Balíky softvéru v „experimental“, Subsekcia virtual

acpi-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom acpi-modules-11.0-0-amd64-di, acpi-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, acpi-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, acpi-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, acpi-modules-11.0-0-486-di, acpi-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, acpi-modules-4.13.0-rc5-686-di, acpi-modules-4.10.0-rc6-686-di
affs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom affs-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, affs-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, affs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, affs-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, affs-modules-4.13.0-rc5-m68k-di, affs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, affs-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, affs-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, affs-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di
apache2-api-20120211
virtuálny balík poskytovaný balíkom apache2-bin
apache2-api-20120211-openssl1.1
virtuálny balík poskytovaný balíkom apache2-bin
apache2-suexec
virtuálny balík poskytovaný balíkom apache2-suexec-custom, apache2-suexec-pristine
ata-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ata-modules-4.10.0-rc6-686-di, ata-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, ata-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, ata-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, ata-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, ata-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, ata-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, ata-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, ata-modules-4.13.0-rc5-686-di, ata-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, ata-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, ata-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, ata-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, ata-modules-4.13.0-rc5-sparc64-di, ata-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, ata-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, ata-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, ata-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, ata-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, ata-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di
banshee-api-2.9
virtuálny balík poskytovaný balíkom banshee
banshee-asm-2.9.0.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom banshee
blacs-mpi-test
virtuálny balík poskytovaný balíkom scalapack-mpi-test
blacs-test-common
virtuálny balík poskytovaný balíkom scalapack-test-common
boinc-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom boinc-server-maker
btrfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom btrfs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, btrfs-modules-4.13.0-rc5-686-di, btrfs-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, btrfs-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, btrfs-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, btrfs-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, btrfs-modules-4.13.0-rc5-s390x-di, btrfs-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, btrfs-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, btrfs-modules-4.13.0-rc5-sparc64-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, btrfs-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, btrfs-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, btrfs-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, btrfs-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-686-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, btrfs-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, btrfs-modules-4.13.0-rc5-m68k-di
calligra-l10n
virtuálny balík poskytovaný balíkom calligra-l10n-da, calligra-l10n-de, calligra-l10n-fi, calligra-l10n-ja, calligra-l10n-zhcn, calligra-l10n-ptbr, calligra-l10n-bs, calligra-l10n-uk, calligra-l10n-tr, calligra-l10n-engb, calligra-l10n-it, calligra-l10n-pl, calligra-l10n-pt, calligra-l10n-cs, calligra-l10n-hu, calligra-l10n-nl, calligra-l10n-cavalencia, calligra-l10n-fr, calligra-l10n-zhtw, calligra-l10n-kk, calligra-l10n-el, calligra-l10n-gl, calligra-l10n-ru, calligra-l10n-sv, calligra-l10n-es, calligra-l10n-sk, calligra-l10n-et, calligra-l10n-nb, calligra-l10n-ca
camlp4-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom camlp4
cdrom-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-686-di, cdrom-core-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, cdrom-core-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, cdrom-core-modules-4.13.0-rc5-m68k-di, cdrom-core-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, cdrom-core-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, cdrom-core-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, cdrom-core-modules-4.13.0-rc5-686-di, cdrom-core-modules-4.13.0-rc5-sparc64-di, cdrom-core-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, kernel-image-11.0-0-486-di, cdrom-core-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, cdrom-core-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, cdrom-core-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, cdrom-core-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di
cdrom-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom cdrom-modules-11.0-0-486-di, cdrom-modules-11.0-0-amd64-di
cinnamon-capplets-data
virtuálny balík poskytovaný balíkom cinnamon-control-center-data
compactheader
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-compactheader
conch
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-twisted-conch
core-dump-handler
virtuálny balík poskytovaný balíkom apport
core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
crc-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom crc-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, crc-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, crc-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, crc-modules-4.13.0-rc5-sparc64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, crc-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, crc-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, crc-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, crc-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, crc-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, crc-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, crc-modules-4.10.0-rc6-686-di, crc-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, crc-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, crc-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, crc-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, crc-modules-4.13.0-rc5-m68k-di, crc-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, crc-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, kernel-image-11.0-0-486-di, crc-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, crc-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, crc-modules-4.13.0-rc5-s390x-di, crc-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, crc-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, crc-modules-4.13.0-rc5-686-di
cron
virtuálny balík poskytovaný balíkom cronie, bcron-run
cron-daemon
virtuálny balík poskytovaný balíkom cronie, bcron-run
crypto-dm-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, crypto-dm-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, crypto-dm-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, crypto-dm-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, crypto-dm-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-686-di, crypto-dm-modules-4.13.0-rc5-686-di, crypto-dm-modules-4.13.0-rc5-s390x-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, crypto-dm-modules-4.13.0-rc5-sparc64-di, crypto-dm-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, crypto-dm-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, crypto-dm-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, crypto-dm-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, crypto-dm-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, crypto-dm-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, crypto-dm-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, crypto-dm-modules-11.0-0-amd64-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, crypto-dm-modules-11.0-0-486-di
crypto-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom crypto-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, crypto-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, crypto-modules-4.13.0-rc5-686-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-686-di, crypto-modules-11.0-0-486-di, crypto-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, crypto-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, crypto-modules-4.13.0-rc5-m68k-di, crypto-modules-4.13.0-rc5-s390x-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, crypto-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, crypto-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, crypto-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, crypto-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, crypto-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, crypto-modules-4.13.0-rc5-sparc64-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, crypto-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, crypto-modules-11.0-0-amd64-di, crypto-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, crypto-modules-4.13.0-rc5-octeon-di
dasd-extra-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom dasd-extra-modules-4.13.0-rc5-s390x-di, dasd-extra-modules-4.10.0-rc6-s390x-di
dasd-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom dasd-modules-4.13.0-rc5-s390x-di, dasd-modules-4.10.0-rc6-s390x-di
dbus-session-bus
virtuálny balík poskytovaný balíkom dbus-user-session, dbus-x11
default-dbus-session-bus
virtuálny balík poskytovaný balíkom dbus-user-session
default-jdk-builddep
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-native-helper
dh-apache2
virtuálny balík poskytovaný balíkom apache2-dev
dict-freedict
virtuálny balík poskytovaný balíkom dict-freedict-swa-eng
djbdns (1:1.05-9~exp2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, hurd-i386, i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, m68k, mips, mips64el, mipsel, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x, sparc64, x32], 1:1.05-9~exp1 [sh4])
a collection of Domain Name System tools
djbdns
virtuálny balík poskytovaný balíkom dbndns
dtc
virtuálny balík poskytovaný balíkom dtc-postfix-courier
efi-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom efi-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, efi-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, efi-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, efi-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, efi-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, efi-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, efi-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, efi-modules-4.13.0-rc5-686-di, efi-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, efi-modules-4.10.0-rc6-686-di
egl-icd
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-egl-icd
egl-wayland-icd
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-egl-wayland-icd
esound
virtuálny balík poskytovaný balíkom pulseaudio-esound-compat
event-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom event-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, event-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, event-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, event-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, event-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, event-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, event-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, event-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, event-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, event-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, event-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, event-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, event-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, event-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, event-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, event-modules-4.13.0-rc5-686-di, event-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, event-modules-4.10.0-rc6-686-di, event-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, event-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di
ext2-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ext4-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-686-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, ext2-modules-11.0-0-486-di, ext2-modules-11.0-0-amd64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, kernel-image-11.0-0-486-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-686-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-s390x-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-m68k-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-sparc64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di
ext3-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ext4-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-m68k-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-sparc64-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-686-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-686-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-s390x-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di
ext4-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-m68k-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-sparc64-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-686-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-686-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-s390x-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, ext4-modules-4.13.0-rc5-amd64-di
fancontrol-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fancontrol-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, fancontrol-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, fancontrol-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, fancontrol-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di
fat-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fat-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, fat-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, fat-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, fat-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, fat-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, fat-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, fat-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, fat-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, fat-modules-11.0-0-amd64-di, fat-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, fat-modules-11.0-0-486-di, fat-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, fat-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, fat-modules-4.13.0-rc5-s390x-di, fat-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, fat-modules-4.13.0-rc5-686-di, fat-modules-4.10.0-rc6-686-di, fat-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, fat-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, fat-modules-4.13.0-rc5-sparc64-di, fat-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, fat-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, fat-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, fat-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, fat-modules-4.13.0-rc5-m68k-di, fat-modules-4.13.0-rc5-armmp-di
fb-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fb-modules-4.13.0-rc5-686-di, fb-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, fb-modules-4.10.0-rc6-686-di, fb-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, fb-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, fb-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, fb-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, fb-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, fb-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, fb-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, fb-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, fb-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, fb-modules-4.13.0-rc5-amd64-di
