Balíky softvéru v „experimental“, Subsekcia virtual