Balíky softvéru v „experimental“, Subsekcia virtual

acpi-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom acpi-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, acpi-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, acpi-modules-11.0-0-486-di, acpi-modules-4.13.0-trunk-686-di, acpi-modules-11.0-0-amd64-di, acpi-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, acpi-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, acpi-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, acpi-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, acpi-modules-4.14.0-rc3-686-di, acpi-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, acpi-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, acpi-modules-4.14.0-rc5-686-di, acpi-modules-4.10.0-rc6-686-di
affs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom affs-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, affs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, affs-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, affs-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, affs-modules-4.14.0-rc5-m68k-di, affs-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, affs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, affs-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, affs-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, affs-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, affs-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di
ata-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ata-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, ata-modules-4.14.0-rc5-686-di, ata-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, ata-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, ata-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, ata-modules-4.13.0-trunk-686-di, ata-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, ata-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, ata-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, ata-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, ata-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, ata-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, ata-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, ata-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, ata-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, ata-modules-4.14.0-rc5-m68k-di, ata-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, ata-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, ata-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, ata-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, ata-modules-4.14.0-rc3-686-di, kernel-image-11.0-0-486-di, ata-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, ata-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, ata-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, ata-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, ata-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, ata-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, ata-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, ata-modules-4.14.0-rc5-sparc64-di, ata-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, ata-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, ata-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, ata-modules-4.10.0-rc6-686-di, ata-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, ata-modules-4.13.0-trunk-armmp-di
banshee-api-2.9
virtuálny balík poskytovaný balíkom banshee
banshee-asm-2.9.0.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom banshee
boinc-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom boinc-server-maker
brig-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gccbrig-8
btrfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom btrfs-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, btrfs-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, btrfs-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, btrfs-modules-4.14.0-rc3-686-di, btrfs-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, btrfs-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, btrfs-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, btrfs-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-686-di, btrfs-modules-4.14.0-rc5-686-di, btrfs-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, btrfs-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, btrfs-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, btrfs-modules-4.14.0-rc5-m68k-di, btrfs-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, btrfs-modules-4.14.0-rc5-sparc64-di, btrfs-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, btrfs-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, btrfs-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, btrfs-modules-4.14.0-rc5-s390x-di, btrfs-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, btrfs-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, btrfs-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, btrfs-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, btrfs-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, btrfs-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, btrfs-modules-4.13.0-trunk-686-di, btrfs-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, btrfs-modules-4.14.0-rc3-s390x-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, btrfs-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, btrfs-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, btrfs-modules-4.13.0-trunk-s390x-di, btrfs-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-s390x-di
c++-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-8
c++-compiler-aarch64-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-8-aarch64-linux-gnu
c++-compiler-arm-linux-gnueabi
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-8-arm-linux-gnueabi
c++-compiler-arm-linux-gnueabihf
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-8-arm-linux-gnueabihf
c++-compiler-mips-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-8-mips-linux-gnu
c++-compiler-mips64el-linux-gnuabi64
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-8-mips64el-linux-gnuabi64
c++-compiler-mipsel-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-8-mipsel-linux-gnu
c++-compiler-powerpc64le-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-8-powerpc64le-linux-gnu
c++-compiler-s390x-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-8-s390x-linux-gnu
c++abi2-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++-8-arm-linux-gnueabihf, g++-8-powerpc64le-linux-gnu, g++-8-mipsel-linux-gnu, g++-8-s390x-linux-gnu, g++-8-mips-linux-gnu, g++-8, g++-8-mips64el-linux-gnuabi64, g++-8-arm-linux-gnueabi, g++-8-aarch64-linux-gnu
c-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-8
c-compiler-aarch64-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-8-aarch64-linux-gnu
c-compiler-arm-linux-gnueabi
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-8-arm-linux-gnueabi
c-compiler-arm-linux-gnueabihf
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-8-arm-linux-gnueabihf
c-compiler-mips-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-8-mips-linux-gnu
c-compiler-mips64el-linux-gnuabi64
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-8-mips64el-linux-gnuabi64
c-compiler-mipsel-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-8-mipsel-linux-gnu
