Balíky softvéru v „experimental“, Subsekcia virtual

ack-grep (2.18-1)
prechodový fiktívny balík závisiaci od „ack“
ack-grep
virtuálny balík poskytovaný balíkom ack
acpi-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom acpi-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, acpi-modules-11.0-0-486-di, acpi-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, acpi-modules-4.10.0-rc6-686-di, acpi-modules-11.0-0-amd64-di
affs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom affs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, affs-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, affs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, affs-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, affs-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, affs-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, affs-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di
apache-icons
virtuálny balík poskytovaný balíkom open-infrastructure-apache-icons
ata-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ata-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, ata-modules-4.10.0-trunk-sparc64-di, ata-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, ata-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, ata-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, ata-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, ata-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, kernel-image-11.0-0-486-di, ata-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, ata-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, ata-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, ata-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, ata-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, ata-modules-4.10.0-rc6-686-di, ata-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, ata-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, ata-modules-4.10.0-rc6-armmp-di
banshee-api-2.9
virtuálny balík poskytovaný balíkom banshee
banshee-asm-2.9.0.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom banshee
biosquid-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libsquid-dev
boinc-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom boinc-server-maker
boom-wad
virtuálny balík poskytovaný balíkom freedoom
brig-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gccbrig-7
btrfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom btrfs-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, btrfs-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, btrfs-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, btrfs-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, btrfs-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, btrfs-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, btrfs-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, btrfs-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-686-di, btrfs-modules-4.10.0-trunk-sparc64-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, btrfs-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, btrfs-modules-4.10.0-trunk-m68k-di
c++-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++, g++-7
c++-compiler-aarch64-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-7-aarch64-linux-gnu
c++-compiler-arm-linux-gnueabi
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-7-arm-linux-gnueabi
c++-compiler-arm-linux-gnueabihf
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-7-arm-linux-gnueabihf
c++-compiler-powerpc64le-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-7-powerpc64le-linux-gnu
c++-compiler-s390x-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-7-s390x-linux-gnu
c++abi2-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-7-aarch64-linux-gnu, g++-7-arm-linux-gnueabihf, g++-7-arm-linux-gnueabi, g++-7-s390x-linux-gnu, g++-7, g++-7-powerpc64le-linux-gnu
c-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-7, gcc
c-compiler-aarch64-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-7-aarch64-linux-gnu
c-compiler-arm-linux-gnueabi
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-7-arm-linux-gnueabi
c-compiler-arm-linux-gnueabihf
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-7-arm-linux-gnueabihf
c-compiler-powerpc64le-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-7-powerpc64le-linux-gnu
c-compiler-s390x-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-7-s390x-linux-gnu
camlp4-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom camlp4
cdrom-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom cdrom-core-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, cdrom-core-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, cdrom-core-modules-4.10.0-trunk-m68k-di, cdrom-core-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, cdrom-core-modules-4.10.0-trunk-sparc64-di, cdrom-core-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, cdrom-core-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, cdrom-core-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, kernel-image-11.0-0-486-di, cdrom-core-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, cdrom-core-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, cdrom-core-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-686-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
cdrom-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom cdrom-modules-11.0-0-amd64-di, cdrom-modules-11.0-0-486-di
clisp-fasl-loader-20100806
virtuálny balík poskytovaný balíkom clisp
cmake-gui
virtuálny balík poskytovaný balíkom cmake-qt-gui
compactheader
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-compactheader
container-tools
virtuálny balík poskytovaný balíkom open-infrastructure-container-tools
core-dump-handler
virtuálny balík poskytovaný balíkom systemd-coredump, apport
core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
crc-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom crc-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, crc-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, crc-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, crc-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, kernel-image-11.0-0-486-di, crc-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, crc-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, crc-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, crc-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, crc-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, crc-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, crc-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, crc-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, crc-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, crc-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, crc-modules-4.10.0-trunk-sparc64-di, crc-modules-4.10.0-trunk-m68k-di, crc-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, crc-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, crc-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, crc-modules-4.10.0-rc6-686-di
cron
virtuálny balík poskytovaný balíkom bcron-run, cronie
cron-daemon
virtuálny balík poskytovaný balíkom bcron-run, cronie
crypto-dm-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom crypto-dm-modules-11.0-0-486-di, crypto-dm-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, crypto-dm-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, crypto-dm-modules-4.10.0-trunk-sparc64-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, crypto-dm-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, crypto-dm-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-686-di, crypto-dm-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, crypto-dm-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, crypto-dm-modules-11.0-0-amd64-di, crypto-dm-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, crypto-dm-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, crypto-dm-modules-4.10.0-trunk-parisc-di
crypto-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom crypto-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, crypto-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, crypto-modules-4.10.0-trunk-sparc64-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, crypto-modules-4.10.0-trunk-m68k-di, crypto-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, crypto-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, crypto-modules-11.0-0-486-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, crypto-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, crypto-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, crypto-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, crypto-modules-11.0-0-amd64-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-686-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, crypto-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, crypto-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di
d-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gdc-7-aarch64-linux-gnu, gdc-7-arm-linux-gnueabihf, gdc-7-arm-linux-gnueabi, gdc-7, gdc-7-s390x-linux-gnu, gdc-7-powerpc64le-linux-gnu
d-v2-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gdc-7-arm-linux-gnueabihf, gdc-7-aarch64-linux-gnu, gdc-7-powerpc64le-linux-gnu, gdc-7-s390x-linux-gnu, gdc-7, gdc-7-arm-linux-gnueabi
dasd-extra-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom dasd-extra-modules-4.10.0-rc6-s390x-di
dasd-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom dasd-modules-4.10.0-rc6-s390x-di
dash-el (2.13.0+dfsg-1)
transitional dummy package for elpa-dash
dash-el
virtuálny balík poskytovaný balíkom elpa-dash
dbus-session-bus
virtuálny balík poskytovaný balíkom dbus-user-session, dbus-x11
default-dbus-session-bus
virtuálny balík poskytovaný balíkom dbus-user-session
dict-freedict
virtuálny balík poskytovaný balíkom dict-freedict-swa-eng
djbdns (1:1.05-9~exp2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, hurd-i386, i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, m68k, mips, mips64el, mipsel, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x, sparc64, x32], 1:1.05-9~exp1 [sh4])
a collection of Domain Name System tools
djbdns
virtuálny balík poskytovaný balíkom dbndns
doom-wad
virtuálny balík poskytovaný balíkom freedm
doublecmd
virtuálny balík poskytovaný balíkom doublecmd-gtk, doublecmd-qt
dtc
virtuálny balík poskytovaný balíkom dtc-postfix-courier
editor
virtuálny balík poskytovaný balíkom nano-tiny, python3-neovim-gui, nano, nano-udeb
efi-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom efi-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, efi-modules-4.10.0-rc6-686-di, efi-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, efi-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, efi-modules-4.10.0-rc6-armmp-di
erlang-abi-15.b
virtuálny balík poskytovaný balíkom erlang-base, erlang-base-hipe
erlang-abi-17.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom erlang-base-hipe, erlang-base
erlang-doc-html
virtuálny balík poskytovaný balíkom erlang-doc
espeak
virtuálny balík poskytovaný balíkom espeak-ng-espeak
event-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom event-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, event-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, event-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, event-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, event-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, event-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, event-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, event-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, event-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, event-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, event-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, event-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, event-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, event-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, event-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, event-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, event-modules-4.10.0-rc6-686-di
ext2-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-686-di, ext4-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, ext4-modules-4.10.0-trunk-sparc64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, ext4-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, ext4-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, ext4-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, ext4-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, ext4-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, ext4-modules-4.10.0-trunk-m68k-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, ext2-modules-11.0-0-486-di, ext4-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, ext4-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, ext2-modules-11.0-0-amd64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, ext4-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
ext3-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ext4-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, ext4-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, ext4-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, ext4-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, ext4-modules-4.10.0-trunk-m68k-di, ext4-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, ext4-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, ext4-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, ext4-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-686-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, ext4-modules-4.10.0-trunk-sparc64-di, ext4-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, ext4-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di
