Balíky softvéru v „experimental“, Subsekcia virtual

acpi-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom acpi-modules-11.0-0-486-di, acpi-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, acpi-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, acpi-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, acpi-modules-11.0-0-amd64-di, acpi-modules-4.7.0-rc7-686-di
affs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom affs-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, affs-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, affs-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, affs-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, affs-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, affs-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, affs-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, affs-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, affs-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, affs-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, affs-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di
ata-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ata-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, ata-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, ata-modules-4.7.0-rc7-sparc64-di, ata-modules-4.7.0-rc7-686-di, ata-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, ata-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, ata-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, ata-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, ata-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, ata-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, ata-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, ata-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, ata-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, ata-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, ata-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, ata-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, kernel-image-11.0-0-486-di, ata-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, ata-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, ata-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, ata-modules-4.7.0-rc7-arm64-di
bacula-director
virtuálny balík poskytovaný balíkom bacula-director-mysql, bacula-director-pgsql, bacula-director-sqlite3
bacula-sd-tools
virtuálny balík poskytovaný balíkom bacula-sd-sqlite3, bacula-sd-mysql, bacula-sd-pgsql
banshee-api-2.9
virtuálny balík poskytovaný balíkom banshee
banshee-asm-2.9.0.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom banshee
boinc-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom boinc-server-maker
btrfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom btrfs-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, btrfs-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, btrfs-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, btrfs-modules-4.7.0-rc7-686-di, btrfs-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, btrfs-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, btrfs-modules-4.7.0-rc4-versatile-di, btrfs-modules-4.7.0-rc7-sparc64-di, btrfs-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, btrfs-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, btrfs-modules-4.7.0-rc7-versatile-di, btrfs-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, btrfs-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, btrfs-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, btrfs-modules-4.7.0-rc7-s390x-di, btrfs-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, btrfs-modules-4.7.0-rc7-m68k-di, btrfs-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, btrfs-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, btrfs-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, btrfs-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, btrfs-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, btrfs-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, btrfs-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, btrfs-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, btrfs-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, btrfs-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, btrfs-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di
c++-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom clang-4.0, g++, clang-3.9
c-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom clang-4.0, clang-3.9, gcc
cadvisor
virtuálny balík poskytovaný balíkom kubernetes-node
cdrom-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom cdrom-core-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, cdrom-core-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, cdrom-core-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, cdrom-core-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, cdrom-core-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, cdrom-core-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, cdrom-core-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, cdrom-core-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, cdrom-core-modules-4.7.0-rc7-sparc64-di, cdrom-core-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, cdrom-core-modules-4.7.0-rc7-686-di, cdrom-core-modules-4.7.0-rc7-versatile-di, cdrom-core-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, cdrom-core-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, cdrom-core-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, cdrom-core-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, kernel-image-11.0-0-486-di, cdrom-core-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, cdrom-core-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, cdrom-core-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, cdrom-core-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, cdrom-core-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, cdrom-core-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, cdrom-core-modules-4.7.0-rc7-m68k-di, cdrom-core-modules-4.7.0-rc4-versatile-di, cdrom-core-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, cdrom-core-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di
cdrom-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom cdrom-modules-11.0-0-amd64-di, cdrom-modules-11.0-0-486-di
clisp-fasl-loader-20100806
virtuálny balík poskytovaný balíkom clisp
cmake-gui
virtuálny balík poskytovaný balíkom cmake-qt-gui
compactheader
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-compactheader
core-dump-handler
virtuálny balík poskytovaný balíkom apport
core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom core-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, core-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, core-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, core-modules-4.7.0-rc4-versatile-di, core-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, core-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, core-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, core-modules-4.7.0-rc7-sparc64-di, core-modules-4.7.0-rc7-versatile-di, core-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, core-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, core-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, core-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, core-modules-4.7.0-rc7-m68k-di, core-modules-4.7.0-rc7-686-di, kernel-image-11.0-0-486-di, core-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, core-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, core-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, core-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, core-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, core-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, core-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, core-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, core-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, core-modules-4.7.0-rc7-s390x-di, core-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, core-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, core-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di
crc-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom crc-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, crc-modules-4.7.0-rc7-versatile-di, crc-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, crc-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, crc-modules-4.7.0-rc7-m68k-di, crc-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, crc-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, crc-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, crc-modules-4.7.0-rc7-sparc64-di, crc-modules-4.7.0-rc7-s390x-di, crc-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, crc-modules-4.7.0-rc7-686-di, crc-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, crc-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, crc-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, crc-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, crc-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, crc-modules-4.7.0-rc4-versatile-di, crc-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, crc-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, crc-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, crc-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, kernel-image-11.0-0-486-di, crc-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, crc-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, crc-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, crc-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, crc-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, crc-modules-4.7.0-rc7-amd64-di
cron
virtuálny balík poskytovaný balíkom cronie
cron-daemon
virtuálny balík poskytovaný balíkom cronie
crypto-dm-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom crypto-dm-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, crypto-dm-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, crypto-dm-modules-11.0-0-amd64-di, crypto-dm-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, crypto-dm-modules-4.7.0-rc7-versatile-di, crypto-dm-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, crypto-dm-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, crypto-dm-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, crypto-dm-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, crypto-dm-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, crypto-dm-modules-4.7.0-rc7-s390x-di, crypto-dm-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, crypto-dm-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, crypto-dm-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, crypto-dm-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, crypto-dm-modules-11.0-0-486-di, crypto-dm-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, crypto-dm-modules-4.7.0-rc7-686-di, crypto-dm-modules-4.7.0-rc4-versatile-di, crypto-dm-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, crypto-dm-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, crypto-dm-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, crypto-dm-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, crypto-dm-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, crypto-dm-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, crypto-dm-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, crypto-dm-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, crypto-dm-modules-4.7.0-rc7-sparc64-di, crypto-dm-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di
crypto-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom crypto-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, crypto-modules-4.7.0-rc7-m68k-di, crypto-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, crypto-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, crypto-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, crypto-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, crypto-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, crypto-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, crypto-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, crypto-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, crypto-modules-11.0-0-486-di, crypto-modules-4.7.0-rc7-686-di, crypto-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, crypto-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, crypto-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, crypto-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, crypto-modules-4.7.0-rc4-versatile-di, crypto-modules-11.0-0-amd64-di, crypto-modules-4.7.0-rc7-versatile-di, crypto-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, crypto-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, crypto-modules-4.7.0-rc7-sparc64-di, crypto-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, crypto-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, crypto-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, crypto-modules-4.7.0-rc7-s390x-di, crypto-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, crypto-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, crypto-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, crypto-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di
dasd-extra-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom dasd-extra-modules-4.7.0-rc7-s390x-di
dasd-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom dasd-modules-4.7.0-rc7-s390x-di
dict-freedict
virtuálny balík poskytovaný balíkom dict-freedict-swa-eng
djbdns (1:1.05-9~exp2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, hurd-i386, i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, m68k, mips, mips64el, mipsel, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x, sparc64, x32], 1:1.05-9~exp1 [sh4])
a collection of Domain Name System tools
djbdns
virtuálny balík poskytovaný balíkom dbndns
dtc
virtuálny balík poskytovaný balíkom dtc-postfix-courier
editor
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-neovim-gui
efi-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom efi-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, efi-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, efi-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, efi-modules-4.7.0-rc7-686-di, efi-modules-4.7.0-rc7-amd64-di
erlang-abi-15.b
virtuálny balík poskytovaný balíkom erlang-base, erlang-base-hipe
erlang-abi-17.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom erlang-base, erlang-base-hipe
erlang-doc-html
virtuálny balík poskytovaný balíkom erlang-doc
event-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom event-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, event-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, event-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, event-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, event-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, event-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, event-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, event-modules-4.7.0-rc7-686-di, event-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, event-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, event-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, event-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, event-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, event-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, event-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, event-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, event-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, event-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, event-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, event-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, event-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, event-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, event-modules-4.7.0-rc7-octeon-di