c-compiler-powerpc64le-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-8-powerpc64le-linux-gnu
c-compiler-s390x-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc-8-s390x-linux-gnu
cdrom-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom cdrom-core-modules-4.14.0-rc5-sparc64-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, cdrom-core-modules-4.14.0-rc3-686-di, cdrom-core-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, cdrom-core-modules-4.13.0-trunk-686-di, cdrom-core-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, cdrom-core-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, cdrom-core-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, cdrom-core-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, cdrom-core-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, cdrom-core-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, cdrom-core-modules-4.14.0-rc5-m68k-di, cdrom-core-modules-4.14.0-rc5-686-di, cdrom-core-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, cdrom-core-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, cdrom-core-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, cdrom-core-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, cdrom-core-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-686-di, kernel-image-11.0-0-486-di, cdrom-core-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, cdrom-core-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, cdrom-core-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, cdrom-core-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, cdrom-core-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, cdrom-core-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, cdrom-core-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, cdrom-core-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, cdrom-core-modules-4.13.0-trunk-arm64-di
cdrom-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom cdrom-modules-11.0-0-486-di, cdrom-modules-11.0-0-amd64-di
compactheader
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-compactheader
core-dump-handler
virtuálny balík poskytovaný balíkom apport
core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di
crc-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom crc-modules-4.10.0-rc6-686-di, crc-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, crc-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, crc-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, crc-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, crc-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, crc-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, crc-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, crc-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, crc-modules-4.13.0-trunk-686-di, crc-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, crc-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, crc-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, crc-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, crc-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, crc-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, crc-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, crc-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, crc-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, crc-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, crc-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, crc-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, crc-modules-4.14.0-rc3-s390x-di, crc-modules-4.14.0-rc3-686-di, crc-modules-4.13.0-trunk-s390x-di, crc-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, crc-modules-4.14.0-rc5-sparc64-di, crc-modules-4.14.0-rc5-s390x-di, crc-modules-4.14.0-rc5-m68k-di, crc-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, crc-modules-4.14.0-rc5-686-di, crc-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, crc-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, crc-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, crc-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, crc-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, crc-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, crc-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, crc-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, crc-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, crc-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di
cron
virtuálny balík poskytovaný balíkom bcron-run, cronie
cron-daemon
virtuálny balík poskytovaný balíkom cronie, bcron-run
crypto-dm-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, crypto-dm-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-686-di, crypto-dm-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, crypto-dm-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, crypto-dm-modules-11.0-0-486-di, crypto-dm-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, crypto-dm-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, crypto-dm-modules-4.13.0-trunk-s390x-di, crypto-dm-modules-4.14.0-rc3-686-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, crypto-dm-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, crypto-dm-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, crypto-dm-modules-4.14.0-rc5-686-di, crypto-dm-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, crypto-dm-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, crypto-dm-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, crypto-dm-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, crypto-dm-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, crypto-dm-modules-4.13.0-trunk-686-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, crypto-dm-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, crypto-dm-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, crypto-dm-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, crypto-dm-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, crypto-dm-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, crypto-dm-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, crypto-dm-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, crypto-dm-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, crypto-dm-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, crypto-dm-modules-4.14.0-rc3-s390x-di, crypto-dm-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, crypto-dm-modules-4.14.0-rc5-s390x-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, crypto-dm-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, crypto-dm-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, crypto-dm-modules-11.0-0-amd64-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, crypto-dm-modules-4.14.0-rc5-sparc64-di