ext4-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ext4-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, ext4-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, ext4-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, ext4-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, ext4-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, ext4-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, ext4-modules-4.10.0-trunk-m68k-di, ext4-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, ext4-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, ext4-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-686-di, ext4-modules-4.10.0-trunk-sparc64-di
fancontrol-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fancontrol-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, fancontrol-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, fancontrol-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di
fat-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fat-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, fat-modules-4.10.0-trunk-m68k-di, fat-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, fat-modules-4.10.0-trunk-sparc64-di, fat-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, fat-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, fat-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, fat-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, fat-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, fat-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, fat-modules-11.0-0-amd64-di, fat-modules-11.0-0-486-di, fat-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, fat-modules-4.10.0-rc6-686-di, fat-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, fat-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, fat-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, fat-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, fat-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, fat-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, fat-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, fat-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di
fb-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fb-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, fb-modules-4.10.0-rc6-686-di, fb-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, fb-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, fb-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, fb-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, fb-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, fb-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, fb-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, fb-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di
firebird-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom firebird3.0-server
firebird-utils
virtuálny balík poskytovaný balíkom firebird3.0-utils
firefox-esr-ublock-origin
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-ublock-origin
firefox-ublock-origin
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-ublock-origin
firewire-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom firewire-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, firewire-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, firewire-core-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, firewire-core-modules-4.10.0-rc6-686-di, firewire-core-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, firewire-core-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, firewire-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, firewire-core-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di
fizmo
virtuálny balík poskytovaný balíkom fizmo-console
floppy-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom floppy-modules-11.0-0-amd64-di, floppy-modules-11.0-0-486-di
foomatic-filters
virtuálny balík poskytovaný balíkom cups-filters
foomatic-filters-beh
virtuálny balík poskytovaný balíkom cups-filters
fortran-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gfortran
fortran95-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gfortran-7-s390x-linux-gnu, gfortran-7-powerpc64le-linux-gnu, gfortran-7-arm-linux-gnueabi, gfortran-7-aarch64-linux-gnu, gfortran-7, gfortran-7-arm-linux-gnueabihf
fp-compiler (3.0.2+dfsg-2)
Free Pascal - balík závislostí kompilátora
fp-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-compiler-3.0.2
fp-docs (3.0.2+dfsg-2)
Free Pascal - dokumentácia - balík závislostí
fp-docs
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-docs-3.0.2
fp-ide (3.0.2+dfsg-2)
Free Pascal - balík závislostí IDE
fp-ide
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-ide-3.0.2
fp-units-base (3.0.2+dfsg-2)
Free Pascal - základné jednotkové súbory - balík závislostí
fp-units-base
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-base-3.0.2
fp-units-db (3.0.2+dfsg-2)
Free Pascal - database-library units dependency package
fp-units-db
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-db-3.0.2
fp-units-fcl (3.0.2+dfsg-2)
Free Pascal - Free Component Library dependency package
fp-units-fcl
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-fcl-3.0.2
fp-units-fv (3.0.2+dfsg-2)
Free Pascal - Free Vision units dependency package
fp-units-fv
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-fv-3.0.2
fp-units-gfx (3.0.2+dfsg-2)
Free Pascal - graphics-library units dependency package
fp-units-gfx
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-gfx-3.0.2
fp-units-gtk2 (3.0.2+dfsg-2)
Free Pascal - GTK+ 2.x units dependency package
fp-units-gtk2
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-gtk2-3.0.2
fp-units-i386 (3.0.2+dfsg-2)
Free Pascal - Kylix compatibility units dependency package
fp-units-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-i386-3.0.2
fp-units-math (3.0.2+dfsg-2)
Free Pascal - math units dependency package
fp-units-math
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-math-3.0.2
fp-units-misc (3.0.2+dfsg-2)
Free Pascal - miscellaneous units dependency package
fp-units-misc
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-misc-3.0.2
fp-units-multimedia (3.0.2+dfsg-2)
Free Pascal - multimedia units dependency package
fp-units-multimedia
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-multimedia-3.0.2
fp-units-net (3.0.2+dfsg-2)
Free Pascal - networking units dependency package
fp-units-net
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-net-3.0.2
fp-units-rtl (3.0.2+dfsg-2)
Free Pascal - runtime libraries dependency package
fp-units-rtl
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-rtl-3.0.2
fp-utils (3.0.2+dfsg-2)
Free Pascal - nástroje - balík závislostí
fp-utils
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-utils-3.0.2
fpc (3.0.2+dfsg-2)
Free Pascal - balík závislostí SDK
fpc
virtuálny balík poskytovaný balíkom fpc-3.0.2
fpc-abi-3.0.2
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-rtl-3.0.2
fpc-source (3.0.2+dfsg-2)
Free Pascal - zdrojový kód SDK - balík závislostí
fpc-source
virtuálny balík poskytovaný balíkom fpc-source-3.0.2
fuse-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fuse-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, fuse-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, fuse-modules-4.10.0-trunk-sparc64-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, fuse-modules-4.10.0-trunk-m68k-di, fuse-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-686-di, fuse-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, fuse-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, fuse-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, fuse-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, fuse-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, fuse-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, fuse-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di
ganeti-htools (2.16.0~rc1-1)
cluster virtualization manager - tools (stand-alone)
ganeti-htools
virtuálny balík poskytovaný balíkom ganeti
gcc-5-hppa64
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-7-hppa64-linux-gnu
gdal-abi-2-1-3
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgdal20
gdal-abi-2-2-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgdal20
gdc (4:7-20161116-2)
kompilátor jazyka D (verzia jazyka 2) založený na backende GCC
gdc
virtuálny balík poskytovaný balíkom gdc-7, gdc-7-arm-linux-gnueabi, gdc-7-powerpc64le-linux-gnu, gdc-7-s390x-linux-gnu, gdc-7-arm-linux-gnueabihf, gdc-7-aarch64-linux-gnu
geany-abi-71
virtuálny balík poskytovaný balíkom geany
geany-api-231
virtuálny balík poskytovaný balíkom geany
gfortran-mod-14
virtuálny balík poskytovaný balíkom gfortran-7-arm-linux-gnueabi, gfortran, gfortran-7-powerpc64le-linux-gnu, gfortran-7-s390x-linux-gnu, gfortran-7, gfortran-7-aarch64-linux-gnu, gfortran-7-arm-linux-gnueabihf
ghostscript-cups
virtuálny balík poskytovaný balíkom cups-filters
git-completion
virtuálny balík poskytovaný balíkom git
git-core (1:2.13.0~rc0+next.20170423-1)
rýchly, škálovateľný, distribuovaný systém na správu revízií - zastaralé
git-core
virtuálny balík poskytovaný balíkom git
gjdoc
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jdk
gnome-www-browser
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr, firefox
gnutls-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnutls28-dev
go-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gccgo, gccgo-7-powerpc64le-linux-gnu, gccgo-7-s390x-linux-gnu, gccgo-7, gccgo-7-aarch64-linux-gnu, gccgo-7-arm-linux-gnueabihf, gccgo-7-arm-linux-gnueabi
gpg
virtuálny balík poskytovaný balíkom gnupg
gpg-agent
virtuálny balík poskytovaný balíkom gnupg-agent
grass721-2
virtuálny balík poskytovaný balíkom grass-core
gss-proxy
virtuálny balík poskytovaný balíkom gssproxy
gstreamer1.0-audiosink
virtuálny balík poskytovaný balíkom gstreamer1.0-pulseaudio, gstreamer1.0-alsa, gstreamer1.0-plugins-good, gstreamer1.0-plugins-bad
gstreamer1.0-audiosource
virtuálny balík poskytovaný balíkom gstreamer1.0-plugins-base, gstreamer1.0-pulseaudio, gstreamer1.0-plugins-good, gstreamer1.0-plugins-bad, gstreamer1.0-alsa
gstreamer1.0-videosink
virtuálny balík poskytovaný balíkom gstreamer1.0-plugins-bad, gstreamer1.0-plugins-good, gstreamer1.0-x
gstreamer1.0-videosource
virtuálny balík poskytovaný balíkom gstreamer1.0-plugins-base, gstreamer1.0-plugins-good, gstreamer1.0-plugins-bad
gstreamer1.0-visualization
virtuálny balík poskytovaný balíkom gstreamer1.0-plugins-good, gstreamer1.0-plugins-bad
haskell-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
hfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom hfs-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, hfs-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, hfs-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, hfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, hfs-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, hfs-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, hfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di
host (1:9.10.4-P5-1)
prechodný balík
host
virtuálny balík poskytovaný balíkom bind9-host
hplip-ppds
virtuálny balík poskytovaný balíkom hpijs-ppds
httpd
virtuálny balík poskytovaný balíkom nginx-full, nginx-extras, nginx-light
httpd-cgi
virtuálny balík poskytovaný balíkom nginx-light, nginx-full, nginx-extras
hyperv-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom hyperv-modules-4.10.0-rc6-686-di, hyperv-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, hyperv-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
hypervisor-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom hypervisor-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, hypervisor-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, hypervisor-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di
i2c-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-4.10.0-trunk-loongson-3-di, i2c-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, i2c-modules-11.0-0-486-di, i2c-modules-4.10.0-rc6-686-di, i2c-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, i2c-modules-11.0-0-amd64-di, i2c-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, i2c-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, i2c-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, kernel-image-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di
icedove-compactheader
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-compactheader
icedove-ublock-origin
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-ublock-origin
icedtea6-jre-cacao
virtuálny balík poskytovaný balíkom icedtea-6-jre-cacao
iceweasel-dev (52.0.2esr-1)
vývojové súbory knižnice jadra Gecko - prechodový balík
iceweasel-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-dev
iceweasel-l10n-ach (1:52.0.2esr-1)
ačolský jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-ach
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-ach
iceweasel-l10n-af (1:52.0.2esr-1)
afrikánsky jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-af
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-af
iceweasel-l10n-all (1:52.0.2esr-1)
všetky jazykové balíky pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-all
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-all
iceweasel-l10n-an (1:52.0.2esr-1)
aragónsky jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-an
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-an
iceweasel-l10n-ar (1:52.0.2esr-1)
arabský jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-ar
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-ar
iceweasel-l10n-as (1:52.0.2esr-1)
ásámsky jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-as
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-as
iceweasel-l10n-ast (1:52.0.2esr-1)
astúrsky jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-ast
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-ast
iceweasel-l10n-az (1:52.0.2esr-1)
azerbajdžanský jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-az
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-az
iceweasel-l10n-bg (1:52.0.2esr-1)
bulharský jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-bg
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-bg
iceweasel-l10n-bn-bd (1:52.0.2esr-1)
bengálsky (Bangladéš) jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-bn-bd
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-bn-bd
iceweasel-l10n-bn-in (1:52.0.2esr-1)
bengálsky (India) jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-bn-in