ext2-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-amd64-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, ext4-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, ext4-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-686-di, ext4-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-s390x-di, ext4-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, ext4-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, ext2-modules-11.0-0-486-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, ext4-modules-4.7.0-rc4-versatile-di, ext2-modules-11.0-0-amd64-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, ext4-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-m68k-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-sparc64-di, ext4-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, ext4-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-versatile-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di
ext3-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ext4-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, ext4-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, ext4-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, ext4-modules-4.7.0-rc4-versatile-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, ext4-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-sparc64-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-m68k-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, ext4-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, ext4-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, ext4-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-686-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, ext4-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, ext4-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-versatile-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-s390x-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di
ext4-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ext4-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-686-di, ext4-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, ext4-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, ext4-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-versatile-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-s390x-di, ext4-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, ext4-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, ext4-modules-4.7.0-rc4-versatile-di, ext4-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, ext4-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-sparc64-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-m68k-di, ext4-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, ext4-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di
fancontrol-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fancontrol-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, fancontrol-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di
fat-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fat-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, fat-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, fat-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, fat-modules-4.7.0-rc7-s390x-di, fat-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, fat-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, fat-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, fat-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, fat-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, fat-modules-4.7.0-rc4-versatile-di, fat-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, fat-modules-4.7.0-rc7-sparc64-di, fat-modules-4.7.0-rc7-m68k-di, fat-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, fat-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, fat-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, fat-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, fat-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, fat-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, fat-modules-11.0-0-amd64-di, fat-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, fat-modules-4.7.0-rc7-versatile-di, fat-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, fat-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, fat-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, fat-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, fat-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, fat-modules-11.0-0-486-di, fat-modules-4.7.0-rc7-686-di, fat-modules-4.7.0-rc4-amd64-di
fb-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fb-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, fb-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, fb-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, fb-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, fb-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, fb-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, fb-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, fb-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, fb-modules-4.7.0-rc7-686-di, fb-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, fb-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, fb-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, fb-modules-4.7.0-rc7-arm64-di
firebird-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom firebird3.0-dbg
firebird-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom firebird3.0-server
firebird-utils
virtuálny balík poskytovaný balíkom firebird3.0-utils
firefox-esr-tabmixplus
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-tabmixplus
firefox-tabmixplus
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-tabmixplus
firewire-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom firewire-core-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, firewire-core-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, firewire-core-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, firewire-core-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, firewire-core-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, firewire-core-modules-4.7.0-rc7-686-di, firewire-core-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, firewire-core-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, firewire-core-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, firewire-core-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, firewire-core-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di
floppy-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom floppy-modules-11.0-0-amd64-di, floppy-modules-11.0-0-486-di
fortran-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gfortran
fuse-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fuse-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, fuse-modules-4.7.0-rc7-m68k-di, fuse-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, fuse-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, fuse-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, fuse-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, fuse-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, fuse-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, fuse-modules-4.7.0-rc4-versatile-di, fuse-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, fuse-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, fuse-modules-4.7.0-rc7-sparc64-di, fuse-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, fuse-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, fuse-modules-4.7.0-rc7-versatile-di, fuse-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, fuse-modules-4.7.0-rc7-s390x-di, fuse-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, fuse-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, fuse-modules-4.7.0-rc7-686-di, fuse-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, fuse-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, fuse-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, fuse-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, fuse-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, fuse-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, fuse-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, fuse-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di
ganeti-htools (2.16.0~rc1-1)
cluster virtualization manager - tools (stand-alone)
ganeti-htools
virtuálny balík poskytovaný balíkom ganeti
gfortran-mod-14
virtuálny balík poskytovaný balíkom gfortran
ghc-dynamic
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
ghc-ghci
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
ghc-haddock
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
git-completion
virtuálny balík poskytovaný balíkom git
git-core (1:2.8.1+next.20160414-1)
fast, scalable, distributed revision control system (obsolete)
git-core
virtuálny balík poskytovaný balíkom git
gjdoc
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jdk
glibc-pic
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6.1-pic, libc0.1-pic, libc6-pic
glvnd-nvidia-abi-361.45
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgldispatch0-nvidia
gnome-www-browser
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox
gnutls-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnutls28-dev
go-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gccgo
gpg
virtuálny balík poskytovaný balíkom gnupg
gpg-agent
virtuálny balík poskytovaný balíkom gnupg-agent
gpgv-udeb (2.1.14-1 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mips64el, mipsel, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x], 2.1.12-1 [hurd-i386, m68k, x32], 2.1.11-7+exp1 [alpha, sparc64])
minimal signature verification tool
gpgv-udeb
virtuálny balík poskytovaný balíkom gpgv1.4-udeb
gstreamer1.0-audiosink
virtuálny balík poskytovaný balíkom gstreamer1.0-alsa, gstreamer1.0-pulseaudio, gstreamer1.0-plugins-good, gstreamer1.0-plugins-bad
gstreamer1.0-audiosource
virtuálny balík poskytovaný balíkom gstreamer1.0-pulseaudio, gstreamer1.0-alsa, gstreamer1.0-plugins-bad, gstreamer1.0-plugins-good, gstreamer1.0-plugins-base
gstreamer1.0-videosink
virtuálny balík poskytovaný balíkom gstreamer1.0-plugins-bad, gstreamer1.0-x, gstreamer1.0-plugins-good
gstreamer1.0-videosource
virtuálny balík poskytovaný balíkom gstreamer1.0-plugins-good, gstreamer1.0-plugins-bad, gstreamer1.0-plugins-base
gstreamer1.0-visualization
virtuálny balík poskytovaný balíkom gstreamer1.0-plugins-bad, gstreamer1.0-plugins-good
gtk3-binver-3.0.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgtk-3-0, libgtk-3-0-udeb
haddock
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
haddock-interface-28
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
haskell-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc, ghc
hfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom hfs-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, hfs-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, hfs-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, hfs-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, hfs-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, hfs-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, hfs-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, hfs-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, hfs-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, hfs-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, hfs-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di
httpd
virtuálny balík poskytovaný balíkom nginx-extras, nginx-full, nginx-light
httpd-cgi
virtuálny balík poskytovaný balíkom nginx-full, nginx-extras, nginx-light
httpd-wsgi
virtuálny balík poskytovaný balíkom libapache2-mod-wsgi, libapache2-mod-wsgi-py3
hyperv-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom hyperv-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, hyperv-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, hyperv-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, hyperv-modules-4.7.0-rc7-686-di
hypervisor-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom hypervisor-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, hypervisor-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di
i2c-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, i2c-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, i2c-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, i2c-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, i2c-modules-4.7.0-rc7-686-di, i2c-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, kernel-image-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, i2c-modules-11.0-0-amd64-di, kernel-image-4.7.0-rc4-loongson-3-di, i2c-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, kernel-image-4.7.0-rc7-loongson-3-di, i2c-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, i2c-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, i2c-modules-11.0-0-486-di, i2c-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di
icedove-calendar-exchange-provider
virtuálny balík poskytovaný balíkom calendar-exchange-provider
icedove-compactheader
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-compactheader
icedtea6-jre-cacao
virtuálny balík poskytovaný balíkom icedtea-6-jre-cacao
iceweasel-tabmixplus
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-tabmixplus
iceweasel-ubiquity
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-ubiquity
ide-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
ide-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
imagemagick (8:6.9.2.10+dfsg-2)
image manipulation programs -- binaries
imagemagick
virtuálny balík poskytovaný balíkom imagemagick-6.q16
imagemagick-6.defaultquantum
virtuálny balík poskytovaný balíkom imagemagick-6.q16
imagemagick-common (8:6.9.2.10+dfsg-2)
image manipulation programs -- infrastructure dummy package
imagemagick-common
virtuálny balík poskytovaný balíkom imagemagick-6-common
imagemagick-doc (8:6.9.2.10+dfsg-2)
document files of ImageMagick -- dummy package
imagemagick-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom imagemagick-6-doc
imap-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom mutt
imap-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom courier-imap
