Balíky softvéru v „experimental“, Subsekcia virtual

acpi-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom acpi-modules-11.0-0-486-di, acpi-modules-4.10.0-rc6-686-di, acpi-modules-11.0-0-amd64-di, acpi-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, acpi-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
affs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom affs-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, affs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, affs-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, affs-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, affs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, affs-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, affs-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, affs-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di
apt-transport-https (= 1.7.0~alpha0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom apt
arpd
virtuálny balík poskytovaný balíkom iproute2
ata-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ata-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, ata-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, ata-modules-4.10.0-rc6-686-di, ata-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, ata-modules-4.16.0-trunk-sparc64-di, ata-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, ata-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, ata-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, ata-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, ata-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, ata-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, ata-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, ata-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, ata-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, ata-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, ata-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, ata-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, ata-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
banshee-api-2.9
virtuálny balík poskytovaný balíkom banshee
banshee-asm-2.9.0.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom banshee
boinc-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom boinc-server-maker
btrfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom btrfs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-686-di, btrfs-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, btrfs-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, btrfs-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, btrfs-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, btrfs-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, btrfs-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, btrfs-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, btrfs-modules-4.16.0-trunk-sparc64-di, btrfs-modules-4.16.0-trunk-s390x-di, btrfs-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, btrfs-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, btrfs-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di
c++-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom clang-5.0
c-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom clang-5.0
calendar-timezones
virtuálny balík poskytovaný balíkom lightning
cdrom-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom cdrom-core-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, cdrom-core-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-686-di, cdrom-core-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, cdrom-core-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, cdrom-core-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, cdrom-core-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, cdrom-core-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, kernel-image-11.0-0-486-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, cdrom-core-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, cdrom-core-modules-4.16.0-trunk-sparc64-di, cdrom-core-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di
cdrom-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom cdrom-modules-11.0-0-486-di, cdrom-modules-11.0-0-amd64-di
compactheader
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-compactheader
core-dump-handler
virtuálny balík poskytovaný balíkom apport
core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di
crc-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-486-di, crc-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, crc-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, crc-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, crc-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, crc-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, crc-modules-4.16.0-trunk-sparc64-di, crc-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, crc-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, crc-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, crc-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, crc-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, crc-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, crc-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, crc-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, crc-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, crc-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, crc-modules-4.16.0-trunk-s390x-di, crc-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, crc-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, crc-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, crc-modules-4.10.0-rc6-686-di
cron
virtuálny balík poskytovaný balíkom cronie
cron-daemon
virtuálny balík poskytovaný balíkom cronie
crypto-dm-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, crypto-dm-modules-11.0-0-486-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, crypto-dm-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, crypto-dm-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, crypto-dm-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-686-di, crypto-dm-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, crypto-dm-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, crypto-dm-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, crypto-dm-modules-4.16.0-trunk-sparc64-di, crypto-dm-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, crypto-dm-modules-4.16.0-trunk-s390x-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, crypto-dm-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, crypto-dm-modules-11.0-0-amd64-di, crypto-dm-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, crypto-dm-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di
crypto-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom crypto-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, crypto-modules-11.0-0-486-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-686-di, crypto-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, crypto-modules-4.16.0-trunk-sparc64-di, crypto-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, crypto-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, crypto-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, crypto-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, crypto-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, crypto-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, crypto-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, crypto-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, crypto-modules-11.0-0-amd64-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, crypto-modules-4.16.0-trunk-s390x-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di
dasd-extra-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom dasd-extra-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, dasd-extra-modules-4.16.0-trunk-s390x-di
dasd-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom dasd-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, dasd-modules-4.16.0-trunk-s390x-di
dbus-session-bus
virtuálny balík poskytovaný balíkom dbus-x11, dbus-user-session
default-dbus-session-bus
virtuálny balík poskytovaný balíkom dbus-user-session, dbus-x11
dict-freedict
virtuálny balík poskytovaný balíkom dict-freedict-swa-eng
dovecot-abi-2.3.abiv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom dovecot-core
dovecot-common
virtuálny balík poskytovaný balíkom dovecot-core
dtc
virtuálny balík poskytovaný balíkom dtc-postfix-courier
efi-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom efi-modules-4.10.0-rc6-686-di, efi-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, efi-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, efi-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, efi-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, efi-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
event-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom event-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, event-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, event-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, event-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, event-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, event-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, event-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, event-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, event-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, event-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, event-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, event-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, event-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, event-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, event-modules-4.10.0-rc6-686-di, event-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, event-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, event-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di
ext2-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ext4-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, ext2-modules-11.0-0-amd64-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-sparc64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, ext2-modules-11.0-0-486-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-s390x-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-686-di
ext3-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ext4-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-s390x-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-sparc64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-686-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di