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-bn-in
iceweasel-l10n-br (1:52.0.2esr-1)
bretónsky jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-br
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-br
iceweasel-l10n-bs (1:52.0.2esr-1)
bosniacky jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-bs
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-bs
iceweasel-l10n-ca (1:52.0.2esr-1)
katalánsky jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-ca
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-ca
iceweasel-l10n-cak (1:52.0.2esr-1)
Kaqchikel language package for Iceweasel - Transitional package
iceweasel-l10n-cak
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-cak
iceweasel-l10n-cs (1:52.0.2esr-1)
český jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-cs
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-cs
iceweasel-l10n-cy (1:52.0.2esr-1)
waleský jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-cy
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-cy
iceweasel-l10n-da (1:52.0.2esr-1)
dánsky jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-da
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-da
iceweasel-l10n-de (1:52.0.2esr-1)
nemecký jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-de
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-de
iceweasel-l10n-dsb (1:52.0.2esr-1)
jazykový balík dolnolužickej srbčiny pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-dsb
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-dsb
iceweasel-l10n-el (1:52.0.2esr-1)
grécky jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-el
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-el
iceweasel-l10n-en-gb (1:52.0.2esr-1)
anglický (Spojené kráľovstvo) jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-en-gb
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-en-gb
iceweasel-l10n-en-za (1:52.0.2esr-1)
anglický (Južná Afrika) jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-en-za
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-en-za
iceweasel-l10n-eo (1:52.0.2esr-1)
esperantský jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-eo
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-eo
iceweasel-l10n-es-ar (1:52.0.2esr-1)
španielsky (Argentína) jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-es-ar
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-es-ar
iceweasel-l10n-es-cl (1:52.0.2esr-1)
španielsky (Čile) jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-es-cl
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-es-cl
iceweasel-l10n-es-es (1:52.0.2esr-1)
španielsky (Španielsko) jazykový balík pre Iceweasel
iceweasel-l10n-es-es
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-es-es
iceweasel-l10n-es-mx (1:52.0.2esr-1)
španielsky (Mexiko) jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-es-mx
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-es-mx
iceweasel-l10n-et (1:52.0.2esr-1)
estónsky jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-et
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-et
iceweasel-l10n-eu (1:52.0.2esr-1)
baskický jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-eu
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-eu
iceweasel-l10n-fa (1:52.0.2esr-1)
perzský jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-fa
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-fa
iceweasel-l10n-ff (1:52.0.2esr-1)
fulbský jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-ff
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-ff
iceweasel-l10n-fi (1:52.0.2esr-1)
fínsky jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-fi
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-fi
iceweasel-l10n-fr (1:52.0.2esr-1)
francúzsky jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-fr
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-fr
iceweasel-l10n-fy-nl (1:52.0.2esr-1)
jazykový balík západnej frízštiny (Holandsko) pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-fy-nl
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-fy-nl
iceweasel-l10n-ga-ie (1:52.0.2esr-1)
írsky jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-ga-ie
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-ga-ie
iceweasel-l10n-gd (1:52.0.2esr-1)
jazykový balík škótskej gaelčiny pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-gd
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-gd
iceweasel-l10n-gl (1:52.0.2esr-1)
galícijsky jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-gl
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-gl
iceweasel-l10n-gn (1:52.0.2esr-1)
jazykový balík guaraní pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-gn
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-gn
iceweasel-l10n-gu-in (1:52.0.2esr-1)
guadžarátsky (India) jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-gu-in
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-gu-in
iceweasel-l10n-he (1:52.0.2esr-1)
hebrejský jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-he
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-he
iceweasel-l10n-hi-in (1:52.0.2esr-1)
hindský (India) jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-hi-in
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-hi-in
iceweasel-l10n-hr (1:52.0.2esr-1)
chorvátsky jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-hr
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-hr
iceweasel-l10n-hsb (1:52.0.2esr-1)
jazykový balík hornolužickej srbčiny pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-hsb
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-hsb
iceweasel-l10n-hu (1:52.0.2esr-1)
maďarský jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-hu
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-hu
iceweasel-l10n-hy-am (1:52.0.2esr-1)
arménsky (Arménsko) jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-hy-am
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-hy-am
iceweasel-l10n-id (1:52.0.2esr-1)
indonézsky jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-id
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-id
iceweasel-l10n-is (1:52.0.2esr-1)
islandský jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-is
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-is
iceweasel-l10n-it (1:52.0.2esr-1)
taliansky jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-it
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-it
iceweasel-l10n-ja (1:52.0.2esr-1)
japonský jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-ja
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-ja
iceweasel-l10n-ka (1:52.0.2esr-1)
Georgian language package for Iceweasel - Transitional package
iceweasel-l10n-ka
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-ka
iceweasel-l10n-kab (1:52.0.2esr-1)
Kabyle language package for Iceweasel - Transitional package
iceweasel-l10n-kab
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-kab
iceweasel-l10n-kk (1:52.0.2esr-1)
kazašský jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-kk
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-kk
iceweasel-l10n-km (1:52.0.2esr-1)
jazykový balík kambodžskej khmérčiny pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-km
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-km
iceweasel-l10n-kn (1:52.0.2esr-1)
jazykový balík kannadčiny pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-kn
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-kn
iceweasel-l10n-ko (1:52.0.2esr-1)
kórejský jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-ko
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-ko
iceweasel-l10n-lij (1:52.0.2esr-1)
ligúrsky jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-lij
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-lij
iceweasel-l10n-lt (1:52.0.2esr-1)
litovský jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-lt
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-lt
iceweasel-l10n-lv (1:52.0.2esr-1)
lotyšský jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-lv
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-lv
iceweasel-l10n-mai (1:52.0.2esr-1)
maithilský jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-mai
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-mai
iceweasel-l10n-mk (1:52.0.2esr-1)
macedónsky jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-mk
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-mk
iceweasel-l10n-ml (1:52.0.2esr-1)
malajálamsky jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-ml
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-ml
iceweasel-l10n-mr (1:52.0.2esr-1)
maráthsky jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-mr
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-mr
iceweasel-l10n-ms (1:52.0.2esr-1)
malajský jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-ms
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-ms
iceweasel-l10n-nb-no (1:52.0.2esr-1)
nórsky (bokmål) jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-nb-no
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-nb-no
iceweasel-l10n-nl (1:52.0.2esr-1)
holandský jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-nl
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-nl
iceweasel-l10n-nn-no (1:52.0.2esr-1)
nórsky (nynorsk) jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-nn-no
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-nn-no
iceweasel-l10n-or (1:52.0.2esr-1)
uríjsky jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-or
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-or
iceweasel-l10n-pa-in (1:52.0.2esr-1)
pandžábsky (India) jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-pa-in
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-pa-in
iceweasel-l10n-pl (1:52.0.2esr-1)
poľský jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-pl
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-pl
iceweasel-l10n-pt-br (1:52.0.2esr-1)
portugalský (Brazília) jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-pt-br
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-pt-br
iceweasel-l10n-pt-pt (1:52.0.2esr-1)
portugalský (Portugalsko) jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-pt-pt
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-pt-pt
iceweasel-l10n-rm (1:52.0.2esr-1)
romanšský jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-rm
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-rm
iceweasel-l10n-ro (1:52.0.2esr-1)
rumunský jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-ro
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-ro
iceweasel-l10n-ru (1:52.0.2esr-1)
ruský jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-ru
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-ru
iceweasel-l10n-si (1:52.0.2esr-1)
sinhalský jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-si
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-si
iceweasel-l10n-sk (1:52.0.2esr-1)
slovenský jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-sk
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-sk
iceweasel-l10n-sl (1:52.0.2esr-1)
slovinský jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-sl
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-sl
iceweasel-l10n-son (1:52.0.2esr-1)
songhajský jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-son
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-son
iceweasel-l10n-sq (1:52.0.2esr-1)
albánsky jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-sq
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-sq
iceweasel-l10n-sr (1:52.0.2esr-1)
srbský jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-sr
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-sr
iceweasel-l10n-sv-se (1:52.0.2esr-1)
švédsky (Švédsko) jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-sv-se
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-sv-se
iceweasel-l10n-ta (1:52.0.2esr-1)
tamilský jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-ta
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-ta
iceweasel-l10n-te (1:52.0.2esr-1)
telugský jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-te
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-te
iceweasel-l10n-th (1:52.0.2esr-1)
thajský jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-th
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-th
iceweasel-l10n-tr (1:52.0.2esr-1)
turecký jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-tr
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-tr
iceweasel-l10n-uk (1:52.0.2esr-1)
ukrajinský jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-uk
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-uk
iceweasel-l10n-uz (1:52.0.2esr-1)
uzbecký jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-uz
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-uz
iceweasel-l10n-vi (1:52.0.2esr-1)
vietnamský jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-vi
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-vi
iceweasel-l10n-xh (1:52.0.2esr-1)
xhoský jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-xh
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-xh
iceweasel-l10n-zh-cn (1:52.0.2esr-1)
čínsky (Čína) jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-zh-cn
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-zh-cn
iceweasel-l10n-zh-tw (1:52.0.2esr-1)
čínsky (Taiwan) jazykový balík pre Iceweasel - prechodový balík
iceweasel-l10n-zh-tw
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox-esr-l10n-zh-tw
iceweasel-ubiquity
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-ubiquity
iceweasel-ublock-origin
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-ublock-origin
ide-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
ide-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di
imap-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom balsa
