multimedia-3.0.2
fp-units-net (3.0.2+dfsg-3 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64], 3.0.2+dfsg-2 [m68k])
Free Pascal - networking units dependency package
fp-units-net
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-net-3.0.2
fp-units-rtl (3.0.2+dfsg-3 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64], 3.0.2+dfsg-2 [m68k])
Free Pascal - runtime libraries dependency package
fp-units-rtl
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-rtl-3.0.2
fp-utils (3.0.2+dfsg-3 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64], 3.0.2+dfsg-2 [m68k])
Free Pascal - nástroje - balík závislostí
fp-utils
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-utils-3.0.2
fpc (3.0.2+dfsg-3)
Free Pascal - balík závislostí SDK
fpc
virtuálny balík poskytovaný balíkom fpc-3.0.2
fpc-abi-3.0.2
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-rtl-3.0.2
fpc-source (3.0.2+dfsg-3)
Free Pascal - zdrojový kód SDK - balík závislostí
fpc-source
virtuálny balík poskytovaný balíkom fpc-source-3.0.2
fuse-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fuse-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, fuse-modules-4.11.0-trunk-m68k-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, fuse-modules-4.11.0-trunk-sparc64-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-686-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-s390x-di
ganeti-htools (2.16.0~rc1-1)
cluster virtualization manager - tools (stand-alone)
ganeti-htools
virtuálny balík poskytovaný balíkom ganeti
gdal-abi-2-2-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgdal20
gdal-abi-2-2-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgdal20
gdb (8.0-1)
GNU Debugger
gdb
virtuálny balík poskytovaný balíkom gdb-minimal, gdb-python2
gdb-arm-none-eabi
virtuálny balík poskytovaný balíkom gdb-multiarch
gdc (4:7.1.0-0)
kompilátor jazyka D (verzia jazyka 2) založený na backende GCC
gdc
virtuálny balík poskytovaný balíkom gdc-7-alpha-linux-gnu, gdc-7-hppa-linux-gnu, gdc-7-sparc64-linux-gnu, gdc-7-s390x-linux-gnu, gdc-7-powerpc-linux-gnu, gdc-7-m68k-linux-gnu, gdc-7-mipsel-linux-gnu, gdc-7-mips64el-linux-gnuabi64, gdc-7-aarch64-linux-gnu, gdc-7-sh4-linux-gnu, gdc-7-arm-linux-gnueabi, gdc-7-powerpc-linux-gnuspe, gdc-7-powerpc64le-linux-gnu, gdc-7-arm-linux-gnueabihf, gdc-7-mips64-linux-gnuabi64, gdc-7-powerpc64-linux-gnu, gdc-7-mips-linux-gnu
geany-abi-71
virtuálny balík poskytovaný balíkom geany
geany-api-231
virtuálny balík poskytovaný balíkom geany
gfortran-mod-14
virtuálny balík poskytovaný balíkom gfortran-7-mips64el-linux-gnuabi64, gfortran-7-mips64-linux-gnuabi64, gfortran-7-m68k-linux-gnu, gfortran-7-alpha-linux-gnu, gfortran-7-powerpc-linux-gnu, gfortran-7-powerpc64-linux-gnu, gfortran-7-sh4-linux-gnu, gfortran-7-aarch64-linux-gnu, gfortran-7-mipsel-linux-gnu, gfortran-7-arm-linux-gnueabihf, gfortran-7-hppa-linux-gnu, gfortran-7-powerpc-linux-gnuspe, gfortran-7-s390x-linux-gnu, gfortran, gfortran-7-mips-linux-gnu, gfortran-7-sparc64-linux-gnu, gfortran-7-arm-linux-gnueabi, gfortran-7-powerpc64le-linux-gnu
git-completion
virtuálny balík poskytovaný balíkom git
git-core (1:2.13.1+next.20170621-1)
rýchly, škálovateľný, distribuovaný systém na správu revízií - zastaralé
git-core
virtuálny balík poskytovaný balíkom git
gitlab-runner
virtuálny balík poskytovaný balíkom gitlab-ci-multi-runner
gjdoc
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jdk
gnome-www-browser
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox
gnuplot-nox (5.0.6+dfsg1-1~exp1)
program na interaktívne kreslenie riadený z príkazového riadka - balík bez X
gnuplot-nox
virtuálny balík poskytovaný balíkom gnuplot-x11, gnuplot-qt
go-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gccgo-7-powerpc-linux-gnuspe, gccgo-7-mipsel-linux-gnu, gccgo-7-alpha-linux-gnu, gccgo-7-mips-linux-gnu, gccgo-7-aarch64-linux-gnu, gccgo-7-powerpc64-linux-gnu, gccgo-7-powerpc64le-linux-gnu, gccgo-7-sparc64-linux-gnu, gccgo-7-mips64el-linux-gnuabi64, gccgo-7-s390x-linux-gnu, gccgo, gccgo-7-mips64-linux-gnuabi64, gccgo-7-arm-linux-gnueabihf, gccgo-7-arm-linux-gnueabi, gccgo-7-powerpc-linux-gnu
gpg
virtuálny balík poskytovaný balíkom gnupg
gpg-agent
virtuálny balík poskytovaný balíkom gnupg-agent
gss-proxy
virtuálny balík poskytovaný balíkom gssproxy
haskell-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
hfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom hfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, hfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di
host (1:9.10.4-P5-1)
prechodný balík
host
virtuálny balík poskytovaný balíkom bind9-host
hyperv-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom hyperv-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, hyperv-modules-4.10.0-rc6-686-di, hyperv-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
hypervisor-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom hypervisor-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, hypervisor-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di
i2c-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom i2c-modules-4.10.0-rc6-686-di, i2c-modules-11.0-0-amd64-di, i2c-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, i2c-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, i2c-modules-11.0-0-486-di, i2c-modules-4.10.0-rc6-arm64-di
icedove-compactheader
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-compactheader
iceweasel-ubiquity
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-ubiquity
ide-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di
ide-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
ike-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreswan
imap-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom balsa, claws-mail
input-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom input-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, input-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, input-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, input-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, input-modules-4.10.0-rc6-686-di, input-modules-4.11.0-trunk-sparc64-di, input-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, input-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, input-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
ipv6-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ipv6-modules-11.0-0-amd64-di, ipv6-modules-11.0-0-486-di
isofs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom isofs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, isofs-modules-4.11.0-trunk-sparc64-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, isofs-modules-11.0-0-amd64-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, isofs-modules-4.11.0-trunk-m68k-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-686-di, isofs-modules-11.0-0-486-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di
java-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jdk, gcj-jdk
java-gcj-compat
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jre
java-gcj-compat-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jdk
java-gcj-compat-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jre-headless
java-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre, gcj-jre
java-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre-headless, gcj-jre-headless
java-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jdk, gcj-jdk
java-virtual-machine
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jre-headless
java1-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jre
java1-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jre-headless
java2-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jre, openjdk-7-jre
java2-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre-headless, gcj-jre-headless
java2-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jdk, openjdk-7-jdk
java5-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jre, openjdk-7-jre
java5-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre-headless, gcj-jre-headless
java5-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jdk, openjdk-7-jdk
java6-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre
java6-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre-headless
java6-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jdk
java7-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre
java7-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre-headless
java7-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jdk
jfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom jfs-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, jfs-modules-4.11.0-trunk-sparc64-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-686-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di
kernel-image
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-4.11.0-trunk-sparc64-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-di, kernel-image-4.10.0-rc6-powerpc-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-pae-di, kernel-image-4.10.0-rc6-s390x-di, kernel-image-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-4.11.0-trunk-m68k-di, kernel-image-4.10.0-rc6-amd64-di, kernel-image-4.10.0-rc6-armmp-di, kernel-image-4.10.0-rc6-arm64-di, kernel-image-4.10.0-rc6-powerpc64-di
kfreebsd-headers
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-headers-11.0-0-amd64, kfreebsd-headers-11.0-0-686, kfreebsd-headers-11.0-0-486