ext4-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ext4-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-sparc64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-s390x-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-686-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di
fancontrol-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fancontrol-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, fancontrol-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, fancontrol-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, fancontrol-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di
fat-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fat-modules-4.10.0-rc6-686-di, fat-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, fat-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, fat-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, fat-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, fat-modules-11.0-0-486-di, fat-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, fat-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, fat-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, fat-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, fat-modules-11.0-0-amd64-di, fat-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, fat-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, fat-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, fat-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, fat-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, fat-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, fat-modules-4.16.0-trunk-s390x-di, fat-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, fat-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, fat-modules-4.16.0-trunk-sparc64-di, fat-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, fat-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di
fatsv-data-source
virtuálny balík poskytovaný balíkom dump1090-mutability
fb-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fb-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, fb-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, fb-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, fb-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, fb-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, fb-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, fb-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, fb-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, fb-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, fb-modules-4.10.0-rc6-686-di
firefox-esr-tabmixplus
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-tabmixplus
firefox-tabmixplus
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-tabmixplus
firewire-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom firewire-core-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, firewire-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, firewire-core-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, firewire-core-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, firewire-core-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, firewire-core-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, firewire-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, firewire-core-modules-4.10.0-rc6-686-di, firewire-core-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, firewire-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di
floppy-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom floppy-modules-11.0-0-amd64-di, floppy-modules-11.0-0-486-di
freeipa-admintools (4.7.0~pre1+git20180411-2)
prechodový fiktívny balík
freeipa-admintools
virtuálny balík poskytovaný balíkom freeipa-client
fuse-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fuse-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, fuse-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, fuse-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, fuse-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, fuse-modules-4.16.0-trunk-s390x-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, fuse-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, fuse-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, fuse-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-686-di, fuse-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, fuse-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, fuse-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, fuse-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, fuse-modules-4.16.0-trunk-sparc64-di
gdal-abi-2-3-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgdal20
gdb (8.0-1)
GNU Debugger
gdb
virtuálny balík poskytovaný balíkom gdb-minimal, gdb-python2
gdb-arm-none-eabi
virtuálny balík poskytovaný balíkom gdb-multiarch
ghc-dynamic
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
ghc-ghci
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
ghc-haddock
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
gimp-python (2.10.0~RC2-1)
Python scripting support for GIMP
gimp-python
virtuálny balík poskytovaný balíkom gimp
gir1.2-polkitagent-1.0 (= 0.114-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-polkit-1.0
git-completion
virtuálny balík poskytovaný balíkom git
git-core
virtuálny balík poskytovaný balíkom git
gnutls-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnutls28-dev
groff-x11
virtuálny balík poskytovaný balíkom groff
gtk4-binver-4.0.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgtk-4-0, libgtk-4-0-udeb
haddock
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
haddock-interface-33
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
haskell-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
hfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom hfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, hfs-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, hfs-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, hfs-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, hfs-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, hfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, hfs-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, hfs-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di
hplip-ppds
virtuálny balík poskytovaný balíkom hpijs-ppds
hyperv-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom hyperv-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, hyperv-modules-4.10.0-rc6-686-di, hyperv-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di
hypervisor-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom hypervisor-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, hypervisor-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, hypervisor-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, hypervisor-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di
i2c-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-4.16.0-trunk-loongson-3-di, i2c-modules-11.0-0-amd64-di, i2c-modules-11.0-0-486-di, i2c-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, i2c-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, kernel-image-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, i2c-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, i2c-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, i2c-modules-4.10.0-rc6-686-di, i2c-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, i2c-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di
icedove-compactheader
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-compactheader
icedove-enigmail
virtuálny balík poskytovaný balíkom enigmail
iceweasel-tabmixplus
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-tabmixplus
iceweasel-ubiquity
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-ubiquity
ide-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di
ide-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
imap-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom dovecot-imapd
input-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom input-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, input-modules-4.10.0-rc6-686-di, input-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, input-modules-4.16.0-trunk-sparc64-di, input-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, input-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, input-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, input-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, input-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, kernel-image-11.0-0-486-di, input-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, input-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, input-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, input-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, input-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, input-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, input-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, input-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, input-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, input-modules-4.10.0-rc6-armmp-di
ipv6-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ipv6-modules-11.0-0-486-di, ipv6-modules-11.0-0-amd64-di
isofs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom isofs-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, isofs-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-686-di, isofs-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, isofs-modules-11.0-0-486-di, isofs-modules-4.16.0-trunk-sparc64-di, isofs-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, isofs-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, isofs-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, isofs-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, isofs-modules-4.16.0-trunk-s390x-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, isofs-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, isofs-modules-11.0-0-amd64-di, isofs-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, isofs-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di
java-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jdk
java-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre, default-jre
java-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre-headless, default-jre-headless
java-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jdk, default-jdk
java-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java10-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java10-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java10-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java10-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java2-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre, openjdk-7-jre
java2-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless, openjdk-7-jre-headless
java2-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jdk, default-jdk