crypto-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom crypto-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, crypto-modules-4.14.0-rc5-sparc64-di, crypto-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, crypto-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, crypto-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, crypto-modules-4.14.0-rc5-686-di, crypto-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, crypto-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, crypto-modules-11.0-0-486-di, crypto-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, crypto-modules-4.14.0-rc3-s390x-di, crypto-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, crypto-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, crypto-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, crypto-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, crypto-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, crypto-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, crypto-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, crypto-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, crypto-modules-4.14.0-rc5-m68k-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, crypto-modules-4.13.0-trunk-s390x-di, crypto-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, crypto-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, crypto-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, crypto-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, crypto-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, crypto-modules-11.0-0-amd64-di, crypto-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, crypto-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, crypto-modules-4.13.0-trunk-686-di, crypto-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, crypto-modules-4.14.0-rc5-s390x-di, crypto-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-686-di, crypto-modules-4.14.0-rc3-686-di, crypto-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di
cryptsetup-luks
virtuálny balík poskytovaný balíkom cryptsetup
d-push (2.3.8-1)
open source implementation of the ActiveSync protocol
d-push
virtuálny balík poskytovaný balíkom z-push
dasd-extra-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom dasd-extra-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, dasd-extra-modules-4.14.0-rc3-s390x-di, dasd-extra-modules-4.13.0-trunk-s390x-di, dasd-extra-modules-4.14.0-rc5-s390x-di
dasd-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom dasd-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, dasd-modules-4.13.0-trunk-s390x-di, dasd-modules-4.14.0-rc3-s390x-di, dasd-modules-4.14.0-rc5-s390x-di
default-jdk-builddep
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-native-helper
dict-freedict
virtuálny balík poskytovaný balíkom dict-freedict-swa-eng
djvu-viewer
virtuálny balík poskytovaný balíkom okular-extra-backends
dtc
virtuálny balík poskytovaný balíkom dtc-postfix-courier
efi-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom efi-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, efi-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, efi-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, efi-modules-4.13.0-trunk-686-di, efi-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, efi-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, efi-modules-4.14.0-rc5-686-di, efi-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, efi-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, efi-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, efi-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, efi-modules-4.14.0-rc3-686-di, efi-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, efi-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, efi-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, efi-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, efi-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, efi-modules-4.10.0-rc6-686-di, efi-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, efi-modules-4.14.0-rc3-arm64-di
egl-icd
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-egl-icd
egl-wayland-icd
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-egl-wayland-icd
event-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom event-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, event-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, event-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, event-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, event-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, event-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, event-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, event-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, event-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, event-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, event-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, event-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, event-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, event-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, event-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, event-modules-4.13.0-trunk-686-di, event-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, event-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, event-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, event-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, event-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, event-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, event-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, event-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, event-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, event-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, event-modules-4.14.0-rc5-686-di, event-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, event-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, event-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, event-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, event-modules-4.10.0-rc6-686-di, event-modules-4.14.0-rc3-686-di, event-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, event-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di
ext2-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ext2-modules-11.0-0-486-di, ext2-modules-11.0-0-amd64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-686-di, ext4-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, ext4-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, ext4-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, ext4-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, ext4-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, ext4-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, ext4-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, ext4-modules-4.14.0-rc5-sparc64-di, ext4-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, ext4-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, ext4-modules-4.14.0-rc5-686-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, ext4-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, ext4-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, ext4-modules-4.14.0-rc3-686-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-686-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-s390x-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, ext4-modules-4.14.0-rc3-s390x-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, kernel-image-11.0-0-486-di, ext4-modules-4.14.0-rc5-m68k-di, ext4-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, ext4-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, ext4-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, ext4-modules-4.14.0-rc5-s390x-di