kfreebsd-headers-11
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-headers-11.0-0-686, kfreebsd-headers-11.0-0-amd64, kfreebsd-headers-11.0-0-486
kfreebsd-image
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-image-11.0-0-xen, kfreebsd-image-11.0-0-amd64, kfreebsd-image-11.0-0-686, kfreebsd-image-11.0-0-486
kfreebsd-image-11
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-image-11.0-0-amd64, kfreebsd-image-11.0-0-486, kfreebsd-image-11.0-0-686, kfreebsd-image-11.0-0-xen
kfreebsd-source
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-source-11.0
kfreebsd-source-11
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-source-11.0
kodi-api-guilib (= 5.11.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom kodi
kodi-api-pvr (= 5.2.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom kodi
ladspa-plugin
virtuálny balík poskytovaný balíkom guitarix-ladspa
lazarus (1.8.0~rc2+dfsg-1)
IDE pre Free Pascal - balík závislostí SDK
lazarus
virtuálny balík poskytovaný balíkom lazarus-1.8, lazarus-1.6
lazarus-doc (1.8.0~rc2+dfsg-1)
IDE for Free Pascal - documentation dependency package
lazarus-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom lazarus-doc-1.8, lazarus-doc-1.6
lazarus-ide (1.8.0~rc2+dfsg-1)
IDE pre Free Pascal - balík závislostí
lazarus-ide
virtuálny balík poskytovaný balíkom lazarus-ide-qt4-1.6, lazarus-ide-gtk2-1.6, lazarus-ide-qt5-1.8, lazarus-ide-1.6, lazarus-ide-gtk2-1.8, lazarus-ide-1.8
lazarus-ide-gtk-1.6
virtuálny balík poskytovaný balíkom lazarus-ide-gtk2-1.6
lazarus-ide-gtk-1.8
virtuálny balík poskytovaný balíkom lazarus-ide-gtk2-1.8
lazarus-ide-gtk2 (1.8.0~rc2+dfsg-1)
IDE pre Free Pascal - balík závislostí od najnovšej verzie pre GTK+
lazarus-ide-gtk2
virtuálny balík poskytovaný balíkom lazarus-ide-gtk2-1.8, lazarus-ide-gtk2-1.6
lazarus-ide-qt-1.6
virtuálny balík poskytovaný balíkom lazarus-ide-qt4-1.6
lazarus-ide-qt-1.8
virtuálny balík poskytovaný balíkom lazarus-ide-qt5-1.8
lazarus-ide-qt4 (1.6.4+dfsg-1)
IDE pre Free Pascal - balík závislostí od najnovšej verzie pre Qt
lazarus-ide-qt4
virtuálny balík poskytovaný balíkom lazarus-ide-qt4-1.6
lazarus-ide-qt5 (1.8.0~rc2+dfsg-1)
IDE pre Free Pascal - balík závislostí od najnovšej verzie pre Qt
lazarus-ide-qt5
virtuálny balík poskytovaný balíkom lazarus-ide-qt5-1.8
lazarus-src (1.8.0~rc2+dfsg-1)
IDE pre Free Pascal - balík závislostí do zdrojového kódu LCL
lazarus-src
virtuálny balík poskytovaný balíkom lazarus-src-1.6, lazarus-src-1.8
lcl (1.8.0~rc2+dfsg-1)
Lazarus Components Library - LCL dependency package
lcl
virtuálny balík poskytovaný balíkom lcl-1.6, lcl-1.8
lcl-gtk
virtuálny balík poskytovaný balíkom lcl-gtk2-1.8, lcl-gtk2-1.6
lcl-gtk2 (1.8.0~rc2+dfsg-1)
Lazarus Components Library - GTK+ backend dependency package
lcl-gtk2
virtuálny balík poskytovaný balíkom lcl-gtk2-1.8, lcl-gtk2-1.6
lcl-nogui (1.8.0~rc2+dfsg-1)
Lazarus Components Library - no GUI backend dependency package
lcl-nogui
virtuálny balík poskytovaný balíkom lcl-nogui-1.8, lcl-nogui-1.6
lcl-qt
virtuálny balík poskytovaný balíkom lcl-qt5-1.8, lcl-qt4-1.6
lcl-qt4 (1.6.4+dfsg-1)
Lazarus Components Library - Qt backend dependency package
lcl-qt4
virtuálny balík poskytovaný balíkom lcl-qt4-1.6
lcl-qt5 (1.8.0~rc2+dfsg-1)
Lazarus Components Library - Qt backend dependency package
lcl-qt5
virtuálny balík poskytovaný balíkom lcl-qt5-1.8
lcl-units (1.8.0~rc2+dfsg-1)
Lazarus Components Library - backend independent components dependency package
lcl-units
virtuálny balík poskytovaný balíkom lcl-units-1.8, lcl-units-1.6
lcl-utils (1.8.0~rc2+dfsg-1)
Lazarus Components Library - command line build tools dependency package
lcl-utils
virtuálny balík poskytovaný balíkom lcl-utils-1.8, lcl-utils-1.6
leds-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom leds-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, leds-modules-4.10.0-rc6-arm64-di
letsencrypt (0.14.2-1)
transitional dummy package
letsencrypt
virtuálny balík poskytovaný balíkom certbot
lib32gcc1-mips64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib32gcc1-mips64-cross
lib32gcc1-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib32gcc1-mips64el-cross
lib32gcc1-ppc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib32gcc1-ppc64-cross
lib32gcc1-s390x-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib32gcc1-s390x-cross
lib32gcc1-sparc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib32gcc1-sparc64-cross
lib32stdc++6-mips64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib32stdc++6-mips64-cross
lib32stdc++6-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib32stdc++6-mips64el-cross
lib32stdc++6-ppc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib32stdc++6-ppc64-cross
lib32stdc++6-s390x-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib32stdc++6-s390x-cross
lib32stdc++6-sparc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib32stdc++6-sparc64-cross
lib64gcc1-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib64gcc1-mips-cross
lib64gcc1-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib64gcc1-mipsel-cross
lib64gcc1-powerpc-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib64gcc1-powerpc-cross
lib64stdc++6-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib64stdc++6-mips-cross
lib64stdc++6-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib64stdc++6-mipsel-cross
lib64stdc++6-powerpc-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib64stdc++6-powerpc-cross
libaio-ocaml-8zjg1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libaio-ocaml-dev-8zjg1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-ilws7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-kcq81
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-wt4a5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-ytgy0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-ilws7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libaio-ocaml-kcq81
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libaio-ocaml-wt4a5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libaio-ocaml-ytgy0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libansicolor-perl (= 4.06)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libarchive-tar-perl (= 2.24)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libattribute-handlers-perl (= 0.99)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libautodie-perl (= 2.29-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libbfd-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom binutils-dev
libboinc
virtuálny balík poskytovaný balíkom libboinc7
libboinc-app
virtuálny balík poskytovaný balíkom libboinc-app7
libcamlp4-ocaml-dev-awlz2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcamlp4-ocaml-dev
libcamlp4-ocaml-dev-omco2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcamlp4-ocaml-dev
libcamlp4-ocaml-dev-pi0v1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcamlp4-ocaml-dev
libcamlp4-ocaml-dev-rknu1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcamlp4-ocaml-dev
libcamlp4-ocaml-dev-t5hi1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcamlp4-ocaml-dev
libcoinutils-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom coinor-libcoinutils-dev
libcoinutils-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom coinor-libcoinutils-doc
libcoinutils3
virtuálny balík poskytovaný balíkom coinor-libcoinutils3v5
libcompress-raw-bzip2-perl (= 2.074)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
libcompress-raw-zlib-perl (= 2.074)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
libcompress-zlib-perl (= 2.074)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
libcpan-meta-perl (= 2.150010)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libcpan-meta-requirements-perl (= 2.140)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libcpan-meta-yaml-perl (= 0.018)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libcpufreq-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcpupower-dev
libcudf-ocaml-dev-h9lh3
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libcudf-ocaml-dev-orvy1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libcudf-ocaml-dev-rw3e1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libcudf-ocaml-dev-wyok9
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libdcmtkpp-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libodil-dev
libdcmtkpp0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libodil0
libdcmtkpp0-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom libodil-doc
libdigest-md5-perl (= 2.55)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
libdigest-perl (= 1.17.01)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libdigest-sha-perl (= 5.96)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
libdirectfb-1.4-0 (1.4.3-1.1)
grafika na priamom framebufferi - zdieľané knižnice
libdirectfb-1.4-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdirectfb-1.4-0-udeb
libdune-common-2.5.1.rc1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdune-common-dev
libdune-geometry-2.5.1.rc1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdune-geometry-dev
libdune-grid-2.5.1.rc1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdune-grid-dev
libdune-pdelab-2.5.0.rc1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdune-pdelab-dev
libdune-uggrid-2.5.1.rc1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdune-uggrid-dev
libegl1-x11