java2-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java5-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre, default-jre
java5-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless, openjdk-7-jre-headless
java5-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk, openjdk-7-jdk
java5-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java6-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre, openjdk-7-jre
java6-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre-headless, default-jre-headless
java6-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jdk, default-jdk
java6-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java7-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre, openjdk-7-jre
java7-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre-headless, default-jre-headless
java7-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk, openjdk-7-jdk
java7-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java8-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java8-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java8-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java8-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java9-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java9-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java9-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java9-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
jfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom jfs-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, jfs-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-686-di, jfs-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, jfs-modules-4.16.0-trunk-sparc64-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, jfs-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, jfs-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, jfs-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, jfs-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, jfs-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, jfs-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, jfs-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di
jgroff
virtuálny balík poskytovaný balíkom groff
kernel-image
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-4.16.0-trunk-loongson-3-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-pae-di, kernel-image-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-4.10.0-rc6-s390x-di, kernel-image-4.16.0-trunk-armmp-di, kernel-image-4.10.0-rc6-armmp-di, kernel-image-4.16.0-trunk-s390x-di, kernel-image-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, kernel-image-4.16.0-trunk-powerpc64-di, kernel-image-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-di, kernel-image-4.10.0-rc6-arm64-di, kernel-image-4.16.0-trunk-octeon-di, kernel-image-4.16.0-trunk-powerpc-di, kernel-image-4.10.0-rc6-powerpc-di, kernel-image-4.10.0-rc6-powerpc64-di, kernel-image-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, kernel-image-4.10.0-rc6-amd64-di, kernel-image-4.16.0-trunk-sparc64-di, kernel-image-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-4.16.0-trunk-parisc-di
kfreebsd-headers
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-headers-11.0-0-amd64, kfreebsd-headers-11.0-0-686, kfreebsd-headers-11.0-0-486
kfreebsd-headers-11
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-headers-11.0-0-486, kfreebsd-headers-11.0-0-686, kfreebsd-headers-11.0-0-amd64
kfreebsd-image
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-image-11.0-0-amd64, kfreebsd-image-11.0-0-486, kfreebsd-image-11.0-0-686, kfreebsd-image-11.0-0-xen
kfreebsd-image-11
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-image-11.0-0-686, kfreebsd-image-11.0-0-amd64, kfreebsd-image-11.0-0-486, kfreebsd-image-11.0-0-xen
kfreebsd-source
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-source-11.0
kfreebsd-source-11
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-source-11.0
kicad-common (5.0.0~rc1+dfsg1+20180318-3)
Old common files used by kicad - Transitional Package
kicad-common
virtuálny balík poskytovaný balíkom kicad-demos, kicad-libraries
leds-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom leds-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, leds-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, leds-modules-4.10.0-rc6-armmp-di
lib32ncurses5-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib32ncurses-dev
lib32ncursesw5-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib32ncurses-dev
lib32tinfo-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib32ncurses-dev
lib64ncurses5-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib64ncurses-dev
libaio-ocaml-8zjg1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libaio-ocaml-dev-8zjg1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-ilws7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-kcq81
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-wt4a5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-ytgy0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-ilws7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libaio-ocaml-kcq81
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libaio-ocaml-wt4a5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libaio-ocaml-ytgy0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libapt-inst (= 1.7.0~alpha0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libapt-inst2.0
libapt-pkg (= 1.7.0~alpha0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libapt-pkg5.0
libavcodec-extra (7:3.5~git20180113-1)
FFmpeg library with extra codecs (metapackage)
libavcodec-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom libavcodec-extra58
libavfilter-extra (7:3.5~git20180113-1)
FFmpeg library with extra filters (metapackage)
libavfilter-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom libavfilter-extra7
libboinc
virtuálny balík poskytovaný balíkom libboinc7
libboinc-app
virtuálny balík poskytovaný balíkom libboinc-app7
libcpufreq-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcpupower-dev
libcudf-ocaml-dev-0hoo0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libcudf-ocaml-dev-1itr0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libcudf-ocaml-dev-3c512
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libcudf-ocaml-dev-jy3w2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libcudf-ocaml-dev-pfti8
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libcurl-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcurl4-openssl-dev, libcurl4-gnutls-dev, libcurl4-nss-dev
libcurl-ssl-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcurl4-nss-dev, libcurl4-gnutls-dev, libcurl4-openssl-dev
libcurl3-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcurl4-openssl-dev
libcurl3-gnutls-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcurl4-gnutls-dev
libcurl3-nss-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcurl4-nss-dev
libcurl3-openssl-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcurl4-openssl-dev
libcurl4-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcurl4-openssl-dev, libcurl4-nss-dev, libcurl4-gnutls-dev
libegl-vendor
virtuálny balík poskytovaný balíkom libegl-mesa0
libghc-array-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-array-dev-0.5.2.0-16aa6
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-array-dev-0.5.2.0-59560
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-array-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-array-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-array-prof-0.5.2.0-16aa6
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-array-prof-0.5.2.0-59560
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.11.1.0-2a682
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.11.1.0-8af8f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.11.1.0-dd59c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.11.1.0-e3586
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.11.1.0-ecd12
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-base-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.11.1.0-2a682
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.11.1.0-8af8f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.11.1.0-dd59c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.11.1.0-e3586
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.11.1.0-ecd12
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-25334
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-7cfc0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-9a696
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-cd273
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-f3fa8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-binary-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-25334
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-7cfc0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-9a696
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-cd273
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-f3fa8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-462b4
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-6a7ef
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-9f744
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-c1695
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-f5a87
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-bytestring-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-462b4
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-6a7ef
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-9f744
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-c1695
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-f5a87
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.2.0.1-00dcc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.2.0.1-1fce6
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.2.0.1-a012a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.2.0.1-a7d31
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.2.0.1-aae26
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-cabal-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.2.0.1-00dcc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.2.0.1-1fce6
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.2.0.1-a012a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.2.0.1-a7d31
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.2.0.1-aae26
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-containers-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-containers-dev-0.5.11.0-6e991
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-containers-dev-0.5.11.0-9a18b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-containers-dev-0.5.11.0-b3a8a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-containers-dev-0.5.11.0-f8334