firefox-esr-tabmixplus
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-tabmixplus
firefox-tabmixplus
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-tabmixplus
firewire-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom firewire-core-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, firewire-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, firewire-core-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, firewire-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, firewire-core-modules-4.10.0-rc6-686-di, firewire-core-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, firewire-core-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, firewire-core-modules-4.13.0-rc5-686-di, firewire-core-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, firewire-core-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, firewire-core-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, firewire-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, firewire-core-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di
floppy-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom floppy-modules-11.0-0-486-di, floppy-modules-11.0-0-amd64-di
fuse-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fuse-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, fuse-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, fuse-modules-4.13.0-rc5-686-di, fuse-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, fuse-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, fuse-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, fuse-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, fuse-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, fuse-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-686-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, fuse-modules-4.13.0-rc5-sparc64-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, fuse-modules-4.13.0-rc5-s390x-di, fuse-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, fuse-modules-4.13.0-rc5-m68k-di, fuse-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, fuse-modules-4.13.0-rc5-amd64-di
ganeti-htools (2.16.0~rc1-1)
cluster virtualization manager - tools (stand-alone)
ganeti-htools
virtuálny balík poskytovaný balíkom ganeti
gdb (8.0-1)
GNU Debugger
gdb
virtuálny balík poskytovaný balíkom gdb-minimal, gdb-python2
gdb-arm-none-eabi
virtuálny balík poskytovaný balíkom gdb-multiarch
ghc-dynamic
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
ghc-ghci
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
ghc-haddock
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
git-completion
virtuálny balík poskytovaný balíkom git
git-core (1:2.14.1+next.20170819-1)
rýchly, škálovateľný, distribuovaný systém na správu revízií - zastaralé
git-core
virtuálny balík poskytovaný balíkom git
gitlab-runner
virtuálny balík poskytovaný balíkom gitlab-ci-multi-runner
glibc-pic
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-pic
glvnd-nvidia-abi-375.20
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgldispatch0-nvidia
gnome-www-browser
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox
gnutls-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnutls28-dev
grass722-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom grass-core
gss-proxy
virtuálny balík poskytovaný balíkom gssproxy
haddock
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
haddock-interface-30
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
haskell-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc, jhc
hfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom hfs-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, hfs-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, hfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, hfs-modules-4.13.0-rc5-m68k-di, hfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, hfs-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, hfs-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, hfs-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, hfs-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di
host (1:9.10.4-P5-1)
prechodný balík
host
virtuálny balík poskytovaný balíkom bind9-host
httpd
virtuálny balík poskytovaný balíkom apache2
httpd-cgi
virtuálny balík poskytovaný balíkom apache2
hyperv-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom hyperv-modules-4.13.0-rc5-686-di, hyperv-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, hyperv-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, hyperv-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, hyperv-modules-4.10.0-rc6-686-di, hyperv-modules-4.13.0-rc5-amd64-di
hypervisor-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom hypervisor-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, hypervisor-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, hypervisor-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, hypervisor-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di
i2c-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom i2c-modules-11.0-0-486-di, i2c-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, i2c-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, i2c-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, i2c-modules-4.10.0-rc6-686-di, kernel-image-4.13.0-rc5-loongson-3-di, i2c-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, i2c-modules-11.0-0-amd64-di, i2c-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, i2c-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, i2c-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, i2c-modules-4.13.0-rc5-686-di, i2c-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, i2c-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
icedove-compactheader
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-compactheader
icedtea-plugin
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-java-plugin
iceweasel-tabmixplus
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-tabmixplus
iceweasel-ubiquity
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-ubiquity
ide-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di
ide-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di
ike-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreswan
input-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom input-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, input-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, input-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, input-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, input-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, input-modules-4.10.0-rc6-686-di, input-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, input-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, input-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, input-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, input-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, input-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, input-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, input-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, input-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, input-modules-4.13.0-rc5-686-di, input-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, input-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, input-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, input-modules-4.13.0-rc5-sparc64-di, input-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, kernel-image-11.0-0-486-di
ipv6-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ipv6-modules-11.0-0-amd64-di, ipv6-modules-11.0-0-486-di
isofs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom isofs-modules-11.0-0-amd64-di, isofs-modules-4.13.0-rc5-s390x-di, isofs-modules-4.13.0-rc5-686-di, isofs-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, isofs-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, isofs-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, isofs-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-686-di, isofs-modules-11.0-0-486-di, isofs-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, isofs-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, isofs-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, isofs-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, isofs-modules-4.13.0-rc5-sparc64-di, isofs-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, isofs-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, isofs-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, isofs-modules-4.13.0-rc5-m68k-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-armmp-di
java-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jdk
java-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre, default-jre
java-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless, openjdk-7-jre-headless
java-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk, openjdk-7-jdk
java-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java2-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre, openjdk-7-jre
java2-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless, openjdk-7-jre-headless
java2-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk, openjdk-7-jdk
java2-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java5-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre, default-jre
java5-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre-headless, default-jre-headless
java5-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jdk, default-jdk
java5-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java6-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre, openjdk-7-jre
java6-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless, openjdk-7-jre-headless
java6-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk, openjdk-7-jdk
java6-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java7-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre, default-jre
java7-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre-headless, default-jre-headless
java7-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk, openjdk-7-jdk
java7-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java8-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java8-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java8-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java8-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java9-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java9-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java9-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java9-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
jfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom jfs-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, jfs-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, jfs-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, jfs-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, jfs-modules-4.13.0-rc5-686-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-686-di, jfs-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, jfs-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, jfs-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, jfs-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, jfs-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, jfs-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, jfs-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, jfs-modules-4.13.0-rc5-sparc64-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, jfs-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di
kde-l10n
virtuálny balík poskytovaný balíkom kde-l10n-is, kde-l10n-pl, kde-l10n-it, kde-l10n-ko, kde-l10n-nb, kde-l10n-cs, kde-l10n-lt, kde-l10n-ga, kde-l10n-ar, kde-l10n-da, kde-l10n-bs, kde-l10n-ca, kde-l10n-zhcn, kde-l10n-et, kde-l10n-hu, kde-l10n-fi, kde-l10n-ru, kde-l10n-bg, kde-l10n-ro, kde-l10n-wa, kde-l10n-nn, kde-l10n-eu, kde-l10n-el, kde-l10n-ptbr, kde-l10n-de, kde-l10n-mr, kde-l10n-id, kde-l10n-kk, kde-l10n-uk, kde-l10n-fa, kde-l10n-nds, kde-l10n-he, kde-l10n-eo, kde-l10n-ug, kde-l10n-ast, kde-l10n-ja, kde-l10n-pa, kde-l10n-engb, kde-l10n-km, kde-l10n-gl, kde-l10n-cavalencia, kde-l10n-fr, kde-l10n-tr, kde-l10n-sk, kde-l10n-pt, kde-l10n-lv, kde-l10n-nl, kde-l10n-hr, kde-l10n-hi, kde-l10n-sv, kde-l10n-ia, kde-l10n-sl, kde-l10n-es, kde-l10n-sr, kde-l10n-zhtw
kernel-image
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-4.13.0-rc5-armmp-di, kernel-image-4.13.0-rc5-loongson-3-di, kernel-image-4.13.0-rc5-s390x-di, kernel-image-4.13.0-rc5-sparc64-di, kernel-image-4.10.0-rc6-s390x-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, kernel-image-4.13.0-rc5-686-di, kernel-image-4.10.0-rc6-amd64-di, kernel-image-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-di, kernel-image-4.10.0-rc6-armmp-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-pae-di, kernel-image-4.13.0-rc5-powerpc-di, kernel-image-4.13.0-rc5-amd64-di, kernel-image-4.13.0-rc5-686-pae-di, kernel-image-4.10.0-rc6-arm64-di, kernel-image-4.13.0-rc5-m68k-di, kernel-image-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, kernel-image-4.13.0-rc5-octeon-di, kernel-image-4.13.0-rc5-arm64-di, kernel-image-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, kernel-image-4.13.0-rc5-powerpc64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-4.10.0-rc6-powerpc64-di, kernel-image-4.10.0-rc6-powerpc-di
kfreebsd-headers
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-headers-11.0-0-486, kfreebsd-headers-11.0-0-686, kfreebsd-headers-11.0-0-amd64
kfreebsd-headers-11
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-headers-11.0-0-686, kfreebsd-headers-11.0-0-486, kfreebsd-headers-11.0-0-amd64
kfreebsd-image
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-image-11.0-0-amd64, kfreebsd-image-11.0-0-686, kfreebsd-image-11.0-0-xen, kfreebsd-image-11.0-0-486
kfreebsd-image-11
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-image-11.0-0-amd64, kfreebsd-image-11.0-0-686, kfreebsd-image-11.0-0-xen, kfreebsd-image-11.0-0-486
kfreebsd-source
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-source-11.0
kfreebsd-source-11
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-source-11.0
leds-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom leds-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, leds-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, leds-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, leds-modules-4.10.0-rc6-armmp-di
lib32c-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-i386, libc6-dev-s390, libc6-dev-powerpc
lib64c-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-ppc64, libc6-dev-mips64
libaio-ocaml-8zjg1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libaio-ocaml-dev-8zjg1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-ilws7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-kcq81
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-wt4a5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-ytgy0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-ilws7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libaio-ocaml-kcq81
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libaio-ocaml-wt4a5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libaio-ocaml-ytgy0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libblacs-mpi-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libscalapack-mpich-dev, libscalapack-openmpi-dev, libscalapack-mpi-dev
libboinc
virtuálny balík poskytovaný balíkom libboinc7
libboinc-app
virtuálny balík poskytovaný balíkom libboinc-app7
libc-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dbg
libc-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev
libc-pic
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-pic
libc-udeb
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-udeb
libc6 (2.25-0experimental1 [amd64, arm64, m68k, mips, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x], 2.25-0experimental0 [armel, armhf, sh4])
knižnica GNU C - zdieľané knižnice
libc6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-udeb
libcamlp4-ocaml-dev-io8z5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcamlp4-ocaml-dev
libcamlp4-ocaml-dev-jw5o8
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcamlp4-ocaml-dev
libcamlp4-ocaml-dev-p8sy4
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcamlp4-ocaml-dev
