Balíky softvéru v „experimental“, Subsekcia virtual

acpi-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom acpi-modules-11.0-0-486-di, acpi-modules-4.6.0-rc3-686-di, acpi-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, acpi-modules-11.0-0-amd64-di, acpi-modules-10.3-0-amd64-di, acpi-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, acpi-modules-10.3-0-486-di
affs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom affs-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, affs-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, affs-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, affs-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, affs-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, affs-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, affs-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, affs-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, affs-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di
asterisk-fa819827cbff2ea35341af5458859233
virtuálny balík poskytovaný balíkom asterisk
asterisk-voicemail-storage
virtuálny balík poskytovaný balíkom asterisk-voicemail-odbcstorage, asterisk-voicemail, asterisk-voicemail-imapstorage
ata-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ata-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, ata-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, ata-modules-4.6.0-rc3-sparc64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, ata-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, ata-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, ata-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, ata-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, ata-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, kernel-image-10.3-0-486-di, ata-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, ata-modules-4.6.0-rc3-686-di, ata-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, ata-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, ata-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, ata-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, ata-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, kernel-image-11.0-0-486-di, ata-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di
automatic-save-folder
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-automatic-save-folder
banshee-api-2.9
virtuálny balík poskytovaný balíkom banshee
banshee-asm-2.9.0.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom banshee
boinc-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom boinc-server-maker
btrfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom btrfs-modules-4.6.0-rc3-s390x-di, btrfs-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, btrfs-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, btrfs-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, btrfs-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, btrfs-modules-4.6.0-rc3-versatile-di, btrfs-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, btrfs-modules-4.6.0-rc3-sparc64-di, btrfs-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, btrfs-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, btrfs-modules-4.6.0-rc3-marvell-di, btrfs-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, btrfs-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, btrfs-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, btrfs-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, btrfs-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, btrfs-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, btrfs-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, btrfs-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, btrfs-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, btrfs-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, btrfs-modules-4.6.0-rc3-686-di
c++-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++, g++-6
c++-compiler-aarch64-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-6-aarch64-linux-gnu
c++-compiler-alpha-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-6-alpha-linux-gnu
c++-compiler-arm-linux-gnueabi
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-6-arm-linux-gnueabi
c++-compiler-arm-linux-gnueabihf
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-6-arm-linux-gnueabihf
c++-compiler-hppa-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-6-hppa-linux-gnu
c++-compiler-m68k-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-6-m68k-linux-gnu
c++-compiler-mips-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-6-mips-linux-gnu
c++-compiler-mips64-linux-gnuabi64
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-6-mips64-linux-gnuabi64
c++-compiler-mips64el-linux-gnuabi64
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-6-mips64el-linux-gnuabi64
c++-compiler-mipsel-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-6-mipsel-linux-gnu
c++-compiler-powerpc-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-6-powerpc-linux-gnu
c++-compiler-powerpc-linux-gnuspe
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-6-powerpc-linux-gnuspe
c++-compiler-powerpc64-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-6-powerpc64-linux-gnu
c++-compiler-powerpc64le-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-6-powerpc64le-linux-gnu
c++-compiler-s390x-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-6-s390x-linux-gnu
c++-compiler-sh4-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-6-sh4-linux-gnu
c++-compiler-sparc64-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-6-sparc64-linux-gnu
c++abi2-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-6-powerpc-linux-gnuspe, g++-6-arm-linux-gnueabi, g++-6-powerpc-linux-gnu, g++-6-sparc64-linux-gnu, g++-6-mips64-linux-gnuabi64, g++-6-mips64el-linux-gnuabi64, g++-6-arm-linux-gnueabihf, g++-6-s390x-linux-gnu, g++-6-m68k-linux-gnu, g++-6-hppa-linux-gnu, g++-6-sh4-linux-gnu, g++-6-powerpc64-linux-gnu, g++-6, g++-6-powerpc64le-linux-gnu, g++-6-aarch64-linux-gnu, g++-6-alpha-linux-gnu, g++-6-mipsel-linux-gnu, g++-6-mips-linux-gnu
c-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc, gcc-6
c-compiler-aarch64-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-6-aarch64-linux-gnu
c-compiler-alpha-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-6-alpha-linux-gnu
c-compiler-arm-linux-gnueabi
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-6-arm-linux-gnueabi
c-compiler-arm-linux-gnueabihf
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-6-arm-linux-gnueabihf
c-compiler-hppa-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-6-hppa-linux-gnu
c-compiler-m68k-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-6-m68k-linux-gnu
c-compiler-mips-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-6-mips-linux-gnu
c-compiler-mips64-linux-gnuabi64
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-6-mips64-linux-gnuabi64
c-compiler-mips64el-linux-gnuabi64
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-6-mips64el-linux-gnuabi64
c-compiler-mipsel-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-6-mipsel-linux-gnu
c-compiler-powerpc-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-6-powerpc-linux-gnu
c-compiler-powerpc-linux-gnuspe
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-6-powerpc-linux-gnuspe
c-compiler-powerpc64-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-6-powerpc64-linux-gnu
c-compiler-powerpc64le-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-6-powerpc64le-linux-gnu
c-compiler-s390x-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-6-s390x-linux-gnu
c-compiler-sh4-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-6-sh4-linux-gnu
c-compiler-sparc64-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-6-sparc64-linux-gnu
calendar-timezones
virtuálny balík poskytovaný balíkom iceowl-extension
cdrom-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom cdrom-core-modules-4.6.0-rc3-sparc64-di, cdrom-core-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, cdrom-core-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, cdrom-core-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, kernel-image-11.0-0-486-di, cdrom-core-modules-4.6.0-rc3-versatile-di, cdrom-core-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, cdrom-core-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, cdrom-core-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, cdrom-core-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, cdrom-core-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, cdrom-core-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, cdrom-core-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, cdrom-core-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, cdrom-core-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, kernel-image-10.3-0-486-di, cdrom-core-modules-4.6.0-rc3-686-di, cdrom-core-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, cdrom-core-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, cdrom-core-modules-4.6.0-rc3-marvell-di, cdrom-core-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, cdrom-core-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di
cdrom-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom cdrom-modules-10.3-0-amd64-di, cdrom-modules-11.0-0-486-di, cdrom-modules-10.3-0-486-di, cdrom-modules-11.0-0-amd64-di
clisp-fasl-loader-20100806
virtuálny balík poskytovaný balíkom clisp
compactheader
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-compactheader
conkeror-pdf.js
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-pdf.js
core-dump-handler
virtuálny balík poskytovaný balíkom apport
core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom core-modules-4.6.0-rc3-versatile-di, kernel-image-11.0-0-486-di, core-modules-4.6.0-rc3-686-di, core-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, core-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, core-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, core-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, core-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, core-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, core-modules-4.6.0-rc3-sparc64-di, core-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, core-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, core-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, core-modules-4.6.0-rc3-s390x-di, core-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, core-modules-4.6.0-rc3-marvell-di, core-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, core-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, core-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, core-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, core-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, core-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, core-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, kernel-image-10.3-0-486-di
crc-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom crc-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, crc-modules-4.6.0-rc3-s390x-di, crc-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, crc-modules-4.6.0-rc3-marvell-di, crc-modules-4.6.0-rc3-sparc64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, crc-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, crc-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, crc-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, crc-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, crc-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, crc-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, crc-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, crc-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, kernel-image-10.3-0-486-di, crc-modules-4.6.0-rc3-686-di, crc-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, crc-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, crc-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, crc-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, crc-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, crc-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, crc-modules-4.6.0-rc3-versatile-di, crc-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di
cron
virtuálny balík poskytovaný balíkom cronie
cron-daemon
virtuálny balík poskytovaný balíkom cronie
crypto-dm-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom crypto-dm-modules-11.0-0-486-di, crypto-dm-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, crypto-dm-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, crypto-dm-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, crypto-dm-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, crypto-dm-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, crypto-dm-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, crypto-dm-modules-11.0-0-amd64-di, crypto-dm-modules-4.6.0-rc3-s390x-di, crypto-dm-modules-10.3-0-amd64-di, crypto-dm-modules-4.6.0-rc3-versatile-di, crypto-dm-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, crypto-dm-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, crypto-dm-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, crypto-dm-modules-4.6.0-rc3-marvell-di, crypto-dm-modules-10.3-0-486-di, crypto-dm-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, crypto-dm-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, crypto-dm-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, crypto-dm-modules-4.6.0-rc3-sparc64-di, crypto-dm-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, crypto-dm-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, crypto-dm-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, crypto-dm-modules-4.6.0-rc3-686-di, crypto-dm-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, crypto-dm-modules-4.6.0-rc3-amd64-di
crypto-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom crypto-modules-10.3-0-486-di, crypto-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, crypto-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, crypto-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, crypto-modules-10.3-0-amd64-di, crypto-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, crypto-modules-4.6.0-rc3-sparc64-di, crypto-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, crypto-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, crypto-modules-11.0-0-486-di, crypto-modules-4.6.0-rc3-marvell-di, crypto-modules-4.6.0-rc3-versatile-di, crypto-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, crypto-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, crypto-modules-4.6.0-rc3-s390x-di, crypto-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, crypto-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, crypto-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, crypto-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, crypto-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, crypto-modules-11.0-0-amd64-di, crypto-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, crypto-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, crypto-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, crypto-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, crypto-modules-4.6.0-rc3-686-di
d-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gdc-6-m68k-linux-gnu, gdc-6-powerpc-linux-gnu, gdc-6-hppa-linux-gnu, gdc-6-mips64-linux-gnuabi64, gdc-6-alpha-linux-gnu, gdc-6-s390x-linux-gnu, gdc-6-powerpc64-linux-gnu, gdc-6-powerpc-linux-gnuspe, gdc-6-arm-linux-gnueabi, gdc-6-arm-linux-gnueabihf, gdc-6-sparc64-linux-gnu, gdc-6-mips64el-linux-gnuabi64, gdc-6-powerpc64le-linux-gnu, gdc-6, gdc-6-mipsel-linux-gnu, gdc-6-aarch64-linux-gnu, gdc-6-mips-linux-gnu