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-containers-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-containers-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-containers-prof-0.5.11.0-6e991
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-containers-prof-0.5.11.0-9a18b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-containers-prof-0.5.11.0-b3a8a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-containers-prof-0.5.11.0-f8334
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-deepseq-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-deepseq-dev-1.4.3.0-521df
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-deepseq-dev-1.4.3.0-6f6b5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-deepseq-dev-1.4.3.0-7c879
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-deepseq-dev-1.4.3.0-a330f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-deepseq-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-deepseq-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-deepseq-prof-1.4.3.0-521df
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-deepseq-prof-1.4.3.0-6f6b5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-deepseq-prof-1.4.3.0-7c879
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-deepseq-prof-1.4.3.0-a330f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.1.5-26c7f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.1.5-40ca5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.1.5-43679
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.1.5-b1bbe
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.1.5-c4ddb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-directory-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.1.5-26c7f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.1.5-40ca5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.1.5-43679
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.1.5-b1bbe
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.1.5-c4ddb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-dev-1.4.2-1bad3
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-dev-1.4.2-92f75
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-dev-1.4.2-98a36
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-dev-1.4.2-a70b7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-filepath-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.2-1bad3
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.2-92f75
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.2-98a36
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.2-a70b7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.4.2-141d7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.4.2-2960f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.4.2-cd0a8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.4.2-d452b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.4.2-d5841
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-ghc-boot-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.4.2-141d7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.4.2-2960f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.4.2-cd0a8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.4.2-d452b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.4.2-d5841
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-th-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-th-dev-8.4.2-9b0c8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-th-dev-8.4.2-bdc77
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-th-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-ghc-boot-th-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-th-prof-8.4.2-9b0c8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-th-prof-8.4.2-bdc77
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-compact-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-compact-dev-0.1.0.0-175d7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-compact-dev-0.1.0.0-2554f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-compact-dev-0.1.0.0-c2707
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-compact-dev-0.1.0.0-fc639
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-compact-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-ghc-compact-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-compact-prof-0.1.0.0-175d7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-compact-prof-0.1.0.0-2554f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-compact-prof-0.1.0.0-c2707
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-compact-prof-0.1.0.0-fc639
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-dev-8.4.2-74e19
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.4.2-911a9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.4.2-b81d9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.4.2-dc66c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.4.2-e2906
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-prim-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-prim-dev-0.5.2.0-1e65b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-prim-dev-0.5.2.0-a2247
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-prim-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-ghc-prim-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prim-prof-0.5.2.0-1e65b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prim-prof-0.5.2.0-a2247
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.4.2-74e19
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.4.2-911a9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.4.2-b81d9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.4.2-dc66c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.4.2-e2906
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.4.2-2a25b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.4.2-2c20d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.4.2-3f1a5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.4.2-a0295
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.4.2-f1f74
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-ghci-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.4.2-2a25b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.4.2-2c20d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.4.2-3f1a5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.4.2-a0295
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.4.2-f1f74
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.2-109bf
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.2-709c7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.2-87449
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.2-ec686
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.2-f577c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-haskeline-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.2-109bf
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.2-709c7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.2-87449
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.2-ec686
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.2-f577c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-6f39f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-754c0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-836dc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-a3412
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-e0447
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-hpc-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-6f39f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-754c0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-836dc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-a3412
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-e0447
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-integer-gmp-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-integer-gmp-dev-1.0.2.0-b43c0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-integer-gmp-dev-1.0.2.0-d96ba
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-integer-gmp-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-integer-gmp-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-integer-gmp-prof-1.0.2.0-b43c0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-integer-gmp-prof-1.0.2.0-d96ba
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-mtl-dev-2.2.2-91042
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-mtl-dev-2.2.2-a7bec
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-mtl-prof-2.2.2-91042
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-mtl-prof-2.2.2-a7bec
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-parsec-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-parsec-dev-3.1.13.0-20a54
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-parsec-dev-3.1.13.0-330a7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-parsec-dev-3.1.13.0-3f5ad
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-parsec-dev-3.1.13.0-ac62c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-parsec-dev-3.1.13.0-b976f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-parsec-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-parsec-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-parsec-prof-3.1.13.0-20a54
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-parsec-prof-3.1.13.0-330a7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-parsec-prof-3.1.13.0-3f5ad
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-parsec-prof-3.1.13.0-ac62c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-parsec-prof-3.1.13.0-b976f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-pretty-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-pretty-dev-1.1.3.6-003e4
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-pretty-dev-1.1.3.6-15eb8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-pretty-dev-1.1.3.6-4f8dd
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-pretty-dev-1.1.3.6-c61cf
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-pretty-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-pretty-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-pretty-prof-1.1.3.6-003e4
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-pretty-prof-1.1.3.6-15eb8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-pretty-prof-1.1.3.6-4f8dd
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-pretty-prof-1.1.3.6-c61cf
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-process-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-process-dev-1.6.3.0-23fb4
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-process-dev-1.6.3.0-f7421
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-process-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-process-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-process-prof-1.6.3.0-23fb4
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-process-prof-1.6.3.0-f7421
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-rts-dev-1.0-