input-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom input-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, input-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, input-modules-4.7.0-rc7-sparc64-di, input-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, input-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, input-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, input-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, input-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, input-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, input-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, input-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, input-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, input-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, input-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, input-modules-4.7.0-rc7-686-di, input-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, input-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, input-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, input-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, kernel-image-11.0-0-486-di, input-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, input-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, input-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, input-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, input-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di
ipv6-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ipv6-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, ipv6-modules-11.0-0-amd64-di, ipv6-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, ipv6-modules-11.0-0-486-di
isofs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom isofs-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, isofs-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, isofs-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, isofs-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, isofs-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, isofs-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, isofs-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, isofs-modules-11.0-0-486-di, isofs-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, isofs-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, isofs-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, isofs-modules-11.0-0-amd64-di, isofs-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, isofs-modules-4.7.0-rc4-versatile-di, isofs-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, isofs-modules-4.7.0-rc7-m68k-di, isofs-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, isofs-modules-4.7.0-rc7-686-di, isofs-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, isofs-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, isofs-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, isofs-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, isofs-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, isofs-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, isofs-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, isofs-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, isofs-modules-4.7.0-rc7-s390x-di, isofs-modules-4.7.0-rc7-versatile-di, isofs-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, isofs-modules-4.7.0-rc7-sparc64-di
java-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jdk, openjdk-9-jdk-headless, openjdk-7-jdk, openjdk-6-jdk, openjdk-9-jdk
java-gcj-compat
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jre
java-gcj-compat-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jdk
java-gcj-compat-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jre-headless
java-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jre, openjdk-9-jre, openjdk-7-jre, openjdk-6-jre
java-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre-headless, openjdk-6-jre-headless, gcj-jre-headless, openjdk-9-jre-headless
java-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jdk, openjdk-9-jdk, openjdk-7-jdk, openjdk-6-jdk
java-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk-headless
java-virtual-machine
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jre-headless
java1-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jre
java1-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jre-headless
java2-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jre, openjdk-9-jre, openjdk-6-jre, openjdk-7-jre
java2-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jre-headless, openjdk-6-jre-headless, gcj-jre-headless, openjdk-7-jre-headless
java2-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jdk, openjdk-6-jdk, openjdk-9-jdk, gcj-jdk
java2-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk-headless
java5-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jre, openjdk-9-jre, openjdk-6-jre, openjdk-7-jre
java5-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jre-headless, openjdk-7-jre-headless, openjdk-6-jre-headless, gcj-jre-headless
java5-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jdk, openjdk-6-jdk, openjdk-7-jdk, openjdk-9-jdk
java5-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk-headless
java6-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jre, openjdk-7-jre, openjdk-6-jre
java6-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-6-jre-headless, openjdk-7-jre-headless, openjdk-9-jre-headless
java6-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jdk, openjdk-6-jdk, openjdk-9-jdk
java6-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk-headless
java7-jdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk
java7-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre, openjdk-9-jre
java7-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jre-headless, openjdk-7-jre-headless
java7-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk, openjdk-7-jdk
java7-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk-headless
java8-jdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk
java8-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jre
java8-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jre-headless
java8-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk
java8-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk-headless
java9-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jre
java9-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jre-headless
java9-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk-headless
jffs2-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom jffs2-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, jffs2-modules-4.7.0-rc4-marvell-di
jfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom jfs-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, jfs-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, jfs-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, jfs-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, jfs-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, jfs-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, jfs-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, jfs-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, jfs-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, jfs-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, jfs-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, jfs-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, jfs-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, jfs-modules-4.7.0-rc7-686-di, jfs-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, jfs-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, jfs-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, jfs-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, jfs-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, jfs-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, jfs-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, jfs-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, jfs-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, jfs-modules-4.7.0-rc7-sparc64-di
kernel-image
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, kernel-image-4.7.0-rc7-marvell-di, kernel-image-4.7.0-rc7-powerpc-di, kernel-image-4.7.0-rc7-m68k-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-4.7.0-rc7-sparc64-di, kernel-image-4.7.0-rc7-octeon-di, kernel-image-4.7.0-rc7-armmp-di, kernel-image-4.7.0-rc4-loongson-3-di, kernel-image-4.7.0-rc4-octeon-di, kernel-image-4.7.0-rc7-686-pae-di, kernel-image-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, kernel-image-4.7.0-rc7-versatile-di, kernel-image-4.7.0-rc4-marvell-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, kernel-image-4.7.0-rc7-686-di, kernel-image-4.7.0-rc7-parisc-di, kernel-image-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, kernel-image-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, kernel-image-4.7.0-rc7-amd64-di, kernel-image-4.7.0-rc4-versatile-di, kernel-image-4.7.0-rc7-s390x-di, kernel-image-4.7.0-rc7-loongson-3-di, kernel-image-4.7.0-rc7-powerpc64-di, kernel-image-4.7.0-rc4-amd64-di, kernel-image-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, kernel-image-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, kernel-image-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, kernel-image-4.7.0-rc7-arm64-di
kfreebsd-headers
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-headers-11.0-0-686, kfreebsd-headers-11.0-0-486, kfreebsd-headers-11.0-0-amd64
kfreebsd-headers-11
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-headers-11.0-0-486, kfreebsd-headers-11.0-0-686, kfreebsd-headers-11.0-0-amd64
kfreebsd-image
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-image-11.0-0-amd64, kfreebsd-image-11.0-0-xen, kfreebsd-image-11.0-0-686, kfreebsd-image-11.0-0-486
kfreebsd-image-11
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-image-11.0-0-486, kfreebsd-image-11.0-0-686, kfreebsd-image-11.0-0-xen, kfreebsd-image-11.0-0-amd64
kfreebsd-source
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-source-11.0
kfreebsd-source-11
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-source-11.0
kubernetes-utils
virtuálny balík poskytovaný balíkom kubernetes-client
leds-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom leds-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, leds-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, leds-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, leds-modules-4.7.0-rc4-marvell-di
lib32c-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-i386, libc6-dev-s390, libc0.1-dev-i386, libc6-dev-powerpc, libc6-dev-mips32
lib64c-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-ppc64, libc6-dev-mips64, libc6-dev-amd64
libaio-ocaml-az2j6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libaio-ocaml-dev-az2j6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-ilws7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-mbop7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-wt4a5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-ytgy0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-ilws7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libaio-ocaml-mbop7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libaio-ocaml-wt4a5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libaio-ocaml-ytgy0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libansicolor-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libarchive-tar-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libattribute-handlers-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libautodie-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libbluetooth3-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libbluetooth-dev
libboinc
virtuálny balík poskytovaný balíkom libboinc7
libboinc-app
virtuálny balík poskytovaný balíkom libboinc-app7
libc-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc0.1-dbg, libc6.1-dbg, libc6-dbg
libc-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6.1-dev, libc6-dev, libc0.1-dev
libc-pic
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-pic, libc0.1-pic, libc6.1-pic
libc-udeb
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6.1-udeb, libc0.1-udeb, libc6-udeb
libc0.1 (2.23.90+20160719.2c3d888-1)
knižnica GNU C - zdieľané knižnice
libc0.1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc0.1-udeb
libc0.1-i686 (2.23.90+20160719.2c3d888-1)
prechodný fiktívny balík
libc0.1-i686
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc0.1
libc6 (2.23.90+20160725.b898b64-1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x], 2.23.90+20160719.2c3d888-1 [m68k, mips64el, mipsel])
knižnica GNU C - zdieľané knižnice
libc6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-udeb
libc6-dev (2.23.90+20160725.b898b64-1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x], 2.23.90+20160719.2c3d888-1 [m68k, mips64el, mipsel])
knižnica GNU C: vývojové knižnice a hlavičkové súbory
libc6-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc0.1-dev, libc6.1-dev
libc6-i686 (2.23.90+20160725.b898b64-1)
prechodný fiktívny balík
libc6-i686
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6
libc6.1 (2.23.90+20160719.2c3d888-1) [debports]
knižnica GNU C - zdieľané knižnice
libc6.1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6.1-udeb
libcompress-raw-bzip2-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
libcompress-raw-zlib-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
libcompress-zlib-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
libcpan-meta-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libcpan-meta-requirements-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libcpan-meta-yaml-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libcpufreq-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcpupower-dev
libcuda-5.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-5.0-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-5.5-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-5.5-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-6.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-6.0-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-6.5-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-6.5-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-7.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-7.0-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-7.5-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-7.5-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-8.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-8.0-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda1-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcudf-ocaml-dev-6lh06
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libcudf-ocaml-dev-icfu8
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libcudf-ocaml-dev-orvy1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libcudf-ocaml-dev-qozb6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libcudf-ocaml-dev-xw377
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libdigest-md5-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
libdigest-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libdigest-sha-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
libdirectfb-1.4-0 (1.4.3-1.1 [alpha, amd64, arm64, hppa, hurd-i386, i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, m68k, mips, mips64el, mipsel, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x, sparc64, x32], 1.4.1-2 [armel])
grafika na priamom framebufferi - zdieľané knižnice
libdirectfb-1.4-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdirectfb-1.4-0-udeb
libegl1-x11
virtuálny balík poskytovaný balíkom libegl1-mesa
libencode-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
libexperimental-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libextutils-cbuilder-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libextutils-command-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libextutils-install-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libextutils-parsexs-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libfile-path-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libfile-spec-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libfile-temp-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libfm-qt