ext3-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ext4-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, ext4-modules-4.14.0-rc3-s390x-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-s390x-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, ext4-modules-4.14.0-rc5-m68k-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-686-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, ext4-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, ext4-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, ext4-modules-4.14.0-rc5-s390x-di, ext4-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, ext4-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, ext4-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, ext4-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, ext4-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, ext4-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, ext4-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, ext4-modules-4.14.0-rc5-sparc64-di, ext4-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-686-di, ext4-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, ext4-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, ext4-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, ext4-modules-4.14.0-rc3-686-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, ext4-modules-4.14.0-rc5-686-di, ext4-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di
ext4-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-686-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, ext4-modules-4.14.0-rc3-s390x-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-s390x-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, ext4-modules-4.14.0-rc5-m68k-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, ext4-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, ext4-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, ext4-modules-4.14.0-rc5-s390x-di, ext4-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-686-di, ext4-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, ext4-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, ext4-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, ext4-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, ext4-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, ext4-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, ext4-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, ext4-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, ext4-modules-4.14.0-rc5-sparc64-di, ext4-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, ext4-modules-4.14.0-rc5-686-di, ext4-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, ext4-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, ext4-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, ext4-modules-4.14.0-rc3-686-di
fancontrol-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fancontrol-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, fancontrol-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, fancontrol-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, fancontrol-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, fancontrol-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, fancontrol-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, fancontrol-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di
fat-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fat-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, fat-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, fat-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, fat-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, fat-modules-4.13.0-trunk-686-di, fat-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, fat-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, fat-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, fat-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, fat-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, fat-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, fat-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, fat-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, fat-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, fat-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, fat-modules-4.14.0-rc3-686-di, fat-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, fat-modules-11.0-0-amd64-di, fat-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, fat-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, fat-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, fat-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, fat-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, fat-modules-11.0-0-486-di, fat-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, fat-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, fat-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, fat-modules-4.14.0-rc5-sparc64-di, fat-modules-4.14.0-rc5-686-di, fat-modules-4.10.0-rc6-686-di, fat-modules-4.14.0-rc3-s390x-di, fat-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, fat-modules-4.14.0-rc5-m68k-di, fat-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, fat-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, fat-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, fat-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, fat-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, fat-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, fat-modules-4.14.0-rc5-s390x-di, fat-modules-4.13.0-trunk-s390x-di, fat-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, fat-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di
fb-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fb-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, fb-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, fb-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, fb-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, fb-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, fb-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, fb-modules-4.13.0-trunk-686-di, fb-modules-4.14.0-rc3-686-di, fb-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, fb-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, fb-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, fb-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, fb-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, fb-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, fb-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, fb-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, fb-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, fb-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, fb-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, fb-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, fb-modules-4.10.0-rc6-686-di, fb-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, fb-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, fb-modules-4.14.0-rc5-686-di, fb-modules-4.13.0-trunk-amd64-di
firefox-esr-tabmixplus
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-tabmixplus
firefox-tabmixplus
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-tabmixplus