input-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom input-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, input-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, input-modules-4.10.0-trunk-sparc64-di, input-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, input-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, input-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, input-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, input-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, input-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, input-modules-4.10.0-rc6-686-di, input-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, input-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, input-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, input-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, input-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, input-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, kernel-image-11.0-0-486-di, input-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, input-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di
ipset-6.32
virtuálny balík poskytovaný balíkom ipset
ipv6-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ipv6-modules-11.0-0-486-di, ipv6-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, ipv6-modules-11.0-0-amd64-di
isofs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom isofs-modules-11.0-0-amd64-di, isofs-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, isofs-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, isofs-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, isofs-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, isofs-modules-4.10.0-trunk-sparc64-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, isofs-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, isofs-modules-4.10.0-trunk-m68k-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-686-di, isofs-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, isofs-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, isofs-modules-11.0-0-486-di, isofs-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, isofs-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-armmp-di
java-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-6-jdk, openjdk-7-jdk, gcj-jdk
java-gcj-compat
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jre
java-gcj-compat-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jdk
java-gcj-compat-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jre-headless
java-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jre, openjdk-6-jre, openjdk-7-jre
java-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-6-jre-headless, gcj-jre-headless, openjdk-7-jre-headless
java-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-6-jdk, openjdk-7-jdk, gcj-jdk
java-virtual-machine
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jre-headless
java1-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jre
java1-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jre-headless
java2-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jre, openjdk-6-jre, openjdk-7-jre
java2-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre-headless, openjdk-6-jre-headless, gcj-jre-headless
java2-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-6-jdk, openjdk-7-jdk, gcj-jdk
java5-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre, gcj-jre, openjdk-6-jre
java5-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre-headless, gcj-jre-headless, openjdk-6-jre-headless
java5-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-6-jdk, openjdk-7-jdk, gcj-jdk
java6-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre, openjdk-6-jre
java6-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre-headless, openjdk-6-jre-headless
java6-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-6-jdk, openjdk-7-jdk
java7-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre
java7-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre-headless
java7-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jdk
jffs2-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom jffs2-modules-4.10.0-trunk-marvell-di
jfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom jfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, jfs-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, jfs-modules-4.10.0-trunk-sparc64-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-686-di, jfs-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, jfs-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, jfs-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, jfs-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, jfs-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, jfs-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, jfs-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, jfs-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
kernel-image
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-4.10.0-rc6-armmp-di, kernel-image-4.10.0-rc6-s390x-di, kernel-image-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, kernel-image-4.10.0-trunk-powerpc64-di, kernel-image-4.10.0-rc6-powerpc64-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-pae-di, kernel-image-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, kernel-image-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-4.10.0-rc6-powerpc-di, kernel-image-4.10.0-trunk-sparc64-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-di, kernel-image-4.10.0-trunk-octeon-di, kernel-image-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, kernel-image-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, kernel-image-4.10.0-trunk-m68k-di, kernel-image-4.10.0-trunk-loongson-3-di, kernel-image-4.10.0-trunk-marvell-di, kernel-image-4.10.0-rc6-amd64-di, kernel-image-4.10.0-trunk-parisc-di, kernel-image-4.10.0-rc6-arm64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
kfreebsd-headers
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-headers-11.0-0-686, kfreebsd-headers-11.0-0-amd64, kfreebsd-headers-11.0-0-486
kfreebsd-headers-11
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-headers-11.0-0-686, kfreebsd-headers-11.0-0-amd64, kfreebsd-headers-11.0-0-486
kfreebsd-image
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-image-11.0-0-xen, kfreebsd-image-11.0-0-686, kfreebsd-image-11.0-0-486, kfreebsd-image-11.0-0-amd64
kfreebsd-image-11
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-image-11.0-0-amd64, kfreebsd-image-11.0-0-486, kfreebsd-image-11.0-0-xen, kfreebsd-image-11.0-0-686
kfreebsd-source
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-source-11.0
kfreebsd-source-11
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-source-11.0
lazarus (1.6.4+dfsg-1)
IDE pre Free Pascal - balík závislostí SDK
lazarus
virtuálny balík poskytovaný balíkom lazarus-1.6
lazarus-doc (1.6.4+dfsg-1)
IDE for Free Pascal - documentation dependency package
lazarus-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom lazarus-doc-1.6
lazarus-ide (1.6.4+dfsg-1)
IDE pre Free Pascal - balík závislostí
lazarus-ide
virtuálny balík poskytovaný balíkom lazarus-ide-gtk2-1.6, lazarus-ide-qt4-1.6, lazarus-ide-1.6
lazarus-ide-gtk-1.6
virtuálny balík poskytovaný balíkom lazarus-ide-gtk2-1.6
lazarus-ide-gtk2 (1.6.4+dfsg-1)
IDE pre Free Pascal - balík závislostí od najnovšej verzie pre GTK+
lazarus-ide-gtk2
virtuálny balík poskytovaný balíkom lazarus-ide-gtk2-1.6
lazarus-ide-qt-1.6
virtuálny balík poskytovaný balíkom lazarus-ide-qt4-1.6
lazarus-ide-qt4 (1.6.4+dfsg-1)
IDE pre Free Pascal - balík závislostí od najnovšej verzie pre Qt
lazarus-ide-qt4
virtuálny balík poskytovaný balíkom lazarus-ide-qt4-1.6
lazarus-src (1.6.4+dfsg-1)
IDE pre Free Pascal - balík závislostí do zdrojového kódu LCL
lazarus-src
virtuálny balík poskytovaný balíkom lazarus-src-1.6
lcl (1.6.4+dfsg-1)
Lazarus Components Library - LCL dependency package
lcl
virtuálny balík poskytovaný balíkom lcl-1.6
lcl-gtk
virtuálny balík poskytovaný balíkom lcl-gtk2-1.6
lcl-gtk2 (1.6.4+dfsg-1)
Lazarus Components Library - GTK+ backend dependency package
lcl-gtk2
virtuálny balík poskytovaný balíkom lcl-gtk2-1.6
lcl-nogui (1.6.4+dfsg-1)
Lazarus Components Library - no GUI backend dependency package
lcl-nogui
virtuálny balík poskytovaný balíkom lcl-nogui-1.6
lcl-qt
virtuálny balík poskytovaný balíkom lcl-qt4-1.6
lcl-qt4 (1.6.4+dfsg-1)
Lazarus Components Library - Qt backend dependency package
lcl-qt4
virtuálny balík poskytovaný balíkom lcl-qt4-1.6
lcl-units (1.6.4+dfsg-1)
Lazarus Components Library - backend independent components dependency package
lcl-units
virtuálny balík poskytovaný balíkom lcl-units-1.6
lcl-utils (1.6.4+dfsg-1)
Lazarus Components Library - command line build tools dependency package
lcl-utils
virtuálny balík poskytovaný balíkom lcl-utils-1.6
leds-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom leds-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, leds-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, leds-modules-4.10.0-rc6-armmp-di
letsencrypt (0.12.0-1)
transitional dummy package
letsencrypt
virtuálny balík poskytovaný balíkom certbot
lib32gcc1-s390x-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib32gcc1-s390x-cross
lib32stdc++6-s390x-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib32stdc++6-s390x-cross
libaio-ocaml-8zjg1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libaio-ocaml-dev-8zjg1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-ilws7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-kcq81
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-wt4a5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-ytgy0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-ilws7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libaio-ocaml-kcq81
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libaio-ocaml-wt4a5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libaio-ocaml-ytgy0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libaqbanking-backend
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaqhbci24
libaqbanking-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaqbanking35-dbg
libasan4-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libasan4
libasan4-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libasan4
libasan4-dbg-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libasan4-dbg
libasan4-dbg-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libasan4-dbg
libatomic1-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libatomic1
libatomic1-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libatomic1
libatomic1-dbg-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libatomic1-dbg
libatomic1-dbg-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libatomic1-dbg
libbabl-0.0-0-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libbabl-dev
libboinc
virtuálny balík poskytovaný balíkom libboinc7
libboinc-app
virtuálny balík poskytovaný balíkom libboinc-app7
libcamlp4-ocaml-dev-awlz2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcamlp4-ocaml-dev
libcamlp4-ocaml-dev-omco2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcamlp4-ocaml-dev
libcamlp4-ocaml-dev-pi0v1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcamlp4-ocaml-dev
libcamlp4-ocaml-dev-rknu1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcamlp4-ocaml-dev
libcamlp4-ocaml-dev-t5hi1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcamlp4-ocaml-dev
libcilkrts5-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcilkrts5
libcilkrts5-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcilkrts5
libcilkrts5-dbg-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcilkrts5-dbg
libcilkrts5-dbg-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcilkrts5-dbg
libcpufreq-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcpupower-dev
libcudf-ocaml-dev-h9lh3
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libcudf-ocaml-dev-orvy1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libcudf-ocaml-dev-rw3e1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libcudf-ocaml-dev-wyok9
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libdcmtk2-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdcmtk-dev
libdirectfb-1.4-0 (1.4.3-1.1)
grafika na priamom framebufferi - zdieľané knižnice
libdirectfb-1.4-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdirectfb-1.4-0-udeb
libdune-pdelab-2.5.0.rc1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdune-pdelab-dev
libegl1-x11
virtuálny balík poskytovaný balíkom libegl1-mesa
libespeak-dev (= 1.48.04+dfsg)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libespeak-ng-libespeak-dev
libespeak1 (= 1.48.04+dfsg)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libespeak-ng-libespeak1
libevas1-engine
virtuálny balík poskytovaný balíkom libevas1-engines-x, libevas1-engines-fb
libevas1-engine-gl-x11
virtuálny balík poskytovaný balíkom libevas1-engines-x
libevas1-engine-software-x11
virtuálny balík poskytovaný balíkom libevas1-engines-x
libfindlib-ocaml-1r7h2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfindlib-ocaml
libfindlib-ocaml-4v6f5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfindlib-ocaml
libfindlib-ocaml-dev-1r7h2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfindlib-ocaml-dev
libfindlib-ocaml-dev-4v6f5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfindlib-ocaml-dev
libfindlib-ocaml-dev-dsqf3
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfindlib-ocaml-dev
libfindlib-ocaml-dev-i5ju2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfindlib-ocaml-dev
libfindlib-ocaml-dev-ulwo5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfindlib-ocaml-dev
libfindlib-ocaml-dev-x24b6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfindlib-ocaml-dev
libfindlib-ocaml-dsqf3
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfindlib-ocaml
libfindlib-ocaml-i5ju2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfindlib-ocaml
libfindlib-ocaml-ulwo5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfindlib-ocaml
libfindlib-ocaml-x24b6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfindlib-ocaml
libfontconfig
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfontconfig1
libfontconfig-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfontconfig1-dev
libgcc1-arm64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-arm64-cross
libgcc1-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1
libgcc1-armel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-armel-cross
libgcc1-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1