virtuálny balík poskytovaný balíkom libegl1-mesa
libencode-perl (= 2.88)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
libespeak-dev (= 1.48.04+dfsg)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libespeak-ng-libespeak-dev
libespeak1 (= 1.48.04+dfsg)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libespeak-ng-libespeak1
libevas1-engine
virtuálny balík poskytovaný balíkom libevas1-engines-x, libevas1-engines-fb
libevas1-engine-gl-x11
virtuálny balík poskytovaný balíkom libevas1-engines-x
libevas1-engine-software-x11
virtuálny balík poskytovaný balíkom libevas1-engines-x
libexperimental-perl (= 0.016)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libextutils-cbuilder-perl (= 0.280225)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libextutils-command-perl (= 7.24)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libextutils-install-perl (= 2.04)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libextutils-parsexs-perl (= 3.340000)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libfile-path-perl (= 2.12.01)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libfile-spec-perl (= 3.6700)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libfile-temp-perl (= 0.2304)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libfindlib-ocaml-1r7h2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfindlib-ocaml
libfindlib-ocaml-4v6f5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfindlib-ocaml
libfindlib-ocaml-dev-1r7h2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfindlib-ocaml-dev
libfindlib-ocaml-dev-4v6f5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfindlib-ocaml-dev
libfindlib-ocaml-dev-dsqf3
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfindlib-ocaml-dev
libfindlib-ocaml-dev-i5ju2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfindlib-ocaml-dev
libfindlib-ocaml-dev-ulwo5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfindlib-ocaml-dev
libfindlib-ocaml-dev-x24b6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfindlib-ocaml-dev
libfindlib-ocaml-dsqf3
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfindlib-ocaml
libfindlib-ocaml-i5ju2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfindlib-ocaml
libfindlib-ocaml-ulwo5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfindlib-ocaml
libfindlib-ocaml-x24b6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfindlib-ocaml
libfontconfig
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfontconfig1
libfontconfig-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfontconfig1-dev
libgcc1-alpha-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-alpha-cross
libgcc1-arm64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-arm64-cross
libgcc1-armel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-armel-cross
libgcc1-armhf-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-armhf-cross
libgcc1-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-mips-cross
libgcc1-mips64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-mips64-cross
libgcc1-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-mips64el-cross
libgcc1-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-mipsel-cross
libgcc1-powerpc-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-powerpc-cross
libgcc1-powerpcspe-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-powerpcspe-cross
libgcc1-ppc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-ppc64-cross
libgcc1-ppc64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-ppc64el-cross
libgcc1-s390x-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-s390x-cross
libgcc1-sh4-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-sh4-cross
libgcc1-sparc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-sparc64-cross
libgcc2-m68k-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc2-m68k-cross
libgegl-0.0-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgegl-dev
libgl-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgl1-mesa-dev
libgl1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgl1-mesa-glx
libgles2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgles2-mesa
libgnokii3-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnokii-dev
libgpgme11-dev (= 1.9.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgpgme-dev
libhttp-tiny-perl (= 0.070)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libhwloc0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libhwloc5
libhwloc1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libhwloc5
libhwloc2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libhwloc5
libhwloc3
virtuálny balík poskytovaný balíkom libhwloc5
libhwloc4
virtuálny balík poskytovaný balíkom libhwloc5
libi18n-langtags-perl (= 0.42)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libinotifytools-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libinotifytools0-dev
libio-compress-base-perl (= 2.074)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
libio-compress-bzip2-perl (= 2.074)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
libio-compress-perl (= 2.074)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
libio-compress-zlib-perl (= 2.074)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
libio-socket-ip-perl (= 0.38)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libio-zlib-perl (= 1.10)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libjhc-diff-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-html-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-hunit-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-parsec2-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-quickcheck1-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-safe-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-smallcheck-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-transformers-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-xhtml-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjs-highlight (9.11.0+dfsg1-1)
Transitional package for libjs-hightlight.js
libjs-highlight
virtuálny balík poskytovaný balíkom libjs-highlight.js
libjson-pp-perl (= 2.27400.02)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
liblircclient-dev (0.10.0~rc3-1 [amd64, arm64, hppa, hurd-i386, i386, kfreebsd-i386, mips, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x, sparc64, x32], 0.10.0~rc2-3 [alpha, armel, armhf, kfreebsd-amd64, mips64el, mipsel, powerpcspe, sh4], 0.10.0~rc2-2 [m68k])
prechodný rezervovaný názov zastaralého balíka liblircclient-dev
liblircclient-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom liblirc-dev
liblocale-codes-perl (= 3.42)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
liblocale-maketext-perl (= 1.28)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
liblocale-maketext-simple-perl (= 0.21.01)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libmath-bigint-perl (= 1.999806)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libmath-complex-perl (= 1.5901)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libmime-base64-perl (= 3.15)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
libmodule-corelist-perl (= 5.20170520)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libmodule-load-conditional-perl (= 0.68)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libmodule-load-perl (= 0.32)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libmodule-metadata-perl (= 1.000033)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libn32gcc1-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libn32gcc1-mips-cross
libn32gcc1-mips64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libn32gcc1-mips64-cross
libn32gcc1-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libn32gcc1-mips64el-cross
libn32gcc1-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libn32gcc1-mipsel-cross
libn32stdc++6-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libn32stdc++6-mips-cross
libn32stdc++6-mips64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libn32stdc++6-mips64-cross
libn32stdc++6-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libn32stdc++6-mips64el-cross
libn32stdc++6-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libn32stdc++6-mipsel-cross
libncurses-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libncurses5-dev
libneo4j-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom libneo4j-client11
libnet-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libnet-ping-perl (= 2.55)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libnpth-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnpth0-dev
libnums-ocaml-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ocaml-nox
libnx-x11-6-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnx-x11-dev
libodil0-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libodil-dev
libodil0-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom libodil-doc
libopensc-openssl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libengine-pkcs11-openssl
libosmesa-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libosmesa6-dev
libpam-opensc
virtuálny balík poskytovaný balíkom libpam-p11
libparams-check-perl (= 0.38)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libparent-perl (= 0.236)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libparse-cpan-meta-perl (= 2.150010)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libperl-ostype-perl (= 1.010)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libpetsc-complex-3.7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libpetsc-complex-3.7.6