firewire-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom firewire-core-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, firewire-core-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, firewire-core-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, firewire-core-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, firewire-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, firewire-core-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, firewire-core-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, firewire-core-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, firewire-core-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, firewire-core-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, firewire-core-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, firewire-core-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, firewire-core-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, firewire-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, firewire-core-modules-4.13.0-trunk-686-di, firewire-core-modules-4.10.0-rc6-686-di, firewire-core-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, firewire-core-modules-4.14.0-rc5-686-di, firewire-core-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, firewire-core-modules-4.14.0-rc3-686-di, firewire-core-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, firewire-core-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, firewire-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di
floppy-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom floppy-modules-11.0-0-amd64-di, floppy-modules-11.0-0-486-di
fortran95-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gfortran-8-aarch64-linux-gnu, gfortran-8, gfortran-8-mips-linux-gnu, gfortran-8-s390x-linux-gnu, gfortran-8-arm-linux-gnueabihf, gfortran-8-powerpc64le-linux-gnu, gfortran-8-arm-linux-gnueabi, gfortran-8-mipsel-linux-gnu, gfortran-8-mips64el-linux-gnuabi64
fp-compiler (3.0.4~rc1+dfsg-1)
Free Pascal - balík závislostí kompilátora
fp-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-compiler-3.0.4
fp-docs (3.0.4~rc1+dfsg-1)
Free Pascal - dokumentácia - balík závislostí
fp-docs
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-docs-3.0.4
fp-ide (3.0.4~rc1+dfsg-1)
Free Pascal - balík závislostí IDE
fp-ide
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-ide-3.0.4
fp-units-base (3.0.4~rc1+dfsg-1)
Free Pascal - základné jednotkové súbory - balík závislostí
fp-units-base
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-base-3.0.4
fp-units-db (3.0.4~rc1+dfsg-1)
Free Pascal - database-library units dependency package
fp-units-db
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-db-3.0.4
fp-units-fcl (3.0.4~rc1+dfsg-1)
Free Pascal - Free Component Library dependency package
fp-units-fcl
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-fcl-3.0.4
fp-units-fv (3.0.4~rc1+dfsg-1)
Free Pascal - Free Vision units dependency package
fp-units-fv
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-fv-3.0.4
fp-units-gfx (3.0.4~rc1+dfsg-1)
Free Pascal - graphics-library units dependency package
fp-units-gfx
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-gfx-3.0.4
fp-units-gtk2 (3.0.4~rc1+dfsg-1)
Free Pascal - GTK+ 2.x units dependency package
fp-units-gtk2
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-gtk2-3.0.4
fp-units-i386 (3.0.4~rc1+dfsg-1)
Free Pascal - Kylix compatibility units dependency package
fp-units-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-i386-3.0.4
fp-units-math (3.0.4~rc1+dfsg-1)
Free Pascal - math units dependency package
fp-units-math
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-math-3.0.4
fp-units-misc (3.0.4~rc1+dfsg-1)
Free Pascal - miscellaneous units dependency package
fp-units-misc
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-misc-3.0.4
fp-units-multimedia (3.0.4~rc1+dfsg-1)
Free Pascal - multimedia units dependency package
fp-units-multimedia
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-multimedia-3.0.4
fp-units-net (3.0.4~rc1+dfsg-1)
Free Pascal - networking units dependency package
fp-units-net
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-net-3.0.4
fp-units-rtl (3.0.4~rc1+dfsg-1)
Free Pascal - runtime libraries dependency package
fp-units-rtl
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-rtl-3.0.4
fp-utils (3.0.4~rc1+dfsg-1)
Free Pascal - nástroje - balík závislostí
fp-utils
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-utils-3.0.4
fpc (3.0.4~rc1+dfsg-1)
Free Pascal - balík závislostí SDK
fpc
virtuálny balík poskytovaný balíkom fpc-3.0.4
fpc-abi-3.0.4
virtuálny balík poskytovaný balíkom fp-units-rtl-3.0.4
fpc-source (3.0.4~rc1+dfsg-1)
Free Pascal - zdrojový kód SDK - balík závislostí
fpc-source
virtuálny balík poskytovaný balíkom fpc-source-3.0.4
fuse-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fuse-modules-4.10.0-rc6-686-di, fuse-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, fuse-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, fuse-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, fuse-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, fuse-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, fuse-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, fuse-modules-4.14.0-rc5-m68k-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, fuse-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, fuse-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, fuse-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, fuse-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, fuse-modules-4.14.0-rc5-686-di, fuse-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, fuse-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, fuse-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, fuse-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, fuse-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, fuse-modules-4.14.0-rc3-s390x-di, fuse-modules-4.14.0-rc5-s390x-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, fuse-modules-4.14.0-rc5-sparc64-di, fuse-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, fuse-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, fuse-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, fuse-modules-4.13.0-trunk-s390x-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, fuse-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, fuse-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, fuse-modules-4.13.0-trunk-686-di, fuse-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, fuse-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, fuse-modules-4.14.0-rc3-686-di, fuse-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, fuse-modules-4.14.0-rc3-amd64-di
ganeti-htools (2.16.0~rc1-1)
cluster virtualization manager - tools (stand-alone)
ganeti-htools
virtuálny balík poskytovaný balíkom ganeti
gdb (8.0-1)
GNU Debugger
gdb
virtuálny balík poskytovaný balíkom gdb-minimal, gdb-python2
gdb-arm-none-eabi
virtuálny balík poskytovaný balíkom gdb-multiarch
gfortran-mod-14
virtuálny balík poskytovaný balíkom gfortran-8-arm-linux-gnueabi, gfortran-8-mipsel-linux-gnu, gfortran-8-mips64el-linux-gnuabi64, gfortran-8-powerpc64le-linux-gnu, gfortran-8-mips-linux-gnu, gfortran-8-s390x-linux-gnu, gfortran-8-arm-linux-gnueabihf, gfortran-8, gfortran-8-aarch64-linux-gnu
gfortran-mod-15
virtuálny balík poskytovaný balíkom gfortran-8
ghc-dynamic
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
ghc-ghci
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
ghc-haddock
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
gir1.2-gpaste-2.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-gpaste-1.0
gir1.2-gpaste-3.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-gpaste-1.0
gir1.2-gpaste-4.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-gpaste-1.0