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-rts-prof-1.0-
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-stm-dev-2.4.5.0-80ef7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-stm-dev-2.4.5.0-fc4e4
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-stm-prof-2.4.5.0-80ef7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-stm-prof-2.4.5.0-fc4e4
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.13.0.0-46d4b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.13.0.0-5a140
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.13.0.0-b25d1
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.13.0.0-c3e4b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.13.0.0-e57be
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-template-haskell-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.13.0.0-46d4b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.13.0.0-5a140
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.13.0.0-b25d1
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.13.0.0-c3e4b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.13.0.0-e57be
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-dev-0.4.1.1-322c2
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-dev-0.4.1.1-dfa28
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-dev-0.4.1.1-e4d7c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-dev-0.4.1.1-f10b7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-terminfo-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.1-322c2
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.1-dfa28
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.1-e4d7c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.1-f10b7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-text-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-text-dev-1.2.3.0-4ad9a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-text-dev-1.2.3.0-5654b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-text-dev-1.2.3.0-7745c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-text-dev-1.2.3.0-77640
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-text-dev-1.2.3.0-af68d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-text-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-text-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-text-prof-1.2.3.0-4ad9a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-text-prof-1.2.3.0-5654b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-text-prof-1.2.3.0-7745c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-text-prof-1.2.3.0-77640
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-text-prof-1.2.3.0-af68d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-time-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-time-dev-1.8.0.2-66037
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-time-dev-1.8.0.2-8d21d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-time-dev-1.8.0.2-b6b77
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-time-dev-1.8.0.2-f5b6d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-time-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-time-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-time-prof-1.8.0.2-66037
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-time-prof-1.8.0.2-8d21d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-time-prof-1.8.0.2-b6b77
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-time-prof-1.8.0.2-f5b6d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-transformers-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-transformers-dev-0.5.5.0-02be5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-transformers-dev-0.5.5.0-18fe6
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-transformers-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-transformers-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-transformers-prof-0.5.5.0-02be5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-transformers-prof-0.5.5.0-18fe6
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-0f6f5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-4a7e9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-4acea
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-52cd7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-a522f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-unix-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-0f6f5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-4a7e9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-4acea
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-52cd7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-a522f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-xhtml-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-xhtml-dev-3000.2.2.1-ca15b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-xhtml-dev-3000.2.2.1-f8e0a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-xhtml-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-xhtml-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-xhtml-prof-3000.2.2.1-ca15b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-xhtml-prof-3000.2.2.1-f8e0a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libgl-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgl1-mesa-dev
libglx-vendor
virtuálny balík poskytovaný balíkom libglx-mesa0
libgnokii3-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnokii-dev
libgnutls-openssl-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnutls28-dev
libgwenhywfar-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgwenhywfar60-dev
libhdf5-serial-dev (1.10.2+repack-1~exp1)
prechodový fiktívny balík
libhdf5-serial-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libhdf5-dev
libncurses5-dev (6.1+20180210-1)
transitional package for libncurses-dev
libncurses5-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libncurses-dev
libncursesw5-dev (6.1+20180210-1)
transitional package for libncurses-dev
libncursesw5-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libncurses-dev
libosmesa-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libosmesa6-dev
libpetsc3.9
virtuálny balík poskytovaný balíkom libpetsc-real3.9
libqgis-customwidgets2.4.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqgis-customwidgets
libqgis-customwidgets2.6.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqgis-customwidgets
libqgis-customwidgets2.6.1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqgis-customwidgets
librep-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom rep-doc
librhash-ruby
virtuálny balík poskytovaný balíkom ruby-rhash
librhash-ruby1.8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ruby-rhash
libsingular
virtuálny balík poskytovaný balíkom libsingular4
libsingular-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libsingular4-dev
libtcl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libtcl8.7
libtinfo-dev (6.1+20180210-1)
transitional package for libncurses-dev
libtinfo-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libncurses-dev
libtk
virtuálny balík poskytovaný balíkom libtk8.7
libwayland-egl1 (1.14.93-1 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips, mips64el, mipsel, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.14.92-1 [alpha])
wayland compositor infrastructure - EGL library
libwayland-egl1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libwayland-egl1-mesa
libwayland-egl1-mesa (18.0.1-1 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, mips, mips64el, mipsel, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x, sh4, sparc64, x32], 18.0.0-1 [alpha, m68k], 18.0.0~rc4-1 [powerpcspe])
prechodový fiktívny balík
libwayland-egl1-mesa
virtuálny balík poskytovaný balíkom libwayland-egl1
linux-image-4.16.0-trunk-686
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.16.0-trunk-686-unsigned
linux-image-4.16.0-trunk-686-pae
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.16.0-trunk-686-pae-unsigned
linux-image-4.16.0-trunk-amd64
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.16.0-trunk-amd64-unsigned
linux-image-4.16.0-trunk-arm64
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.16.0-trunk-arm64-unsigned
linux-image-4.16.0-trunk-cloud-amd64
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.16.0-trunk-cloud-amd64-unsigned
linux-kernel-headers
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev
linux-tools-4.16
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-perf-4.16
loop-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom loop-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, loop-modules-11.0-0-amd64-di, loop-modules-4.10.0-rc6-686-di, loop-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, loop-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, loop-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, loop-modules-11.0-0-486-di, loop-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, loop-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, loop-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, loop-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, loop-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, loop-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, loop-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, loop-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, loop-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, loop-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, loop-modules-4.16.0-trunk-s390x-di, loop-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, loop-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, loop-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, loop-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di
lpr
virtuálny balík poskytovaný balíkom cups-bsd
mail-reader
virtuálny balík poskytovaný balíkom thunderbird
maliit-inputmethod-plugin
virtuálny balík poskytovaný balíkom maliit-keyboard
md-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom md-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, md-modules-11.0-0-amd64-di, md-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, md-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, md-modules-4.16.0-trunk-sparc64-di, md-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, md-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, md-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, md-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, md-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, md-modules-11.0-0-486-di, md-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, md-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, md-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, md-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, md-modules-4.16.0-trunk-s390x-di, md-modules-4.10.0-rc6-686-di, md-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, md-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, md-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, md-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, md-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, md-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di