libcamlp4-ocaml-dev-pi0v1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcamlp4-ocaml-dev
libcamlp4-ocaml-dev-w0ou6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcamlp4-ocaml-dev
libcamlp4-ocaml-dev-yzhl2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcamlp4-ocaml-dev
libcoinutils-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom coinor-libcoinutils-dev
libcoinutils3
virtuálny balík poskytovaný balíkom coinor-libcoinutils3v5
libcpufreq-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcpupower-dev
libcuda-5.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-5.0-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-5.5-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-5.5-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-6.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-6.0-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-6.5-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-6.5-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-7.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-7.0-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-7.5-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-7.5-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-8.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-8.0-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda1-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcudf-ocaml-dev-h9lh3
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libcudf-ocaml-dev-orvy1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libcudf-ocaml-dev-rw3e1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libcudf-ocaml-dev-wyok9
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libdcmtk2-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdcmtk-dev
libdcmtkpp-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libodil-dev
libdcmtkpp0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libodil0
libdcmtkpp0-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom libodil-doc
libegl1-x11
virtuálny balík poskytovaný balíkom libegl1-mesa
libevas1-engine
virtuálny balík poskytovaný balíkom libevas1-engines-x, libevas1-engines-fb
libevas1-engine-gl-x11
virtuálny balík poskytovaný balíkom libevas1-engines-x
libevas1-engine-software-x11
virtuálny balík poskytovaný balíkom libevas1-engines-x
libfindlib-ocaml-2vsn1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfindlib-ocaml
libfindlib-ocaml-dev-2vsn1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfindlib-ocaml-dev
libfindlib-ocaml-dev-ima03
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfindlib-ocaml-dev
libfindlib-ocaml-dev-vlp43
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfindlib-ocaml-dev
libfindlib-ocaml-dev-y5tx5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfindlib-ocaml-dev
libfindlib-ocaml-dev-yde61
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfindlib-ocaml-dev
libfindlib-ocaml-ima03
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfindlib-ocaml
libfindlib-ocaml-vlp43
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfindlib-ocaml
libfindlib-ocaml-y5tx5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfindlib-ocaml
libfindlib-ocaml-yde61
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfindlib-ocaml
libgcrypt-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcrypt20-dev
libghc-array-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-array-dev-0.5.1.2-83f8e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-array-dev-0.5.1.2-8b8d5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-array-dev-0.5.1.2-91f21
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-array-dev-0.5.1.2-e99d0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-array-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-array-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-array-prof-0.5.1.2-83f8e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-array-prof-0.5.1.2-8b8d5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-array-prof-0.5.1.2-91f21
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-array-prof-0.5.1.2-e99d0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-14381
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-1cc83
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-22241
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-2f083
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-31314
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-4c6ab
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-7452f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-8ed30
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-a4f5f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-a74e3
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-a8c1a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-b84b7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-b974a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-bd103
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-c2092
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-e5fba
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-e6c42
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-base-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-14381
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-1cc83
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-22241
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-2f083
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-31314
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-4c6ab
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-7452f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-8ed30
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-a4f5f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-a74e3
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-a8c1a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-b84b7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-b974a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-bd103
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-c2092
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-e5fba
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-e6c42
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-02880
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-19b18
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-3b58b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-57d68
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-8d6cc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-92bce
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-94b02
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-98efa
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-ad9ad
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-b549d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-b875f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-dc191
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-ddec4
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-e58e3
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-e5c3b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-binary-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-02880
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-19b18
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-3b58b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-57d68
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-8d6cc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-92bce
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-94b02
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-98efa
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-ad9ad
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-b549d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-b875f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-dc191
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-ddec4
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-e58e3
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-e5c3b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-209ef
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-2d08a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-3a247
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-3b973
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-42036
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-48820
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-5e21f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-8a7fd
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-99e69
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-a105b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-a41af
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-cdbe4
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-e78cc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-f4a50
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-fd7a0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-bytestring-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-209ef
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-2d08a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-3a247
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-3b973
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-42036
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-48820
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-5e21f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-8a7fd
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-99e69
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-a105b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-a41af
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-cdbe4
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-e78cc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-f4a50
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-fd7a0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.0-07132
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.0-110a5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.0-1e82a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.0-1f925
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.0-24b1f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.0-2673c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.0-3b012
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.0-3d7c0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.0-4799c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.0-5a92e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.0-6ec24
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.0-86ab4
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.0-9b443
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.0-9f702
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.0-a9250
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.0-b2b85
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.0-e6e0e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-cabal-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.0-07132
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.0-110a5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.0-1e82a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.0-1f925
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.0-24b1f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.0-2673c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.0-3b012
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.0-3d7c0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.0-4799c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.0-5a92e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.0-6ec24
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.0-86ab4
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.0-9b443
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.0-9f702
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.0-a9250
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.0-b2b85
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.0-e6e0e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-containers-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-containers-dev-0.5.10.2-1953f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-containers-dev-0.5.10.2-2733a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-containers-dev-0.5.10.2-44d97
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-containers-dev-0.5.10.2-716ac
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-containers-dev-0.5.10.2-7c234
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-containers-dev-0.5.10.2-9a985
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-containers-dev-0.5.10.2-a67d0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-containers-dev-0.5.10.2-aec9b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-containers-dev-0.5.10.2-c29db
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-containers-dev-0.5.10.2-cc533
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-containers-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-containers-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-containers-prof-0.5.10.2-1953f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-containers-prof-0.5.10.2-2733a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-containers-prof-0.5.10.2-44d97
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-containers-prof-0.5.10.2-716ac
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-containers-prof-0.5.10.2-7c234
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-containers-prof-0.5.10.2-9a985
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-containers-prof-0.5.10.2-a67d0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-containers-prof-0.5.10.2-aec9b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-containers-prof-0.5.10.2-c29db
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-containers-prof-0.5.10.2-cc533
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-deepseq-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-deepseq-dev-1.4.3.0-42e6d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-deepseq-dev-1.4.3.0-493cb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-deepseq-dev-1.4.3.0-7a85d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-deepseq-dev-1.4.3.0-bb27a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-deepseq-dev-1.4.3.0-bca6b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-deepseq-dev-1.4.3.0-bf620
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-deepseq-dev-1.4.3.0-e9d5e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-deepseq-dev-1.4.3.0-ee576
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-deepseq-dev-1.4.3.0-ef93a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-deepseq-dev-1.4.3.0-efaaa
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-deepseq-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-deepseq-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-deepseq-prof-1.4.3.0-42e6d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-deepseq-prof-1.4.3.0-493cb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-deepseq-prof-1.4.3.0-7a85d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-deepseq-prof-1.4.3.0-bb27a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-deepseq-prof-1.4.3.0-bca6b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-deepseq-prof-1.4.3.0-bf620
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-deepseq-prof-1.4.3.0-e9d5e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-deepseq-prof-1.4.3.0-ee576
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-deepseq-prof-1.4.3.0-ef93a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-deepseq-prof-1.4.3.0-efaaa
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-00142
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-039ab
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-13940
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-14d98
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-15e79
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-21a24
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-2fbb3
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-40100
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-68ebe
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-87a52
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-91311
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-b3364
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-d9d13