gir1.2-gpaste-6.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-gpaste-1.0
git-completion
virtuálny balík poskytovaný balíkom git
git-core (1:2.15.0~rc0+next.20171009-1)
rýchly, škálovateľný, distribuovaný systém na správu revízií - zastaralé
git-core
virtuálny balík poskytovaný balíkom git
gitlab-runner
virtuálny balík poskytovaný balíkom gitlab-ci-multi-runner
glibc-pic
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-pic, libc0.3-pic, libc0.1-pic
glvnd-nvidia-abi-375.20
virtuálny balík poskytovaný balíkom libglvnd0-nvidia
gnome-www-browser
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox
gnutls-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnutls28-dev
go-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gccgo-8-arm-linux-gnueabi, gccgo-8-mips64el-linux-gnuabi64, gccgo-8-aarch64-linux-gnu, gccgo-8-s390x-linux-gnu, gccgo-8-mips-linux-gnu, gccgo-8, gccgo-8-mipsel-linux-gnu, gccgo-8-powerpc64le-linux-gnu, gccgo-8-arm-linux-gnueabihf
gss-proxy
virtuálny balík poskytovaný balíkom gssproxy
haddock
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
haddock-interface-30
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
haddock-interface-31
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
haskell-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc, ghc
hfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom hfs-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, hfs-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, hfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, hfs-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, hfs-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, hfs-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, hfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, hfs-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, hfs-modules-4.14.0-rc5-m68k-di, hfs-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, hfs-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di
hyperv-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom hyperv-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, hyperv-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, hyperv-modules-4.10.0-rc6-686-di, hyperv-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, hyperv-modules-4.14.0-rc3-686-di, hyperv-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, hyperv-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, hyperv-modules-4.13.0-trunk-686-di, hyperv-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, hyperv-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, hyperv-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, hyperv-modules-4.14.0-rc5-686-di
hypervisor-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom hypervisor-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, hypervisor-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, hypervisor-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, hypervisor-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, hypervisor-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, hypervisor-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, hypervisor-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di
i2c-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom i2c-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, i2c-modules-4.10.0-rc6-686-di, i2c-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, i2c-modules-4.14.0-rc3-686-di, i2c-modules-11.0-0-amd64-di, i2c-modules-4.13.0-trunk-686-di, i2c-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, i2c-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, i2c-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, i2c-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, i2c-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, i2c-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, i2c-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, i2c-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, i2c-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, i2c-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, i2c-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, i2c-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, i2c-modules-11.0-0-486-di, i2c-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, i2c-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, i2c-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, i2c-modules-4.14.0-rc5-686-di, kernel-image-4.13.0-trunk-loongson-3-di
icedove-compactheader
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-compactheader
icedtea-plugin
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-java-plugin
iceweasel-tabmixplus
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-tabmixplus
iceweasel-ubiquity
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-ubiquity
ide-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ide-core-modules-4.14.0-rc5-m68k-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di
ide-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ide-modules-4.14.0-rc5-m68k-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
imagemagick (8:6.9.9.6+dfsg-1)
programy na manipuláciu s obrázkami - binárne súbory
imagemagick
virtuálny balík poskytovaný balíkom imagemagick-6.q16
imagemagick-6.defaultquantum
virtuálny balík poskytovaný balíkom imagemagick-6.q16
imagemagick-common (8:6.9.9.6+dfsg-1)
programy na manipuláciu s obrázkami - fiktívny balík infraštruktúry
imagemagick-common
virtuálny balík poskytovaný balíkom imagemagick-6-common
imagemagick-doc (8:6.9.9.6+dfsg-1)
dokumentácia k ImageMagick - fiktívny balík
imagemagick-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom imagemagick-6-doc
info-browser
virtuálny balík poskytovaný balíkom konqueror
input-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom input-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, input-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, input-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, input-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, input-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, input-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, input-modules-4.14.0-rc3-686-di, input-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, input-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, input-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, input-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, input-modules-4.13.0-trunk-686-di, input-modules-4.14.0-rc5-686-di, input-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, input-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, input-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, input-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, input-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, input-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, input-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, input-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, input-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, input-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, input-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, input-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, input-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, input-modules-4.14.0-rc5-sparc64-di, input-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, input-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, input-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, input-modules-4.10.0-rc6-686-di, input-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, input-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, input-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, input-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, input-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di