minix-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom minix-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, minix-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, minix-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, minix-modules-4.16.0-trunk-octeon-di
mmc-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mmc-core-modules-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-486-di, mmc-core-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, mmc-core-modules-4.10.0-rc6-686-di, mmc-core-modules-11.0-0-amd64-di, mmc-core-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, mmc-core-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, mmc-core-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
mmc-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mmc-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, mmc-modules-11.0-0-486-di, mmc-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, mmc-modules-11.0-0-amd64-di, mmc-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, mmc-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, mmc-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, mmc-modules-4.10.0-rc6-686-di, mmc-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, mmc-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
mouse-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mouse-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, mouse-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, mouse-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, mouse-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, mouse-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, mouse-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, mouse-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, kernel-image-11.0-0-486-di, mouse-modules-4.10.0-rc6-686-di, mouse-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, mouse-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, mouse-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, mouse-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, mouse-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di
mpd-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom sonata
mtd-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mtd-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, mtd-modules-4.10.0-rc6-armmp-di
multipath-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom multipath-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, multipath-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, multipath-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, multipath-modules-4.16.0-trunk-s390x-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, multipath-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, multipath-modules-4.16.0-trunk-sparc64-di, multipath-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, multipath-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, multipath-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, multipath-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-686-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, multipath-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, multipath-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-arm64-di
nbd-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nbd-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, nbd-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, nbd-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, nbd-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, nbd-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, nbd-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, nbd-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, nbd-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-686-di, nbd-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, nbd-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, nbd-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, nbd-modules-4.16.0-trunk-s390x-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, nbd-modules-4.16.0-trunk-sparc64-di
ncurses-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libncurses-dev
ncurses-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom ncurses-base
netpbm-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnetpbm11-dev
nfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nfs-modules-11.0-0-amd64-di, nfs-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, nfs-modules-11.0-0-486-di
nic-extra-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, nic-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, nic-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, nic-modules-4.16.0-trunk-sparc64-di, nic-modules-4.16.0-trunk-s390x-di, nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, nic-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, nic-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, nic-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, nic-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, nic-modules-4.10.0-rc6-686-di, nic-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, nic-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, nic-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, nic-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, nic-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, nic-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nic-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, nic-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, nic-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di
nic-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, nic-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, nic-modules-4.16.0-trunk-s390x-di, nic-modules-4.16.0-trunk-sparc64-di, nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, nic-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, nic-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, nic-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, nic-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, nic-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, nic-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, nic-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, nic-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nic-modules-11.0-0-486-di, nic-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, nic-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, nic-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, nic-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, nic-modules-4.10.0-rc6-686-di, nic-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, nic-modules-11.0-0-amd64-di
nic-pcmcia-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-486-di, nic-pcmcia-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, nic-pcmcia-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, nic-pcmcia-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nic-pcmcia-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, nic-pcmcia-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, nic-pcmcia-modules-4.10.0-rc6-686-di, nic-pcmcia-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
nic-shared-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-shared-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, nic-shared-modules-11.0-0-486-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-686-di, nic-shared-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nic-shared-modules-11.0-0-amd64-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, nic-shared-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, nic-shared-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, nic-shared-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, nic-shared-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, nic-shared-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, nic-shared-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, nic-shared-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, nic-shared-modules-4.16.0-trunk-parisc-di
nic-usb-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-usb-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, nic-usb-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, nic-usb-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, nic-usb-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, nic-usb-modules-11.0-0-amd64-di, nic-usb-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nic-usb-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, nic-usb-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, nic-usb-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, nic-usb-modules-4.10.0-rc6-686-di, nic-usb-modules-11.0-0-486-di, nic-usb-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, nic-usb-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, nic-usb-modules-4.10.0-rc6-arm64-di
nic-wireless-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-wireless-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, nic-wireless-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, nic-wireless-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, nic-wireless-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, nic-wireless-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nic-wireless-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, nic-wireless-modules-11.0-0-486-di, nic-wireless-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, nic-wireless-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, nic-wireless-modules-4.10.0-rc6-686-di, nic-wireless-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, nic-wireless-modules-11.0-0-amd64-di
nls-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nls-core-modules-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, nls-core-modules-11.0-0-amd64-di
ntfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ntfs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, ntfs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, ntfs-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, ntfs-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, ntfs-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, ntfs-modules-4.10.0-rc6-686-di, ntfs-modules-4.16.0-trunk-octeon-di
nullfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nullfs-modules-11.0-0-486-di, nullfs-modules-11.0-0-amd64-di
nvidia-texture-tools
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvtt-bin
objc-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom clang-5.0
opencl-icd