d-v2-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gdc-6-mipsel-linux-gnu, gdc-6, gdc-6-mips-linux-gnu, gdc-6-aarch64-linux-gnu, gdc-6-arm-linux-gnueabihf, gdc-6-sparc64-linux-gnu, gdc-6-mips64el-linux-gnuabi64, gdc-6-powerpc64le-linux-gnu, gdc-6-arm-linux-gnueabi, gdc-6-powerpc-linux-gnuspe, gdc-6-powerpc64-linux-gnu, gdc-6-m68k-linux-gnu, gdc-6-mips64-linux-gnuabi64, gdc-6-hppa-linux-gnu, gdc-6-powerpc-linux-gnu, gdc-6-alpha-linux-gnu, gdc-6-s390x-linux-gnu
dasd-extra-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom dasd-extra-modules-4.6.0-rc3-s390x-di
dasd-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom dasd-modules-4.6.0-rc3-s390x-di
dict-freedict
virtuálny balík poskytovaný balíkom dict-freedict-swa-eng
djbdns (1:1.05-9~exp2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, hurd-i386, i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, m68k, mips, mips64el, mipsel, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x, sparc64, x32], 1:1.05-9~exp1 [sh4])
a collection of Domain Name System tools
djbdns
virtuálny balík poskytovaný balíkom dbndns
djvu-viewer
virtuálny balík poskytovaný balíkom okular-extra-backends
dtc
virtuálny balík poskytovaný balíkom dtc-postfix-courier
dvipdfmx
virtuálny balík poskytovaný balíkom texlive-base
editor
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-neovim-gui
efi-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom efi-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, efi-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, efi-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, efi-modules-4.6.0-rc3-686-di
esound
virtuálny balík poskytovaný balíkom pulseaudio-esound-compat
event-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom event-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, event-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, event-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, event-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, event-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, event-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, event-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, event-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, event-modules-4.6.0-rc3-marvell-di, event-modules-4.6.0-rc3-686-di, event-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, event-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, event-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, event-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, event-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, event-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, event-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, event-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, event-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di
ext2-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ext4-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, ext2-modules-11.0-0-amd64-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, ext2-modules-10.3-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, ext4-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, kernel-image-10.3-0-486-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, ext4-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, kernel-image-11.0-0-486-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, ext2-modules-11.0-0-486-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-sparc64-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-s390x-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, ext2-modules-10.3-0-486-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, ext4-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-686-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-versatile-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-marvell-di
ext3-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ext4-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, ext4-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-marvell-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-versatile-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, ext4-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-686-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-s390x-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-sparc64-di
ext4-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ext4-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, ext4-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, ext4-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-sparc64-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-s390x-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-marvell-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-versatile-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, ext4-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-686-di, ext4-modules-4.6.0-rc3-octeon-di
fancontrol-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fancontrol-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, fancontrol-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, fancontrol-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di
fat-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fat-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, fat-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, fat-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, fat-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, fat-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, fat-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, fat-modules-4.6.0-rc3-s390x-di, fat-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, fat-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, fat-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, fat-modules-10.3-0-486-di, fat-modules-10.3-0-amd64-di, fat-modules-4.6.0-rc3-marvell-di, fat-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, fat-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, fat-modules-4.6.0-rc3-versatile-di, fat-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, fat-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, fat-modules-4.6.0-rc3-686-di, fat-modules-11.0-0-amd64-di, fat-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, fat-modules-4.6.0-rc3-sparc64-di, fat-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, fat-modules-11.0-0-486-di, fat-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, fat-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di
fb-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fb-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, fb-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, fb-modules-4.6.0-rc3-686-di, fb-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, fb-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, fb-modules-4.6.0-rc3-marvell-di, fb-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, fb-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, fb-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di
firebird-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom firebird3.0-dbg
firebird-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom firebird3.0-server
firebird-utils
virtuálny balík poskytovaný balíkom firebird3.0-utils
firefox-esr-greasemonkey
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-greasemonkey
firefox-esr-tabmixplus
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-tabmixplus
firefox-greasemonkey
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-greasemonkey
firefox-tabmixplus
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-tabmixplus
firewire-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom firewire-core-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, firewire-core-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, firewire-core-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, firewire-core-modules-4.6.0-rc3-686-di, firewire-core-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, firewire-core-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, firewire-core-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, firewire-core-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, firewire-core-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, firewire-core-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di
floppy-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom floppy-modules-11.0-0-486-di, floppy-modules-10.3-0-amd64-di, floppy-modules-10.3-0-486-di, floppy-modules-11.0-0-amd64-di
fortran-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gfortran
fortran95-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gfortran-6-arm-linux-gnueabihf, gfortran-6-powerpc64-linux-gnu, gfortran-6-alpha-linux-gnu, gfortran-6-mips-linux-gnu, gfortran-6-arm-linux-gnueabi, gfortran-6-mips64-linux-gnuabi64, gfortran-6-hppa-linux-gnu, gfortran-6-powerpc-linux-gnuspe, gfortran-6-powerpc64le-linux-gnu, gfortran-6-aarch64-linux-gnu, gfortran-6-mips64el-linux-gnuabi64, gfortran-6-sparc64-linux-gnu, gfortran-6-sh4-linux-gnu, gfortran-6-powerpc-linux-gnu, gfortran-6, gfortran-6-mipsel-linux-gnu, gfortran-6-m68k-linux-gnu, gfortran-6-s390x-linux-gnu
fuse-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fuse-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, fuse-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, fuse-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, fuse-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, fuse-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, fuse-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, fuse-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, fuse-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, fuse-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, fuse-modules-4.6.0-rc3-sparc64-di, fuse-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, fuse-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, fuse-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, fuse-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, fuse-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, fuse-modules-4.6.0-rc3-s390x-di, fuse-modules-4.6.0-rc3-versatile-di, fuse-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, fuse-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, fuse-modules-4.6.0-rc3-686-di, fuse-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, fuse-modules-4.6.0-rc3-marvell-di
ganeti-htools (2.16.0~rc1-1)
cluster virtualization manager - tools (stand-alone)
ganeti-htools
virtuálny balík poskytovaný balíkom ganeti
gdal-abi-2-1-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgdal20
gdc (4:6-20160101-2)
kompilátor jazyka D (verzia jazyka 2) založený na backende GCC
gdc
virtuálny balík poskytovaný balíkom gdc-6-m68k-linux-gnu, gdc-6-hppa-linux-gnu, gdc-6-mips64-linux-gnuabi64, gdc-6-powerpc-linux-gnu, gdc-6-s390x-linux-gnu, gdc-6-alpha-linux-gnu, gdc-6-arm-linux-gnueabi, gdc-6-powerpc64-linux-gnu, gdc-6-powerpc-linux-gnuspe, gdc-6-arm-linux-gnueabihf, gdc-6-sparc64-linux-gnu, gdc-6-mips64el-linux-gnuabi64, gdc-6-powerpc64le-linux-gnu, gdc-6-mipsel-linux-gnu, gdc-6, gdc-6-mips-linux-gnu, gdc-6-aarch64-linux-gnu
gfortran-mod-14
virtuálny balík poskytovaný balíkom gfortran-6-mips64-linux-gnuabi64, gfortran-6-alpha-linux-gnu, gfortran-6-mips-linux-gnu, gfortran-6-arm-linux-gnueabi, gfortran-6-powerpc64-linux-gnu, gfortran-6-arm-linux-gnueabihf, gfortran-6-s390x-linux-gnu, gfortran-6-mipsel-linux-gnu, gfortran-6-m68k-linux-gnu, gfortran-6, gfortran, gfortran-6-sh4-linux-gnu, gfortran-6-powerpc-linux-gnu, gfortran-6-mips64el-linux-gnuabi64, gfortran-6-sparc64-linux-gnu, gfortran-6-hppa-linux-gnu, gfortran-6-powerpc-linux-gnuspe, gfortran-6-aarch64-linux-gnu, gfortran-6-powerpc64le-linux-gnu
ghc-dynamic
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
ghc-ghci
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
ghc-haddock
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
git-completion
virtuálny balík poskytovaný balíkom git
git-core (1:2.8.1+next.20160414-1)
fast, scalable, distributed revision control system (obsolete)
git-core
virtuálny balík poskytovaný balíkom git
gjdoc
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jdk
glibc-pic
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc0.1-pic, libc6-pic, libc0.3-pic
gnome-www-browser
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox
go-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gccgo-6-powerpc-linux-gnu, gccgo-6-mipsel-linux-gnu, gccgo-6-powerpc64le-linux-gnu, gccgo-6-arm-linux-gnueabi, gccgo-6-arm-linux-gnueabihf, gccgo-6, gccgo-6-alpha-linux-gnu, gccgo-6-sparc64-linux-gnu, gccgo-6-mips64el-linux-gnuabi64, gccgo-6-mips-linux-gnu, gccgo-6-powerpc-linux-gnuspe, gccgo-6-powerpc64-linux-gnu, gccgo-6-s390x-linux-gnu, gccgo-6-aarch64-linux-gnu, gccgo, gccgo-6-mips64-linux-gnuabi64
gpgv-udeb (2.1.11-7+exp1)
minimal signature verification tool
gpgv-udeb
virtuálny balík poskytovaný balíkom gpgv1.4-udeb
grass7
virtuálny balík poskytovaný balíkom grass
grass7-core
virtuálny balík poskytovaný balíkom grass-core
grass7-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom grass-dev
grass7-dev-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom grass-dev-doc
grass7-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom grass-doc
grass7-gui
virtuálny balík poskytovaný balíkom grass-gui
grass70
virtuálny balík poskytovaný balíkom grass
grass70-core
virtuálny balík poskytovaný balíkom grass-core
grass70-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom grass-dev
grass70-dev-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom grass-dev-doc
grass70-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom grass-doc
grass70-gui
virtuálny balík poskytovaný balíkom grass-gui
grass704-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom grass-core
greasemonkey
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-greasemonkey
haddock
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
haddock-interface-28
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
haskell-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc, ghc
hfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom hfs-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, hfs-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, hfs-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, hfs-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, hfs-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, hfs-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, hfs-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, hfs-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, hfs-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di
httpd-wsgi
virtuálny balík poskytovaný balíkom libapache2-mod-wsgi, libapache2-mod-wsgi-py3
hyperv-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom hyperv-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, hyperv-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, hyperv-modules-4.6.0-rc3-686-di
hypervisor-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom hypervisor-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, hypervisor-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, hypervisor-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di
i2c-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom i2c-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, i2c-modules-10.3-0-amd64-di, i2c-modules-4.6.0-rc3-686-di, kernel-image-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, i2c-modules-11.0-0-486-di, i2c-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, i2c-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, i2c-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, kernel-image-4.6.0-rc3-loongson-3-di, kernel-image-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, i2c-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, i2c-modules-11.0-0-amd64-di, i2c-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, i2c-modules-10.3-0-486-di
icedove-compactheader