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-dbacb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-dd747
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-e183b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-e45ed
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-directory-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-00142
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-039ab
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-13940
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-14d98
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-15e79
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-21a24
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-2fbb3
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-40100
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-68ebe
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-87a52
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-91311
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-b3364
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-d9d13
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-dbacb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-dd747
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-e183b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-e45ed
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-dev-1.4.1.2-007fb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-dev-1.4.1.2-27865
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-dev-1.4.1.2-3ee14
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-dev-1.4.1.2-62ff0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-dev-1.4.1.2-70d75
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-dev-1.4.1.2-8071c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-dev-1.4.1.2-9b913
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-dev-1.4.1.2-a23f8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-dev-1.4.1.2-a9706
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-dev-1.4.1.2-d8306
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-dev-1.4.1.2-de8bc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-dev-1.4.1.2-ea64a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-dev-1.4.1.2-f3fce
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-filepath-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.1.2-007fb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.1.2-27865
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.1.2-3ee14
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.1.2-62ff0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.1.2-70d75
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.1.2-8071c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.1.2-9b913
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.1.2-a23f8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.1.2-a9706
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.1.2-d8306
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.1.2-de8bc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.1.2-ea64a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.1.2-f3fce
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.2.0.20170507-03156
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.2.0.20170507-0bb86
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.2.0.20170507-203f1
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.2.0.20170507-4bd7b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.2.0.20170507-64864
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.2.0.20170507-7500f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.2.0.20170507-9a2a6
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.2.0.20170507-a3b43
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.2.0.20170507-a3c72
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.2.0.20170507-b6bc5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.2.0.20170507-da894
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.2.0.20170507-de6fa
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.2.0.20170507-df467
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.2.0.20170507-f5757
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.2.0.20170507-fe1dd
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-ghc-boot-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.2.0.20170507-03156
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.2.0.20170507-0bb86
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.2.0.20170507-203f1
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.2.0.20170507-4bd7b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.2.0.20170507-64864
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.2.0.20170507-7500f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.2.0.20170507-9a2a6
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.2.0.20170507-a3b43
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.2.0.20170507-a3c72
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.2.0.20170507-b6bc5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.2.0.20170507-da894
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.2.0.20170507-de6fa
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.2.0.20170507-df467
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.2.0.20170507-f5757
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.2.0.20170507-fe1dd
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-th-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-th-dev-8.2.0.20170507-228af
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-th-dev-8.2.0.20170507-a249c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-th-dev-8.2.0.20170507-a6f07
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-th-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-ghc-boot-th-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-th-prof-8.2.0.20170507-228af
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-th-prof-8.2.0.20170507-a249c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-th-prof-8.2.0.20170507-a6f07
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-compact-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-compact-dev-0.1.0.0-02901
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-compact-dev-0.1.0.0-17d12
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-compact-dev-0.1.0.0-19599
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-compact-dev-0.1.0.0-4acb1
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-compact-dev-0.1.0.0-56a50
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-compact-dev-0.1.0.0-677ca
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-compact-dev-0.1.0.0-76c39
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-compact-dev-0.1.0.0-83713
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-compact-dev-0.1.0.0-c9566
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-compact-dev-0.1.0.0-cf8bd
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-compact-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-ghc-compact-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-compact-prof-0.1.0.0-02901
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-compact-prof-0.1.0.0-17d12
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-compact-prof-0.1.0.0-19599
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-compact-prof-0.1.0.0-4acb1
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-compact-prof-0.1.0.0-56a50
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-compact-prof-0.1.0.0-677ca
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-compact-prof-0.1.0.0-76c39
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-compact-prof-0.1.0.0-83713
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-compact-prof-0.1.0.0-c9566
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-compact-prof-0.1.0.0-cf8bd
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-dev-8.2.0.20170507-0cf4e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.2.0.20170507-0d71c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.2.0.20170507-136db
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.2.0.20170507-34a17
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.2.0.20170507-3b2a5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.2.0.20170507-3cb8a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.2.0.20170507-5200b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.2.0.20170507-8a3e9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.2.0.20170507-9ede7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.2.0.20170507-a2f71
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.2.0.20170507-ae00f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.2.0.20170507-baef8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.2.0.20170507-bc537
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.2.0.20170507-c2834
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.2.0.20170507-d3835
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.2.0.20170507-e6b05
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.2.0.20170507-f620f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-prim-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-prim-dev-0.5.0.0-642f9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-prim-dev-0.5.0.0-bae4d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-prim-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-ghc-prim-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prim-prof-0.5.0.0-642f9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prim-prof-0.5.0.0-bae4d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.0.20170507-0cf4e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.0.20170507-0d71c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.0.20170507-136db
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.0.20170507-34a17
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.0.20170507-3b2a5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.0.20170507-3cb8a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.0.20170507-5200b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.0.20170507-8a3e9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.0.20170507-9ede7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.0.20170507-a2f71
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.0.20170507-ae00f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.0.20170507-baef8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.0.20170507-bc537
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.0.20170507-c2834
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.0.20170507-d3835
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.0.20170507-e6b05
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.0.20170507-f620f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.2.0.20170507-07612
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.2.0.20170507-1c9b0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.2.0.20170507-397b1
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.2.0.20170507-47348
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.2.0.20170507-511aa
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.2.0.20170507-5a1ce
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.2.0.20170507-5e696
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.2.0.20170507-62abb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.2.0.20170507-811b6
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.2.0.20170507-814c0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.2.0.20170507-87260
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.2.0.20170507-c37df
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.2.0.20170507-cbf51
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.2.0.20170507-dd2a7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.2.0.20170507-f89c2
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.2.0.20170507-fc3c7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-ghci-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.2.0.20170507-07612
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.2.0.20170507-1c9b0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.2.0.20170507-397b1
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.2.0.20170507-47348
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.2.0.20170507-511aa
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.2.0.20170507-5a1ce
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.2.0.20170507-5e696
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.2.0.20170507-62abb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.2.0.20170507-811b6
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.2.0.20170507-814c0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.2.0.20170507-87260
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.2.0.20170507-c37df
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.2.0.20170507-cbf51
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.2.0.20170507-dd2a7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.2.0.20170507-f89c2
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.2.0.20170507-fc3c7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-064ac
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-0f426
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-1a4f7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-1a9c7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-1fa8d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-2204a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-272ac
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-36854
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-44937
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-49434
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-69339
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-6dbca
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-84311
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-8daae
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-c08fe
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-ccedb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-ced81
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-haskeline-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-064ac
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-0f426
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-1a4f7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-1a9c7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-1fa8d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-2204a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-272ac
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-36854
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-44937
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-49434
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-69339
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-6dbca
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-84311
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-8daae
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-c08fe
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-ccedb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-ced81
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hoopl-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hoopl-dev-3.10.2.2-0eeef
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hoopl-dev-3.10.2.2-30a48
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hoopl-dev-3.10.2.2-3958f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hoopl-dev-3.10.2.2-5eb86
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hoopl-dev-3.10.2.2-898be
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hoopl-dev-3.10.2.2-ad68e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hoopl-dev-3.10.2.2-bf475
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hoopl-dev-3.10.2.2-de89c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hoopl-dev-3.10.2.2-e8326
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hoopl-dev-3.10.2.2-f0da1
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hoopl-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-hoopl-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hoopl-prof-3.10.2.2-0eeef
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hoopl-prof-3.10.2.2-30a48
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hoopl-prof-3.10.2.2-3958f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hoopl-prof-3.10.2.2-5eb86