libgcc1-armhf-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-armhf-cross
libgcc1-dbg-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-dbg
libgcc1-dbg-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-dbg
libgcc1-ppc64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-ppc64el-cross
libgcc1-s390x-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-s390x-cross
libgdalcpp-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libosmium2-dev
libgegl-0.0-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgegl-dev
libgfortran4-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgfortran4
libgfortran4-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgfortran4
libgfortran4-dbg-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgfortran4-dbg
libgfortran4-dbg-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgfortran4-dbg
libghc-raaz-dev-0.1.1-0856a
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.1.1-1d44c
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.1.1-517c6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.1.1-5668f
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.1.1-578c7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.1.1-610c7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.1.1-6195d
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.1.1-83d8b
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.1.1-91912
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.1.1-9653f
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.1.1-c033f
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.1.1-d05e4
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.1.1-e3fd0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.1.1-e635b
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-prof-0.1.1-0856a
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.1.1-1d44c
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.1.1-517c6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.1.1-5668f
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.1.1-578c7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.1.1-610c7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.1.1-6195d
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.1.1-83d8b
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.1.1-91912
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.1.1-9653f
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.1.1-c033f
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.1.1-d05e4
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.1.1-e3fd0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.1.1-e635b
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libgl-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgl1-mesa-dev
libgl1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgl1-mesa-glx
libgles2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgles2-mesa
libgnokii3-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnokii-dev
libgnutls-openssl-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnutls28-dev
libgo11-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgo11
libgo11-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgo11
libgo11-dbg-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgo11-dbg
libgo11-dbg-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgo11-dbg
libgomp1-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgomp1
libgomp1-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgomp1
libgomp1-dbg-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgomp1-dbg
libgomp1-dbg-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgomp1-dbg
libgpgme11-dev (= 1.9.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgpgme-dev
libgwenhywfar-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgwenhywfar60-dbg
libgwenhywfar-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgwenhywfar60-dev
libhat-trie-dev (0.1.1-1)
Development headers and static libraries for HAT-trie library
libhat-trie-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libhat-trie-dev
libhwloc0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libhwloc5
libhwloc1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libhwloc5
libhwloc2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libhwloc5
libhwloc3
virtuálny balík poskytovaný balíkom libhwloc5
libhwloc4
virtuálny balík poskytovaný balíkom libhwloc5
libinotifytools-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libinotifytools0-dev
libjhc-diff-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-html-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-hunit-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-parsec2-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-quickcheck1-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-safe-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-smallcheck-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-transformers-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-xhtml-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libncurses-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libncurses5-dev
libnums-ocaml-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ocaml-nox
libnx-x11-6-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnx-x11-dev
libobjc4-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libobjc4
libobjc4-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libobjc4
libobjc4-dbg-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libobjc4-dbg
libobjc4-dbg-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libobjc4-dbg
libosmesa-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libosmesa6-dev
libosmium-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libosmium2-dev
libphobos-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgphobos-dev
libpypy-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom pypy-dev
libqgis-customwidgets2.4.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqgis-customwidgets
libqgis-customwidgets2.6.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqgis-customwidgets
libqgis-customwidgets2.6.1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqgis-customwidgets
libreoffice-avmedia-backend
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-avmedia-backend-vlc, libreoffice-avmedia-backend-gstreamer
libreoffice-bundled
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-core
libreoffice-gtk-gnome
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-gnome
libreoffice-help (= 5.3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-help-cs, libreoffice-help-tr, libreoffice-help-ko, libreoffice-help-fr, libreoffice-help-nl, libreoffice-help-fi, libreoffice-help-pl, libreoffice-help-dz, libreoffice-help-it, libreoffice-help-gl, libreoffice-help-ja, libreoffice-help-ru, libreoffice-help-da, libreoffice-help-zh-tw, libreoffice-help-vi, libreoffice-help-km, libreoffice-help-eu, libreoffice-help-sk, libreoffice-help-en-us, libreoffice-help-pt-br, libreoffice-help-el, libreoffice-help-et, libreoffice-help-sl, libreoffice-help-zh-cn, libreoffice-help-om, libreoffice-help-ca, libreoffice-help-es, libreoffice-help-en-gb, libreoffice-help-pt, libreoffice-help-hi, libreoffice-help-de, libreoffice-help-hu, libreoffice-help-sv
libreoffice-l10n (= 5.3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-l10n-is, libreoffice-l10n-es, libreoffice-l10n-xh, libreoffice-l10n-fi, libreoffice-l10n-eu, libreoffice-l10n-ro, libreoffice-l10n-mr, libreoffice-l10n-ja, libreoffice-l10n-bs, libreoffice-l10n-cs, libreoffice-l10n-ru, libreoffice-l10n-ne, libreoffice-l10n-eo, libreoffice-l10n-cy, libreoffice-l10n-kmr, libreoffice-l10n-hi, libreoffice-l10n-pt-br, libreoffice-l10n-af, libreoffice-l10n-rw, libreoffice-l10n-ss, libreoffice-l10n-nn, libreoffice-l10n-el, libreoffice-l10n-tr, libreoffice-l10n-gd, libreoffice-l10n-ast, libreoffice-l10n-en-gb, libreoffice-l10n-si, libreoffice-l10n-ml, libreoffice-l10n-be, libreoffice-l10n-he, libreoffice-l10n-gug, libreoffice-l10n-ca, libreoffice-l10n-de, libreoffice-l10n-lt, libreoffice-l10n-km, libreoffice-l10n-ka, libreoffice-l10n-am, libreoffice-l10n-et, libreoffice-l10n-sr, libreoffice-l10n-dz, libreoffice-l10n-pa-in, libreoffice-l10n-bg, libreoffice-l10n-nl, libreoffice-l10n-mk, libreoffice-l10n-zu, libreoffice-l10n-uz, libreoffice-l10n-sv, libreoffice-l10n-ko, libreoffice-l10n-gu, libreoffice-l10n-ts, libreoffice-l10n-tg, libreoffice-l10n-id, libreoffice-l10n-pt, libreoffice-l10n-as, libreoffice-l10n-zh-tw, libreoffice-l10n-om, libreoffice-l10n-nb, libreoffice-l10n-da, libreoffice-l10n-te, libreoffice-l10n-sl, libreoffice-l10n-fr, libreoffice-l10n-it, libreoffice-l10n-hr, libreoffice-l10n-ve, libreoffice-l10n-hu, libreoffice-l10n-th, libreoffice-l10n-ta, libreoffice-l10n-tn, libreoffice-l10n-en-za, libreoffice-l10n-st, libreoffice-l10n-uk, libreoffice-l10n-oc, libreoffice-l10n-vi, libreoffice-l10n-pl, libreoffice-l10n-zh-cn, libreoffice-l10n-fa, libreoffice-l10n-nr, libreoffice-l10n-bn, libreoffice-l10n-br, libreoffice-l10n-ug, libreoffice-l10n-ga, libreoffice-l10n-lv, libreoffice-l10n-nso, libreoffice-l10n-or, libreoffice-l10n-sk, libreoffice-l10n-kk, libreoffice-l10n-ar, libreoffice-l10n-mn, libreoffice-l10n-gl
libreoffice-l10n-en-us
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-common
libreoffice-reportdesigner
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-report-builder
libreoffice-style
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-style-galaxy, libreoffice-style-breeze, libreoffice-style-hicontrast, libreoffice-style-sifr, libreoffice-style-tango, libreoffice-style-oxygen
libreoffice-style-default
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-style-galaxy
librep-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom rep-doc
librhash-ruby
virtuálny balík poskytovaný balíkom ruby-rhash
librhash-ruby1.8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ruby-rhash
libsingular
virtuálny balík poskytovaný balíkom libsingular4
libsingular-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libsingular4-dev
libstdc++-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev
libstdc++-dev-arm64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-arm64-cross
libstdc++-dev-arm64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-arm64-cross
libstdc++-dev-armel-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-armel-cross
libstdc++-dev-armel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-armel-cross
libstdc++-dev-armhf-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-armhf-cross
libstdc++-dev-armhf-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-armhf-cross
libstdc++-dev-ppc64el-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-ppc64el-cross
libstdc++-dev-ppc64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-ppc64el-cross
libstdc++-dev-s390x-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-s390x-cross
libstdc++-dev-s390x-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-dev-s390x-cross
libstdc++-pic-arm64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-pic-arm64-cross
libstdc++-pic-armel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-pic-armel-cross
libstdc++-pic-armhf-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-pic-armhf-cross
libstdc++-pic-ppc64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-pic-ppc64el-cross
libstdc++-pic-s390x-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-7-pic-s390x-cross
libstdc++6-7-dbg-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-7-dbg
libstdc++6-7-dbg-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-7-dbg
libstdc++6-arm64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-arm64-cross
libstdc++6-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6
libstdc++6-armel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-armel-cross
libstdc++6-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6
libstdc++6-armhf-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-armhf-cross
libstdc++6-ppc64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-ppc64el-cross
libstdc++6-s390x-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-s390x-cross
libubsan0-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libubsan0
libubsan0-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libubsan0
libubsan0-dbg-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libubsan0-dbg
libubsan0-dbg-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libubsan0-dbg
libva-driver-abi-0.32
virtuálny balík poskytovaný balíkom libva1
libva-driver-abi-0.33
virtuálny balík poskytovaný balíkom libva1
libva-driver-abi-0.34
virtuálny balík poskytovaný balíkom libva1
libva-driver-abi-0.35
virtuálny balík poskytovaný balíkom libva1
libva-driver-abi-0.36
virtuálny balík poskytovaný balíkom libva1
libva-driver-abi-0.37
virtuálny balík poskytovaný balíkom libva1
libva-driver-abi-0.38
virtuálny balík poskytovaný balíkom libva1
libva-driver-abi-0.39
virtuálny balík poskytovaný balíkom libva1
libva-driver-abi-0.40
virtuálny balík poskytovaný balíkom libva1
libwayland-egl1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libwayland-egl1-mesa
libxcomp3-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxcomp-dev
libxcompshad3-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxcompshad-dev
linux-image-4.10.0-rc6-686 (4.10~rc6-1~exp2)
Linux 4.10-rc6 for older PCs (signed)
linux-image-4.10.0-rc6-686
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.10.0-rc6-686-unsigned
linux-image-4.10.0-rc6-686-pae (4.10~rc6-1~exp2)
Linux 4.10-rc6 for modern PCs (signed)
linux-image-4.10.0-rc6-686-pae
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.10.0-rc6-686-pae-unsigned
linux-image-4.10.0-rc6-amd64 (4.10~rc6-1~exp2)
Linux 4.10-rc6 for 64-bit PCs (signed)
linux-image-4.10.0-rc6-amd64
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.10.0-rc6-amd64-unsigned
linux-image-4.10.0-rc6-arm64 (4.10~rc6-1~exp2)
Linux 4.10-rc6 for 64-bit ARMv8 machines (signed)
linux-image-4.10.0-rc6-arm64
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.10.0-rc6-arm64-unsigned
linux-image-4.10.0-rc6-armmp (4.10~rc6-1~exp2)
Linux 4.10-rc6 for ARMv7 multiplatform compatible SoCs (signed)
linux-image-4.10.0-rc6-armmp