libpetsc3.7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libpetsc3.7.6
libphobos-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgphobos-dev
libpkcs11-helper-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libpkcs11-helper1-dev
libpod-escapes-perl (= 1.07)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libpod-parser-perl (= 1.63)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libpod-simple-perl (= 3.35)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libpolybori-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libbrial-dev
libpolybori-groebner-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libbrial-groebner-dev
libpolybori-groebner0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libbrial-groebner0
libpolybori-groebner0-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom libbrial-groebner0-dbg
libpolybori0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libbrial0
libpolybori0-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom libbrial0-dbg
libprelude-ruby
virtuálny balík poskytovaný balíkom ruby-libprelude
libreoffice-avmedia-backend
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-avmedia-backend-gstreamer, libreoffice-avmedia-backend-vlc
libreoffice-bundled
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-core
libreoffice-gtk-gnome
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-gnome
libreoffice-help (= 5.3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-help-ru, libreoffice-help-ca, libreoffice-help-zh-tw, libreoffice-help-eu, libreoffice-help-pt, libreoffice-help-et, libreoffice-help-om, libreoffice-help-sv, libreoffice-help-hu, libreoffice-help-tr, libreoffice-help-vi, libreoffice-help-km, libreoffice-help-es, libreoffice-help-dz, libreoffice-help-pl, libreoffice-help-ko, libreoffice-help-en-gb, libreoffice-help-zh-cn, libreoffice-help-de, libreoffice-help-pt-br, libreoffice-help-fi, libreoffice-help-cs, libreoffice-help-nl, libreoffice-help-el, libreoffice-help-en-us, libreoffice-help-fr, libreoffice-help-sk, libreoffice-help-gl, libreoffice-help-ja, libreoffice-help-it, libreoffice-help-da, libreoffice-help-hi, libreoffice-help-sl
libreoffice-help (= 5.4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-help-sl, libreoffice-help-hi, libreoffice-help-da, libreoffice-help-gl, libreoffice-help-ja, libreoffice-help-it, libreoffice-help-fr, libreoffice-help-sk, libreoffice-help-en-us, libreoffice-help-el, libreoffice-help-nl, libreoffice-help-fi, libreoffice-help-cs, libreoffice-help-pt-br, libreoffice-help-zh-cn, libreoffice-help-de, libreoffice-help-pl, libreoffice-help-ko, libreoffice-help-en-gb, libreoffice-help-es, libreoffice-help-dz, libreoffice-help-km, libreoffice-help-vi, libreoffice-help-hu, libreoffice-help-tr, libreoffice-help-sv, libreoffice-help-om, libreoffice-help-pt, libreoffice-help-et, libreoffice-help-eu, libreoffice-help-zh-tw, libreoffice-help-ca, libreoffice-help-ru
libreoffice-l10n (= 5.3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-l10n-fi, libreoffice-l10n-et, libreoffice-l10n-zu, libreoffice-l10n-gug, libreoffice-l10n-te, libreoffice-l10n-gd, libreoffice-l10n-nso, libreoffice-l10n-hr, libreoffice-l10n-id, libreoffice-l10n-hi, libreoffice-l10n-zh-tw, libreoffice-l10n-dz, libreoffice-l10n-el, libreoffice-l10n-nl, libreoffice-l10n-ga, libreoffice-l10n-nn, libreoffice-l10n-ka, libreoffice-l10n-ro, libreoffice-l10n-is, libreoffice-l10n-tr, libreoffice-l10n-sv, libreoffice-l10n-ta, libreoffice-l10n-ko, libreoffice-l10n-pt, libreoffice-l10n-mr, libreoffice-l10n-nb, libreoffice-l10n-it, libreoffice-l10n-xh, libreoffice-l10n-zh-cn, libreoffice-l10n-bg, libreoffice-l10n-tg, libreoffice-l10n-th, libreoffice-l10n-lt, libreoffice-l10n-st, libreoffice-l10n-be, libreoffice-l10n-gu, libreoffice-l10n-km, libreoffice-l10n-lv, libreoffice-l10n-cy, libreoffice-l10n-bs, libreoffice-l10n-ja, libreoffice-l10n-ca, libreoffice-l10n-mk, libreoffice-l10n-af, libreoffice-l10n-br, libreoffice-l10n-sr, libreoffice-l10n-tn, libreoffice-l10n-he, libreoffice-l10n-om, libreoffice-l10n-kk, libreoffice-l10n-vi, libreoffice-l10n-ar, libreoffice-l10n-pt-br, libreoffice-l10n-kmr, libreoffice-l10n-gl, libreoffice-l10n-as, libreoffice-l10n-es, libreoffice-l10n-oc, libreoffice-l10n-bn, libreoffice-l10n-eo, libreoffice-l10n-en-za, libreoffice-l10n-ug, libreoffice-l10n-rw, libreoffice-l10n-ast, libreoffice-l10n-ml, libreoffice-l10n-or, libreoffice-l10n-ts, libreoffice-l10n-fa, libreoffice-l10n-uk, libreoffice-l10n-fr, libreoffice-l10n-cs, libreoffice-l10n-am, libreoffice-l10n-si, libreoffice-l10n-ru, libreoffice-l10n-uz, libreoffice-l10n-eu, libreoffice-l10n-ss, libreoffice-l10n-nr, libreoffice-l10n-pa-in, libreoffice-l10n-mn, libreoffice-l10n-da, libreoffice-l10n-sk, libreoffice-l10n-sl, libreoffice-l10n-de, libreoffice-l10n-ve, libreoffice-l10n-pl, libreoffice-l10n-ne, libreoffice-l10n-hu, libreoffice-l10n-en-gb
libreoffice-l10n (= 5.4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-l10n-gu, libreoffice-l10n-km, libreoffice-l10n-lv, libreoffice-l10n-cy, libreoffice-l10n-ja, libreoffice-l10n-bs, libreoffice-l10n-zh-cn, libreoffice-l10n-xh, libreoffice-l10n-bg, libreoffice-l10n-tg, libreoffice-l10n-th, libreoffice-l10n-st, libreoffice-l10n-lt, libreoffice-l10n-be, libreoffice-l10n-el, libreoffice-l10n-nl, libreoffice-l10n-nn, libreoffice-l10n-ga, libreoffice-l10n-ka, libreoffice-l10n-ro, libreoffice-l10n-tr, libreoffice-l10n-is, libreoffice-l10n-sv, libreoffice-l10n-ta, libreoffice-l10n-ko, libreoffice-l10n-mr, libreoffice-l10n-nb, libreoffice-l10n-pt, libreoffice-l10n-it, libreoffice-l10n-fi, libreoffice-l10n-zu, libreoffice-l10n-gug, libreoffice-l10n-et, libreoffice-l10n-te, libreoffice-l10n-gd, libreoffice-l10n-nso, libreoffice-l10n-hr, libreoffice-l10n-id, libreoffice-l10n-hi, libreoffice-l10n-zh-tw, libreoffice-l10n-dz, libreoffice-l10n-da, libreoffice-l10n-sl, libreoffice-l10n-sk, libreoffice-l10n-ve, libreoffice-l10n-de, libreoffice-l10n-pl, libreoffice-l10n-ne, libreoffice-l10n-en-gb, libreoffice-l10n-hu, libreoffice-l10n-fa, libreoffice-l10n-uk, libreoffice-l10n-fr, libreoffice-l10n-cs, libreoffice-l10n-am, libreoffice-l10n-ru, libreoffice-l10n-si, libreoffice-l10n-uz, libreoffice-l10n-eu, libreoffice-l10n-ss, libreoffice-l10n-nr, libreoffice-l10n-pa-in, libreoffice-l10n-mn, libreoffice-l10n-gl, libreoffice-l10n-as, libreoffice-l10n-es, libreoffice-l10n-oc, libreoffice-l10n-bn, libreoffice-l10n-eo, libreoffice-l10n-en-za, libreoffice-l10n-ug, libreoffice-l10n-rw, libreoffice-l10n-ast, libreoffice-l10n-ml, libreoffice-l10n-or, libreoffice-l10n-ts, libreoffice-l10n-ca, libreoffice-l10n-af, libreoffice-l10n-mk, libreoffice-l10n-br, libreoffice-l10n-he, libreoffice-l10n-tn, libreoffice-l10n-sr, libreoffice-l10n-om, libreoffice-l10n-vi, libreoffice-l10n-kk, libreoffice-l10n-ar, libreoffice-l10n-pt-br, libreoffice-l10n-kmr
libreoffice-l10n-en-us
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-common
libreoffice-reportdesigner
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-report-builder
libreoffice-style
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-style-tango, libreoffice-style-hicontrast, libreoffice-style-galaxy, libreoffice-style-breeze, libreoffice-style-sifr, libreoffice-style-oxygen
libreoffice-style-default
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-style-galaxy
librep-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom rep-doc
librhash-ruby
virtuálny balík poskytovaný balíkom ruby-rhash
librhash-ruby1.8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ruby-rhash
libscalar-list-utils-perl (= 1:1.46.02)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libselinux-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libselinux1-dev
libsemanage-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libsemanage1-dev
libsepol-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libsepol1-dev
libsocket-perl (= 2.020.03)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libstdc++-dev-alpha-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-alpha-cross
libstdc++-dev-alpha-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-alpha-cross
libstdc++-dev-arm64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-arm64-cross
libstdc++-dev-arm64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-arm64-cross
libstdc++-dev-armel-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-armel-cross
libstdc++-dev-armel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-armel-cross
libstdc++-dev-armhf-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-armhf-cross
libstdc++-dev-armhf-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-armhf-cross
libstdc++-dev-hppa-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-hppa-cross
libstdc++-dev-hppa-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-hppa-cross
libstdc++-dev-m68k-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-m68k-cross
libstdc++-dev-m68k-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-m68k-cross
libstdc++-dev-mips-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-mips-cross
libstdc++-dev-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-mips-cross
libstdc++-dev-mips64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-mips64-cross
libstdc++-dev-mips64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-mips64-cross