virtuálny balík poskytovaný balíkom mesa-opencl-icd
openjdk-7-jdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jdk
openjdk-7-jre-zero (7u161-2.6.12-1 [amd64, i386, ppc64el], 7u151-2.6.11-3 [kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386], 7u111-2.6.7-1 [ppc64])
alternatívny JVM pre OpenJDK, používa Zero/Shark
openjdk-7-jre-zero
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre-headless
parport-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom parport-modules-11.0-0-amd64-di, parport-modules-11.0-0-486-di
pata-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom pata-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, pata-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, pata-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, pata-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, pata-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, pata-modules-4.10.0-rc6-686-di, pata-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, pata-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, pata-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, kernel-image-11.0-0-486-di, pata-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, pata-modules-4.16.0-trunk-sparc64-di, pata-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, pata-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, pata-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, pata-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, pata-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di
pbmwbmp
virtuálny balík poskytovaný balíkom netpbm
pcmcia-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom pcmcia-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, pcmcia-modules-4.10.0-rc6-686-di, pcmcia-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, pcmcia-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, pcmcia-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, pcmcia-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, kernel-image-11.0-0-486-di, pcmcia-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di
pcmcia-storage-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom pcmcia-storage-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, pcmcia-storage-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, pcmcia-storage-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, pcmcia-storage-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, pcmcia-storage-modules-4.10.0-rc6-686-di, kernel-image-11.0-0-486-di, pcmcia-storage-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, pcmcia-storage-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di
pdftohtml
virtuálny balík poskytovaný balíkom poppler-utils
petsc-complex3.9-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom libpetsc-complex3.9-dbg
petsc3.9-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom libpetsc-real3.9-dbg
plip-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom plip-modules-11.0-0-amd64-di, plip-modules-11.0-0-486-di
pnmtopng
virtuálny balík poskytovaný balíkom netpbm
pop3-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom dovecot-pop3d
ppp-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ppp-modules-11.0-0-486-di, ppp-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, ppp-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, ppp-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, ppp-modules-11.0-0-amd64-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, ppp-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, ppp-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-686-di, ppp-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, ppp-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, ppp-modules-4.16.0-trunk-sparc64-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, ppp-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, ppp-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, ppp-modules-4.16.0-trunk-armmp-di
python-clang-x.y
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-clang-5.0
python-django-common
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-django
python-lldb-x.y
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-lldb-5.0
python2.7-configshell
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-configshell
python2.7-gdal
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-gdal
python2.7-ldb
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-ldb
python2.7-openbabel
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-openbabel
python2.7-qgis
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-qgis
python2.7-samba
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-samba
python2.7-schedule
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-schedule
python2.7-talloc
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-talloc
python2.7-tdb
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-tdb
python2.7-thrift
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-thrift
python3.6-gdal
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-gdal
python3.6-miniupnpc
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-miniupnpc
python3.6-tdb
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-tdb
qgis-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqgis-dev
qgis-mapserver
virtuálny balík poskytovaný balíkom qgis-server
r-api-3.5
virtuálny balík poskytovaný balíkom r-base-core
r-base-latex
virtuálny balík poskytovaný balíkom r-base-core
r-cran-rcompgen
virtuálny balík poskytovaný balíkom r-base-core
r-gnome
virtuálny balík poskytovaný balíkom r-base-core
reiserfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom reiserfs-modules-11.0-0-486-di, reiserfs-modules-11.0-0-amd64-di
rtc-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-4.16.0-trunk-loongson-3-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-di, rtc-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, kernel-image-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, kernel-image-4.16.0-trunk-octeon-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-pae-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
samba-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom smbclient
sata-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom sata-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, sata-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, sata-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, sata-modules-11.0-0-486-di, sata-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, sata-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, sata-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, sata-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, sata-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, sata-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, sata-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, sata-modules-4.16.0-trunk-sparc64-di, sata-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, sata-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, sata-modules-4.10.0-rc6-686-di, sata-modules-11.0-0-amd64-di, sata-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, sata-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, sata-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, sata-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, sata-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di
scsi-common-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di
scsi-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom scsi-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, scsi-core-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, scsi-core-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, scsi-core-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, scsi-core-modules-11.0-0-amd64-di, scsi-core-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, scsi-core-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, scsi-core-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-686-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, scsi-core-modules-11.0-0-486-di, scsi-core-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, scsi-core-modules-4.16.0-trunk-sparc64-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, scsi-core-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, scsi-core-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, scsi-core-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, scsi-core-modules-4.16.0-trunk-s390x-di
scsi-extra-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom scsi-extra-modules-11.0-0-486-di, scsi-extra-modules-11.0-0-amd64-di
scsi-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom scsi-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-686-di, scsi-modules-4.16.0-trunk-s390x-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, scsi-modules-11.0-0-amd64-di, scsi-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, scsi-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, scsi-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, scsi-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, scsi-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, scsi-modules-4.16.0-trunk-sparc64-di, scsi-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, scsi-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, scsi-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, scsi-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, scsi-modules-11.0-0-486-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di
serial-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom serial-modules-11.0-0-amd64-di, serial-modules-11.0-0-486-di, serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, serial-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, serial-modules-4.10.0-rc6-686-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, serial-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, serial-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, serial-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, serial-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, serial-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, kernel-image-11.0-0-486-di, serial-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di
sound-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom sound-modules-11.0-0-amd64-di, sound-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, sound-modules-11.0-0-486-di, sound-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, sound-modules-4.10.0-rc6-686-di, sound-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, sound-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, sound-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, sound-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di