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-compactheader
icedtea6-jre-cacao
virtuálny balík poskytovaný balíkom icedtea-6-jre-cacao
iceweasel-automatic-save-folder
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-automatic-save-folder
iceweasel-greasemonkey
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-greasemonkey
iceweasel-pdf.js
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-pdf.js
iceweasel-tabmixplus
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-tabmixplus
iceweasel-ubiquity
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-ubiquity
ide-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-10.3-0-486-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di
ide-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, kernel-image-10.3-0-486-di
im-switch
virtuálny balík poskytovaný balíkom im-config
imagemagick (8:6.9.2.10+dfsg-2)
image manipulation programs -- binaries
imagemagick
virtuálny balík poskytovaný balíkom imagemagick-6.q16
imagemagick-6.defaultquantum
virtuálny balík poskytovaný balíkom imagemagick-6.q16
imagemagick-common (8:6.9.2.10+dfsg-2)
image manipulation programs -- infrastructure dummy package
imagemagick-common
virtuálny balík poskytovaný balíkom imagemagick-6-common
imagemagick-doc (8:6.9.2.10+dfsg-2)
document files of ImageMagick -- dummy package
imagemagick-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom imagemagick-6-doc
imap-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom kmail
info-browser
virtuálny balík poskytovaný balíkom konqueror
input-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom input-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, input-modules-4.6.0-rc3-686-di, input-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, kernel-image-11.0-0-486-di, input-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, input-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, input-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, input-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, input-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, input-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, input-modules-4.6.0-rc3-marvell-di, input-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, input-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, input-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, input-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, input-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, input-modules-4.6.0-rc3-sparc64-di, input-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, kernel-image-10.3-0-486-di, input-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, input-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, input-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
ipv6-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ipv6-modules-11.0-0-486-di, ipv6-modules-10.3-0-amd64-di, ipv6-modules-11.0-0-amd64-di, ipv6-modules-10.3-0-486-di, ipv6-modules-4.6.0-rc3-marvell-di
isofs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom isofs-modules-11.0-0-486-di, isofs-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, isofs-modules-10.3-0-amd64-di, isofs-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, isofs-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, isofs-modules-4.6.0-rc3-versatile-di, isofs-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, isofs-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, isofs-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, isofs-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, isofs-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, isofs-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, isofs-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, isofs-modules-4.6.0-rc3-sparc64-di, isofs-modules-10.3-0-486-di, isofs-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, isofs-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, isofs-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, isofs-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, isofs-modules-11.0-0-amd64-di, isofs-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, isofs-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, isofs-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, isofs-modules-4.6.0-rc3-686-di, isofs-modules-4.6.0-rc3-marvell-di, isofs-modules-4.6.0-rc3-s390x-di
jadetex
virtuálny balík poskytovaný balíkom texlive-htmlxml
java-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk, gcj-jdk, openjdk-7-jdk, gcj-6-jdk, openjdk-9-jdk-headless, openjdk-6-jdk
java-gcj-compat
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jre
java-gcj-compat-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jdk
java-gcj-compat-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jre-headless
java-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-6-jre, openjdk-6-jre, gcj-jre, openjdk-9-jre, openjdk-7-jre
java-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-6-jre-headless, gcj-jre-headless, gcj-6-jre-headless, openjdk-7-jre-headless, openjdk-9-jre-headless
java-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jdk, gcj-jdk, openjdk-9-jdk, openjdk-6-jdk, gcj-6-jdk
java-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk-headless
java-virtual-machine
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jre-headless
java1-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jre, gcj-6-jre
java1-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-6-jre-headless, gcj-jre-headless
java2-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-6-jre, openjdk-6-jre, gcj-jre, openjdk-9-jre, openjdk-7-jre
java2-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-6-jre-headless, openjdk-7-jre-headless, openjdk-9-jre-headless, gcj-jre-headless, openjdk-6-jre-headless
java2-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jdk, openjdk-9-jdk, gcj-jdk, gcj-6-jdk, openjdk-6-jdk
java2-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk-headless
java5-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jre, openjdk-7-jre, openjdk-6-jre, gcj-jre, gcj-6-jre
java5-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-6-jre-headless, gcj-jre-headless, openjdk-9-jre-headless, openjdk-7-jre-headless, gcj-6-jre-headless
java5-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-6-jdk, gcj-6-jdk, openjdk-7-jdk, gcj-jdk, openjdk-9-jdk
java5-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk-headless
java6-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-6-jre, openjdk-9-jre, openjdk-7-jre
java6-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre-headless, openjdk-9-jre-headless, openjdk-6-jre-headless
java6-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-6-jdk, openjdk-7-jdk, openjdk-9-jdk
java6-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk-headless
java7-jdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk
java7-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre, openjdk-9-jre
java7-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre-headless, openjdk-9-jre-headless
java7-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jdk, openjdk-9-jdk
java7-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk-headless
java8-jdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk
java8-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jre
java8-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jre-headless
java8-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk
java8-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk-headless
java9-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jre
java9-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jre-headless
java9-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk-headless
jffs2-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom jffs2-modules-4.6.0-rc3-marvell-di
jfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom jfs-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, jfs-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, jfs-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, jfs-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, jfs-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, jfs-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, jfs-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, jfs-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, jfs-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, jfs-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, jfs-modules-4.6.0-rc3-686-di, jfs-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, jfs-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, jfs-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, jfs-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, jfs-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, jfs-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, jfs-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, jfs-modules-4.6.0-rc3-sparc64-di, jfs-modules-4.6.0-rc3-marvell-di
jmpost
virtuálny balík poskytovaný balíkom texlive-binaries
kernel-image
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-4.6.0-rc3-686-pae-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, kernel-image-4.6.0-rc3-s390x-di, kernel-image-4.6.0-rc3-loongson-3-di, kernel-image-4.6.0-rc3-686-di, kernel-image-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, kernel-image-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, kernel-image-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, kernel-image-10.3-0-486-di, kernel-image-4.6.0-rc3-marvell-di, kernel-image-4.6.0-rc3-octeon-di, kernel-image-4.6.0-rc3-armmp-di, kernel-image-4.6.0-rc3-parisc-di, kernel-image-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-4.6.0-rc3-versatile-di, kernel-image-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, kernel-image-4.6.0-rc3-amd64-di, kernel-image-4.6.0-rc3-sparc64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-4.6.0-rc3-arm64-di, kernel-image-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, kernel-image-4.6.0-rc5-powerpc-di, kernel-image-4.6.0-rc5-powerpc64-di, kernel-image-4.6.0-rc3-powerpc64-di, kernel-image-4.6.0-rc3-loongson-2e-di
kfreebsd-headers
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-headers-11.0-0-486, kfreebsd-headers-10.3-0-xen, kfreebsd-headers-10.3-0-686, kfreebsd-headers-11.0-0-amd64, kfreebsd-headers-11.0-0-686, kfreebsd-headers-10.3-0-486, kfreebsd-headers-10.3-0-amd64
kfreebsd-headers-10
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-headers-10.3-0-xen, kfreebsd-headers-10.3-0-686, kfreebsd-headers-10.3-0-486, kfreebsd-headers-10.3-0-amd64
kfreebsd-headers-11
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-headers-11.0-0-amd64, kfreebsd-headers-11.0-0-486, kfreebsd-headers-11.0-0-686
kfreebsd-image
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-image-11.0-0-486, kfreebsd-image-11.0-0-686, kfreebsd-image-10.3-0-amd64, kfreebsd-image-11.0-0-xen, kfreebsd-image-10.3-0-686, kfreebsd-image-10.3-0-xen, kfreebsd-image-11.0-0-amd64, kfreebsd-image-10.3-0-486
kfreebsd-image-10
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-image-10.3-0-amd64, kfreebsd-image-10.3-0-686, kfreebsd-image-10.3-0-486, kfreebsd-image-10.3-0-xen
kfreebsd-image-11
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-image-11.0-0-xen, kfreebsd-image-11.0-0-amd64, kfreebsd-image-11.0-0-486, kfreebsd-image-11.0-0-686
kfreebsd-source
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-source-11.0, kfreebsd-source-10.3
kfreebsd-source-10
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-source-10.3
kfreebsd-source-11
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-source-11.0
ko.tex
virtuálny balík poskytovaný balíkom texlive-lang-korean
kttsd (4:15.12.1-1)
transitional package for jovie
kttsd
virtuálny balík poskytovaný balíkom jovie
kwin
virtuálny balík poskytovaný balíkom kwin-x11, kwin-wayland
kwin-wayland-backend
virtuálny balík poskytovaný balíkom kwin-wayland-backend-x11, kwin-wayland-backend-drm, kwin-wayland-backend-fbdev, kwin-wayland-backend-wayland, kwin-wayland-backend-virtual
latex-beamer
virtuálny balík poskytovaný balíkom texlive-latex-recommended
latex-xcolor
virtuálny balík poskytovaný balíkom texlive-latex-recommended
leds-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom leds-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, leds-modules-4.6.0-rc3-marvell-di, leds-modules-4.6.0-rc3-armmp-di
lib32c-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-powerpc, libc6-dev-i386, libc0.1-dev-i386, libc6-dev-s390, libc6-dev-mips32
lib32c-dev-mips64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mips32-mips64-cross
lib32c-dev-mips64el-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mips32-mips64el-cross
lib32c-dev-ppc64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-powerpc-ppc64-cross
lib32c-dev-s390x-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-s390-s390x-cross
lib32c-dev-sparc64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-sparc-sparc64-cross
lib32gcc1-mips64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib32gcc1-mips64-cross
lib32gcc1-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib32gcc1-mips64el-cross
lib32gcc1-ppc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib32gcc1-ppc64-cross
lib32gcc1-s390x-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib32gcc1-s390x-cross
lib32gcc1-sparc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib32gcc1-sparc64-cross
lib32stdc++6-mips64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib32stdc++6-mips64-cross
lib32stdc++6-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib32stdc++6-mips64el-cross
lib32stdc++6-ppc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib32stdc++6-ppc64-cross
lib32stdc++6-s390x-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib32stdc++6-s390x-cross
lib32stdc++6-sparc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib32stdc++6-sparc64-cross
lib64c-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-ppc64, libc6-dev-mips64, libc6-dev-amd64
lib64c-dev-mips-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mips64-mips-cross
lib64c-dev-mipsel-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mips64-mipsel-cross
lib64c-dev-powerpc-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-ppc64-powerpc-cross
lib64gcc1-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib64gcc1-mips-cross
lib64gcc1-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib64gcc1-mipsel-cross
lib64gcc1-powerpc-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib64gcc1-powerpc-cross
lib64stdc++6-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib64stdc++6-mips-cross
lib64stdc++6-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib64stdc++6-mipsel-cross
lib64stdc++6-powerpc-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib64stdc++6-powerpc-cross
libaio-ocaml-az2j6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libaio-ocaml-dev-az2j6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-ilws7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-mbop7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-wt4a5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-ytgy0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-ilws7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libaio-ocaml-mbop7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libaio-ocaml-wt4a5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libaio-ocaml-ytgy0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libboinc
virtuálny balík poskytovaný balíkom libboinc7
libboinc-app
virtuálny balík poskytovaný balíkom libboinc-app7
libc-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc0.1-dbg, libc6-dbg, libc0.3-dbg
libc-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev, libc0.1-dev, libc0.3-dev
libc-dev-alpha-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6.1-dev-alpha-cross