libstdc++-dev-mips64el-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-mips64el-cross
libstdc++-dev-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-mips64el-cross
libstdc++-dev-mipsel-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-mipsel-cross
libstdc++-dev-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-mipsel-cross
libstdc++-dev-powerpc-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-powerpc-cross
libstdc++-dev-powerpc-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-powerpc-cross
libstdc++-dev-powerpcspe-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-powerpcspe-cross
libstdc++-dev-powerpcspe-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-powerpcspe-cross
libstdc++-dev-ppc64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-ppc64-cross
libstdc++-dev-ppc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-ppc64-cross
libstdc++-dev-ppc64el-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-ppc64el-cross
libstdc++-dev-ppc64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-ppc64el-cross
libstdc++-dev-s390x-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-s390x-cross
libstdc++-dev-s390x-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-s390x-cross
libstdc++-dev-sh4-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-sh4-cross
libstdc++-dev-sh4-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-sh4-cross
libstdc++-dev-sparc64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-sparc64-cross
libstdc++-dev-sparc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-sparc64-cross
libstdc++-pic-alpha-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-pic-alpha-cross
libstdc++-pic-arm64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-pic-arm64-cross
libstdc++-pic-armel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-pic-armel-cross
libstdc++-pic-armhf-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-pic-armhf-cross
libstdc++-pic-hppa-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-pic-hppa-cross
libstdc++-pic-m68k-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-pic-m68k-cross
libstdc++-pic-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-pic-mips-cross
libstdc++-pic-mips64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-pic-mips64-cross
libstdc++-pic-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-pic-mips64el-cross
libstdc++-pic-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-pic-mipsel-cross
libstdc++-pic-powerpc-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-pic-powerpc-cross
libstdc++-pic-powerpcspe-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-pic-powerpcspe-cross
libstdc++-pic-ppc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-pic-ppc64-cross
libstdc++-pic-ppc64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-pic-ppc64el-cross
libstdc++-pic-s390x-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-pic-s390x-cross
libstdc++-pic-sh4-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-pic-sh4-cross
libstdc++-pic-sparc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-pic-sparc64-cross
libstdc++6-alpha-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-alpha-cross
libstdc++6-arm64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-arm64-cross
libstdc++6-armel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-armel-cross
libstdc++6-armhf-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-armhf-cross
libstdc++6-hppa-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-hppa-cross
libstdc++6-m68k-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-m68k-cross
libstdc++6-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-mips-cross
libstdc++6-mips64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-mips64-cross
libstdc++6-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-mips64el-cross
libstdc++6-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-mipsel-cross
libstdc++6-powerpc-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-powerpc-cross
libstdc++6-powerpcspe-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-powerpcspe-cross
libstdc++6-ppc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-ppc64-cross
libstdc++6-ppc64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-ppc64el-cross
libstdc++6-s390x-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-s390x-cross
libstdc++6-sh4-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-sh4-cross
libstdc++6-sparc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-sparc64-cross
libstorable-perl (= 2.62)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
libsys-syslog-perl (= 0.35)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
libtest-harness-perl (= 3.38)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libtest-simple-perl (= 1.302073)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libtest-tester-perl (= 1.302073)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libtest-use-ok-perl (= 1.302073)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libthread-queue-perl (= 3.12)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libthreads-perl (= 2.15)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
libthreads-shared-perl (= 1.56)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
libtime-hires-perl (= 1.9741)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
libtime-local-perl (= 1.2500)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libtime-piece-perl (= 1.31)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
libunicode-collate-perl (= 1.19)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libversion-perl (= 1:0.9917)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libversion-requirements-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libwayland-egl1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libwayland-egl1-mesa
libxcomp3-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxcomp-dev
libxcompshad3-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxcompshad-dev
libxsloader-perl (= 0.27)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
linux-kernel-headers
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev
linux-tools-4.11
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-perf-4.11
lisp-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom clisp
loop-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom loop-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, loop-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, loop-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, loop-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, loop-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, loop-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, loop-modules-11.0-0-amd64-di, loop-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, loop-modules-4.11.0-trunk-m68k-di, loop-modules-11.0-0-486-di, loop-modules-4.10.0-rc6-686-di, loop-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di
lua5.1-curses
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-curses
lua5.1-curses-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-curses-dev
lua5.1-nvim
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-nvim
lua5.1-nvim-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-nvim-dev
lua5.1-posix
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-posix
lua5.1-posix-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-posix-dev
lua5.2-curses
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-curses
lua5.2-curses-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-curses-dev
lua5.2-nvim
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-nvim
lua5.2-nvim-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-nvim-dev
lua5.2-posix
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-posix
lua5.2-posix-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-posix-dev
lua5.3-curses
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-curses
lua5.3-curses-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-curses-dev
lua5.3-posix
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-posix
lua5.3-posix-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-posix-dev
luasandbox-curses
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-curses
luasandbox-curses-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-curses-dev
luasandbox-posix
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-posix
luasandbox-posix-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-posix-dev
lv2-plugin
virtuálny balík poskytovaný balíkom drumgizmo, guitarix-lv2
mail-reader
virtuálny balík poskytovaný balíkom claws-mail, balsa
maliit-inputmethod-plugin
virtuálny balík poskytovaný balíkom maliit-keyboard
md-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom md-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, md-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, md-modules-4.11.0-trunk-sparc64-di, md-modules-4.11.0-trunk-m68k-di, md-modules-4.10.0-rc6-686-di, md-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, md-modules-11.0-0-486-di, md-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, md-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, md-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, md-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, md-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, md-modules-11.0-0-amd64-di