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.10.0-rc6-armmp-unsigned
linux-image-4.10.0-rc6-armmp-lpae (4.10~rc6-1~exp2)
Linux 4.10-rc6 for ARMv7 multiplatform compatible SoCs supporting LPAE (signed)
linux-image-4.10.0-rc6-armmp-lpae
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.10.0-rc6-armmp-lpae-unsigned
linux-image-4.10.0-rc6-powerpc (4.10~rc6-1~exp2)
Linux 4.10-rc6 for uniprocessor 32-bit PowerPC (signed)
linux-image-4.10.0-rc6-powerpc
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.10.0-rc6-powerpc-unsigned
linux-image-4.10.0-rc6-powerpc-smp (4.10~rc6-1~exp2)
Linux 4.10-rc6 for multiprocessor 32-bit PowerPC (signed)
linux-image-4.10.0-rc6-powerpc-smp
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.10.0-rc6-powerpc-smp-unsigned
linux-image-4.10.0-rc6-powerpc64 (4.10~rc6-1~exp2)
Linux 4.10-rc6 for 64-bit PowerPC (signed)
linux-image-4.10.0-rc6-powerpc64
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.10.0-rc6-powerpc64-unsigned
linux-image-4.10.0-rc6-powerpc64le (4.10~rc6-1~exp2)
Linux 4.10-rc6 for Little-endian 64-bit PowerPC (signed)
linux-image-4.10.0-rc6-powerpc64le
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.10.0-rc6-powerpc64le-unsigned
linux-image-4.10.0-rc6-s390x (4.10~rc6-1~exp2)
Linux 4.10-rc6 for IBM zSeries (signed)
linux-image-4.10.0-rc6-s390x
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.10.0-rc6-s390x-unsigned
linux-image-4.10.0-trunk-686
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.10.0-trunk-686-unsigned
linux-image-4.10.0-trunk-686-pae
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.10.0-trunk-686-pae-unsigned
linux-image-4.10.0-trunk-amd64
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.10.0-trunk-amd64-unsigned
linux-image-4.10.0-trunk-arm64
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.10.0-trunk-arm64-unsigned
linux-image-4.10.0-trunk-armmp
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.10.0-trunk-armmp-unsigned
linux-image-4.10.0-trunk-armmp-lpae
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.10.0-trunk-armmp-lpae-unsigned
linux-image-4.10.0-trunk-powerpc
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.10.0-trunk-powerpc-unsigned
linux-image-4.10.0-trunk-powerpc-smp
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.10.0-trunk-powerpc-smp-unsigned
linux-image-4.10.0-trunk-powerpc64 (4.10.7-1~exp1) [debports]
Linux 4.10 for 64-bit PowerPC
linux-image-4.10.0-trunk-powerpc64
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.10.0-trunk-powerpc64-unsigned
linux-image-4.10.0-trunk-powerpc64le
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.10.0-trunk-powerpc64le-unsigned
linux-image-4.10.0-trunk-s390x
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4.10.0-trunk-s390x-unsigned
linux-kernel-headers
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev
linux-kernel-log-daemon
virtuálny balík poskytovaný balíkom rsyslog
linux-manual
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-manual-4.10
linux-tools-4.10
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-perf-4.10
lisp-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom clisp, ecl
loop-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom loop-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, loop-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, loop-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, loop-modules-4.10.0-rc6-686-di, loop-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, loop-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, loop-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, loop-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, loop-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, loop-modules-11.0-0-486-di, loop-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, loop-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, loop-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, loop-modules-11.0-0-amd64-di, loop-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, loop-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, loop-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, loop-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, loop-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, loop-modules-4.10.0-rc6-s390x-di
lpr
virtuálny balík poskytovaný balíkom cups-bsd
lua5.1-curses
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-curses
lua5.1-curses-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-curses-dev
lua5.1-posix
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-posix
lua5.1-posix-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-posix-dev
lua5.2-curses
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-curses
lua5.2-curses-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-curses-dev
lua5.2-posix
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-posix
lua5.2-posix-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-posix-dev
lua5.3-curses
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-curses
lua5.3-curses-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-curses-dev
lua5.3-posix
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-posix
lua5.3-posix-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-posix-dev
luasandbox-curses
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-curses
luasandbox-curses-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-curses-dev
luasandbox-posix
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-posix
luasandbox-posix-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-posix-dev
mail-reader
virtuálny balík poskytovaný balíkom balsa
maliit-inputmethod-plugin
virtuálny balík poskytovaný balíkom maliit-keyboard
md-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom md-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, md-modules-11.0-0-amd64-di, md-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, md-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, md-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, md-modules-11.0-0-486-di, md-modules-4.10.0-trunk-m68k-di, md-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, md-modules-4.10.0-trunk-sparc64-di, md-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, md-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, md-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, md-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, md-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, md-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, md-modules-4.10.0-rc6-686-di, md-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, md-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, md-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, md-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, md-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, md-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di
minix-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom minix-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, minix-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, minix-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, minix-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, minix-modules-4.10.0-trunk-octeon-di
mmc-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mmc-core-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, mmc-core-modules-11.0-0-amd64-di, mmc-core-modules-4.10.0-rc6-686-di, mmc-core-modules-11.0-0-486-di, mmc-core-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, kernel-image-11.0-0-486-di, mmc-core-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, mmc-core-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
mmc-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mmc-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, mmc-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, mmc-modules-11.0-0-486-di, mmc-modules-4.10.0-rc6-686-di, mmc-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, mmc-modules-11.0-0-amd64-di, mmc-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, mmc-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, mmc-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, mmc-modules-4.10.0-rc6-armmp-di
mouse-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mouse-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, mouse-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, mouse-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, mouse-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, mouse-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, mouse-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, mouse-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, mouse-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, mouse-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, mouse-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, mouse-modules-4.10.0-rc6-686-di, mouse-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, mouse-modules-4.10.0-trunk-marvell-di
mp3-decoder
virtuálny balík poskytovaný balíkom vlc
mpd-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom ncmpcpp
mpg123-oss-3dnow
virtuálny balík poskytovaný balíkom mpg123
mtd-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mtd-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, mtd-modules-4.10.0-trunk-marvell-di
multipath-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom multipath-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, multipath-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, multipath-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-686-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, multipath-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, multipath-modules-4.10.0-trunk-sparc64-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, multipath-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, multipath-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, multipath-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, multipath-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, multipath-modules-4.10.0-trunk-octeon-di
nbd-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nbd-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, nbd-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, nbd-modules-4.10.0-trunk-sparc64-di, nbd-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, nbd-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, nbd-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, nbd-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-686-di, nbd-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, nbd-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, nbd-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, nbd-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, nbd-modules-4.10.0-trunk-m68k-di
ncmpcpp-completion
virtuálny balík poskytovaný balíkom ncmpcpp
ncurses-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libncurses5-dev
ncurses-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom ncurses-base
nes-emulator
virtuálny balík poskytovaný balíkom higan
nfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nfs-modules-11.0-0-486-di, nfs-modules-11.0-0-amd64-di, nfs-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di
nginx (1.11.10-1~exp1)
malý, výkonný, škálovateľný webový/proxy server
nginx
virtuálny balík poskytovaný balíkom nginx-light, nginx-full, nginx-extras
nic-extra-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, nic-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nic-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, nic-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, nic-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, nic-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, nic-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, nic-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, nic-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, nic-modules-4.10.0-rc6-686-di, nic-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, nic-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, nic-modules-4.10.0-trunk-sparc64-di, nic-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, nic-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, nic-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, nic-modules-4.10.0-rc6-s390x-di
nic-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, nic-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, nic-modules-4.10.0-rc6-686-di, nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, nic-modules-4.10.0-trunk-sparc64-di, nic-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, nic-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, nic-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, nic-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, nic-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, nic-modules-11.0-0-486-di, nic-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nic-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, nic-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, nic-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, nic-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, nic-modules-11.0-0-amd64-di, nic-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, nic-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
nic-pcmcia-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, nic-pcmcia-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nic-pcmcia-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, nic-pcmcia-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, nic-pcmcia-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, nic-pcmcia-modules-4.10.0-rc6-686-di, nic-pcmcia-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, nic-pcmcia-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