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfm-qt3
libghc-array-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-array-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-array-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-base-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-binary-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-bytestring-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-cabal-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-containers-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-containers-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-containers-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-deepseq-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-deepseq-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-deepseq-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-directory-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-filepath-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-ghc-boot-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-th-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-th-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-ghc-boot-th-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prim-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-prim-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-ghc-prim-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-ghci-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-haskeline-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hoopl-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hoopl-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-hoopl-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-hpc-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-integer-gmp-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-integer-gmp-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-integer-gmp-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-pandoc-dev-1.17.1-007bf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-pandoc-dev
libghc-pandoc-dev-1.17.1-08d0e
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-pandoc-dev
libghc-pandoc-dev-1.17.1-30f37
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-pandoc-dev
libghc-pandoc-dev-1.17.1-3d6d6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-pandoc-dev
libghc-pandoc-dev-1.17.1-5e717
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-pandoc-dev
libghc-pandoc-dev-1.17.1-63985
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-pandoc-dev
libghc-pandoc-dev-1.17.1-71f09
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-pandoc-dev
libghc-pandoc-dev-1.17.1-75553
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-pandoc-dev
libghc-pandoc-dev-1.17.1-81497
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-pandoc-dev
libghc-pandoc-dev-1.17.1-a26e1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-pandoc-dev
libghc-pandoc-dev-1.17.1-a6296
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-pandoc-dev
libghc-pandoc-dev-1.17.1-f4181
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-pandoc-dev
libghc-pandoc-dev-1.17.1-f6773
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-pandoc-dev
libghc-pandoc-prof-1.17.1-007bf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-pandoc-prof
libghc-pandoc-prof-1.17.1-08d0e
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-pandoc-prof
libghc-pandoc-prof-1.17.1-30f37
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-pandoc-prof
libghc-pandoc-prof-1.17.1-3d6d6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-pandoc-prof
libghc-pandoc-prof-1.17.1-5e717
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-pandoc-prof
libghc-pandoc-prof-1.17.1-63985
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-pandoc-prof
libghc-pandoc-prof-1.17.1-71f09
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-pandoc-prof
libghc-pandoc-prof-1.17.1-75553
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-pandoc-prof
libghc-pandoc-prof-1.17.1-81497
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-pandoc-prof
libghc-pandoc-prof-1.17.1-a26e1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-pandoc-prof
libghc-pandoc-prof-1.17.1-a6296
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-pandoc-prof
libghc-pandoc-prof-1.17.1-f4181
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-pandoc-prof
libghc-pandoc-prof-1.17.1-f6773
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-pandoc-prof
libghc-pretty-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-pretty-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-pretty-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-process-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-process-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-process-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-template-haskell-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-terminfo-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-time-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-time-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-time-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-transformers-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-transformers-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-transformers-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-unix-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-xhtml-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-xhtml-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-xhtml-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libgl-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgl1-mesa-dev
libgl1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgl1-mesa-glx
libgl1-nvidia-glx-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgl1-nvidia-glx
libgles1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgles1-mesa
libgles2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgles2-mesa
libgnokii3-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnokii-dev
libgnutls-openssl-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnutls28-dev
libhdf5-serial-dev (1.10.0-patch1+docs-1~exp4)
transitional dummy package
libhdf5-serial-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libhdf5-dev
libhttp-tiny-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libi18n-langtags-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libimage-magick-defaultquantum-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libimage-magick-q16-perl
libio-compress-base-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
libio-compress-bzip2-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
libio-compress-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
libio-compress-zlib-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
libio-socket-ip-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libio-zlib-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libjhc-diff-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-html-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-hunit-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-parsec2-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-quickcheck1-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-safe-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-smallcheck-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-transformers-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-xhtml-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjson-pp-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libllvm-3.9-ocaml-dev-c8y98
virtuálny balík poskytovaný balíkom libllvm-3.9-ocaml-dev
libllvm-4.0-ocaml-dev-c8y98
virtuálny balík poskytovaný balíkom libllvm-4.0-ocaml-dev
liblocale-codes-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
liblocale-maketext-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
liblocale-maketext-simple-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libmagick++-6.defaultquantum-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagick++-6.q16-dev
libmagickcore-6.defaultquantum-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickcore-6.q16-dev
libmagickcore-6.q16-1-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickcore-6.q16-2-extra
libmagickcore-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickcore-6.q16-2-extra
libmagickwand-6.defaultquantum-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickwand-6.q16-dev
libmath-bigint-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libmath-complex-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libmime-base64-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
libmodule-corelist-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libmodule-load-conditional-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libmodule-load-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libmodule-metadata-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libn32c-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mipsn32
libnet-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libnet-ping-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libnss-dns-udeb
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6.1-udeb, libc6-udeb, libc0.1-udeb
libnss-files-udeb
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6.1-udeb, libc0.1-udeb, libc6-udeb
libnvidia-cfg1-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvidia-cfg1
libnvidia-compiler-361.45.18
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvidia-compiler
libnvidia-eglcore-361.45.18
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvidia-eglcore
libnvidia-glcore-361.45.18
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvidia-glcore
libopencl-1.1-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-libopencl1
libopencl-1.2-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-libopencl1
libopencl1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-libopencl1
libopendht-dev (0.6.1~dfsg1-1)
Development files for the libopendht library
libopendht-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libopendht-dev
libosmesa-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libosmesa6-dev
libparams-check-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libparent-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libparse-cpan-meta-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libperl-ostype-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libpoco5-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libpoco-dev
libpod-escapes-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libpod-parser-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libpod-simple-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libqt5xdg
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5xdg1
libqt5xdgiconloader
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5xdgiconloader1
libreadline-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreadline7-dbg
libreoffice-avmedia-backend
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-avmedia-backend-gstreamer, libreoffice-avmedia-backend-vlc
libreoffice-bundled
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-core
libreoffice-gtk
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-gtk2
libreoffice-gtk-gnome
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-gnome
libreoffice-help-5.2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-help-fi, libreoffice-help-hu, libreoffice-help-cs, libreoffice-help-zh-cn, libreoffice-help-tr, libreoffice-help-et, libreoffice-help-es, libreoffice-help-pt, libreoffice-help-zh-tw, libreoffice-help-dz, libreoffice-help-ja, libreoffice-help-sv, libreoffice-help-el, libreoffice-help-km, libreoffice-help-gl, libreoffice-help-sk, libreoffice-help-de, libreoffice-help-ko, libreoffice-help-hi, libreoffice-help-it, libreoffice-help-da, libreoffice-help-eu, libreoffice-help-ru, libreoffice-help-sl, libreoffice-help-om, libreoffice-help-en-gb, libreoffice-help-pl, libreoffice-help-nl, libreoffice-help-ca, libreoffice-help-fr, libreoffice-help-vi, libreoffice-help-en-us, libreoffice-help-pt-br
libreoffice-l10n-5.2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-l10n-de, libreoffice-l10n-pl, libreoffice-l10n-sk, libreoffice-l10n-hu, libreoffice-l10n-dz, libreoffice-l10n-ka, libreoffice-l10n-af, libreoffice-l10n-en-gb, libreoffice-l10n-gd, libreoffice-l10n-cs, libreoffice-l10n-am, libreoffice-l10n-gl, libreoffice-l10n-nso, libreoffice-l10n-nr, libreoffice-l10n-lv, libreoffice-l10n-th, libreoffice-l10n-eo, libreoffice-l10n-ca, libreoffice-l10n-he, libreoffice-l10n-km, libreoffice-l10n-ml, libreoffice-l10n-nl, libreoffice-l10n-uz, libreoffice-l10n-ko, libreoffice-l10n-tr, libreoffice-l10n-zh-cn, libreoffice-l10n-is, libreoffice-l10n-vi, libreoffice-l10n-nb, libreoffice-l10n-ast, libreoffice-l10n-ne, libreoffice-l10n-tn, libreoffice-l10n-fa, libreoffice-l10n-mk, libreoffice-l10n-et, libreoffice-l10n-mr, libreoffice-l10n-or, libreoffice-l10n-ro, libreoffice-l10n-ve, libreoffice-l10n-fr, libreoffice-l10n-bn, libreoffice-l10n-mn, libreoffice-l10n-xh, libreoffice-l10n-gu, libreoffice-l10n-tg, libreoffice-l10n-si, libreoffice-l10n-id, libreoffice-l10n-sr, libreoffice-l10n-sl, libreoffice-l10n-zh-tw, libreoffice-l10n-ta, libreoffice-l10n-bs, libreoffice-l10n-eu, libreoffice-l10n-hr, libreoffice-l10n-gug, libreoffice-l10n-kk, libreoffice-l10n-fi, libreoffice-l10n-kmr, libreoffice-l10n-om, libreoffice-l10n-st, libreoffice-l10n-bg, libreoffice-l10n-ug, libreoffice-l10n-ja, libreoffice-l10n-oc, libreoffice-l10n-it, libreoffice-l10n-es, libreoffice-l10n-ss, libreoffice-l10n-hi, libreoffice-l10n-pt, libreoffice-l10n-pa-in, libreoffice-l10n-el, libreoffice-l10n-ts, libreoffice-l10n-br, libreoffice-l10n-lt, libreoffice-l10n-zu, libreoffice-l10n-nn, libreoffice-l10n-cy, libreoffice-l10n-da, libreoffice-l10n-pt-br, libreoffice-l10n-en-za, libreoffice-l10n-ar, libreoffice-l10n-as, libreoffice-l10n-be, libreoffice-l10n-sv, libreoffice-l10n-ga, libreoffice-l10n-uk, libreoffice-l10n-te, libreoffice-l10n-rw, libreoffice-l10n-ru
libreoffice-l10n-en-us
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-common
libreoffice-reportdesigner
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-report-builder
libreoffice-style
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-style-sifr, libreoffice-style-breeze, libreoffice-style-tango, libreoffice-style-galaxy, libreoffice-style-oxygen, libreoffice-style-hicontrast
libreoffice-style-default
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-style-galaxy
librhash-ruby
virtuálny balík poskytovaný balíkom ruby-rhash
librhash-ruby1.8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ruby-rhash
libscalar-list-utils-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libsocket-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libsocl-1.2-0 (1.2.0~rc2+dfsg-2+b1 [amd64, i386], 1.2.0~rc2+dfsg-2 [alpha, arm64, armel, armhf, hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x, x32], 1.2.0~20141210+dfsg-1 [hppa])
Task scheduler for heterogeneous multicore machines
libsocl-1.2-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libsocl-contrib-1.2-0
libstarpu-1.2-1 (1.2.0~rc2+dfsg-2+b1 [amd64, i386], 1.2.0~rc2+dfsg-2 [alpha, arm64, armel, armhf, hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x, x32])