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hoopl-prof-3.10.2.2-898be
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hoopl-prof-3.10.2.2-ad68e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hoopl-prof-3.10.2.2-bf475
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hoopl-prof-3.10.2.2-de89c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hoopl-prof-3.10.2.2-e8326
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hoopl-prof-3.10.2.2-f0da1
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-07328
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-1cf6f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-1f3cb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-2a5cd
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-2e4ad
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-3aebb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-4e650
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-7b670
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-88270
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-99b99
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-bce69
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-c4d6d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-d1937
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-eeb6a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-f4e86
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-hpc-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-07328
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-1cf6f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-1f3cb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-2a5cd
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-2e4ad
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-3aebb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-4e650
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-7b670
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-88270
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-99b99
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-bce69
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-c4d6d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-d1937
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-eeb6a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-f4e86
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-integer-gmp-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-integer-gmp-dev-1.0.0.1-1b163
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-integer-gmp-dev-1.0.0.1-485ef
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-integer-gmp-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-integer-gmp-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-integer-gmp-prof-1.0.0.1-1b163
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-integer-gmp-prof-1.0.0.1-485ef
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-integer-simple-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-integer-simple-dev-0.1.1.1-a891d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-integer-simple-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-integer-simple-prof-0.1.1.1-a891d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-pretty-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-pretty-dev-1.1.3.3-04ccb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-pretty-dev-1.1.3.3-18129
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-pretty-dev-1.1.3.3-51063
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-pretty-dev-1.1.3.3-5df16
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-pretty-dev-1.1.3.3-877fa
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-pretty-dev-1.1.3.3-c1d73
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-pretty-dev-1.1.3.3-c8c19
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-pretty-dev-1.1.3.3-cd100
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-pretty-dev-1.1.3.3-ea47c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-pretty-dev-1.1.3.3-ffe72
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-pretty-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-pretty-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-pretty-prof-1.1.3.3-04ccb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-pretty-prof-1.1.3.3-18129
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-pretty-prof-1.1.3.3-51063
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-pretty-prof-1.1.3.3-5df16
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-pretty-prof-1.1.3.3-877fa
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-pretty-prof-1.1.3.3-c1d73
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-pretty-prof-1.1.3.3-c8c19
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-pretty-prof-1.1.3.3-cd100
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-pretty-prof-1.1.3.3-ea47c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-pretty-prof-1.1.3.3-ffe72
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-process-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-process-dev-1.6.0.0-0914d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-process-dev-1.6.0.0-0e3ac
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-process-dev-1.6.0.0-680a7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-process-dev-1.6.0.0-8d804
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-process-dev-1.6.0.0-91229
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-process-dev-1.6.0.0-dc4e2
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-process-dev-1.6.0.0-e701c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-process-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-process-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-process-prof-1.6.0.0-0914d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-process-prof-1.6.0.0-0e3ac
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-process-prof-1.6.0.0-680a7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-process-prof-1.6.0.0-8d804
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-process-prof-1.6.0.0-91229
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-process-prof-1.6.0.0-dc4e2
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-process-prof-1.6.0.0-e701c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-raaz-dev-0.2.0-06479
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.2.0-22df5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.2.0-6f7fc
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.2.0-832c7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.2.0-8e485
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.2.0-99712
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.2.0-9a9e6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.2.0-b6a41
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.2.0-bdc54
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.2.0-ce43a
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.2.0-d0c0e
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-prof-0.2.0-06479
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.2.0-22df5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.2.0-6f7fc
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.2.0-832c7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.2.0-8e485
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.2.0-99712
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.2.0-9a9e6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.2.0-b6a41
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.2.0-bdc54
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.2.0-ce43a
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.2.0-d0c0e
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-rts-dev-1.0-
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-rts-prof-1.0-
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.12.0.0-037d0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.12.0.0-048f2
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.12.0.0-05e22
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.12.0.0-1583a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.12.0.0-4bbf8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.12.0.0-4e503
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.12.0.0-59812
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.12.0.0-599c8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.12.0.0-5a545
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.12.0.0-87634
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.12.0.0-972d5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.12.0.0-982eb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.12.0.0-b9bf3
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.12.0.0-e2aa9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.12.0.0-ff227
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-template-haskell-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.12.0.0-037d0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.12.0.0-048f2
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.12.0.0-05e22
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.12.0.0-1583a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.12.0.0-4bbf8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.12.0.0-4e503
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.12.0.0-59812
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.12.0.0-599c8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.12.0.0-5a545
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.12.0.0-87634
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.12.0.0-972d5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.12.0.0-982eb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.12.0.0-b9bf3
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.12.0.0-e2aa9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.12.0.0-ff227
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-dev-0.4.1.0-0bd0d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-dev-0.4.1.0-0cb67
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-dev-0.4.1.0-137e8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-dev-0.4.1.0-23ae9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-dev-0.4.1.0-2d440
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-dev-0.4.1.0-54c0c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-dev-0.4.1.0-81d75
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-dev-0.4.1.0-89884
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-dev-0.4.1.0-8f14e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-dev-0.4.1.0-be05f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-dev-0.4.1.0-d4f9e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-dev-0.4.1.0-dd15b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-dev-0.4.1.0-e19b1
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-dev-0.4.1.0-e7c5c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-terminfo-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.0-0bd0d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.0-0cb67
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.0-137e8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.0-23ae9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.0-2d440
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.0-54c0c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.0-81d75
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.0-89884
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.0-8f14e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.0-be05f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.0-d4f9e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.0-dd15b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.0-e19b1
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.0-e7c5c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-time-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-time-dev-1.8.0.1-42fb2
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-time-dev-1.8.0.1-6e627
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-time-dev-1.8.0.1-8abd4
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-time-dev-1.8.0.1-a16c1
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-time-dev-1.8.0.1-a980e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-time-dev-1.8.0.1-b8db2
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-time-dev-1.8.0.1-cf68e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-time-dev-1.8.0.1-d807e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-time-dev-1.8.0.1-d9873
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-time-dev-1.8.0.1-e47c2
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-time-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-time-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-time-prof-1.8.0.1-42fb2
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-time-prof-1.8.0.1-6e627
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-time-prof-1.8.0.1-8abd4
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-time-prof-1.8.0.1-a16c1
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-time-prof-1.8.0.1-a980e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-time-prof-1.8.0.1-b8db2
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-time-prof-1.8.0.1-cf68e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-time-prof-1.8.0.1-d807e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-time-prof-1.8.0.1-d9873
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-time-prof-1.8.0.1-e47c2
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-transformers-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-transformers-dev-0.5.2.0-134c1
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-transformers-dev-0.5.2.0-1e705
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-transformers-dev-0.5.2.0-49930
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-transformers-dev-0.5.2.0-a8f53
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-transformers-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-transformers-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-transformers-prof-0.5.2.0-134c1
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-transformers-prof-0.5.2.0-1e705
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-transformers-prof-0.5.2.0-49930
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-transformers-prof-0.5.2.0-a8f53
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-02422
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-092c5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-24b82
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-271c7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-28dc2
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-362ae
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-592fc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-63a5a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-985e7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-a68fb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-caa9f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-d47c8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-da3f8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-e8fc2
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-f1712
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-f3f2a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-f6348
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-unix-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-02422
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-092c5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-24b82
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-271c7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-28dc2
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-362ae
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-592fc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-63a5a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-985e7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-a68fb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-caa9f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-d47c8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-da3f8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-e8fc2
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-f1712
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-f3f2a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-f6348