speakup-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom speakup-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, speakup-modules-4.10.0-rc6-686-di, speakup-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, speakup-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
squashfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom squashfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, squashfs-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, squashfs-modules-4.16.0-trunk-sparc64-di, squashfs-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, squashfs-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, squashfs-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, squashfs-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, squashfs-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, squashfs-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, squashfs-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-686-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, squashfs-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, squashfs-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
squid3-cgi
virtuálny balík poskytovaný balíkom squid-cgi
squid3-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom squidclient
squid3-common
virtuálny balík poskytovaný balíkom squid-common
ssh-askpass
virtuálny balík poskytovaný balíkom ssh-askpass-fullscreen
system-build
virtuálny balík poskytovaný balíkom open-infrastructure-system-build
system-images
virtuálny balík poskytovaný balíkom open-infrastructure-system-images
tabmixplus
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-tabmixplus
tcldoc
virtuálny balík poskytovaný balíkom tcl8.7-doc
tclsh
virtuálny balík poskytovaný balíkom tcl
tdb-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libtdb-dev
thunderbird-enigmail
virtuálny balík poskytovaný balíkom enigmail
tkdoc
virtuálny balík poskytovaný balíkom tk8.7-doc
udf-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom udf-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, udf-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, udf-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, udf-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, udf-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, udf-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, udf-modules-4.16.0-trunk-s390x-di, udf-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, udf-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, udf-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, udf-modules-4.16.0-trunk-sparc64-di, udf-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, udf-modules-4.10.0-rc6-686-di, udf-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, udf-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, udf-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, udf-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, udf-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, udf-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di
ufs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ufs-modules-4.16.0-trunk-sparc64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di
uglifyjs
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-uglify
uinput-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom uinput-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, uinput-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, uinput-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, uinput-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, kernel-image-11.0-0-486-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, uinput-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-686-di
upx
virtuálny balík poskytovaný balíkom upx-ucl
usb-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom usb-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, usb-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, usb-modules-4.10.0-rc6-686-di, usb-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, usb-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, usb-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, usb-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, usb-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, usb-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, usb-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, usb-modules-4.16.0-trunk-sparc64-di, usb-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, usb-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, usb-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, usb-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, usb-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, usb-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, usb-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, usb-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di
usb-serial-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom usb-serial-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, usb-serial-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, usb-serial-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, usb-serial-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, usb-serial-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, usb-serial-modules-11.0-0-amd64-di, usb-serial-modules-11.0-0-486-di, usb-serial-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, usb-serial-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, usb-serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, usb-serial-modules-4.10.0-rc6-686-di, usb-serial-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, usb-serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, usb-serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, usb-serial-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, usb-serial-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, usb-serial-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di
usb-storage-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom usb-storage-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, usb-storage-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, usb-storage-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, usb-storage-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, kernel-image-11.0-0-486-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, usb-storage-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, usb-storage-modules-4.16.0-trunk-sparc64-di, usb-storage-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, usb-storage-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, usb-storage-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, usb-storage-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-686-di, usb-storage-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
va-driver
virtuálny balík poskytovaný balíkom mesa-va-drivers
vdpau-driver
virtuálny balík poskytovaný balíkom mesa-vdpau-drivers
virtio-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom virtio-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-686-di, virtio-modules-4.16.0-trunk-s390x-di, virtio-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, virtio-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, virtio-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, virtio-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, virtio-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, virtio-modules-4.16.0-trunk-sparc64-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, virtio-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, virtio-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, virtio-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, virtio-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di
virtual-mysql-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom mariadb-client-10.3
virtual-mysql-client-core
virtuálny balík poskytovaný balíkom mariadb-client-core-10.3
virtual-mysql-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom mariadb-server-10.3
virtual-mysql-server-core
virtuálny balík poskytovaný balíkom mariadb-server-core-10.3
virtual-mysql-testsuite
virtuálny balík poskytovaný balíkom mariadb-test
wish
virtuálny balík poskytovaný balíkom tk
x-display-manager
virtuálny balík poskytovaný balíkom lightdm
x-terminal-emulator
virtuálny balík poskytovaný balíkom terminator
x-window-manager
virtuálny balík poskytovaný balíkom xfwm4, fluxbox
xfce-keyboard-shortcuts
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxfce4ui-common
xfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom xfs-modules-4.16.0-trunk-powerpc64le-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, xfs-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, xfs-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, xfs-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di, xfs-modules-4.16.0-trunk-sparc64-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, xfs-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, xfs-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, xfs-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, xfs-modules-4.16.0-trunk-powerpc64-di, xfs-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, xfs-modules-4.16.0-trunk-s390x-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-686-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di
xorg-input-abi-24
virtuálny balík poskytovaný balíkom xserver-xorg-core, xserver-xorg-core-udeb
xorg-video-abi-24
virtuálny balík poskytovaný balíkom xserver-xorg-core, xserver-xorg-core-udeb
xpdf-utils
virtuálny balík poskytovaný balíkom poppler-utils
xserver
virtuálny balík poskytovaný balíkom xnest, xvfb, xserver-xephyr
xserver-xorg-video-modesetting
virtuálny balík poskytovaný balíkom xserver-xorg-core
xul-ext-enigmail
virtuálny balík poskytovaný balíkom enigmail
zfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom zfs-modules-11.0-0-486-di, zfs-modules-11.0-0-amd64-di
zlib-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom zlib-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, kernel-image-4.10.0-rc6-amd64-di, zlib-modules-4.16.0-trunk-parisc-di, kernel-image-4.10.0-rc6-arm64-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-di, zlib-modules-11.0-0-amd64-di, zlib-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, zlib-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, zlib-modules-4.16.0-trunk-sparc64-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-pae-di, zlib-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, zlib-modules-11.0-0-486-di, zlib-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, zlib-modules-4.16.0-trunk-powerpc-di, zlib-modules-4.16.0-trunk-armmp-di, zlib-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, zlib-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, zlib-modules-4.16.0-trunk-s390x-di, zlib-modules-4.16.0-trunk-parisc64-smp-di