ipv6-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ipv6-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, ipv6-modules-11.0-0-amd64-di, ipv6-modules-11.0-0-486-di
isofs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom isofs-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, isofs-modules-11.0-0-486-di, isofs-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, isofs-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, isofs-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, isofs-modules-4.13.0-trunk-686-di, isofs-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, isofs-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, isofs-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, isofs-modules-4.14.0-rc5-s390x-di, isofs-modules-4.14.0-rc3-686-di, isofs-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, isofs-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, isofs-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, isofs-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, isofs-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, isofs-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, isofs-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, isofs-modules-4.14.0-rc5-686-di, isofs-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, isofs-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-686-di, isofs-modules-11.0-0-amd64-di, isofs-modules-4.14.0-rc5-sparc64-di, isofs-modules-4.13.0-trunk-s390x-di, isofs-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, isofs-modules-4.14.0-rc3-s390x-di, isofs-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, isofs-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, isofs-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, isofs-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, isofs-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, isofs-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, isofs-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, isofs-modules-4.14.0-rc5-m68k-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, isofs-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di
java-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jdk
java-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre, default-jre
java-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless, openjdk-7-jre-headless
java-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jdk, default-jdk
java-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java2-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre, openjdk-7-jre
java2-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless, openjdk-7-jre-headless
java2-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jdk, default-jdk
java2-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java5-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre, openjdk-7-jre
java5-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless, openjdk-7-jre-headless
java5-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk, openjdk-7-jdk
java5-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java6-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre, default-jre
java6-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre-headless, default-jre-headless
java6-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jdk, default-jdk
java6-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java7-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre, default-jre
java7-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre-headless, default-jre-headless
java7-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk, openjdk-7-jdk
java7-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java8-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java8-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java8-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java8-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java9-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java9-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java9-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java9-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
jffs2-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom jffs2-modules-4.13.0-trunk-marvell-di
jfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom jfs-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, jfs-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, jfs-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, jfs-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, jfs-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, jfs-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, jfs-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, jfs-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, jfs-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, jfs-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, jfs-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, jfs-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, jfs-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, jfs-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, jfs-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, jfs-modules-4.14.0-rc3-686-di, jfs-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, jfs-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, jfs-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, jfs-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, jfs-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, jfs-modules-4.14.0-rc5-sparc64-di, jfs-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, jfs-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, jfs-modules-4.13.0-trunk-686-di, jfs-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, jfs-modules-4.14.0-rc5-686-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, jfs-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-686-di
kde-l10n
virtuálny balík poskytovaný balíkom kde-l10n-el, kde-l10n-lv, kde-l10n-hu, kde-l10n-sv, kde-l10n-nl, kde-l10n-kk, kde-l10n-es, kde-l10n-id, kde-l10n-nds, kde-l10n-ko, kde-l10n-hi, kde-l10n-ptbr, kde-l10n-eu, kde-l10n-km, kde-l10n-ca, kde-l10n-he, kde-l10n-de, kde-l10n-tr, kde-l10n-ja, kde-l10n-et, kde-l10n-wa, kde-l10n-cavalencia, kde-l10n-mr, kde-l10n-is, kde-l10n-ast, kde-l10n-it, kde-l10n-ug, kde-l10n-ro, kde-l10n-da, kde-l10n-sr, kde-l10n-ia, kde-l10n-zhcn, kde-l10n-ga, kde-l10n-engb, kde-l10n-cs, kde-l10n-fi, kde-l10n-lt, kde-l10n-sl, kde-l10n-bs, kde-l10n-ar, kde-l10n-hr, kde-l10n-pt, kde-l10n-pl, kde-l10n-eo, kde-l10n-nn, kde-l10n-zhtw, kde-l10n-pa, kde-l10n-fa, kde-l10n-bg, kde-l10n-uk, kde-l10n-ru, kde-l10n-gl, kde-l10n-fr, kde-l10n-sk, kde-l10n-nb
kernel-image