libc-dev-arm64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-arm64-cross
libc-dev-armel-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-armel-cross
libc-dev-armhf-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-armhf-cross
libc-dev-hppa-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-hppa-cross
libc-dev-m68k-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-m68k-cross
libc-dev-mips-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mips-cross
libc-dev-mips64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mips64-cross
libc-dev-mips64el-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mips64el-cross
libc-dev-mipsel-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mipsel-cross
libc-dev-powerpc-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-powerpc-cross
libc-dev-powerpcspe-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-powerpcspe-cross
libc-dev-ppc64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-ppc64-cross
libc-dev-ppc64el-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-ppc64el-cross
libc-dev-s390x-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-s390x-cross
libc-dev-sh4-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-sh4-cross
libc-dev-sparc64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-sparc64-cross
libc-pic
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc0.3-pic, libc6-pic, libc0.1-pic
libc-udeb
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc0.3-udeb, libc0.1-udeb, libc6-udeb
libc0.1 (2.23-0experimental2)
knižnica GNU C - zdieľané knižnice
libc0.1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc0.1-udeb
libc0.3 (2.23-0experimental2)
knižnica GNU C - zdieľané knižnice
libc0.3
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc0.3-udeb
libc6 (2.23-0experimental2 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips, mips64el, mipsel, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x, x32], 2.23-0experimental1 [m68k], 2.22-0experimental0 [hppa])
knižnica GNU C - zdieľané knižnice
libc6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-udeb
libc6-arm64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-arm64-cross
libc6-armel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-armel-cross
libc6-armhf-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-armhf-cross
libc6-dev (2.23-0experimental2 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips, mips64el, mipsel, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x, x32], 2.23-0experimental1 [m68k], 2.22-0experimental0 [hppa])
knižnica GNU C: vývojové knižnice a hlavičkové súbory
libc6-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc0.3-dev, libc0.1-dev
libc6-dev-alpha-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6.1-dev-alpha-cross
libc6-dev-arm64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-arm64-cross
libc6-dev-armel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-armel-cross
libc6-dev-armhf-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-armhf-cross
libc6-dev-hppa-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-hppa-cross
libc6-dev-m68k-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-m68k-cross
libc6-dev-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mips-cross
libc6-dev-mips32-mips64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mips32-mips64-cross
libc6-dev-mips32-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mips32-mips64el-cross
libc6-dev-mips64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mips64-cross
libc6-dev-mips64-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mips64-mips-cross
libc6-dev-mips64-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mips64-mipsel-cross
libc6-dev-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mips64el-cross
libc6-dev-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mipsel-cross
libc6-dev-mipsn32-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mipsn32-mips-cross
libc6-dev-mipsn32-mips64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mipsn32-mips64-cross
libc6-dev-mipsn32-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mipsn32-mips64el-cross
libc6-dev-mipsn32-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mipsn32-mipsel-cross
libc6-dev-powerpc-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-powerpc-cross
libc6-dev-powerpc-ppc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-powerpc-ppc64-cross
libc6-dev-powerpcspe-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-powerpcspe-cross
libc6-dev-ppc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-ppc64-cross
libc6-dev-ppc64-powerpc-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-ppc64-powerpc-cross
libc6-dev-ppc64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-ppc64el-cross
libc6-dev-s390-s390x-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-s390-s390x-cross
libc6-dev-s390x-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-s390x-cross
libc6-dev-sh4-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-sh4-cross
libc6-dev-sparc-sparc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-sparc-sparc64-cross
libc6-dev-sparc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-sparc64-cross
libc6-hppa-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-hppa-cross
libc6-m68k-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-m68k-cross
libc6-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-mips-cross
libc6-mips32-mips64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-mips32-mips64-cross
libc6-mips32-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-mips32-mips64el-cross
libc6-mips64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-mips64-cross
libc6-mips64-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-mips64-mips-cross
libc6-mips64-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-mips64-mipsel-cross
libc6-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-mips64el-cross
libc6-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-mipsel-cross
libc6-mipsn32-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-mipsn32-mips-cross
libc6-mipsn32-mips64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-mipsn32-mips64-cross
libc6-mipsn32-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-mipsn32-mips64el-cross
libc6-mipsn32-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-mipsn32-mipsel-cross
libc6-powerpc-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-powerpc-cross
libc6-powerpc-ppc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-powerpc-ppc64-cross
libc6-powerpcspe-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-powerpcspe-cross
libc6-ppc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-ppc64-cross
libc6-ppc64-powerpc-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-ppc64-powerpc-cross
libc6-ppc64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-ppc64el-cross
libc6-s390-s390x-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-s390-s390x-cross
libc6-s390x-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-s390x-cross
libc6-sh4-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-sh4-cross
libc6-sparc-sparc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-sparc-sparc64-cross
libc6-sparc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-sparc64-cross
libc6-sparcv9b-sparc64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-sparc64-cross
libc6.1-alpha-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6.1-alpha-cross
libc6.1-dev-alpha-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6.1-dev-alpha-cross
libcompress-raw-bzip2-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.22
libcompress-raw-zlib-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.22
libcompress-zlib-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.22
libcpufreq-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcpupower-dev
libcuda-5.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-5.0-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-5.5-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-5.5-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-6.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-6.0-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-6.5-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-6.5-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-7.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-7.0-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-7.5-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-7.5-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda1-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcudf-ocaml-dev-6lh06
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libcudf-ocaml-dev-icfu8
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libcudf-ocaml-dev-orvy1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libcudf-ocaml-dev-qozb6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libcudf-ocaml-dev-xw377
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libdigest-md5-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.22
libdigest-sha-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.22
libdirectfb-1.4-0 (1.4.3-1 [alpha, amd64, hppa, i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc], 1.4.1-2 [armel])
grafika na priamom framebufferi - zdieľané knižnice
libdirectfb-1.4-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdirectfb-1.4-0-udeb
libegl1-x11
virtuálny balík poskytovaný balíkom libegl1-mesa
libencode-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.22
libfile-path-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libfile-temp-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libgcc1-alpha-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-alpha-cross
libgcc1-arm64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-arm64-cross
libgcc1-armel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-armel-cross
libgcc1-armhf-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-armhf-cross
libgcc1-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-mips-cross
libgcc1-mips64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-mips64-cross
libgcc1-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-mips64el-cross
libgcc1-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-mipsel-cross
libgcc1-powerpc-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-powerpc-cross
libgcc1-powerpcspe-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-powerpcspe-cross
libgcc1-ppc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-ppc64-cross
libgcc1-ppc64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-ppc64el-cross
libgcc1-s390x-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-s390x-cross
libgcc1-sh4-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-sh4-cross
libgcc1-sparc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-sparc64-cross
libgcc2-m68k-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc2-m68k-cross
libghc-array-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-array-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-array-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-base-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-binary-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-bytestring-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-cabal-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-containers-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-containers-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-containers-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-deepseq-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-deepseq-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-deepseq-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-directory-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-filepath-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-ghc-boot-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prim-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-prim-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-ghc-prim-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-ghci-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-haskeline-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hoopl-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hoopl-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-hoopl-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-hpc-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-integer-gmp-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-integer-gmp-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-integer-gmp-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-pretty-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-pretty-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-pretty-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-process-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-process-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-process-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-template-haskell-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-terminfo-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-time-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-time-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-time-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-transformers-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-transformers-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-transformers-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-unix-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-xhtml-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-xhtml-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-xhtml-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libgjs0-libmozjs-24-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgjs0e
libgl-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgl1-mesa-dev
libgl1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgl1-mesa-glx
libgl1-nvidia-glx-355.11
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgl1-nvidia-glx
libgl1-nvidia-glx-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgl1-nvidia-glx
libgles1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgles1-mesa
libgles2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgles2-mesa
libgnokii3-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnokii-dev
libhdf5-serial-dev (1.10.0+docs-1~exp3)
transitional dummy package
libhdf5-serial-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libhdf5-dev
libimage-magick-defaultquantum-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libimage-magick-q16-perl
libio-compress-base-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.22
libio-compress-bzip2-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.22
libio-compress-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.22
libio-compress-zlib-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.22
libio-socket-ip-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libjhc-diff-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-html-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-hunit-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-parsec2-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-quickcheck1-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-safe-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-smallcheck-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-transformers-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-xhtml-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjpeg-dev (1:1.4.80-115-gfb907b2-1)
Development files for the JPEG library [dummy package]
libjpeg-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libjpeg62-turbo-dev
libjpeg-progs
virtuálny balík poskytovaný balíkom libjpeg-turbo-progs
libjpeg62
virtuálny balík poskytovaný balíkom libjpeg62-turbo
liblua5.1-rrd-dev (1.6.0-1~exp1)
Transitional package to lua-rrd-dev