mmc-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-486-di, mmc-core-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, mmc-core-modules-11.0-0-amd64-di, mmc-core-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, mmc-core-modules-4.10.0-rc6-686-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, mmc-core-modules-11.0-0-486-di
mmc-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mmc-modules-11.0-0-amd64-di, mmc-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, mmc-modules-11.0-0-486-di, mmc-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, mmc-modules-4.10.0-rc6-686-di, mmc-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, mmc-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di
mouse-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mouse-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, mouse-modules-4.10.0-rc6-686-di, mouse-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, mouse-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, mouse-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, mouse-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
mpd-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom ncmpcpp
mtd-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mtd-modules-4.10.0-rc6-armmp-di
multipath-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom multipath-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, multipath-modules-4.11.0-trunk-sparc64-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-686-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di
nbd-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nbd-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, nbd-modules-4.11.0-trunk-m68k-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nbd-modules-4.11.0-trunk-sparc64-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-686-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
ncmpcpp-completion
virtuálny balík poskytovaný balíkom ncmpcpp
ncurses-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libncurses5-dev
ncurses-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom ncurses-base
ndiswrapper-common
virtuálny balík poskytovaný balíkom ndiswrapper
ndiswrapper-utils-1.9 (1.60-4)
Transitional dummy package upgrading to ndiswrapper
ndiswrapper-utils-1.9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ndiswrapper
nes-emulator
virtuálny balík poskytovaný balíkom higan
news-reader
virtuálny balík poskytovaný balíkom claws-mail
nfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nfs-modules-11.0-0-amd64-di, nfs-modules-11.0-0-486-di
nic-extra-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, nic-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, nic-modules-4.10.0-rc6-686-di, nic-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, nic-modules-4.11.0-trunk-sparc64-di, nic-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, nic-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, nic-modules-4.10.0-rc6-armmp-di
nic-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-modules-4.10.0-rc6-686-di, nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, nic-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, nic-modules-4.11.0-trunk-sparc64-di, nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, nic-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, nic-modules-11.0-0-amd64-di, nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, nic-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, nic-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, nic-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nic-modules-11.0-0-486-di
nic-pcmcia-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-486-di, nic-pcmcia-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, nic-pcmcia-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, nic-pcmcia-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nic-pcmcia-modules-4.10.0-rc6-686-di, nic-pcmcia-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
nic-shared-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-shared-modules-4.10.0-rc6-686-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, nic-shared-modules-11.0-0-amd64-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, nic-shared-modules-4.11.0-trunk-m68k-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, nic-shared-modules-11.0-0-486-di
nic-usb-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-usb-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nic-usb-modules-4.10.0-rc6-686-di, nic-usb-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, nic-usb-modules-11.0-0-486-di, nic-usb-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, nic-usb-modules-11.0-0-amd64-di, nic-usb-modules-4.10.0-rc6-arm64-di
nic-wireless-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-wireless-modules-11.0-0-486-di, nic-wireless-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, nic-wireless-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, nic-wireless-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nic-wireless-modules-11.0-0-amd64-di, nic-wireless-modules-4.10.0-rc6-686-di, nic-wireless-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
nls-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-amd64-di, nls-core-modules-11.0-0-486-di, nls-core-modules-11.0-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di
node-coffeescript
virtuálny balík poskytovaný balíkom coffeescript
node-highlight (9.11.0+dfsg1-1)
Transitional package for node-hightlight.js
node-highlight
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-highlight.js
nodejs-abi-48
virtuálny balík poskytovaný balíkom nodejs
ntfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ntfs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, ntfs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, ntfs-modules-4.10.0-rc6-686-di
nullfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nullfs-modules-11.0-0-amd64-di, nullfs-modules-11.0-0-486-di
nvidia-texture-tools
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvtt-bin
objc++-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++
objc++-compiler-aarch64-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-7-aarch64-linux-gnu
objc++-compiler-alpha-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-7-alpha-linux-gnu
objc++-compiler-arm-linux-gnueabi
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-7-arm-linux-gnueabi
objc++-compiler-arm-linux-gnueabihf
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-7-arm-linux-gnueabihf
objc++-compiler-hppa-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-7-hppa-linux-gnu
objc++-compiler-m68k-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-7-m68k-linux-gnu
objc++-compiler-mips-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-7-mips-linux-gnu
objc++-compiler-mips64-linux-gnuabi64
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-7-mips64-linux-gnuabi64
objc++-compiler-mips64el-linux-gnuabi64
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-7-mips64el-linux-gnuabi64
objc++-compiler-mipsel-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-7-mipsel-linux-gnu
objc++-compiler-powerpc-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-7-powerpc-linux-gnu
objc++-compiler-powerpc-linux-gnuspe
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-7-powerpc-linux-gnuspe
objc++-compiler-powerpc64-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-7-powerpc64-linux-gnu
objc++-compiler-powerpc64le-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-7-powerpc64le-linux-gnu
objc++-compiler-s390x-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-7-s390x-linux-gnu
objc++-compiler-sh4-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-7-sh4-linux-gnu
objc++-compiler-sparc64-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-7-sparc64-linux-gnu
objc-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc
objc-compiler-aarch64-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-7-aarch64-linux-gnu
objc-compiler-alpha-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-7-alpha-linux-gnu
objc-compiler-arm-linux-gnueabi
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-7-arm-linux-gnueabi
objc-compiler-arm-linux-gnueabihf
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-7-arm-linux-gnueabihf
objc-compiler-hppa-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-7-hppa-linux-gnu
objc-compiler-m68k-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-7-m68k-linux-gnu
objc-compiler-mips-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-7-mips-linux-gnu
objc-compiler-mips64-linux-gnuabi64
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-7-mips64-linux-gnuabi64
objc-compiler-mips64el-linux-gnuabi64
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-7-mips64el-linux-gnuabi64
objc-compiler-mipsel-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-7-mipsel-linux-gnu
objc-compiler-powerpc-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-7-powerpc-linux-gnu
objc-compiler-powerpc-linux-gnuspe
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-7-powerpc-linux-gnuspe
objc-compiler-powerpc64-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-7-powerpc64-linux-gnu
objc-compiler-powerpc64le-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-7-powerpc64le-linux-gnu
objc-compiler-s390x-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-7-s390x-linux-gnu
objc-compiler-sh4-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-7-sh4-linux-gnu