nic-shared-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-shared-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, nic-shared-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, nic-shared-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, nic-shared-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-686-di, nic-shared-modules-11.0-0-amd64-di, nic-shared-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, nic-shared-modules-11.0-0-486-di, nic-shared-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, nic-shared-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, nic-shared-modules-4.10.0-trunk-m68k-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, nic-shared-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, nic-shared-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di
nic-usb-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-usb-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, nic-usb-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, nic-usb-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, nic-usb-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, nic-usb-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, nic-usb-modules-11.0-0-486-di, nic-usb-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nic-usb-modules-11.0-0-amd64-di, nic-usb-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, nic-usb-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, nic-usb-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, nic-usb-modules-4.10.0-rc6-686-di, nic-usb-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, nic-usb-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, nic-usb-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di
nic-wireless-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-wireless-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, nic-wireless-modules-11.0-0-486-di, nic-wireless-modules-4.10.0-rc6-686-di, nic-wireless-modules-11.0-0-amd64-di, nic-wireless-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, nic-wireless-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, nic-wireless-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, nic-wireless-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, nic-wireless-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, nic-wireless-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nic-wireless-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, nic-wireless-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
nls-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-486-di, nls-core-modules-11.0-0-486-di, nls-core-modules-11.0-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
node-coffeescript
virtuálny balík poskytovaný balíkom coffeescript
nodejs-abi-48
virtuálny balík poskytovaný balíkom nodejs
nopaste
virtuálny balík poskytovaný balíkom libapp-nopaste-perl
ntfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ntfs-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, ntfs-modules-4.10.0-rc6-686-di, ntfs-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, ntfs-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, ntfs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, ntfs-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, ntfs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
nullfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nullfs-modules-11.0-0-amd64-di, nullfs-modules-11.0-0-486-di
nvidia-texture-tools
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvtt-bin
objc++-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-7, gobjc++
objc++-compiler-aarch64-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-7-aarch64-linux-gnu
objc++-compiler-arm-linux-gnueabi
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-7-arm-linux-gnueabi
objc++-compiler-arm-linux-gnueabihf
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-7-arm-linux-gnueabihf
objc++-compiler-powerpc64le-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-7-powerpc64le-linux-gnu
objc++-compiler-s390x-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-7-s390x-linux-gnu
objc-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-7, gobjc
objc-compiler-aarch64-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-7-aarch64-linux-gnu
objc-compiler-arm-linux-gnueabi
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-7-arm-linux-gnueabi
objc-compiler-arm-linux-gnueabihf
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-7-arm-linux-gnueabihf
objc-compiler-powerpc64le-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-7-powerpc64le-linux-gnu
objc-compiler-s390x-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-7-s390x-linux-gnu
ocaml-4.04.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ocaml
ocaml-base-4.04.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ocaml-base
ocaml-base-nox-4.04.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ocaml-base-nox
ocaml-best-compilers (= 4.04.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom ocaml-nox
ocaml-compiler-libs-4.04.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ocaml-compiler-libs
ocaml-interp-4.04.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ocaml-interp
ocaml-native-compilers (= 4.04.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom ocaml-nox
ocaml-nox-4.04.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ocaml-nox
ocaml-source-4.04.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ocaml-source
opencl-icd
virtuálny balík poskytovaný balíkom mesa-opencl-icd
openjdk-6-jre-zero (6b39-1.13.11-1)
alternatívny JVM pre OpenJDK, používa Zero/Shark
openjdk-6-jre-zero
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-6-jre-headless
openjdk-7-jre-zero (7u121-2.6.8-2 [amd64, i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386], 7u121-2.6.8-1 [ppc64el], 7u111-2.6.7-1 [ppc64])
alternatívny JVM pre OpenJDK, používa Zero/Shark
openjdk-7-jre-zero
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre-headless
parport-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom parport-modules-11.0-0-amd64-di, parport-modules-11.0-0-486-di
pata-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom pata-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, pata-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, pata-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, pata-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, pata-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, pata-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, pata-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, pata-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, kernel-image-11.0-0-486-di, pata-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, pata-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, pata-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, pata-modules-4.10.0-rc6-686-di, pata-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, pata-modules-4.10.0-trunk-sparc64-di, pata-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di
pcmcia-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom pcmcia-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, pcmcia-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, pcmcia-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, pcmcia-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, pcmcia-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, pcmcia-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, pcmcia-modules-4.10.0-rc6-686-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di
pcmcia-storage-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom pcmcia-storage-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, pcmcia-storage-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, pcmcia-storage-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, pcmcia-storage-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, pcmcia-storage-modules-4.10.0-rc6-686-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, pcmcia-storage-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di
php-psr-cache-implementation (= 1.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-symfony-cache
plip-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom plip-modules-11.0-0-486-di, plip-modules-11.0-0-amd64-di
plt-scheme
virtuálny balík poskytovaný balíkom racket
plt-scheme-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom racket-doc
polkit-1-auth-agent
virtuálny balík poskytovaný balíkom polkit-kde-agent-1
ppp-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ppp-modules-11.0-0-486-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, ppp-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-686-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, ppp-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, ppp-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, ppp-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, ppp-modules-11.0-0-amd64-di, ppp-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, ppp-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, ppp-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, ppp-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, ppp-modules-4.10.0-trunk-sparc64-di, ppp-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, ppp-modules-4.10.0-trunk-m68k-di
pypy-abi-41
virtuálny balík poskytovaný balíkom pypy
pypy-cffi (= 1.10.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom pypy-lib
pypy-cffi-backend-api-9729
virtuálny balík poskytovaný balíkom pypy-lib
pypy-cffi-backend-api-max (= 10239)
virtuálny balík poskytovaný balíkom pypy-lib
pypy-cffi-backend-api-min (= 9729)
virtuálny balík poskytovaný balíkom pypy-lib
python-icinga2
virtuálny balík poskytovaný balíkom icinga2-common
python2.7-cmd2
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-cmd2
python2.7-configshell
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-configshell
python2.7-cvxopt
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-cvxopt
python2.7-datalad
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-datalad
python2.7-gdal
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-gdal
python2.7-gdcm
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-gdcm
python2.7-gpg
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-gpg
python2.7-iapws
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-iapws
python2.7-icalendar
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-icalendar
python2.7-libpfm4
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-libpfm4
python2.7-mapnik
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-mapnik
python2.7-mvpa2
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-mvpa2
python2.7-mvpa2-lib
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-mvpa2-lib
python2.7-openbabel
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-openbabel
python2.7-opencv
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-opencv
python2.7-pudb
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-pudb
python2.7-pyodbc
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-pyodbc
python2.7-pyosmium
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-pyosmium
python2.7-qgis
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-qgis
python2.7-renderpm
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-renderpm
python2.7-reportlab-accel
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-reportlab-accel
python2.7-statsmodels
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-statsmodels
python2.7-tango
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-tango
python2.7-tdb
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-tdb
python2.7-thrift
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-thrift
python2.7-vtkgdcm
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-vtkgdcm
python2.7-xapian
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-xapian
python3.5-eccodes
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-eccodes
python3.5-gdal
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-gdal
python3.5-gpg
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-gpg
python3.5-mapnik
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-mapnik
python3.5-pyodbc
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-pyodbc
python3.5-pyosmium
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-pyosmium
python3.5-renderpm
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-renderpm
python3.5-reportlab-accel
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-reportlab-accel
python3.5-tango
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-tango
python3.5-tdb
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-tdb
python3.5-xapian
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-xapian
qgis-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqgis-dev
qgis-mapserver
virtuálny balík poskytovaný balíkom qgis-server
qtbase-abi-5-8-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5core5a
qtbase-abi-5-9-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5core5a
qtscript-abi-5-6-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5script5
reiserfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom reiserfs-modules-11.0-0-486-di, reiserfs-modules-11.0-0-amd64-di
rsh-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom openssh-client
rtc-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, rtc-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, kernel-image-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, kernel-image-4.10.0-trunk-marvell-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-pae-di, kernel-image-4.10.0-trunk-loongson-3-di, kernel-image-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, kernel-image-4.10.0-trunk-octeon-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-di
sata-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom sata-modules-11.0-0-486-di, sata-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, sata-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, sata-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, sata-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, sata-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, sata-modules-11.0-0-amd64-di, sata-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, sata-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, sata-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, sata-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, sata-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, sata-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, sata-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, sata-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, sata-modules-4.10.0-trunk-sparc64-di, sata-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, sata-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, sata-modules-4.10.0-rc6-686-di, sata-modules-4.10.0-rc6-armmp-di