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-xhtml-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-xhtml-dev-3000.2.2-2b2f0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-xhtml-dev-3000.2.2-60838
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-xhtml-dev-3000.2.2-b475e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-xhtml-dev-3000.2.2-faf14
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-xhtml-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-xhtml-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-xhtml-prof-3000.2.2-2b2f0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-xhtml-prof-3000.2.2-60838
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-xhtml-prof-3000.2.2-b475e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-xhtml-prof-3000.2.2-faf14
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libgl-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgl1-mesa-dev
libgl1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgl1-mesa-glx
libgl1-nvidia-glx-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgl1-nvidia-glvnd-glx, libgl1-nvidia-glx
libgles2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgles2-mesa
libgnokii3-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnokii-dev
libgnutls-openssl-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnutls28-dev
libgpmg1-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgpm-dev
libhwloc0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libhwloc5
libhwloc1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libhwloc5
libhwloc2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libhwloc5
libhwloc3
virtuálny balík poskytovaný balíkom libhwloc5
libhwloc4
virtuálny balík poskytovaný balíkom libhwloc5
libinotifytools-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libinotifytools0-dev
libjhc-diff-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-html-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-hunit-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-parsec2-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-quickcheck1-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-safe-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-smallcheck-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-transformers-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-xhtml-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libn32c-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mipsn32
libneo4j-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom libneo4j-client11
libnss-dns-udeb
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-udeb
libnss-files-udeb
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-udeb
libnums-ocaml-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ocaml-nox
libnvidia-cfg1-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvidia-cfg1
libnvidia-compiler-378.13
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvidia-compiler
libnvidia-eglcore-378.13
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvidia-eglcore
libnvidia-glcore-378.13
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvidia-glcore
libnx-x11-6-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnx-x11-dev
libodil0-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libodil-dev
libodil0-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom libodil-doc
libopencl-1.1-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-libopencl1
libopencl-1.2-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-libopencl1
libopencl-2.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-libopencl1
libopencl1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-libopencl1
libosmesa-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libosmesa6-dev
libpolybori-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libbrial-dev
libpolybori-groebner-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libbrial-groebner-dev
libpolybori-groebner0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libbrial-groebner0
libpolybori-groebner0-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom libbrial-groebner0-dbg
libpolybori0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libbrial0
libpolybori0-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom libbrial0-dbg
libqgis-customwidgets2.4.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqgis-customwidgets
libqgis-customwidgets2.6.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqgis-customwidgets
libqgis-customwidgets2.6.1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqgis-customwidgets
librep-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom rep-doc
librhash-ruby
virtuálny balík poskytovaný balíkom ruby-rhash
librhash-ruby1.8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ruby-rhash
libselinux-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libselinux1-dev
libsemanage-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libsemanage1-dev
libsepol-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libsepol1-dev
libvala-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libvala-0.36-dev
libwayland-egl1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libwayland-egl1-mesa
libxcomp3-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxcomp-dev
libxcompshad3-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxcompshad-dev
linux-kernel-headers
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev
linux-tools-4.13
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-perf-4.13
loop-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom loop-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, loop-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, loop-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, loop-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, loop-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, loop-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, loop-modules-11.0-0-amd64-di, loop-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, loop-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, loop-modules-11.0-0-486-di, loop-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, loop-modules-4.13.0-rc5-s390x-di, loop-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, loop-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, loop-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, loop-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, loop-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, loop-modules-4.13.0-rc5-m68k-di, loop-modules-4.10.0-rc6-686-di, loop-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, loop-modules-4.13.0-rc5-686-di, loop-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, loop-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, loop-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, loop-modules-4.13.0-rc5-arm64-di
lua5.1-curses
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-curses
lua5.1-curses-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-curses-dev
lua5.1-posix
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-posix
lua5.1-posix-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-posix-dev
lua5.2-curses
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-curses
lua5.2-curses-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-curses-dev
lua5.2-posix
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-posix
lua5.2-posix-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-posix-dev
lua5.3-curses
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-curses
lua5.3-curses-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-curses-dev
lua5.3-posix
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-posix
lua5.3-posix-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-posix-dev
luasandbox-curses
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-curses
luasandbox-curses-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-curses-dev
luasandbox-posix
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-posix
luasandbox-posix-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-posix-dev
maliit-inputmethod-plugin
virtuálny balík poskytovaný balíkom maliit-keyboard
md-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom md-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, md-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, md-modules-4.13.0-rc5-686-di, md-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, md-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, md-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, md-modules-11.0-0-amd64-di, md-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, md-modules-4.10.0-rc6-686-di, md-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, md-modules-4.13.0-rc5-sparc64-di, md-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, md-modules-4.13.0-rc5-s390x-di, md-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, md-modules-4.13.0-rc5-m68k-di, md-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, md-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, md-modules-11.0-0-486-di, md-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, md-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, md-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, md-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, md-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, md-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, md-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, md-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
minix-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom minix-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, minix-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, minix-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, minix-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di
mmc-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-486-di, mmc-core-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, mmc-core-modules-4.13.0-rc5-686-di, mmc-core-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, mmc-core-modules-11.0-0-486-di, mmc-core-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, mmc-core-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, mmc-core-modules-11.0-0-amd64-di, mmc-core-modules-4.10.0-rc6-686-di, mmc-core-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, mmc-core-modules-4.13.0-rc5-amd64-di
mmc-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mmc-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, mmc-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, mmc-modules-11.0-0-486-di, mmc-modules-11.0-0-amd64-di, mmc-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, mmc-modules-4.13.0-rc5-686-di, mmc-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, mmc-modules-4.10.0-rc6-686-di, mmc-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, mmc-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, mmc-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, mmc-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, mmc-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, mmc-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
mouse-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-486-di, mouse-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, mouse-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, mouse-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, mouse-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, mouse-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, mouse-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, mouse-modules-4.13.0-rc5-686-di, mouse-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, mouse-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, mouse-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, mouse-modules-4.10.0-rc6-686-di, mouse-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, mouse-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, mouse-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di
mpd-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom ncmpcpp
mtd-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mtd-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, mtd-modules-4.10.0-rc6-armmp-di
multipath-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom multipath-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, multipath-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, multipath-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, multipath-modules-4.13.0-rc5-sparc64-di, multipath-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, multipath-modules-4.13.0-rc5-s390x-di, multipath-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, multipath-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, multipath-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, multipath-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, multipath-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, multipath-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, multipath-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-686-di, multipath-modules-4.13.0-rc5-686-di, multipath-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-armmp-di
nbd-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nbd-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, nbd-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, nbd-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, nbd-modules-4.13.0-rc5-m68k-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, nbd-modules-4.13.0-rc5-686-di, nbd-modules-4.13.0-rc5-sparc64-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, nbd-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, nbd-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, nbd-modules-4.13.0-rc5-s390x-di, nbd-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, nbd-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, nbd-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, nbd-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, nbd-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-686-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nbd-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, nbd-modules-4.13.0-rc5-armmp-di
ncmpcpp-completion
virtuálny balík poskytovaný balíkom ncmpcpp
ndiswrapper-common
virtuálny balík poskytovaný balíkom ndiswrapper
ndiswrapper-utils-1.9 (1.60-4)
Transitional dummy package upgrading to ndiswrapper
ndiswrapper-utils-1.9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ndiswrapper
netpbm-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnetpbm11-dev
nfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nfs-modules-11.0-0-amd64-di, nfs-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, nfs-modules-11.0-0-486-di
nic-extra-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, nic-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, nic-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, nic-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, nic-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, nic-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, nic-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, nic-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, nic-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, nic-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, nic-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, nic-modules-4.13.0-rc5-686-di, nic-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nic-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, nic-modules-4.13.0-rc5-s390x-di, nic-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, nic-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, nic-modules-4.10.0-rc6-686-di, nic-modules-4.13.0-rc5-sparc64-di, nic-modules-4.13.0-rc5-m68k-di, nic-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di