liblua5.1-rrd-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-rrd-dev
liblua5.1-rrd0 (1.6.0-1~exp1)
Transitional package to lua-rrd
liblua5.1-rrd0
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-rrd
libmagick++-6.defaultquantum-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagick++-6.q16-dev
libmagickcore-6.defaultquantum-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickcore-6.q16-dev
libmagickcore-6.q16-1-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickcore-6.q16-2-extra
libmagickcore-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickcore-6.q16-2-extra
libmagickwand-6.defaultquantum-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickwand-6.q16-dev
libmime-base64-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.22
libn32c-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mipsn32
libn32c-dev-mips-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mipsn32-mips-cross
libn32c-dev-mips64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mipsn32-mips64-cross
libn32c-dev-mips64el-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mipsn32-mips64el-cross
libn32c-dev-mipsel-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mipsn32-mipsel-cross
libn32gcc1-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libn32gcc1-mips-cross
libn32gcc1-mips64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libn32gcc1-mips64-cross
libn32gcc1-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libn32gcc1-mips64el-cross
libn32gcc1-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libn32gcc1-mipsel-cross
libn32stdc++6-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libn32stdc++6-mips-cross
libn32stdc++6-mips64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libn32stdc++6-mips64-cross
libn32stdc++6-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libn32stdc++6-mips64el-cross
libn32stdc++6-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libn32stdc++6-mipsel-cross
libnss-dns-udeb (2.23-0experimental1 [m68k], 2.22-0experimental0 [hppa]) [debports]
GNU C Library: NSS helper for DNS - udeb
libnss-dns-udeb
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-udeb, libc0.1-udeb, libc0.3-udeb
libnss-files-udeb (2.23-0experimental1 [m68k], 2.22-0experimental0 [hppa]) [debports]
GNU C Library: NSS helper for files - udeb
libnss-files-udeb
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc0.3-udeb, libc0.1-udeb, libc6-udeb
libnvidia-compiler-355.11
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvidia-compiler
libnvidia-eglcore-355.11
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvidia-eglcore
libopencl-1.1-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-libopencl1
libopencl-1.2-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-libopencl1
libopencl1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-libopencl1
libosmesa-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libosmesa6-dev
libpoco5-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libpoco-dev
libreadline-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreadline7-dbg
librhash-ruby
virtuálny balík poskytovaný balíkom ruby-rhash
librhash-ruby1.8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ruby-rhash
libscalar-list-utils-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libsocket-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libsocl-1.2-0 (1.2.0~rc2+dfsg-2+b1 [amd64, i386], 1.2.0~rc2+dfsg-2 [alpha, arm64, armel, armhf, hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x, x32], 1.2.0~20141210+dfsg-1 [hppa])
Task scheduler for heterogeneous multicore machines
libsocl-1.2-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libsocl-contrib-1.2-0
libstarpu-1.2-1 (1.2.0~rc2+dfsg-2+b1 [amd64, i386], 1.2.0~rc2+dfsg-2 [alpha, arm64, armel, armhf, hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x, x32])
Task scheduler for heterogeneous multicore machines
libstarpu-1.2-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstarpu-contrib-1.2-1
libstarpu-dev (1.2.0~rc2+dfsg-2+b1 [amd64, i386], 1.2.0~rc2+dfsg-2 [alpha, arm64, armel, armhf, hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x, x32], 1.2.0~20141210+dfsg-1 [hppa])
Task scheduler for heterogeneous multicore machines - dev
libstarpu-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstarpu-contrib-dev
libstarpufft-1.2-0 (1.2.0~rc2+dfsg-2+b1 [amd64, i386], 1.2.0~rc2+dfsg-2 [alpha, arm64, armel, armhf, hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x, x32], 1.2.0~20141210+dfsg-1 [hppa])
Task scheduler for heterogeneous multicore machines
libstarpufft-1.2-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstarpu-contribfft-1.2-0
libstarpumpi-1.2-0 (1.2.0~rc2+dfsg-2+b1 [amd64, i386], 1.2.0~rc2+dfsg-2 [alpha, arm64, armel, armhf, hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x, x32], 1.2.0~20141210+dfsg-1 [hppa])
Task scheduler for heterogeneous multicore machines
libstarpumpi-1.2-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstarpu-contribmpi-1.2-0
libstdc++-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev
libstdc++-dev-alpha-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev-alpha-cross
libstdc++-dev-alpha-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev-alpha-cross
libstdc++-dev-arm64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev-arm64-cross
libstdc++-dev-arm64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev-arm64-cross
libstdc++-dev-armel-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev-armel-cross
libstdc++-dev-armel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev-armel-cross
libstdc++-dev-armhf-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev-armhf-cross
libstdc++-dev-armhf-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev-armhf-cross
libstdc++-dev-hppa-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev-hppa-cross
libstdc++-dev-hppa-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev-hppa-cross
libstdc++-dev-m68k-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev-m68k-cross
libstdc++-dev-m68k-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev-m68k-cross
libstdc++-dev-mips-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev-mips-cross
libstdc++-dev-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev-mips-cross
libstdc++-dev-mips64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev-mips64-cross
libstdc++-dev-mips64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev-mips64-cross
libstdc++-dev-mips64el-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev-mips64el-cross
libstdc++-dev-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev-mips64el-cross
libstdc++-dev-mipsel-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev-mipsel-cross
libstdc++-dev-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev-mipsel-cross
libstdc++-dev-powerpc-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev-powerpc-cross
libstdc++-dev-powerpc-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev-powerpc-cross
libstdc++-dev-powerpcspe-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev-powerpcspe-cross
libstdc++-dev-powerpcspe-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev-powerpcspe-cross
libstdc++-dev-ppc64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev-ppc64-cross
libstdc++-dev-ppc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev-ppc64-cross
libstdc++-dev-ppc64el-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev-ppc64el-cross
libstdc++-dev-ppc64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev-ppc64el-cross
libstdc++-dev-s390x-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev-s390x-cross
libstdc++-dev-s390x-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev-s390x-cross
libstdc++-dev-sh4-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev-sh4-cross
libstdc++-dev-sh4-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev-sh4-cross
libstdc++-dev-sparc64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev-sparc64-cross
libstdc++-dev-sparc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-dev-sparc64-cross
libstdc++-pic-alpha-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-pic-alpha-cross
libstdc++-pic-arm64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-pic-arm64-cross
libstdc++-pic-armel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-pic-armel-cross
libstdc++-pic-armhf-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-pic-armhf-cross
libstdc++-pic-hppa-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-pic-hppa-cross
libstdc++-pic-m68k-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-pic-m68k-cross
libstdc++-pic-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-pic-mips-cross
libstdc++-pic-mips64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-pic-mips64-cross
libstdc++-pic-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-pic-mips64el-cross
libstdc++-pic-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-pic-mipsel-cross
libstdc++-pic-powerpc-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-pic-powerpc-cross
libstdc++-pic-powerpcspe-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-pic-powerpcspe-cross
libstdc++-pic-ppc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-pic-ppc64-cross
libstdc++-pic-ppc64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-pic-ppc64el-cross
libstdc++-pic-s390x-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-pic-s390x-cross
libstdc++-pic-sh4-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-pic-sh4-cross
libstdc++-pic-sparc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-6-pic-sparc64-cross
libstdc++6-alpha-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-alpha-cross
libstdc++6-arm64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-arm64-cross
libstdc++6-armel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-armel-cross
libstdc++6-armhf-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-armhf-cross
libstdc++6-hppa-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-hppa-cross
libstdc++6-m68k-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-m68k-cross
libstdc++6-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-mips-cross
libstdc++6-mips64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-mips64-cross
libstdc++6-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-mips64el-cross
libstdc++6-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-mipsel-cross
libstdc++6-powerpc-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-powerpc-cross
libstdc++6-powerpcspe-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-powerpcspe-cross
libstdc++6-ppc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-ppc64-cross
libstdc++6-ppc64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-ppc64el-cross
libstdc++6-s390x-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-s390x-cross
libstdc++6-sh4-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-sh4-cross
libstdc++6-sparc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-sparc64-cross
libstorable-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.22
libsys-syslog-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.22
libsyslog-ng-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom syslog-ng-core
libthreads-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.22
libthreads-shared-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.22
libtime-hires-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.22
libtime-piece-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.22
libturbojpeg-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libturbojpeg0-dev
libwayland-egl1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libwayland-egl1-mesa
libxsloader-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libzhuyin
virtuálny balík poskytovaný balíkom libzhuyin7
linux-kernel-headers
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev
linux-kernel-headers-alpha-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-alpha-cross
linux-kernel-headers-arm64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-arm64-cross
linux-kernel-headers-armel-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-armel-cross
linux-kernel-headers-armhf-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-armhf-cross
linux-kernel-headers-hppa-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-hppa-cross
linux-kernel-headers-m68k-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-m68k-cross
linux-kernel-headers-mips-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-mips-cross
linux-kernel-headers-mips64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-mips64-cross
linux-kernel-headers-mips64el-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-mips64el-cross
linux-kernel-headers-mipsel-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-mipsel-cross
linux-kernel-headers-powerpc-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-powerpc-cross
linux-kernel-headers-powerpcspe-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-powerpcspe-cross
linux-kernel-headers-ppc64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-ppc64-cross
linux-kernel-headers-ppc64el-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-ppc64el-cross
linux-kernel-headers-s390x-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-s390x-cross
linux-kernel-headers-sh4-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-sh4-cross
linux-kernel-headers-sparc64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-sparc64-cross
linux-kernel-log-daemon
virtuálny balík poskytovaný balíkom syslog-ng-core
linux-libc-dev-alpha-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-alpha-cross
linux-libc-dev-arm64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-arm64-cross
linux-libc-dev-armel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-armel-cross
linux-libc-dev-armhf-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-armhf-cross
linux-libc-dev-hppa-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-hppa-cross
linux-libc-dev-m68k-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-m68k-cross
linux-libc-dev-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-mips-cross
linux-libc-dev-mips64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-mips64-cross
linux-libc-dev-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-mips64el-cross
linux-libc-dev-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-mipsel-cross
linux-libc-dev-powerpc-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-powerpc-cross
linux-libc-dev-powerpcspe-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-powerpcspe-cross
linux-libc-dev-ppc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-ppc64-cross
linux-libc-dev-ppc64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-ppc64el-cross
linux-libc-dev-s390x-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-s390x-cross
linux-libc-dev-sh4-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-sh4-cross
linux-libc-dev-sparc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-sparc64-cross
linux-manual
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-manual-4.6
linux-tools-4.5
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-perf-4.5
linux-tools-4.6
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-perf-4.6
lisp-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom clisp
locales (2.23-0experimental2)
GNU C knižnica: Podpora národných jazykov (locale) - dáta
locales
virtuálny balík poskytovaný balíkom locales-all