scsi-common-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
scsi-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom scsi-core-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, scsi-core-modules-11.0-0-amd64-di, scsi-core-modules-4.10.0-trunk-sparc64-di, scsi-core-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-686-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, scsi-core-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, scsi-core-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, scsi-core-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, scsi-core-modules-11.0-0-486-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, scsi-core-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, scsi-core-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, scsi-core-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, scsi-core-modules-4.10.0-trunk-parisc-di
scsi-extra-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom scsi-extra-modules-11.0-0-amd64-di, scsi-extra-modules-11.0-0-486-di
scsi-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom scsi-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, scsi-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, scsi-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-686-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, scsi-modules-11.0-0-486-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, scsi-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, scsi-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, scsi-modules-4.10.0-trunk-sparc64-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, scsi-modules-4.10.0-trunk-m68k-di, scsi-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, scsi-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, scsi-modules-11.0-0-amd64-di, scsi-modules-4.10.0-trunk-octeon-di
serial-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom serial-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, serial-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, serial-modules-4.10.0-rc6-686-di, serial-modules-11.0-0-486-di, serial-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, serial-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, serial-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, serial-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, serial-modules-11.0-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di
sip-api-12.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-sip
sip-api-12.1
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-sip
sip-py3api-12.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-sip
sip-py3api-12.1
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-sip
sound-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom sound-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, sound-modules-11.0-0-amd64-di, sound-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, sound-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, sound-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, sound-modules-4.10.0-rc6-686-di, sound-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, sound-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, sound-modules-11.0-0-486-di
speakup-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom speakup-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, speakup-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, speakup-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, speakup-modules-4.10.0-rc6-686-di
squashfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom squashfs-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, squashfs-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, squashfs-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, squashfs-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, squashfs-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-686-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, squashfs-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, squashfs-modules-4.10.0-trunk-sparc64-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, squashfs-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, squashfs-modules-4.10.0-trunk-m68k-di, squashfs-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, squashfs-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di
srm-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom srm-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di
ssh-askpass
virtuálny balík poskytovaný balíkom ssh-askpass-gnome, ssh-askpass-fullscreen, ksshaskpass
ssh-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom openssh-client
ssh-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom tinysshd, openssh-server
stun-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom ejabberd
system-build
virtuálny balík poskytovaný balíkom open-infrastructure-system-build
system-images
virtuálny balík poskytovaný balíkom open-infrastructure-system-images
system-log-daemon
virtuálny balík poskytovaný balíkom rsyslog
tdb-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libtdb-dev
thunderbird-ublock-origin
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-ublock-origin
time-daemon
virtuálny balík poskytovaný balíkom chrony
ttf-opensymbol
virtuálny balík poskytovaný balíkom fonts-opensymbol
turn-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom ejabberd
ublock-origin
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-ublock-origin
udf-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom udf-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, udf-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, udf-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, udf-modules-4.10.0-trunk-m68k-di, udf-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, udf-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, udf-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, udf-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, udf-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, udf-modules-4.10.0-trunk-sparc64-di, udf-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, udf-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, udf-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, udf-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, udf-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, udf-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, udf-modules-4.10.0-rc6-686-di
ufs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, ufs-modules-4.10.0-trunk-sparc64-di
uglifyjs
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-uglify
uinput-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-amd64-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-686-di, kernel-image-11.0-0-486-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, uinput-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, uinput-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di
upx
virtuálny balík poskytovaný balíkom upx-ucl
usb-modeswitch-data-packed
virtuálny balík poskytovaný balíkom usb-modeswitch-data
usb-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom usb-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, usb-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, usb-modules-4.10.0-rc6-686-di, kernel-image-11.0-0-486-di, usb-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, usb-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, usb-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, usb-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, usb-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, usb-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, usb-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, usb-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, usb-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, usb-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, usb-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, usb-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, usb-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, usb-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, usb-modules-4.10.0-trunk-sparc64-di
usb-serial-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom usb-serial-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, usb-serial-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, usb-serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, usb-serial-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, usb-serial-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, usb-serial-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, usb-serial-modules-11.0-0-486-di, usb-serial-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, usb-serial-modules-4.10.0-rc6-686-di, usb-serial-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, usb-serial-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, usb-serial-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, usb-serial-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, usb-serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, usb-serial-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, usb-serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, usb-serial-modules-11.0-0-amd64-di
usb-storage-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom usb-storage-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-686-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, usb-storage-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, usb-storage-modules-4.10.0-trunk-sparc64-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, usb-storage-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, usb-storage-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, usb-storage-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, usb-storage-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, usb-storage-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, usb-storage-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, usb-storage-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di
va-driver
virtuálny balík poskytovaný balíkom mesa-va-drivers, i965-va-driver
vdpau-driver
virtuálny balík poskytovaný balíkom mesa-vdpau-drivers
virtio-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom virtio-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, virtio-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, virtio-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, virtio-modules-4.10.0-trunk-sparc64-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-686-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, virtio-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, virtio-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, virtio-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, virtio-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, virtio-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-s390x-di
wine (2.0-4)
implementácia API Windows - štandardný balík
wine
virtuálny balík poskytovaný balíkom wine-development
www-browser
virtuálny balík poskytovaný balíkom midori, surf, firefox, firefox-esr
x-terminal-emulator
virtuálny balík poskytovaný balíkom terminology, pterm
x-window-manager
virtuálny balík poskytovaný balíkom enlightenment, fluxbox, wmaker, xfwm4, metacity
xdg-desktop-portal-backend
virtuálny balík poskytovaný balíkom xdg-desktop-portal-gtk
xfce-keyboard-shortcuts (4.13.1-1)
xfce keyboard shortcuts configuration (transitional package)
xfce-keyboard-shortcuts
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxfce4ui-common
xfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom xfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, xfs-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-686-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, xfs-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, xfs-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, xfs-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, xfs-modules-4.10.0-trunk-powerpc64-di, xfs-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, xfs-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, xfs-modules-4.10.0-trunk-sparc64-di, xfs-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-arm64-di
xml-rpc-api2cpp
virtuálny balík poskytovaný balíkom xmlrpc-api-utils
xml-rpc-api2txt
virtuálny balík poskytovaný balíkom xmlrpc-api-utils
xmpp-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom ejabberd
xorg-driver-input
virtuálny balík poskytovaný balíkom xorgxrdp
xorg-driver-video
virtuálny balík poskytovaný balíkom xorgxrdp, xserver-xorg-video-nouveau, xserver-xorg-video-openchrome
xul-ext-ublock
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-ublock-origin
zcode-interpreter
virtuálny balík poskytovaný balíkom fizmo-console
zfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom zfs-modules-11.0-0-486-di, zfs-modules-11.0-0-amd64-di
zlib-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom zlib-modules-4.10.0-trunk-4kc-malta-di, zlib-modules-11.0-0-486-di, zlib-modules-4.10.0-trunk-5kc-malta-di, zlib-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, zlib-modules-4.10.0-trunk-loongson-3-di, zlib-modules-4.10.0-trunk-parisc-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-pae-di, zlib-modules-4.10.0-trunk-sparc64-di, zlib-modules-4.10.0-trunk-alpha-generic-di, zlib-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, zlib-modules-11.0-0-amd64-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-di, zlib-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, zlib-modules-4.10.0-trunk-octeon-di, zlib-modules-4.10.0-trunk-marvell-di, zlib-modules-4.10.0-trunk-m68k-di, zlib-modules-4.10.0-trunk-parisc64-smp-di, kernel-image-4.10.0-rc6-arm64-di, kernel-image-4.10.0-rc6-amd64-di