Task scheduler for heterogeneous multicore machines
libstarpu-1.2-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstarpu-contrib-1.2-1
libstarpu-dev (1.2.0~rc2+dfsg-2+b1 [amd64, i386], 1.2.0~rc2+dfsg-2 [alpha, arm64, armel, armhf, hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x, x32], 1.2.0~20141210+dfsg-1 [hppa])
Task scheduler for heterogeneous multicore machines - dev
libstarpu-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstarpu-contrib-dev
libstarpufft-1.2-0 (1.2.0~rc2+dfsg-2+b1 [amd64, i386], 1.2.0~rc2+dfsg-2 [alpha, arm64, armel, armhf, hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x, x32], 1.2.0~20141210+dfsg-1 [hppa])
Task scheduler for heterogeneous multicore machines
libstarpufft-1.2-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstarpu-contribfft-1.2-0
libstarpumpi-1.2-0 (1.2.0~rc2+dfsg-2+b1 [amd64, i386], 1.2.0~rc2+dfsg-2 [alpha, arm64, armel, armhf, hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x, x32], 1.2.0~20141210+dfsg-1 [hppa])
Task scheduler for heterogeneous multicore machines
libstarpumpi-1.2-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstarpu-contribmpi-1.2-0
libstorable-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
libsys-syslog-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
libtest-harness-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libtest-simple-perl (1.302047-1)
set of basic utilities for writing tests in Perl
libtest-simple-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libtest-tester-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libtest-simple-perl, perl-modules-5.24
libtest-use-ok-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libtest-simple-perl, perl-modules-5.24
libtest2-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libtest-simple-perl
libthread-queue-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libthreads-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
libthreads-shared-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
libtime-hires-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
libtime-local-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libtime-piece-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
libunicode-collate-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libversion-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libversion-requirements-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libwayland-egl1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libwayland-egl1-mesa
libxsloader-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libzhuyin
virtuálny balík poskytovaný balíkom libzhuyin7
linux-image-4.7.0-rc4-686
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.7.0-rc4-686-unsigned
linux-image-4.7.0-rc4-686-pae
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.7.0-rc4-686-pae-unsigned
linux-image-4.7.0-rc4-amd64 (4.7~rc4-1~exp1)
Linux 4.7-rc4 for 64-bit PCs (signed)
linux-image-4.7.0-rc4-amd64
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.7.0-rc4-amd64-unsigned
linux-image-4.7.0-rc4-arm64
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.7.0-rc4-arm64-unsigned
linux-image-4.7.0-rc4-armmp
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.7.0-rc4-armmp-unsigned
linux-image-4.7.0-rc4-armmp-lpae
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.7.0-rc4-armmp-lpae-unsigned
linux-image-4.7.0-rc4-powerpc
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.7.0-rc4-powerpc-unsigned
linux-image-4.7.0-rc4-powerpc-smp
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.7.0-rc4-powerpc-smp-unsigned
linux-image-4.7.0-rc4-powerpc64
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.7.0-rc4-powerpc64-unsigned
linux-image-4.7.0-rc4-powerpc64le
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.7.0-rc4-powerpc64le-unsigned
linux-image-4.7.0-rc4-s390x
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.7.0-rc4-s390x-unsigned
linux-image-4.7.0-rc7-686 (4.7~rc7-1~exp1)
Linux 4.7-rc7 for older PCs (signed)
linux-image-4.7.0-rc7-686
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.7.0-rc7-686-unsigned
linux-image-4.7.0-rc7-686-pae (4.7~rc7-1~exp1)
Linux 4.7-rc7 for modern PCs (signed)
linux-image-4.7.0-rc7-686-pae
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.7.0-rc7-686-pae-unsigned
linux-image-4.7.0-rc7-amd64 (4.7~rc7-1~exp1)
Linux 4.7-rc7 for 64-bit PCs (signed)
linux-image-4.7.0-rc7-amd64
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.7.0-rc7-amd64-unsigned
linux-image-4.7.0-rc7-arm64 (4.7~rc7-1~exp1)
Linux 4.7-rc7 for 64-bit ARMv8 machines (signed)
linux-image-4.7.0-rc7-arm64
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.7.0-rc7-arm64-unsigned
linux-image-4.7.0-rc7-armmp (4.7~rc7-1~exp1)
Linux 4.7-rc7 for ARMv7 multiplatform compatible SoCs (signed)
linux-image-4.7.0-rc7-armmp
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.7.0-rc7-armmp-unsigned
linux-image-4.7.0-rc7-armmp-lpae (4.7~rc7-1~exp1)
Linux 4.7-rc7 for ARMv7 multiplatform compatible SoCs supporting LPAE (signed)
linux-image-4.7.0-rc7-armmp-lpae
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.7.0-rc7-armmp-lpae-unsigned
linux-image-4.7.0-rc7-powerpc (4.7~rc7-1~exp1)
Linux 4.7-rc7 for uniprocessor 32-bit PowerPC (signed)
linux-image-4.7.0-rc7-powerpc
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.7.0-rc7-powerpc-unsigned
linux-image-4.7.0-rc7-powerpc-smp (4.7~rc7-1~exp1)
Linux 4.7-rc7 for multiprocessor 32-bit PowerPC (signed)
linux-image-4.7.0-rc7-powerpc-smp
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.7.0-rc7-powerpc-smp-unsigned
linux-image-4.7.0-rc7-powerpc64 (4.7~rc7-1~exp1)
Linux 4.7-rc7 for 64-bit PowerPC (signed)
linux-image-4.7.0-rc7-powerpc64
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.7.0-rc7-powerpc64-unsigned
linux-image-4.7.0-rc7-powerpc64le (4.7~rc7-1~exp1)
Linux 4.7-rc7 for Little-endian 64-bit PowerPC (signed)
linux-image-4.7.0-rc7-powerpc64le
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.7.0-rc7-powerpc64le-unsigned
linux-image-4.7.0-rc7-s390x (4.7~rc7-1~exp1)
Linux 4.7-rc7 for IBM zSeries (signed)
linux-image-4.7.0-rc7-s390x
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.7.0-rc7-s390x-unsigned
linux-kernel-headers
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev
linux-manual
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-manual-4.7
linux-tools-4.5
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-perf-4.5
linux-tools-4.7
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-perf-4.7
lisp-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom clisp
locales (2.23.90+20160725.b898b64-1)
GNU C knižnica: Podpora národných jazykov (locale) - dáta
locales
virtuálny balík poskytovaný balíkom locales-all
loop-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom loop-modules-4.7.0-rc7-s390x-di, loop-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, loop-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, loop-modules-4.7.0-rc7-686-di, loop-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, loop-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, loop-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, loop-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, loop-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, loop-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, loop-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, loop-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, loop-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, loop-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, loop-modules-11.0-0-486-di, loop-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, loop-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, loop-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, loop-modules-4.7.0-rc7-versatile-di, loop-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, loop-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, loop-modules-11.0-0-amd64-di, loop-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, loop-modules-4.7.0-rc4-versatile-di, loop-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, loop-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, loop-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, loop-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di
lxqt-abi-0-11-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom liblxqt0
mail-reader
virtuálny balík poskytovaný balíkom mutt
mail-transport-agent
virtuálny balík poskytovaný balíkom courier-mta
maliit-inputmethod-plugin
virtuálny balík poskytovaný balíkom maliit-keyboard
md-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom md-modules-4.7.0-rc7-versatile-di, md-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, md-modules-4.7.0-rc4-versatile-di, md-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, md-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, md-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, md-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, md-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, md-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, md-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, md-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, md-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, md-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, md-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, md-modules-4.7.0-rc7-m68k-di, md-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, md-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, md-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, md-modules-11.0-0-486-di, md-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, md-modules-4.7.0-rc7-s390x-di, md-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, md-modules-4.7.0-rc7-686-di, md-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, md-modules-4.7.0-rc7-sparc64-di, md-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, md-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, md-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, md-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, md-modules-11.0-0-amd64-di
minix-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom minix-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, minix-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, minix-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, minix-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, minix-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, minix-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, minix-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, minix-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, minix-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, minix-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, minix-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di
mmc-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mmc-core-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, mmc-core-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, mmc-core-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, mmc-core-modules-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, mmc-core-modules-4.7.0-rc7-686-di, mmc-core-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, mmc-core-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, mmc-core-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, mmc-core-modules-11.0-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di
mmc-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mmc-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, mmc-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, mmc-modules-11.0-0-486-di, mmc-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, mmc-modules-4.7.0-rc7-686-di, mmc-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, mmc-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, mmc-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, mmc-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, mmc-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, mmc-modules-11.0-0-amd64-di, mmc-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, mmc-modules-4.7.0-rc4-amd64-di
mouse-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mouse-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, mouse-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, mouse-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, mouse-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, mouse-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, mouse-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, mouse-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, mouse-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, mouse-modules-4.7.0-rc7-686-di, mouse-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, kernel-image-11.0-0-486-di, mouse-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, mouse-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, mouse-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, mouse-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, mouse-modules-4.7.0-rc4-marvell-di
mtd-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mtd-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, mtd-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, mtd-modules-4.7.0-rc4-marvell-di
multipath-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom multipath-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, multipath-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, multipath-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, multipath-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, multipath-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, multipath-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, multipath-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, multipath-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, multipath-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, multipath-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, multipath-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, multipath-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, multipath-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, multipath-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, multipath-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, multipath-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, multipath-modules-4.7.0-rc7-versatile-di, multipath-modules-4.7.0-rc7-686-di, multipath-modules-4.7.0-rc4-versatile-di, multipath-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, multipath-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, multipath-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, multipath-modules-4.7.0-rc7-sparc64-di, multipath-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, multipath-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, multipath-modules-4.7.0-rc7-s390x-di, multipath-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di
munin-plugins
virtuálny balík poskytovaný balíkom munin-plugins-core, munin-plugins-java, munin-plugins-extra
mysql-common-5.6
virtuálny balík poskytovaný balíkom mysql-common