nic-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, nic-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, nic-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, nic-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, nic-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, nic-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, nic-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, nic-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, nic-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, nic-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, nic-modules-4.10.0-rc6-686-di, nic-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, nic-modules-4.13.0-rc5-sparc64-di, nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, nic-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, nic-modules-4.13.0-rc5-m68k-di, nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, nic-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, nic-modules-4.13.0-rc5-686-di, nic-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nic-modules-11.0-0-486-di, nic-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, nic-modules-11.0-0-amd64-di, nic-modules-4.13.0-rc5-s390x-di, nic-modules-4.13.0-rc5-amd64-di
nic-pcmcia-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-pcmcia-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nic-pcmcia-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, nic-pcmcia-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, nic-pcmcia-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, nic-pcmcia-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, nic-pcmcia-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, nic-pcmcia-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, kernel-image-11.0-0-486-di, nic-pcmcia-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, nic-pcmcia-modules-4.13.0-rc5-686-di, nic-pcmcia-modules-4.10.0-rc6-686-di
nic-shared-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-shared-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, nic-shared-modules-4.13.0-rc5-m68k-di, nic-shared-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, nic-shared-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, nic-shared-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, nic-shared-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, nic-shared-modules-4.13.0-rc5-686-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, nic-shared-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, nic-shared-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-686-di, nic-shared-modules-11.0-0-amd64-di, nic-shared-modules-11.0-0-486-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, nic-shared-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, nic-shared-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nic-shared-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, nic-shared-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di
nic-usb-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-usb-modules-11.0-0-amd64-di, nic-usb-modules-4.13.0-rc5-686-di, nic-usb-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, nic-usb-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nic-usb-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, nic-usb-modules-11.0-0-486-di, nic-usb-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, nic-usb-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, nic-usb-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, nic-usb-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, nic-usb-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, nic-usb-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, nic-usb-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, nic-usb-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, nic-usb-modules-4.10.0-rc6-686-di, nic-usb-modules-4.13.0-rc5-arm64-di
nic-wireless-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-wireless-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, nic-wireless-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, nic-wireless-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, nic-wireless-modules-11.0-0-amd64-di, nic-wireless-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, nic-wireless-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, nic-wireless-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, nic-wireless-modules-4.10.0-rc6-686-di, nic-wireless-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, nic-wireless-modules-4.13.0-rc5-686-di, nic-wireless-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, nic-wireless-modules-11.0-0-486-di, nic-wireless-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, nic-wireless-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nic-wireless-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, nic-wireless-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di
nls-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nls-core-modules-11.0-0-486-di, nls-core-modules-11.0-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di
node-coffeescript
virtuálny balík poskytovaný balíkom coffeescript
notification-daemon
virtuálny balík poskytovaný balíkom cinnamon
ntfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ntfs-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, ntfs-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, ntfs-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, ntfs-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, ntfs-modules-4.13.0-rc5-686-di, ntfs-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, ntfs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, ntfs-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, ntfs-modules-4.10.0-rc6-686-di, ntfs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
nullfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nullfs-modules-11.0-0-486-di, nullfs-modules-11.0-0-amd64-di
nvidia-alternative--kmod-alias
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-alternative
nvidia-driver-bin-378.13
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-driver-bin
nvidia-glx-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-driver
nvidia-kernel-378.13
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-kernel-dkms
nvidia-kernel-support--v1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-kernel-support
nvidia-kernel-support-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-kernel-support
nvidia-texture-tools
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvtt-bin
ocaml-4.05.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ocaml
ocaml-base-4.05.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ocaml-base
ocaml-base-nox-4.05.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ocaml-base-nox
ocaml-best-compilers (= 4.05.0-6)
virtuálny balík poskytovaný balíkom ocaml-nox
ocaml-best-compilers (= 4.05.0-7)
virtuálny balík poskytovaný balíkom ocaml-nox
ocaml-compiler-libs-4.05.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ocaml-compiler-libs
ocaml-interp-4.05.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ocaml-interp
ocaml-native-compilers (= 4.05.0-7)
virtuálny balík poskytovaný balíkom ocaml-nox
ocaml-nox-4.05.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ocaml-nox
ocaml-source-4.05.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ocaml-source
opencl-icd
virtuálny balík poskytovaný balíkom mesa-opencl-icd, nvidia-opencl-icd
openjdk-7-jdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jdk
openjdk-7-jre-zero (7u131-2.6.9-3 [amd64, i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, ppc64el], 7u111-2.6.7-1 [ppc64])
alternatívny JVM pre OpenJDK, používa Zero/Shark
openjdk-7-jre-zero
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre-headless
parport-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom parport-modules-11.0-0-amd64-di, parport-modules-11.0-0-486-di
pata-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom pata-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, pata-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, pata-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, pata-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, pata-modules-4.10.0-rc6-686-di, pata-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, pata-modules-4.13.0-rc5-686-di, pata-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, kernel-image-11.0-0-486-di, pata-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, pata-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, pata-modules-4.13.0-rc5-sparc64-di, pata-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, pata-modules-4.13.0-rc5-m68k-di, pata-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, pata-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, pata-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, pata-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, pata-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di
pbmwbmp
virtuálny balík poskytovaný balíkom netpbm
pcmcia-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-486-di, pcmcia-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, pcmcia-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, pcmcia-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, pcmcia-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, pcmcia-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, pcmcia-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, pcmcia-modules-4.13.0-rc5-686-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, pcmcia-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, pcmcia-modules-4.10.0-rc6-686-di, pcmcia-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di
pcmcia-storage-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-486-di, pcmcia-storage-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, pcmcia-storage-modules-4.13.0-rc5-686-di, pcmcia-storage-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, pcmcia-storage-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, pcmcia-storage-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, pcmcia-storage-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, pcmcia-storage-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, pcmcia-storage-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, pcmcia-storage-modules-4.10.0-rc6-686-di, pcmcia-storage-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di
pdftohtml
virtuálny balík poskytovaný balíkom poppler-utils
phonon-backend
virtuálny balík poskytovaný balíkom phonon-backend-null, phonon-backend-vlc
phonon4qt5-backend
virtuálny balík poskytovaný balíkom phonon4qt5-backend-null, phonon4qt5-backend-vlc
phonon4qt5experimental-abi-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libphonon4qt5experimental4
phononexperimental-abi-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libphononexperimental4
php-psr-cache-implementation (= 1.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-symfony-cache
plip-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom plip-modules-11.0-0-amd64-di, plip-modules-11.0-0-486-di
pnmtopng
virtuálny balík poskytovaný balíkom netpbm
polkit-1-auth-agent
virtuálny balík poskytovaný balíkom polkit-kde-agent-1
postgresql-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom postgresql-client-10
postgresql-contrib-10
virtuálny balík poskytovaný balíkom postgresql-10
postgresql-plperl
virtuálny balík poskytovaný balíkom postgresql-plperl-10
postgresql-plpython
virtuálny balík poskytovaný balíkom postgresql-plpython-10
postgresql-plpython3
virtuálny balík poskytovaný balíkom postgresql-plpython3-10
postgresql-pltcl
virtuálny balík poskytovaný balíkom postgresql-pltcl-10
ppp-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ppp-modules-4.13.0-rc5-686-di, ppp-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, ppp-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, ppp-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, ppp-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, ppp-modules-11.0-0-486-di, ppp-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, ppp-modules-11.0-0-amd64-di, ppp-modules-4.13.0-rc5-m68k-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-686-di, ppp-modules-4.13.0-rc5-sparc64-di, ppp-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, ppp-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, ppp-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, ppp-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, ppp-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, ppp-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
python-icinga2
virtuálny balík poskytovaný balíkom icinga2-common
python-nemo
virtuálny balík poskytovaný balíkom nemo-python
python-ufc
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-ffc
python2.7-adios
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-adios
python2.7-ayatana-appindicator
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-ayatana-appindicator
python2.7-configshell
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-configshell
python2.7-datalad
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-datalad
python2.7-gi
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-gi
python2.7-igraph
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-igraph
python2.7-mapnik
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-mapnik
python2.7-mvpa2
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-mvpa2
python2.7-mvpa2-lib
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-mvpa2-lib
python2.7-nipype
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-nipype
python2.7-openbabel
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-openbabel
python2.7-opencv
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-opencv
python2.7-pyodbc
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-pyodbc
python2.7-qgis
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-qgis
python2.7-schedule
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-schedule
python2.7-selinux
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-selinux
python2.7-sqlalchemy-ext
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-sqlalchemy-ext
python2.7-thrift
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-thrift
python2.7-twisted
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-twisted
python2.7-twisted-bin
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-twisted-bin
python2.7-twisted-core
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-twisted-core
python3.5-igraph
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-igraph
python3.5-mapnik
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-mapnik
python3.5-pyodbc
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-pyodbc
python3.5-selinux
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-selinux
python3.6-selinux
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-selinux
qgis-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqgis-dev
qgis-mapserver
virtuálny balík poskytovaný balíkom qgis-server
reiserfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom reiserfs-modules-11.0-0-amd64-di, reiserfs-modules-11.0-0-486-di
rtc-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, kernel-image-4.13.0-rc5-octeon-di, kernel-image-4.13.0-rc5-686-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-di, kernel-image-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-pae-di, rtc-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, kernel-image-4.13.0-rc5-loongson-3-di, kernel-image-4.13.0-rc5-686-pae-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
sass
virtuálny balík poskytovaný balíkom ruby-sass
sata-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom sata-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, sata-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, sata-modules-4.13.0-rc5-686-di, sata-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, sata-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, sata-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, sata-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, sata-modules-4.10.0-rc6-686-di, sata-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, sata-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, sata-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, sata-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, sata-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, sata-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, sata-modules-11.0-0-amd64-di, sata-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, sata-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, sata-modules-11.0-0-486-di, sata-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, sata-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, sata-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, sata-modules-4.13.0-rc5-sparc64-di, sata-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di
scalapack-mpich-test
virtuálny balík poskytovaný balíkom scalapack-mpi-test