objc-compiler-sparc64-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-7-sparc64-linux-gnu
ocaml-4.04.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ocaml
ocaml-base-4.04.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ocaml-base
ocaml-base-nox-4.04.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ocaml-base-nox
ocaml-best-compilers (= 4.04.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom ocaml-nox
ocaml-compiler-libs-4.04.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ocaml-compiler-libs
ocaml-interp-4.04.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ocaml-interp
ocaml-native-compilers (= 4.04.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom ocaml-nox
ocaml-nox-4.04.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ocaml-nox
ocaml-source-4.04.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ocaml-source
opencl-icd
virtuálny balík poskytovaný balíkom mesa-opencl-icd
openjdk-7-jdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jdk
openjdk-7-jre-zero (7u131-2.6.9-3 [amd64, i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, ppc64el], 7u111-2.6.7-1 [ppc64])
alternatívny JVM pre OpenJDK, používa Zero/Shark
openjdk-7-jre-zero
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre-headless
parport-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom parport-modules-11.0-0-486-di, parport-modules-11.0-0-amd64-di
pata-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom pata-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, pata-modules-4.10.0-rc6-686-di, pata-modules-4.11.0-trunk-sparc64-di, pata-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, pata-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, pata-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, pata-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di
pcmcia-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom pcmcia-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, kernel-image-11.0-0-486-di, pcmcia-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, pcmcia-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, pcmcia-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, pcmcia-modules-4.10.0-rc6-686-di
pcmcia-storage-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-amd64-di, pcmcia-storage-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, pcmcia-storage-modules-4.10.0-rc6-686-di, pcmcia-storage-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, pcmcia-storage-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, pcmcia-storage-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, kernel-image-11.0-0-486-di
perl-cross-config
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
perl-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
perlapi-5.26.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
petsc-complex-3.7-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom libpetsc-complex-3.7.6-dbg
petsc-complex-3.7-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libpetsc-complex-3.7-dev
petsc3.7-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom libpetsc3.7.6-dbg
petsc3.7-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libpetsc3.7-dev
php-console-getopt
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-pear
php-psr-cache-implementation (= 1.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-symfony-cache
php-structures-graph
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-pear
php-xml-util
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-pear
plip-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom plip-modules-11.0-0-amd64-di, plip-modules-11.0-0-486-di
plt-scheme
virtuálny balík poskytovaný balíkom racket
plt-scheme-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom racket-doc
podlators-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
polkit-1-auth-agent
virtuálny balík poskytovaný balíkom polkit-kde-agent-1
postgresql-client (9.6+182)
front-end programy pre PostgreSQL - podporovaná verzia
postgresql-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom postgresql-client-10
postgresql-contrib-10
virtuálny balík poskytovaný balíkom postgresql-10
postgresql-plperl
virtuálny balík poskytovaný balíkom postgresql-plperl-10
postgresql-plpython
virtuálny balík poskytovaný balíkom postgresql-plpython-10
postgresql-plpython3
virtuálny balík poskytovaný balíkom postgresql-plpython3-10
postgresql-pltcl
virtuálny balík poskytovaný balíkom postgresql-pltcl-10
ppp-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ppp-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, ppp-modules-11.0-0-486-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-686-di, ppp-modules-11.0-0-amd64-di, ppp-modules-4.11.0-trunk-m68k-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, ppp-modules-4.11.0-trunk-sparc64-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-arm64-di
python-cysignals
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-cysignals-pari, python-cysignals-bare
python-icinga2
virtuálny balík poskytovaný balíkom icinga2-common
python-imaging-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-pil-dbg
python-imaging-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-pil-doc
python-imaging-tk
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-pil.imagetk
python-imaging-tk-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-pil.imagetk-dbg
python-pillow
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-pil
python-spyderlib (3.1.4+dfsg1-1~exp2)
prechodový fiktívny balík na python-spyder
python-spyderlib
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-spyder
python2.7-ayatana-appindicator
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-ayatana-appindicator
python2.7-cmd2
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-cmd2
python2.7-configshell
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-configshell
python2.7-datalad
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-datalad
python2.7-gdal
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-gdal
python2.7-gi
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-gi
python2.7-gpg
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-gpg
python2.7-icalendar
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-icalendar
python2.7-igraph
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-igraph
python2.7-mapnik
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-mapnik
python2.7-mvpa2
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-mvpa2
python2.7-mvpa2-lib
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-mvpa2-lib
python2.7-nipype
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-nipype
python2.7-openbabel
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-openbabel
python2.7-opencv
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-opencv
python2.7-pil
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-pil
python2.7-pil.imagetk
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-pil.imagetk
python2.7-prelude
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-prelude
python2.7-pyodbc
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-pyodbc
python2.7-schedule
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-schedule
python2.7-selinux
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-selinux
python2.7-spyder
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-spyder
python2.7-statsmodels
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-statsmodels
python2.7-tango
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-tango
python2.7-thrift
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-thrift
python2.7-twisted
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-twisted
python2.7-twisted-bin
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-twisted-bin
python2.7-twisted-core
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-twisted-core
python2.7-xapian
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-xapian
python3-pillow
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-pil
python3-profiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3
python3-spyderlib (3.1.4+dfsg1-1~exp2)
transitional dummy package for python3-spyder
python3-spyderlib
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-spyder
python3.5-gdal
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-gdal
python3.5-gpg
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-gpg
python3.5-igraph
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-igraph
python3.5-mapnik
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-mapnik
python3.5-prelude
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-prelude
python3.5-pyodbc
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-pyodbc
python3.5-selinux
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-selinux
python3.5-tango
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-tango
python3.5-xapian
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-xapian
qtbase-abi-5-8-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5core5a
qtbase-abi-5-9-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5core5a
qtdeclarative-abi-5-9-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5qml5
qtscript-abi-5-6-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5script5
qtsvg-abi-5-6-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5svg5
reiserfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom reiserfs-modules-11.0-0-amd64-di, reiserfs-modules-11.0-0-486-di