nbd-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nbd-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, nbd-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, nbd-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, nbd-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, nbd-modules-4.7.0-rc7-s390x-di, nbd-modules-4.7.0-rc4-versatile-di, nbd-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, nbd-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, nbd-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, nbd-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, nbd-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, nbd-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, nbd-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, nbd-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, nbd-modules-4.7.0-rc7-m68k-di, nbd-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, nbd-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, nbd-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, nbd-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, nbd-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, nbd-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, nbd-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, nbd-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, nbd-modules-4.7.0-rc7-versatile-di, nbd-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, nbd-modules-4.7.0-rc7-686-di, nbd-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, nbd-modules-4.7.0-rc7-sparc64-di
netbook-launcher
virtuálny balík poskytovaný balíkom slingshot-launcher
neutron-plugin
virtuálny balík poskytovaný balíkom neutron-common, neutron-plugin-nec-agent
neutron-plugin-bigswitch
virtuálny balík poskytovaný balíkom neutron-common
neutron-plugin-brocade
virtuálny balík poskytovaný balíkom neutron-common
neutron-plugin-cisco
virtuálny balík poskytovaný balíkom neutron-common
neutron-plugin-hyperv
virtuálny balík poskytovaný balíkom neutron-common
neutron-plugin-linuxbridge
virtuálny balík poskytovaný balíkom neutron-common
neutron-plugin-linuxbridge-agent (2:9.0.0~b2-1)
transitional dummy package for switching to Neutron Linuxbridge agent
neutron-plugin-linuxbridge-agent
virtuálny balík poskytovaný balíkom neutron-linuxbridge-agent
neutron-plugin-metaplugin
virtuálny balík poskytovaný balíkom neutron-common
neutron-plugin-metering-agent
virtuálny balík poskytovaný balíkom neutron-metering-agent
neutron-plugin-ml2
virtuálny balík poskytovaný balíkom neutron-common
neutron-plugin-nec
virtuálny balík poskytovaný balíkom neutron-common
neutron-plugin-nicira
virtuálny balík poskytovaný balíkom neutron-common
neutron-plugin-openvswitch
virtuálny balík poskytovaný balíkom neutron-common
neutron-plugin-openvswitch-agent (2:9.0.0~b2-1)
transitional dummy package for switching to Neutron OpenVswitch agent
neutron-plugin-openvswitch-agent
virtuálny balík poskytovaný balíkom neutron-openvswitch-agent
neutron-plugin-plumgrid
virtuálny balík poskytovaný balíkom neutron-common
neutron-plugin-ryu
virtuálny balík poskytovaný balíkom neutron-common
nfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nfs-modules-11.0-0-486-di, nfs-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, nfs-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, nfs-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, nfs-modules-11.0-0-amd64-di, nfs-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di
nginx (1.11.2-1~exp1)
malý, výkonný, škálovateľný webový/proxy server
nginx
virtuálny balík poskytovaný balíkom nginx-extras, nginx-full, nginx-light
nic-extra-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, nic-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, nic-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, nic-modules-4.7.0-rc7-s390x-di, nic-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, nic-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, nic-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, nic-modules-4.7.0-rc7-686-di, nic-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, nic-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, nic-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, nic-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, nic-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, nic-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, nic-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, nic-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, nic-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, nic-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, nic-modules-4.7.0-rc7-sparc64-di, nic-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, nic-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, nic-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, nic-modules-4.7.0-rc4-versatile-di, nic-modules-4.7.0-rc7-versatile-di, nic-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, nic-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, nic-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di
nic-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, nic-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, nic-modules-4.7.0-rc7-sparc64-di, nic-modules-11.0-0-amd64-di, nic-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, nic-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, nic-modules-4.7.0-rc4-versatile-di, nic-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, nic-modules-4.7.0-rc7-versatile-di, nic-modules-11.0-0-486-di, nic-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, nic-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, nic-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, nic-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, nic-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, nic-modules-4.7.0-rc7-s390x-di, nic-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, nic-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, nic-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, nic-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, nic-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, nic-modules-4.7.0-rc7-686-di, nic-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, nic-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, nic-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, nic-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, nic-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, nic-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, nic-modules-4.7.0-rc4-octeon-di
nic-pcmcia-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-pcmcia-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, nic-pcmcia-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, nic-pcmcia-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, nic-pcmcia-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, nic-pcmcia-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, nic-pcmcia-modules-4.7.0-rc7-686-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, nic-pcmcia-modules-4.7.0-rc7-amd64-di
nic-shared-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-shared-modules-11.0-0-amd64-di, nic-shared-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, nic-shared-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, nic-shared-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, nic-shared-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, nic-shared-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, nic-shared-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, nic-shared-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, nic-shared-modules-4.7.0-rc4-versatile-di, nic-shared-modules-4.7.0-rc7-m68k-di, nic-shared-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, nic-shared-modules-11.0-0-486-di, nic-shared-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, nic-shared-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, nic-shared-modules-4.7.0-rc7-versatile-di, nic-shared-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, nic-shared-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, nic-shared-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, nic-shared-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, nic-shared-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, nic-shared-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, nic-shared-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, nic-shared-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, nic-shared-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, nic-shared-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, nic-shared-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, nic-shared-modules-4.7.0-rc7-686-di, nic-shared-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di
nic-usb-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-usb-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, nic-usb-modules-4.7.0-rc4-versatile-di, nic-usb-modules-11.0-0-486-di, nic-usb-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, nic-usb-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, nic-usb-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, nic-usb-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, nic-usb-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, nic-usb-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, nic-usb-modules-4.7.0-rc7-versatile-di, nic-usb-modules-11.0-0-amd64-di, nic-usb-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, nic-usb-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, nic-usb-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, nic-usb-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, nic-usb-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, nic-usb-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, nic-usb-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, nic-usb-modules-4.7.0-rc7-686-di, nic-usb-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, nic-usb-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, nic-usb-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, nic-usb-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, nic-usb-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di
nic-wireless-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-wireless-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, nic-wireless-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, nic-wireless-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, nic-wireless-modules-11.0-0-amd64-di, nic-wireless-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, nic-wireless-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, nic-wireless-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, nic-wireless-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, nic-wireless-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, nic-wireless-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, nic-wireless-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, nic-wireless-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, nic-wireless-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, nic-wireless-modules-11.0-0-486-di, nic-wireless-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, nic-wireless-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, nic-wireless-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, nic-wireless-modules-4.7.0-rc7-686-di
nls-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nls-core-modules-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, nls-core-modules-11.0-0-amd64-di
no-java-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk
no-java8-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jre
no-java8-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jre-headless
no-java8-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk
no-java8-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk-headless
nodejs-abi-47
virtuálny balík poskytovaný balíkom nodejs
nodejs-abi-48
virtuálny balík poskytovaný balíkom nodejs
notification-daemon
virtuálny balík poskytovaný balíkom lxqt-notificationd
nova-ajax-console-proxy
virtuálny balík poskytovaný balíkom nova-consoleproxy
nova-compute-hypervisor
virtuálny balík poskytovaný balíkom nova-compute-qemu, nova-compute-kvm, nova-compute-lxc, nova-compute-ironic
nova-consoleauth (2:14.0.0~b2-1)
OpenStack Compute - Console Authenticator
nova-consoleauth
virtuálny balík poskytovaný balíkom nova-console
nova-novncproxy
virtuálny balík poskytovaný balíkom nova-consoleproxy
nova-spicehtml5proxy
virtuálny balík poskytovaný balíkom nova-consoleproxy
nova-spiceproxy
virtuálny balík poskytovaný balíkom nova-consoleproxy
nova-xvpvncproxy
virtuálny balík poskytovaný balíkom nova-consoleproxy
ntfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ntfs-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, ntfs-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, ntfs-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, ntfs-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, ntfs-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, ntfs-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, ntfs-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, ntfs-modules-4.7.0-rc7-686-di, ntfs-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, ntfs-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, ntfs-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, ntfs-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, ntfs-modules-4.7.0-rc7-octeon-di
nullfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nullfs-modules-11.0-0-486-di, nullfs-modules-11.0-0-amd64-di
nvidia-alternative--kmod-alias
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-alternative
nvidia-driver-bin-361.45.18
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-driver-bin
nvidia-glx-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-driver
nvidia-kernel-361.45.18
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-kernel-dkms
nvidia-kernel-support--v1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-kernel-support
nvidia-kernel-support-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-kernel-support
nvidia-texture-tools
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvtt-bin
objc++-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++
objc-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom clang-3.9, gobjc, clang-4.0
opencl-icd
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-opencl-icd, mesa-opencl-icd
openjdk-6-jre-zero (6b39-1.13.11-1)
alternatívny JVM pre OpenJDK, používa Zero/Shark
openjdk-6-jre-zero
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-6-jre-headless
openjdk-7-jre-zero (7u101-2.6.6-2)
alternatívny JVM pre OpenJDK, používa Zero/Shark
openjdk-7-jre-zero
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre-headless
openjdk-9-jre-zero (9~b124-1 [amd64, i386], 9~b88-1 [ppc64])
alternatívny JVM pre OpenJDK, používa Zero/Shark
openjdk-9-jre-zero
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jre-headless
parport-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom parport-modules-11.0-0-486-di, parport-modules-11.0-0-amd64-di