loop-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom loop-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, loop-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, loop-modules-10.3-0-amd64-di, loop-modules-10.3-0-486-di, loop-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, loop-modules-4.6.0-rc3-versatile-di, loop-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, loop-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, loop-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, loop-modules-4.6.0-rc3-686-di, loop-modules-4.6.0-rc3-marvell-di, loop-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, loop-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, loop-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, loop-modules-11.0-0-486-di, loop-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, loop-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, loop-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, loop-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, loop-modules-11.0-0-amd64-di, loop-modules-4.6.0-rc3-s390x-di, loop-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, loop-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, loop-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, loop-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di
lua5.1-rrd
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-rrd
lua5.1-rrd-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-rrd-dev
lua5.2-rrd
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-rrd
lua5.2-rrd-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-rrd-dev
lua5.3-rrd
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-rrd
lua5.3-rrd-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-rrd-dev
luatex
virtuálny balík poskytovaný balíkom texlive-binaries
lzip-alternative
virtuálny balík poskytovaný balíkom lzip, lziprecover, lunzip
m-tx
virtuálny balík poskytovaný balíkom texlive-music
mail-reader
virtuálny balík poskytovaný balíkom icedove, kmail
makejvf
virtuálny balík poskytovaný balíkom texlive-binaries
maliit-inputmethod-plugin
virtuálny balík poskytovaný balíkom maliit-keyboard
man-browser
virtuálny balík poskytovaný balíkom konqueror
md-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom md-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, md-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, md-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, md-modules-11.0-0-486-di, md-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, md-modules-10.3-0-amd64-di, md-modules-4.6.0-rc3-686-di, md-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, md-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, md-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, md-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, md-modules-4.6.0-rc3-s390x-di, md-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, md-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, md-modules-4.6.0-rc3-versatile-di, md-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, md-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, md-modules-4.6.0-rc3-marvell-di, md-modules-10.3-0-486-di, md-modules-4.6.0-rc3-sparc64-di, md-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, md-modules-11.0-0-amd64-di, md-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, md-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, md-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, md-modules-4.6.0-rc3-octeon-di
mendexk
virtuálny balík poskytovaný balíkom texlive-binaries
minix-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom minix-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, minix-modules-4.6.0-rc3-marvell-di, minix-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, minix-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, minix-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, minix-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, minix-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di
mmc-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-amd64-di, mmc-core-modules-10.3-0-amd64-di, mmc-core-modules-11.0-0-amd64-di, mmc-core-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, mmc-core-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, mmc-core-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, kernel-image-10.3-0-486-di, mmc-core-modules-11.0-0-486-di, mmc-core-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, mmc-core-modules-10.3-0-486-di, mmc-core-modules-4.6.0-rc3-686-di
mmc-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mmc-modules-4.6.0-rc3-marvell-di, mmc-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, mmc-modules-10.3-0-amd64-di, mmc-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, mmc-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, mmc-modules-4.6.0-rc3-686-di, mmc-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, mmc-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, mmc-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, mmc-modules-11.0-0-amd64-di, mmc-modules-11.0-0-486-di, mmc-modules-10.3-0-486-di
mouse-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mouse-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, kernel-image-10.3-0-486-di, mouse-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, mouse-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, mouse-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, mouse-modules-4.6.0-rc3-686-di, mouse-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, mouse-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, mouse-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, mouse-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, mouse-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, mouse-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, kernel-image-11.0-0-486-di, mouse-modules-4.6.0-rc3-marvell-di, mouse-modules-4.6.0-rc3-parisc-di
mtd-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mtd-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, mtd-modules-4.6.0-rc3-marvell-di
multipath-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom multipath-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, multipath-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, multipath-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, multipath-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, multipath-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, multipath-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, multipath-modules-4.6.0-rc3-marvell-di, multipath-modules-4.6.0-rc3-versatile-di, multipath-modules-4.6.0-rc3-sparc64-di, multipath-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, multipath-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, multipath-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, multipath-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, multipath-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, multipath-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, multipath-modules-4.6.0-rc3-686-di, multipath-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, multipath-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, multipath-modules-4.6.0-rc3-s390x-di, multipath-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, multipath-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, multipath-modules-4.6.0-rc3-octeon-di
munin-plugins
virtuálny balík poskytovaný balíkom munin-plugins-core, munin-plugins-extra, munin-plugins-java
musixtex
virtuálny balík poskytovaný balíkom texlive-music
nbd-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nbd-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, nbd-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, nbd-modules-4.6.0-rc3-versatile-di, nbd-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, nbd-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, nbd-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, nbd-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, nbd-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, nbd-modules-4.6.0-rc3-s390x-di, nbd-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, nbd-modules-4.6.0-rc3-686-di, nbd-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, nbd-modules-4.6.0-rc3-sparc64-di, nbd-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, nbd-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, nbd-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, nbd-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, nbd-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, nbd-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, nbd-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, nbd-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, nbd-modules-4.6.0-rc3-marvell-di
netbook-launcher
virtuálny balík poskytovaný balíkom slingshot-launcher
nfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nfs-modules-11.0-0-amd64-di, nfs-modules-11.0-0-486-di, nfs-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, nfs-modules-10.3-0-amd64-di, nfs-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, nfs-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, nfs-modules-10.3-0-486-di
nic-extra-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-modules-4.6.0-rc3-s390x-di, nic-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, nic-modules-4.6.0-rc3-686-di, nic-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, nic-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, nic-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, nic-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, nic-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, nic-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, nic-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, nic-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, nic-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, nic-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, nic-modules-4.6.0-rc3-sparc64-di, nic-modules-4.6.0-rc3-marvell-di, nic-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, nic-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, nic-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, nic-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, nic-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, nic-modules-4.6.0-rc3-versatile-di, nic-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di
nic-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-modules-4.6.0-rc3-686-di, nic-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, nic-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, nic-modules-4.6.0-rc3-s390x-di, nic-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, nic-modules-10.3-0-amd64-di, nic-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, nic-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, nic-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, nic-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, nic-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, nic-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, nic-modules-4.6.0-rc3-sparc64-di, nic-modules-10.3-0-486-di, nic-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, nic-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, nic-modules-11.0-0-amd64-di, nic-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, nic-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, nic-modules-4.6.0-rc3-versatile-di, nic-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, nic-modules-4.6.0-rc3-marvell-di, nic-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, nic-modules-11.0-0-486-di, nic-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, nic-modules-4.6.0-rc3-amd64-di
nic-pcmcia-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-pcmcia-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, kernel-image-10.3-0-486-di, nic-pcmcia-modules-4.6.0-rc3-686-di, nic-pcmcia-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, nic-pcmcia-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, nic-pcmcia-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, nic-pcmcia-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, kernel-image-11.0-0-486-di, nic-pcmcia-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di
nic-shared-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-shared-modules-10.3-0-486-di, nic-shared-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, nic-shared-modules-11.0-0-486-di, nic-shared-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, nic-shared-modules-11.0-0-amd64-di, nic-shared-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, nic-shared-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, nic-shared-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, nic-shared-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, nic-shared-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, nic-shared-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, nic-shared-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, nic-shared-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, nic-shared-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, nic-shared-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, nic-shared-modules-10.3-0-amd64-di, nic-shared-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, nic-shared-modules-4.6.0-rc3-686-di, nic-shared-modules-4.6.0-rc3-marvell-di, nic-shared-modules-4.6.0-rc3-versatile-di, nic-shared-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, nic-shared-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, nic-shared-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, nic-shared-modules-4.6.0-rc3-parisc-di
nic-usb-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-usb-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, nic-usb-modules-4.6.0-rc3-marvell-di, nic-usb-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, nic-usb-modules-11.0-0-486-di, nic-usb-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, nic-usb-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, nic-usb-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, nic-usb-modules-11.0-0-amd64-di, nic-usb-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, nic-usb-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, nic-usb-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, nic-usb-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, nic-usb-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, nic-usb-modules-10.3-0-486-di, nic-usb-modules-4.6.0-rc3-686-di, nic-usb-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, nic-usb-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, nic-usb-modules-4.6.0-rc3-versatile-di, nic-usb-modules-10.3-0-amd64-di, nic-usb-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di
nic-wireless-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-wireless-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, nic-wireless-modules-10.3-0-amd64-di, nic-wireless-modules-11.0-0-486-di, nic-wireless-modules-11.0-0-amd64-di, nic-wireless-modules-4.6.0-rc3-686-di, nic-wireless-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, nic-wireless-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, nic-wireless-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, nic-wireless-modules-10.3-0-486-di, nic-wireless-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, nic-wireless-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, nic-wireless-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, nic-wireless-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, nic-wireless-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, nic-wireless-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, nic-wireless-modules-4.6.0-rc3-arm64-di
nls-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-10.3-0-486-di, nls-core-modules-11.0-0-486-di, nls-core-modules-10.3-0-amd64-di, nls-core-modules-11.0-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, nls-core-modules-10.3-0-486-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di
no-libcuda1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudart7.5
nodejs-abi-47
virtuálny balík poskytovaný balíkom nodejs
nodejs-abi-48
virtuálny balík poskytovaný balíkom nodejs
notification-daemon
virtuálny balík poskytovaný balíkom plasma-workspace
ntfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ntfs-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, ntfs-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, ntfs-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, ntfs-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, ntfs-modules-4.6.0-rc3-686-di, ntfs-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, ntfs-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, ntfs-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, ntfs-modules-4.6.0-rc3-amd64-di
nullfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nullfs-modules-10.3-0-amd64-di, nullfs-modules-11.0-0-amd64-di, nullfs-modules-10.3-0-486-di, nullfs-modules-11.0-0-486-di
nvidia-alternative--kmod-alias
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-alternative
nvidia-driver-bin-355.11
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-driver-bin
nvidia-glx-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-driver
nvidia-kernel-355.11
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-kernel-dkms
nvidia-kernel-support--v1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-kernel-support
nvidia-kernel-support-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-kernel-support
objc++-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++, gobjc++-6
objc++-compiler-aarch64-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-6-aarch64-linux-gnu
objc++-compiler-alpha-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-6-alpha-linux-gnu
objc++-compiler-arm-linux-gnueabi
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-6-arm-linux-gnueabi
objc++-compiler-arm-linux-gnueabihf
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-6-arm-linux-gnueabihf
objc++-compiler-hppa-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-6-hppa-linux-gnu
objc++-compiler-m68k-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-6-m68k-linux-gnu
objc++-compiler-mips-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-6-mips-linux-gnu
objc++-compiler-mips64-linux-gnuabi64
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-6-mips64-linux-gnuabi64
objc++-compiler-mips64el-linux-gnuabi64
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-6-mips64el-linux-gnuabi64
objc++-compiler-mipsel-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-6-mipsel-linux-gnu
objc++-compiler-powerpc-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-6-powerpc-linux-gnu
objc++-compiler-powerpc-linux-gnuspe
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-6-powerpc-linux-gnuspe
objc++-compiler-powerpc64-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-6-powerpc64-linux-gnu
objc++-compiler-powerpc64le-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-6-powerpc64le-linux-gnu
objc++-compiler-s390x-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-6-s390x-linux-gnu
objc++-compiler-sh4-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-6-sh4-linux-gnu
objc++-compiler-sparc64-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-6-sparc64-linux-gnu
objc-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc, gobjc-6
objc-compiler-aarch64-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-6-aarch64-linux-gnu
objc-compiler-alpha-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-6-alpha-linux-gnu
objc-compiler-arm-linux-gnueabi
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-6-arm-linux-gnueabi
objc-compiler-arm-linux-gnueabihf
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-6-arm-linux-gnueabihf
objc-compiler-hppa-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-6-hppa-linux-gnu
objc-compiler-m68k-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-6-m68k-linux-gnu
objc-compiler-mips-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-6-mips-linux-gnu
objc-compiler-mips64-linux-gnuabi64
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-6-mips64-linux-gnuabi64
objc-compiler-mips64el-linux-gnuabi64
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-6-mips64el-linux-gnuabi64
objc-compiler-mipsel-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-6-mipsel-linux-gnu
objc-compiler-powerpc-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-6-powerpc-linux-gnu
objc-compiler-powerpc-linux-gnuspe
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-6-powerpc-linux-gnuspe
objc-compiler-powerpc64-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-6-powerpc64-linux-gnu
objc-compiler-powerpc64le-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-6-powerpc64le-linux-gnu
objc-compiler-s390x-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-6-s390x-linux-gnu
objc-compiler-sh4-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-6-sh4-linux-gnu
objc-compiler-sparc64-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-6-sparc64-linux-gnu
okumura-clsfiles
virtuálny balík poskytovaný balíkom texlive-lang-japanese
opencl-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-opencl-dev
opencl-icd
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-opencl-icd, mesa-opencl-icd
openjdk-6-jre-zero (6b38-1.13.10-1)
alternatívny JVM pre OpenJDK, používa Zero/Shark
openjdk-6-jre-zero
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-6-jre-headless
openjdk-7-jre-zero (7u101-2.6.6-2)
alternatívny JVM pre OpenJDK, používa Zero/Shark
openjdk-7-jre-zero
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre-headless
openjdk-9-jre-zero (9~b116-1 [amd64, i386], 9~b88-1 [ppc64])
alternatívny JVM pre OpenJDK, používa Zero/Shark
openjdk-9-jre-zero
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jre-headless
oxygen-icon-theme (4:14.12.2-1)
KDE 4 default icon theme
oxygen-icon-theme
virtuálny balík poskytovaný balíkom oxygen5-icon-theme
parport-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom parport-modules-11.0-0-486-di, parport-modules-10.3-0-amd64-di, parport-modules-11.0-0-amd64-di, parport-modules-10.3-0-486-di
pata-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom pata-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, pata-modules-4.6.0-rc3-686-di, pata-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, pata-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, pata-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, pata-modules-4.6.0-rc3-sparc64-di, kernel-image-10.3-0-486-di, pata-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, pata-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, pata-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, pata-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, pata-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, pata-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, pata-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, pata-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, pata-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, pata-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, kernel-image-11.0-0-486-di, pata-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di
pcmcia-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom pcmcia-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, pcmcia-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, pcmcia-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, pcmcia-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, kernel-image-10.3-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, pcmcia-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, pcmcia-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, pcmcia-modules-4.6.0-rc3-686-di
pcmcia-storage-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom pcmcia-storage-modules-4.6.0-rc3-686-di, pcmcia-storage-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, pcmcia-storage-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, pcmcia-storage-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, pcmcia-storage-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, pcmcia-storage-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, kernel-image-10.3-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
pdf-viewer
virtuálny balík poskytovaný balíkom okular
pdf.js
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-pdf.js
pdfjam
virtuálny balík poskytovaný balíkom texlive-extra-utils
perl-cross-config
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.22
perlapi-5.22.1
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
perlapi-5.22.2
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
perlmagick (8:6.9.2.10+dfsg-2)
Perl interface to ImageMagick -- dummy package
perlmagick
virtuálny balík poskytovaný balíkom libimage-magick-perl
pgf
virtuálny balík poskytovaný balíkom texlive-pictures
pkg-config-mingw-w64-i686
virtuálny balík poskytovaný balíkom mingw-w64-tools
pkg-config-mingw-w64-x86-64
virtuálny balík poskytovaný balíkom mingw-w64-tools
plip-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom plip-modules-10.3-0-amd64-di, plip-modules-11.0-0-amd64-di, plip-modules-10.3-0-486-di, plip-modules-11.0-0-486-di
pmx
virtuálny balík poskytovaný balíkom texlive-music
postscript-viewer
virtuálny balík poskytovaný balíkom okular
ppp-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ppp-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, ppp-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, ppp-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, ppp-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, ppp-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, ppp-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, ppp-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, ppp-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, ppp-modules-11.0-0-amd64-di, ppp-modules-4.6.0-rc3-marvell-di, ppp-modules-4.6.0-rc3-versatile-di, ppp-modules-4.6.0-rc3-sparc64-di, ppp-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, ppp-modules-10.3-0-amd64-di, ppp-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, ppp-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, ppp-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, ppp-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, ppp-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, ppp-modules-10.3-0-486-di, ppp-modules-4.6.0-rc3-686-di, ppp-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, ppp-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, ppp-modules-11.0-0-486-di, ppp-modules-4.6.0-rc3-amd64-di
ptex-jisfonts
virtuálny balík poskytovaný balíkom texlive-lang-japanese
python2.7-avogadro
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-avogadro
python2.7-dsv
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-dsv
python2.7-gdal
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-gdal
python2.7-irclib
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-irclib
python2.7-neovim
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-neovim
python2.7-opencv
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-opencv
python2.7-rrdtool
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-rrdtool
python2.7-thrift
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-thrift
python2.7-xapian
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-xapian
python3.5-gdal
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-gdal
python3.5-xapian
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-xapian
qtbase-abi-5-6-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5core5a
qtdeclarative-abi-5-6-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5qml5
qtscript-abi-5-6-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5script5
qtsvg-abi-5-6-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5svg5
readline-editor
virtuálny balík poskytovaný balíkom rlfe, rlwrap
reiserfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom reiserfs-modules-10.3-0-486-di, reiserfs-modules-11.0-0-486-di, reiserfs-modules-11.0-0-amd64-di, reiserfs-modules-10.3-0-amd64-di
rtc-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-4.6.0-rc3-octeon-di, kernel-image-10.3-0-486-di, kernel-image-4.6.0-rc3-marvell-di, kernel-image-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, kernel-image-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, kernel-image-4.6.0-rc3-versatile-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, kernel-image-4.6.0-rc3-686-pae-di, rtc-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, kernel-image-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-4.6.0-rc3-loongson-3-di, kernel-image-4.6.0-rc3-686-di
sata-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom sata-modules-10.3-0-amd64-di, sata-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, sata-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, sata-modules-4.6.0-rc3-686-di, sata-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, sata-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, sata-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, sata-modules-11.0-0-amd64-di, sata-modules-4.6.0-rc3-marvell-di, sata-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, sata-modules-4.6.0-rc3-sparc64-di, sata-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, sata-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, sata-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, sata-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, sata-modules-4.6.0-rc3-versatile-di, sata-modules-10.3-0-486-di, sata-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, sata-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, sata-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, sata-modules-11.0-0-486-di, sata-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, sata-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, sata-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, sata-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di
scsi-common-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-10.3-0-amd64-di, kernel-image-10.3-0-486-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
scsi-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom scsi-core-modules-10.3-0-amd64-di, scsi-core-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, scsi-core-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, scsi-core-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, scsi-core-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, scsi-core-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, scsi-core-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, scsi-core-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, scsi-core-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, scsi-core-modules-4.6.0-rc3-marvell-di, scsi-core-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, scsi-core-modules-11.0-0-amd64-di, scsi-core-modules-4.6.0-rc3-versatile-di, scsi-core-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, scsi-core-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, scsi-core-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, scsi-core-modules-4.6.0-rc3-sparc64-di, scsi-core-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, scsi-core-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, scsi-core-modules-11.0-0-486-di, scsi-core-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, scsi-core-modules-4.6.0-rc3-686-di, scsi-core-modules-4.6.0-rc3-s390x-di, scsi-core-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, scsi-core-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, scsi-core-modules-10.3-0-486-di
scsi-extra-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom scsi-extra-modules-10.3-0-486-di, scsi-extra-modules-11.0-0-486-di, scsi-extra-modules-11.0-0-amd64-di, scsi-extra-modules-10.3-0-amd64-di