rgrep
virtuálny balík poskytovaný balíkom grep
rtc-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-pae-di
sagenb-export (= 3.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-sagenb-export, python-sagenb-export
sass
virtuálny balík poskytovaný balíkom ruby-sass
sata-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom sata-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, sata-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, sata-modules-11.0-0-486-di, sata-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, sata-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, sata-modules-11.0-0-amd64-di, sata-modules-4.10.0-rc6-686-di, sata-modules-4.11.0-trunk-sparc64-di, sata-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, sata-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, sata-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di
scsi-common-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
scsi-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom scsi-core-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, scsi-core-modules-4.11.0-trunk-sparc64-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-686-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, scsi-core-modules-11.0-0-486-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, scsi-core-modules-11.0-0-amd64-di
scsi-extra-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom scsi-extra-modules-11.0-0-amd64-di, scsi-extra-modules-11.0-0-486-di
scsi-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom scsi-modules-11.0-0-amd64-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, scsi-modules-4.11.0-trunk-m68k-di, scsi-modules-11.0-0-486-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, scsi-modules-4.11.0-trunk-sparc64-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-686-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-armmp-di
serial-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom serial-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, serial-modules-11.0-0-486-di, serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, serial-modules-11.0-0-amd64-di, serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, kernel-image-11.0-0-486-di, serial-modules-4.10.0-rc6-686-di, serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, serial-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
sip-api-12.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-sip
sip-api-12.1
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-sip
sip-py3api-12.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-sip
sip-py3api-12.1
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-sip
sound-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom sound-modules-4.10.0-rc6-686-di, sound-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, sound-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, sound-modules-11.0-0-amd64-di, sound-modules-11.0-0-486-di
speakup-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom speakup-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, speakup-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, speakup-modules-4.10.0-rc6-686-di
squashfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom squashfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, squashfs-modules-4.11.0-trunk-sparc64-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-686-di, squashfs-modules-4.11.0-trunk-m68k-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di
ssh-askpass
virtuálny balík poskytovaný balíkom ksshaskpass, ssh-askpass-fullscreen
ssh-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom tinysshd
stun-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom ejabberd
system-build
virtuálny balík poskytovaný balíkom open-infrastructure-system-build
system-images
virtuálny balík poskytovaný balíkom open-infrastructure-system-images
ttf-opensymbol
virtuálny balík poskytovaný balíkom fonts-opensymbol
turn-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom ejabberd
udf-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom udf-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, udf-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, udf-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, udf-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, udf-modules-4.11.0-trunk-m68k-di, udf-modules-4.11.0-trunk-sparc64-di, udf-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, udf-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, udf-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, udf-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, udf-modules-4.10.0-rc6-686-di
ufs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-amd64-di, ufs-modules-4.11.0-trunk-sparc64-di, kernel-image-11.0-0-486-di
uinput-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom uinput-modules-4.10.0-rc6-686-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, kernel-image-11.0-0-486-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
upx
virtuálny balík poskytovaný balíkom upx-ucl
usb-modeswitch-data-packed
virtuálny balík poskytovaný balíkom usb-modeswitch-data
usb-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom usb-modules-4.10.0-rc6-686-di, usb-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, usb-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, usb-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, usb-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, usb-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, usb-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, usb-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, kernel-image-11.0-0-486-di, usb-modules-4.11.0-trunk-sparc64-di
usb-serial-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom usb-serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, usb-serial-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, usb-serial-modules-4.10.0-rc6-686-di, usb-serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, usb-serial-modules-11.0-0-amd64-di, usb-serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, usb-serial-modules-11.0-0-486-di, usb-serial-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di
usb-storage-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom usb-storage-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, usb-storage-modules-4.11.0-trunk-sparc64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-686-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, kernel-image-11.0-0-486-di
va-driver
virtuálny balík poskytovaný balíkom mesa-va-drivers
vdpau-driver
virtuálny balík poskytovaný balíkom mesa-vdpau-drivers
virtio-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom virtio-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-686-di, virtio-modules-4.11.0-trunk-sparc64-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di
virtual-mysql-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom mariadb-client-10.3
virtual-mysql-client-core
virtuálny balík poskytovaný balíkom mariadb-client-core-10.3
virtual-mysql-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom mariadb-server-10.3
virtual-mysql-server-core
virtuálny balík poskytovaný balíkom mariadb-server-core-10.3
virtual-mysql-testsuite
virtuálny balík poskytovaný balíkom mariadb-test
www-browser
virtuálny balík poskytovaný balíkom midori, firefox
x-display-manager
virtuálny balík poskytovaný balíkom gdm3
x-terminal-emulator
virtuálny balík poskytovaný balíkom terminology
x-window-manager
virtuálny balík poskytovaný balíkom fluxbox, wmaker, xfwm4, enlightenment, metacity
xbmc-common
virtuálny balík poskytovaný balíkom xbmc-bin
xbmc-data
virtuálny balík poskytovaný balíkom xbmc
xbmc-live
virtuálny balík poskytovaný balíkom xbmc
xbmc-skin-confluence
virtuálny balík poskytovaný balíkom xbmc
xbmc-standalone
virtuálny balík poskytovaný balíkom xbmc
xfce-keyboard-shortcuts (4.13.1-1)
xfce keyboard shortcuts configuration (transitional package)
xfce-keyboard-shortcuts
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxfce4ui-common
xfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom xfs-modules-4.11.0-trunk-sparc64-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-686-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di
xml-rpc-api2cpp
virtuálny balík poskytovaný balíkom xmlrpc-api-utils
xml-rpc-api2txt
virtuálny balík poskytovaný balíkom xmlrpc-api-utils
xmpp-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom ejabberd, prosody
xorg-driver-input
virtuálny balík poskytovaný balíkom xorgxrdp
xorg-driver-video
virtuálny balík poskytovaný balíkom xorgxrdp, xserver-xorg-video-openchrome
zcode-interpreter
virtuálny balík poskytovaný balíkom fizmo-console
zfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom zfs-modules-11.0-0-amd64-di, zfs-modules-11.0-0-486-di
zlib-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom zlib-modules-4.11.0-trunk-sparc64-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-di, zlib-modules-4.11.0-trunk-m68k-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-pae-di, zlib-modules-11.0-0-486-di, zlib-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, zlib-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, zlib-modules-11.0-0-amd64-di, zlib-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, kernel-image-4.10.0-rc6-amd64-di, kernel-image-4.10.0-rc6-arm64-di