pata-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom pata-modules-4.7.0-rc7-686-di, pata-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, pata-modules-4.7.0-rc7-sparc64-di, pata-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, pata-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, pata-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, pata-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, pata-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, kernel-image-11.0-0-486-di, pata-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, pata-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, pata-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, pata-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, pata-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, pata-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, pata-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, pata-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, pata-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, pata-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, pata-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, pata-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di
pcmcia-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom pcmcia-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, pcmcia-modules-4.7.0-rc7-686-di, pcmcia-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, kernel-image-11.0-0-486-di, pcmcia-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, pcmcia-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, pcmcia-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, pcmcia-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di
pcmcia-storage-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom pcmcia-storage-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, pcmcia-storage-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, kernel-image-11.0-0-486-di, pcmcia-storage-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, pcmcia-storage-modules-4.7.0-rc7-686-di, pcmcia-storage-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, pcmcia-storage-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di
perl-cross-config
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
perlapi-5.24.0-exp1
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
perlmagick (8:6.9.2.10+dfsg-2)
Perl interface to ImageMagick -- dummy package
perlmagick
virtuálny balík poskytovaný balíkom libimage-magick-perl
petsc-complex-3.7-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom libpetsc-complex-3.7.2-dbg
petsc-complex-3.7-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libpetsc-complex-3.7-dev
petsc3.7-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom libpetsc3.7.2-dbg
petsc3.7-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libpetsc3.7-dev
php-psr-cache-implementation (= 1.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-symfony-cache
pkg-config-mingw-w64-i686
virtuálny balík poskytovaný balíkom mingw-w64-tools
pkg-config-mingw-w64-x86-64
virtuálny balík poskytovaný balíkom mingw-w64-tools
plip-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom plip-modules-11.0-0-amd64-di, plip-modules-11.0-0-486-di
podlators-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
pop3-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom courier-pop
postgresql-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom postgresql-client-9.6
postgresql-plperl
virtuálny balík poskytovaný balíkom postgresql-plperl-9.6
postgresql-plpython
virtuálny balík poskytovaný balíkom postgresql-plpython-9.6
postgresql-plpython3
virtuálny balík poskytovaný balíkom postgresql-plpython3-9.6
postgresql-pltcl
virtuálny balík poskytovaný balíkom postgresql-pltcl-9.6
ppp-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ppp-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, ppp-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, ppp-modules-4.7.0-rc4-versatile-di, ppp-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, ppp-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, ppp-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, ppp-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, ppp-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, ppp-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, ppp-modules-4.7.0-rc7-686-di, ppp-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, ppp-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, ppp-modules-4.7.0-rc7-versatile-di, ppp-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, ppp-modules-4.7.0-rc7-m68k-di, ppp-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, ppp-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, ppp-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, ppp-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, ppp-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, ppp-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, ppp-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, ppp-modules-11.0-0-486-di, ppp-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, ppp-modules-11.0-0-amd64-di, ppp-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, ppp-modules-4.7.0-rc7-sparc64-di, ppp-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, ppp-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di
python-kmip
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-pykmip
python-openstack-auth (2.3.0-2)
Django authentication backend for Openstack - transition package
python-openstack-auth
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-django-openstack-auth
python-oslo-context
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-oslo.context
python-oslo-log
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-oslo.log
python-oslo-rootwrap
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-oslo.rootwrap
python-oslo-utils
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-oslo.utils
python-tempest-lib
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-tempest
python2.7-avogadro
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-avogadro
python2.7-cinderclient
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-cinderclient
python2.7-designate
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-designate
python2.7-django-openstack-auth
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-django-openstack-auth
python2.7-dsv
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-dsv
python2.7-glance
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-glance
python2.7-irclib
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-irclib
python2.7-neovim
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-neovim
python2.7-neutron
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-neutron
python2.7-neutron-fwaas
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-neutron-fwaas
python2.7-neutron-lbaas
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-neutron-lbaas
python2.7-neutron-vpnaas
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-neutron-vpnaas
python2.7-opencv
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-opencv
python2.7-petsc4py
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-petsc4py
python2.7-ryu
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-ryu
python2.7-slepc4py
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-slepc4py
python2.7-swift
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-swift
python2.7-thrift
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-thrift
python2.7-xapian
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-xapian
python3-kmip
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-pykmip
python3-oslo-context
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-oslo.context
python3-oslo-log
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-oslo.log
python3-oslo-rootwrap
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-oslo.rootwrap
python3-oslo-utils
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-oslo.utils
python3-tempest-lib
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-tempest
python3.5-xapian
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-xapian
qtbase-abi-5-7-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5core5a
qtdeclarative-abi-5-7-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5qml5
qtscript-abi-5-6-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5script5
qtsvg-abi-5-6-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5svg5
readline-editor
virtuálny balík poskytovaný balíkom rlwrap, rlfe
reiserfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom reiserfs-modules-11.0-0-amd64-di, reiserfs-modules-11.0-0-486-di
rtc-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-4.7.0-rc7-686-di, kernel-image-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, kernel-image-4.7.0-rc4-marvell-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-4.7.0-rc4-loongson-3-di, kernel-image-4.7.0-rc4-octeon-di, rtc-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, kernel-image-4.7.0-rc7-versatile-di, kernel-image-4.7.0-rc7-686-pae-di, kernel-image-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, kernel-image-4.7.0-rc7-marvell-di, kernel-image-4.7.0-rc7-octeon-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, kernel-image-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, kernel-image-4.7.0-rc7-loongson-3-di, rtc-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, kernel-image-4.7.0-rc4-versatile-di, kernel-image-4.7.0-rc4-loongson-2e-di
sata-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom sata-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, sata-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, sata-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, sata-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, sata-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, sata-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, sata-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, sata-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, sata-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, sata-modules-11.0-0-486-di, sata-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, sata-modules-4.7.0-rc7-686-di, sata-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, sata-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, sata-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, sata-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, sata-modules-4.7.0-rc4-versatile-di, sata-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, sata-modules-4.7.0-rc7-versatile-di, sata-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, sata-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, sata-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, sata-modules-11.0-0-amd64-di, sata-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, sata-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, sata-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, sata-modules-4.7.0-rc7-sparc64-di, sata-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di
scsi-common-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di
scsi-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom scsi-core-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, scsi-core-modules-4.7.0-rc7-versatile-di, scsi-core-modules-11.0-0-486-di, scsi-core-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, scsi-core-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, scsi-core-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, scsi-core-modules-4.7.0-rc7-686-di, scsi-core-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, scsi-core-modules-4.7.0-rc7-sparc64-di, scsi-core-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, scsi-core-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, scsi-core-modules-4.7.0-rc7-s390x-di, scsi-core-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, scsi-core-modules-11.0-0-amd64-di, scsi-core-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, scsi-core-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, scsi-core-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, scsi-core-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, scsi-core-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, scsi-core-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, scsi-core-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, scsi-core-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, scsi-core-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, scsi-core-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, scsi-core-modules-4.7.0-rc4-versatile-di, scsi-core-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, scsi-core-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, scsi-core-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, scsi-core-modules-4.7.0-rc7-amd64-di
scsi-extra-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom scsi-extra-modules-11.0-0-amd64-di, scsi-extra-modules-11.0-0-486-di
scsi-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom scsi-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, scsi-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, scsi-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, scsi-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, scsi-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, scsi-modules-4.7.0-rc7-sparc64-di, scsi-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, scsi-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, scsi-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, scsi-modules-4.7.0-rc7-s390x-di, scsi-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, scsi-modules-4.7.0-rc7-m68k-di, scsi-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, scsi-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, scsi-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, scsi-modules-4.7.0-rc7-686-di, scsi-modules-4.7.0-rc4-versatile-di, scsi-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, scsi-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, scsi-modules-4.7.0-rc7-versatile-di, scsi-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, scsi-modules-11.0-0-486-di, scsi-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, scsi-modules-11.0-0-amd64-di, scsi-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, scsi-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, scsi-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, scsi-modules-4.7.0-rc4-octeon-di
serial-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom serial-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, serial-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, serial-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, serial-modules-11.0-0-amd64-di, serial-modules-11.0-0-486-di, serial-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, serial-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, serial-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, serial-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, kernel-image-11.0-0-486-di, serial-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, serial-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, serial-modules-4.7.0-rc7-686-di
sound-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom sound-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, sound-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, sound-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, sound-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, sound-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, sound-modules-11.0-0-486-di, sound-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, sound-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, sound-modules-4.7.0-rc7-686-di, sound-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, sound-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, sound-modules-11.0-0-amd64-di, sound-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, sound-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, sound-modules-4.7.0-rc4-octeon-di