scsi-common-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
scsi-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom scsi-core-modules-4.10.0-rc6-686-di, scsi-core-modules-4.13.0-rc5-sparc64-di, scsi-core-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, scsi-core-modules-11.0-0-amd64-di, scsi-core-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, scsi-core-modules-4.13.0-rc5-s390x-di, scsi-core-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, scsi-core-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, scsi-core-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, scsi-core-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, scsi-core-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, scsi-core-modules-4.13.0-rc5-686-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, scsi-core-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, scsi-core-modules-4.13.0-rc5-m68k-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, scsi-core-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, scsi-core-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, scsi-core-modules-11.0-0-486-di, scsi-core-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di
scsi-extra-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom scsi-extra-modules-11.0-0-amd64-di, scsi-extra-modules-11.0-0-486-di
scsi-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom scsi-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, scsi-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, scsi-modules-11.0-0-amd64-di, scsi-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, scsi-modules-4.13.0-rc5-686-di, scsi-modules-11.0-0-486-di, scsi-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, scsi-modules-4.13.0-rc5-sparc64-di, scsi-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, scsi-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, scsi-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, scsi-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, scsi-modules-4.13.0-rc5-s390x-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, scsi-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, scsi-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, scsi-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, scsi-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-686-di, scsi-modules-4.13.0-rc5-m68k-di
serial-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom serial-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, serial-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, serial-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, serial-modules-11.0-0-486-di, serial-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, serial-modules-4.10.0-rc6-686-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, serial-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, serial-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, serial-modules-4.13.0-rc5-686-di, serial-modules-11.0-0-amd64-di, serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, serial-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di
sip-api-12.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-sip
sip-api-12.1
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-sip
sip-api-12.2
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-sip
sip-py3api-12.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-sip
sip-py3api-12.1
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-sip
sip-py3api-12.2
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-sip
sound-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom sound-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, sound-modules-4.13.0-rc5-686-di, sound-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, sound-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, sound-modules-4.10.0-rc6-686-di, sound-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, sound-modules-11.0-0-amd64-di, sound-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, sound-modules-11.0-0-486-di, sound-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, sound-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, sound-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di
speakup-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom speakup-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, speakup-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, speakup-modules-4.13.0-rc5-686-di, speakup-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, speakup-modules-4.10.0-rc6-686-di, speakup-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, speakup-modules-4.13.0-rc5-amd64-di
squashfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom squashfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, squashfs-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, squashfs-modules-4.13.0-rc5-686-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, squashfs-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, squashfs-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, squashfs-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, squashfs-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, squashfs-modules-4.13.0-rc5-sparc64-di, squashfs-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, squashfs-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, squashfs-modules-4.13.0-rc5-m68k-di, squashfs-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, squashfs-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, squashfs-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-686-di, squashfs-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di
ssh-askpass
virtuálny balík poskytovaný balíkom ksshaskpass, ssh-askpass-fullscreen
ssh-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom tinysshd
system-build
virtuálny balík poskytovaný balíkom open-infrastructure-system-build
system-images
virtuálny balík poskytovaný balíkom open-infrastructure-system-images
tabmixplus
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-tabmixplus
time-daemon
virtuálny balík poskytovaný balíkom chrony
udf-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom udf-modules-4.13.0-rc5-s390x-di, udf-modules-4.13.0-rc5-m68k-di, udf-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, udf-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, udf-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, udf-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, udf-modules-4.13.0-rc5-sparc64-di, udf-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, udf-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, udf-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, udf-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, udf-modules-4.13.0-rc5-686-di, udf-modules-4.10.0-rc6-686-di, udf-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, udf-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, udf-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, udf-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, udf-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, udf-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, udf-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, udf-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, udf-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, udf-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, udf-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di
ufc
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-ffc
ufs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, ufs-modules-4.13.0-rc5-sparc64-di
uinput-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom uinput-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-686-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, uinput-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, uinput-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, uinput-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, uinput-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, kernel-image-11.0-0-486-di, uinput-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, uinput-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, uinput-modules-4.13.0-rc5-686-di
upx
virtuálny balík poskytovaný balíkom upx-ucl
usb-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom usb-modules-4.13.0-rc5-sparc64-di, usb-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, usb-modules-4.13.0-rc5-686-di, usb-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, usb-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, usb-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, usb-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, usb-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, kernel-image-11.0-0-486-di, usb-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, usb-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, usb-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, usb-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, usb-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, usb-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, usb-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, usb-modules-4.10.0-rc6-686-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, usb-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, usb-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, usb-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, usb-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, usb-modules-4.10.0-rc6-armmp-di
usb-serial-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom usb-serial-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, usb-serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, usb-serial-modules-11.0-0-amd64-di, usb-serial-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, usb-serial-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, usb-serial-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, usb-serial-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, usb-serial-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, usb-serial-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, usb-serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, usb-serial-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, usb-serial-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, usb-serial-modules-4.10.0-rc6-686-di, usb-serial-modules-4.13.0-rc5-686-di, usb-serial-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, usb-serial-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, usb-serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, usb-serial-modules-11.0-0-486-di
usb-storage-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom usb-storage-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, usb-storage-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, usb-storage-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, usb-storage-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, usb-storage-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, kernel-image-11.0-0-486-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, usb-storage-modules-4.13.0-rc5-686-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, usb-storage-modules-4.13.0-rc5-sparc64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-686-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, usb-storage-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, usb-storage-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, usb-storage-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, usb-storage-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, usb-storage-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, usb-storage-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di
va-driver
virtuálny balík poskytovaný balíkom mesa-va-drivers
vala-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom vala-0.36-doc
valac-vapi
virtuálny balík poskytovaný balíkom valac-0.36-vapi
vdpau-driver
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-vdpau-driver, mesa-vdpau-drivers
virtio-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom virtio-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, virtio-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, virtio-modules-4.13.0-rc5-686-di, virtio-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, virtio-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, virtio-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, virtio-modules-4.13.0-rc5-sparc64-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, virtio-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, virtio-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-686-di, virtio-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, virtio-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, virtio-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, virtio-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, virtio-modules-4.13.0-rc5-s390x-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, virtio-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-arm64-di
virtual-mysql-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom mariadb-client-10.3
virtual-mysql-client-core
virtuálny balík poskytovaný balíkom mariadb-client-core-10.3
virtual-mysql-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom mariadb-server-10.3
virtual-mysql-server-core
virtuálny balík poskytovaný balíkom mariadb-server-core-10.3
virtual-mysql-testsuite
virtuálny balík poskytovaný balíkom mariadb-test
vulkan-icd
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-vulkan-icd
www-browser
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox
x-session-manager
virtuálny balík poskytovaný balíkom cinnamon-session
x-terminal-emulator
virtuálny balík poskytovaný balíkom terminology
x-window-manager
virtuálny balík poskytovaný balíkom fluxbox, xfwm4, icewm-lite, muffin, metacity, icewm, cinnamon, enlightenment, icewm-experimental
xfce-keyboard-shortcuts (4.13.3-1)
xfce keyboard shortcuts configuration (transitional package)
xfce-keyboard-shortcuts
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxfce4ui-common
xfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom xfs-modules-4.13.0-rc5-amd64-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-686-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, xfs-modules-4.13.0-rc5-686-di, xfs-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, xfs-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, xfs-modules-4.13.0-rc5-686-pae-di, xfs-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di, xfs-modules-4.13.0-rc5-powerpc64le-di, xfs-modules-4.13.0-rc5-s390x-di, xfs-modules-4.13.0-rc5-powerpc64-di, xfs-modules-4.13.0-rc5-arm64-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, xfs-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, xfs-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, xfs-modules-4.13.0-rc5-sparc64-di
xml-rpc-api2cpp
virtuálny balík poskytovaný balíkom xmlrpc-api-utils
xml-rpc-api2txt
virtuálny balík poskytovaný balíkom xmlrpc-api-utils
xmpp-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom prosody
xorg-driver-input
virtuálny balík poskytovaný balíkom xorgxrdp
xorg-driver-video
virtuálny balík poskytovaný balíkom xorgxrdp, xserver-xorg-video-nvidia, xserver-xorg-video-openchrome
xpdf-utils
virtuálny balík poskytovaný balíkom poppler-utils
xserver-xorg-video-nvidia-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom xserver-xorg-video-nvidia
zfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom zfs-modules-11.0-0-486-di, zfs-modules-11.0-0-amd64-di
zlib-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-4.13.0-rc5-arm64-di, zlib-modules-4.13.0-rc5-powerpc-di, zlib-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, zlib-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, zlib-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-pae-di, zlib-modules-4.13.0-rc5-octeon-di, kernel-image-4.13.0-rc5-686-pae-di, kernel-image-4.13.0-rc5-amd64-di, zlib-modules-11.0-0-486-di, kernel-image-4.10.0-rc6-arm64-di, zlib-modules-4.13.0-rc5-4kc-malta-di, zlib-modules-4.13.0-rc5-5kc-malta-di, zlib-modules-4.13.0-rc5-sparc64-di, zlib-modules-4.13.0-rc5-armmp-di, kernel-image-4.13.0-rc5-686-di, zlib-modules-11.0-0-amd64-di, kernel-image-4.10.0-rc6-amd64-di, zlib-modules-4.13.0-rc5-s390x-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-di, zlib-modules-4.13.0-rc5-m68k-di, zlib-modules-4.13.0-rc5-loongson-3-di