scsi-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom scsi-modules-10.3-0-486-di, scsi-modules-4.6.0-rc3-versatile-di, scsi-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, scsi-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, scsi-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, scsi-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, scsi-modules-4.6.0-rc3-sparc64-di, scsi-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, scsi-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, scsi-modules-4.6.0-rc3-s390x-di, scsi-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, scsi-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, scsi-modules-11.0-0-amd64-di, scsi-modules-4.6.0-rc3-686-di, scsi-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, scsi-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, scsi-modules-10.3-0-amd64-di, scsi-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, scsi-modules-11.0-0-486-di, scsi-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, scsi-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, scsi-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, scsi-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, scsi-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, scsi-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di
sddm-theme
virtuálny balík poskytovaný balíkom sddm-theme-breeze
serial-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom serial-modules-11.0-0-amd64-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, serial-modules-4.6.0-rc3-686-di, serial-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, serial-modules-10.3-0-amd64-di, serial-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, serial-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, kernel-image-10.3-0-486-di, serial-modules-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, serial-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, serial-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, serial-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, serial-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, serial-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, kernel-image-11.0-0-486-di, serial-modules-10.3-0-486-di, serial-modules-4.6.0-rc3-parisc-di
sound-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom sound-modules-10.3-0-486-di, sound-modules-10.3-0-amd64-di, sound-modules-11.0-0-amd64-di, sound-modules-4.6.0-rc3-686-di, sound-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, sound-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, sound-modules-11.0-0-486-di, sound-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, sound-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, sound-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, sound-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, sound-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, sound-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di
speakup-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom speakup-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, speakup-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, speakup-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, speakup-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, speakup-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, speakup-modules-4.6.0-rc3-686-di
squashfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom squashfs-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, squashfs-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, squashfs-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, squashfs-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, squashfs-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, squashfs-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, squashfs-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, squashfs-modules-4.6.0-rc3-686-di, squashfs-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, squashfs-modules-4.6.0-rc3-sparc64-di, squashfs-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, squashfs-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, squashfs-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, squashfs-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, squashfs-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, squashfs-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, squashfs-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, squashfs-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, squashfs-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, squashfs-modules-4.6.0-rc3-marvell-di, squashfs-modules-4.6.0-rc3-versatile-di
srm-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom srm-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di
ssh-askpass
virtuálny balík poskytovaný balíkom ksshaskpass, ssh-askpass-fullscreen
starpu-examples (1.2.0~rc2+dfsg-2+b1 [amd64, i386], 1.2.0~rc2+dfsg-2 [alpha, arm64, armel, armhf, hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x, x32], 1.2.0~20141210+dfsg-1 [hppa])
Task scheduler for heterogeneous multicore machines - exs
starpu-examples
virtuálny balík poskytovaný balíkom starpu-contrib-examples
starpu-tools (1.2.0~rc2+dfsg-2+b1 [amd64, i386], 1.2.0~rc2+dfsg-2 [alpha, arm64, armel, armhf, hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x, x32], 1.2.0~20141210+dfsg-1 [hppa])
Task scheduler for heterogeneous multicore machines - tools
starpu-tools
virtuálny balík poskytovaný balíkom starpu-contrib-tools
syslog-ng-abi-3.6-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom syslog-ng-core
syslog-ng-abi-3.7-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom syslog-ng-core
system-log-daemon
virtuálny balík poskytovaný balíkom syslog-ng-core
tabmixplus
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-tabmixplus
texlive-base-bin
virtuálny balík poskytovaný balíkom texlive-binaries
texlive-latex3
virtuálny balík poskytovaný balíkom texlive-latex-recommended
texmacs-extra-fonts
virtuálny balík poskytovaný balíkom texmacs-common
udf-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom udf-modules-4.6.0-rc3-marvell-di, udf-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, udf-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, udf-modules-4.6.0-rc3-686-di, udf-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, udf-modules-4.6.0-rc3-sparc64-di, udf-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, udf-modules-4.6.0-rc3-s390x-di, udf-modules-4.6.0-rc3-versatile-di, udf-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, udf-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, udf-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, udf-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, udf-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, udf-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, udf-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, udf-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, udf-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, udf-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di
ufs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-10.3-0-amd64-di, kernel-image-10.3-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di
uinput-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom uinput-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, uinput-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, kernel-image-10.3-0-486-di, uinput-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, uinput-modules-4.6.0-rc3-686-di, uinput-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, uinput-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, uinput-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, uinput-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, uinput-modules-4.6.0-rc3-marvell-di, uinput-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, kernel-image-11.0-0-486-di
usb-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-10.3-0-amd64-di, usb-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, usb-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, usb-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, usb-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, usb-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, kernel-image-10.3-0-486-di, usb-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, usb-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, usb-modules-4.6.0-rc3-marvell-di, usb-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, usb-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, usb-modules-4.6.0-rc3-sparc64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, usb-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, usb-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, usb-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, usb-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, usb-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, usb-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, usb-modules-4.6.0-rc3-versatile-di, usb-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, usb-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, usb-modules-4.6.0-rc3-686-di
usb-serial-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom usb-serial-modules-10.3-0-amd64-di, usb-serial-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, usb-serial-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, usb-serial-modules-4.6.0-rc3-marvell-di, usb-serial-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, usb-serial-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, usb-serial-modules-11.0-0-amd64-di, usb-serial-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, usb-serial-modules-4.6.0-rc3-versatile-di, usb-serial-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, usb-serial-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, usb-serial-modules-10.3-0-486-di, usb-serial-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, usb-serial-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, usb-serial-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, usb-serial-modules-4.6.0-rc3-686-di, usb-serial-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, usb-serial-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, usb-serial-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, usb-serial-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, usb-serial-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, usb-serial-modules-11.0-0-486-di
usb-storage-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom usb-storage-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, usb-storage-modules-4.6.0-rc3-sparc64-di, usb-storage-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, usb-storage-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, usb-storage-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, usb-storage-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, usb-storage-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, usb-storage-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, usb-storage-modules-4.6.0-rc3-versatile-di, usb-storage-modules-4.6.0-rc3-marvell-di, kernel-image-11.0-0-486-di, usb-storage-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, usb-storage-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, usb-storage-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, usb-storage-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, usb-storage-modules-4.6.0-rc3-686-di, usb-storage-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, usb-storage-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, kernel-image-10.3-0-486-di, usb-storage-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, usb-storage-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, usb-storage-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, usb-storage-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di
va-driver
virtuálny balík poskytovaný balíkom mesa-va-drivers, vdpau-va-driver
vdpau-driver
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-vdpau-driver, mesa-vdpau-drivers
vfdata-morisawa5
virtuálny balík poskytovaný balíkom texlive-lang-japanese
virtio-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom virtio-modules-4.6.0-rc3-s390x-di, virtio-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, virtio-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, virtio-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, virtio-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, virtio-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, virtio-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, virtio-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, virtio-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, virtio-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, virtio-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, virtio-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, virtio-modules-4.6.0-rc3-versatile-di, virtio-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, virtio-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, virtio-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, virtio-modules-4.6.0-rc3-686-di, virtio-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, virtio-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, virtio-modules-4.6.0-rc3-sparc64-di, virtio-modules-4.6.0-rc3-amd64-di
www-browser
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox, konqueror
x-audio-mixer
virtuálny balík poskytovaný balíkom kmix
x-terminal-emulator
virtuálny balík poskytovaný balíkom pantheon-terminal, konsole
x-window-manager
virtuálny balík poskytovaný balíkom fluxbox
xfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom xfs-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, xfs-modules-4.6.0-rc3-sparc64-di, xfs-modules-4.6.0-rc3-powerpc64le-di, xfs-modules-4.6.0-rc5-powerpc64-di, xfs-modules-4.6.0-rc3-powerpc64-di, xfs-modules-4.6.0-rc3-686-di, xfs-modules-4.6.0-rc3-s390x-di, xfs-modules-4.6.0-rc3-amd64-di, xfs-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, xfs-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, xfs-modules-4.6.0-rc3-arm64-di, xfs-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, xfs-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, xfs-modules-4.6.0-rc3-686-pae-di, xfs-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, xfs-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, xfs-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, xfs-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, xfs-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di
xml-i18n-tools
virtuálny balík poskytovaný balíkom intltool
xmltex
virtuálny balík poskytovaný balíkom texlive-htmlxml
xorg-driver-video
virtuálny balík poskytovaný balíkom xserver-xorg-video-nvidia, xserver-xorg-video-v4l
xserver-xorg-video-
virtuálny balík poskytovaný balíkom xserver-xorg-video-v4l
xserver-xorg-video-8
virtuálny balík poskytovaný balíkom xserver-xorg-video-v4l
xserver-xorg-video-nvidia-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom xserver-xorg-video-nvidia
zfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom zfs-modules-10.3-0-amd64-di, zfs-modules-10.3-0-486-di, zfs-modules-11.0-0-amd64-di, zfs-modules-11.0-0-486-di
zlib-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom zlib-modules-4.6.0-rc3-parisc-di, zlib-modules-4.6.0-rc3-parisc64-smp-di, zlib-modules-4.6.0-rc3-sparc64-di, zlib-modules-4.6.0-rc3-octeon-di, zlib-modules-10.3-0-486-di, zlib-modules-4.6.0-rc3-loongson-3-di, zlib-modules-4.6.0-rc3-5kc-malta-di, kernel-image-4.6.0-rc3-arm64-di, zlib-modules-4.6.0-rc3-armmp-di, zlib-modules-4.6.0-rc3-loongson-2e-di, kernel-image-4.6.0-rc3-amd64-di, zlib-modules-4.6.0-rc3-4kc-malta-di, zlib-modules-11.0-0-amd64-di, zlib-modules-4.6.0-rc3-marvell-di, zlib-modules-11.0-0-486-di, zlib-modules-4.6.0-rc5-powerpc-di, zlib-modules-4.6.0-rc3-loongson-2f-di, kernel-image-4.6.0-rc3-686-di, zlib-modules-4.6.0-rc3-s390x-di, kernel-image-4.6.0-rc3-686-pae-di, zlib-modules-10.3-0-amd64-di, zlib-modules-4.5.0-rc7-alpha-generic-di, zlib-modules-4.6.0-rc3-versatile-di