speakup-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom speakup-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, speakup-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, speakup-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, speakup-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, speakup-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, speakup-modules-4.7.0-rc7-686-di, speakup-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, speakup-modules-4.7.0-rc4-amd64-di
squashfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom squashfs-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, squashfs-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, squashfs-modules-4.7.0-rc4-versatile-di, squashfs-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, squashfs-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, squashfs-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, squashfs-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, squashfs-modules-4.7.0-rc7-686-di, squashfs-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, squashfs-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, squashfs-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, squashfs-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, squashfs-modules-4.7.0-rc7-m68k-di, squashfs-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, squashfs-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, squashfs-modules-4.7.0-rc7-versatile-di, squashfs-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, squashfs-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, squashfs-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, squashfs-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, squashfs-modules-4.7.0-rc7-sparc64-di, squashfs-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, squashfs-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, squashfs-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, squashfs-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, squashfs-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, squashfs-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di
srm-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom srm-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di
ssh-askpass
virtuálny balík poskytovaný balíkom ssh-askpass-fullscreen, lxqt-openssh-askpass
starpu-examples (1.2.0~rc2+dfsg-2+b1 [amd64, i386], 1.2.0~rc2+dfsg-2 [alpha, arm64, armel, armhf, hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x, x32], 1.2.0~20141210+dfsg-1 [hppa])
Task scheduler for heterogeneous multicore machines - exs
starpu-examples
virtuálny balík poskytovaný balíkom starpu-contrib-examples
starpu-tools (1.2.0~rc2+dfsg-2+b1 [amd64, i386], 1.2.0~rc2+dfsg-2 [alpha, arm64, armel, armhf, hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x, x32], 1.2.0~20141210+dfsg-1 [hppa])
Task scheduler for heterogeneous multicore machines - tools
starpu-tools
virtuálny balík poskytovaný balíkom starpu-contrib-tools
tabmixplus
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-tabmixplus
thunderbird-calendar-exchange-provider
virtuálny balík poskytovaný balíkom calendar-exchange-provider
ttf-opensymbol
virtuálny balík poskytovaný balíkom fonts-opensymbol
udf-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom udf-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, udf-modules-4.7.0-rc7-versatile-di, udf-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, udf-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, udf-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, udf-modules-4.7.0-rc7-m68k-di, udf-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, udf-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, udf-modules-4.7.0-rc7-s390x-di, udf-modules-4.7.0-rc4-versatile-di, udf-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, udf-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, udf-modules-4.7.0-rc7-sparc64-di, udf-modules-4.7.0-rc7-686-di, udf-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, udf-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, udf-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, udf-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, udf-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, udf-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, udf-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, udf-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, udf-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, udf-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, udf-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di
ufs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
uinput-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom uinput-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, uinput-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, uinput-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, uinput-modules-4.7.0-rc7-686-di, uinput-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, uinput-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, uinput-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, uinput-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, uinput-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, uinput-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, uinput-modules-4.7.0-rc4-amd64-di
usb-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom usb-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, usb-modules-4.7.0-rc7-versatile-di, usb-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, usb-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, usb-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, usb-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, usb-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, usb-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, usb-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, usb-modules-4.7.0-rc7-sparc64-di, usb-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, usb-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, usb-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, usb-modules-4.7.0-rc4-versatile-di, usb-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, usb-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, usb-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, usb-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, usb-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, usb-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, usb-modules-4.7.0-rc7-686-di, usb-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, usb-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, usb-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, usb-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, usb-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
usb-serial-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom usb-serial-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, usb-serial-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, usb-serial-modules-11.0-0-486-di, usb-serial-modules-11.0-0-amd64-di, usb-serial-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, usb-serial-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, usb-serial-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, usb-serial-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, usb-serial-modules-4.7.0-rc7-686-di, usb-serial-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, usb-serial-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, usb-serial-modules-4.7.0-rc7-versatile-di, usb-serial-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, usb-serial-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, usb-serial-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, usb-serial-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, usb-serial-modules-4.7.0-rc4-versatile-di, usb-serial-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, usb-serial-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, usb-serial-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, usb-serial-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, usb-serial-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, usb-serial-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, usb-serial-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, usb-serial-modules-4.7.0-rc4-amd64-di
usb-storage-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom usb-storage-modules-4.7.0-rc7-686-di, usb-storage-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, usb-storage-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, usb-storage-modules-4.7.0-rc7-versatile-di, usb-storage-modules-4.7.0-rc7-sparc64-di, usb-storage-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, usb-storage-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, usb-storage-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, usb-storage-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, usb-storage-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, usb-storage-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, usb-storage-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, usb-storage-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, kernel-image-11.0-0-486-di, usb-storage-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, usb-storage-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, usb-storage-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, usb-storage-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, usb-storage-modules-4.7.0-rc4-versatile-di, usb-storage-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, usb-storage-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, usb-storage-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, usb-storage-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, usb-storage-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, usb-storage-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, usb-storage-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, usb-storage-modules-4.7.0-rc7-armmp-di
va-driver
virtuálny balík poskytovaný balíkom mesa-va-drivers
vdpau-driver
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-vdpau-driver, mesa-vdpau-drivers
virtio-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom virtio-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, virtio-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, virtio-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, virtio-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, virtio-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, virtio-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, virtio-modules-4.7.0-rc7-686-di, virtio-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, virtio-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, virtio-modules-4.7.0-rc7-amd64-di, virtio-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, virtio-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, virtio-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, virtio-modules-4.7.0-rc7-sparc64-di, virtio-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, virtio-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, virtio-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, virtio-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, virtio-modules-4.7.0-rc4-versatile-di, virtio-modules-4.7.0-rc7-s390x-di, virtio-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, virtio-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, virtio-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, virtio-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, virtio-modules-4.7.0-rc7-versatile-di
virtual-mysql-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom mysql-client-5.7, mariadb-client-10.0
virtual-mysql-client-core
virtuálny balík poskytovaný balíkom mysql-client-core-5.7, mariadb-client-core-10.0
virtual-mysql-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom mysql-server-5.7, mariadb-server-10.0
virtual-mysql-server-core
virtuálny balík poskytovaný balíkom mysql-server-core-5.7, mariadb-server-core-10.0
virtual-mysql-testsuite
virtuálny balík poskytovaný balíkom mysql-testsuite-5.7, mariadb-test
www-browser
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox, midori
x-session-manager
virtuálny balík poskytovaný balíkom lxqt-session
x-terminal-emulator
virtuálny balík poskytovaný balíkom qterminal, pantheon-terminal
x-window-manager
virtuálny balík poskytovaný balíkom fluxbox
xfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom xfs-modules-4.7.0-rc7-powerpc64-di, xfs-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, xfs-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, xfs-modules-4.7.0-rc7-arm64-di, xfs-modules-4.7.0-rc7-powerpc64le-di, xfs-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, xfs-modules-4.7.0-rc7-686-di, xfs-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, xfs-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, xfs-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, xfs-modules-4.7.0-rc7-sparc64-di, xfs-modules-4.7.0-rc7-s390x-di, xfs-modules-4.7.0-rc4-amd64-di, xfs-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, xfs-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, xfs-modules-4.7.0-rc7-686-pae-di, xfs-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, xfs-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, xfs-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di, xfs-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, xfs-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, xfs-modules-4.7.0-rc7-amd64-di
xml-i18n-tools
virtuálny balík poskytovaný balíkom intltool
xorg-driver-video
virtuálny balík poskytovaný balíkom xserver-xorg-video-v4l, xserver-xorg-video-nvidia
xserver-xorg-video-
virtuálny balík poskytovaný balíkom xserver-xorg-video-v4l
xserver-xorg-video-8
virtuálny balík poskytovaný balíkom xserver-xorg-video-v4l
xserver-xorg-video-nvidia-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom xserver-xorg-video-nvidia
xul-ext-calendar-exchange-provider
virtuálny balík poskytovaný balíkom calendar-exchange-provider
zfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom zfs-modules-11.0-0-amd64-di, zfs-modules-11.0-0-486-di
zlib-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom zlib-modules-4.7.0-rc7-parisc64-smp-di, zlib-modules-4.7.0-rc4-loongson-2f-di, zlib-modules-4.7.0-rc4-octeon-di, kernel-image-4.7.0-rc7-686-pae-di, zlib-modules-4.7.0-rc7-versatile-di, zlib-modules-4.7.0-rc7-sparc64-di, zlib-modules-4.7.0-rc7-powerpc-di, zlib-modules-4.7.0-rc7-marvell-di, zlib-modules-4.7.0-rc7-5kc-malta-di, zlib-modules-4.7.0-rc7-m68k-di, zlib-modules-4.7.0-rc7-s390x-di, zlib-modules-4.7.0-rc4-alpha-generic-di, kernel-image-4.7.0-rc7-686-di, zlib-modules-4.7.0-rc7-armmp-di, zlib-modules-11.0-0-amd64-di, zlib-modules-4.7.0-rc7-4kc-malta-di, zlib-modules-11.0-0-486-di, zlib-modules-4.7.0-rc7-parisc-di, zlib-modules-4.7.0-rc4-loongson-3-di, zlib-modules-4.7.0-rc4-marvell-di, zlib-modules-4.7.0-rc4-4kc-malta-di, kernel-image-4.7.0-rc7-amd64-di, zlib-modules-4.7.0-rc4-versatile-di, zlib-modules-4.7.0-rc7-loongson-3-di, zlib-modules-4.7.0-rc7-octeon-di, kernel-image-4.7.0-rc4-amd64-di, kernel-image-4.7.0-rc7-arm64-di, zlib-modules-4.7.0-rc4-loongson-2e-di