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, kernel-image-4.14.0-rc5-armmp-di, kernel-image-4.14.0-rc5-arm64-di, kernel-image-4.14.0-rc3-s390x-di, kernel-image-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, kernel-image-4.13.0-trunk-686-di, kernel-image-4.10.0-rc6-powerpc64-di, kernel-image-4.13.0-rc7-powerpc-di, kernel-image-4.14.0-rc5-amd64-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-pae-di, kernel-image-4.10.0-rc6-amd64-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-di, kernel-image-4.13.0-trunk-s390x-di, kernel-image-4.14.0-rc3-arm64-di, kernel-image-4.14.0-rc3-armmp-di, kernel-image-4.10.0-rc6-s390x-di, kernel-image-4.13.0-trunk-loongson-3-di, kernel-image-4.14.0-rc3-amd64-di, kernel-image-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, kernel-image-4.14.0-rc3-686-di, kernel-image-4.14.0-rc5-powerpc64-di, kernel-image-4.10.0-rc6-arm64-di, kernel-image-4.13.0-trunk-octeon-di, kernel-image-4.13.0-trunk-amd64-di, kernel-image-4.14.0-rc5-powerpc-di, kernel-image-4.13.0-trunk-marvell-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-4.10.0-rc6-armmp-di, kernel-image-4.10.0-rc6-powerpc-di, kernel-image-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, kernel-image-4.13.0-trunk-686-pae-di, kernel-image-4.14.0-rc5-sparc64-di, kernel-image-4.14.0-rc5-686-pae-di, kernel-image-4.14.0-rc5-s390x-di, kernel-image-4.14.0-rc3-686-pae-di, kernel-image-4.14.0-rc5-686-di, kernel-image-4.14.0-rc5-m68k-di, kernel-image-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, kernel-image-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-4.13.0-trunk-armmp-di, kernel-image-4.13.0-rc7-powerpc64-di, kernel-image-4.13.0-trunk-arm64-di
kfreebsd-headers
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-headers-11.0-0-486, kfreebsd-headers-11.0-0-686, kfreebsd-headers-11.0-0-amd64
kfreebsd-headers-11
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-headers-11.0-0-486, kfreebsd-headers-11.0-0-686, kfreebsd-headers-11.0-0-amd64
kfreebsd-image
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-image-11.0-0-686, kfreebsd-image-11.0-0-486, kfreebsd-image-11.0-0-amd64, kfreebsd-image-11.0-0-xen
kfreebsd-image-11
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-image-11.0-0-xen, kfreebsd-image-11.0-0-amd64, kfreebsd-image-11.0-0-486, kfreebsd-image-11.0-0-686
kfreebsd-source
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-source-11.0
kfreebsd-source-11
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-source-11.0
leds-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom leds-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, leds-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, leds-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, leds-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, leds-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, leds-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, leds-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, leds-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, leds-modules-4.14.0-rc5-arm64-di
lib32c-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-s390, libc6-dev-i386, libc6-dev-sparc, libc0.1-dev-i386, libc6-dev-powerpc
lib32gcc1-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib32gcc1-mips64el-cross
lib32gcc1-s390x-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib32gcc1-s390x-cross
lib32stdc++6-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib32stdc++6-mips64el-cross
lib32stdc++6-s390x-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib32stdc++6-s390x-cross
lib64c-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mips64, libc6-dev-amd64, libc6-dev-ppc64
lib64gcc1-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib64gcc1-mips-cross
lib64gcc1-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib64gcc1-mipsel-cross
lib64stdc++6-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib64stdc++6-mips-cross
lib64stdc++6-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom lib64stdc++6-mipsel-cross
libaio-ocaml-8zjg1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libaio-ocaml-dev-8zjg1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-ilws7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-kcq81
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-wt4a5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-ytgy0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-ilws7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libaio-ocaml-kcq81
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libaio-ocaml-wt4a5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libaio-ocaml-ytgy0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libansicolor-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libarchive-tar-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libasan4-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libasan4
libasan4-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libasan4
libasan4-dbg-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libasan4-dbg
libasan4-dbg-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libasan4-dbg
libatomic1-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libatomic1
libatomic1-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libatomic1
libatomic1-dbg-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libatomic1-dbg
libatomic1-dbg-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libatomic1-dbg
libattribute-handlers-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libautodie-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libavcodec-extra (7:3.4-1)
FFmpeg library with extra codecs (metapackage)
libavcodec-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom libavcodec-extra57
libavfilter-extra (7:3.4-1)
FFmpeg library with extra filters (metapackage)
libavfilter-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom libavfilter-extra6
libboinc
virtuálny balík poskytovaný balíkom libboinc7
libboinc-app
virtuálny balík poskytovaný balíkom libboinc-app7
libc-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dbg, libc0.1-dbg, libc0.3-dbg
libc-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc0.3-dev, libc0.1-dev, libc6-dev
libc-pic
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-pic, libc0.3-pic, libc0.1-pic
libc-udeb
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc0.3-udeb, libc6-udeb, libc0.1-udeb
libc0.1 (2.25-0experimental3)
knižnica GNU C - zdieľané knižnice
libc0.1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc0.1-udeb
libc0.1-i686
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc0.1
libc0.3 (2.25-0experimental3)
knižnica GNU C - zdieľané knižnice
libc0.3
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc0.3-udeb
libc0.3-i686
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc0.3
libc6 (2.25-0experimental3 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.25-0experimental1 [powerpc])
knižnica GNU C - zdieľané knižnice
libc6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-udeb
libc6-dev (2.25-0experimental3 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.25-0experimental1 [powerpc])
knižnica GNU C: vývojové knižnice a hlavičkové súbory
libc6-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc0.1-dev, libc0.3-dev
libc6-i686
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6
libc6-sparcv9b
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6
libcairo-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcairo2-dev
libcilkrts5-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcilkrts5
libcilkrts5-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcilkrts5
libcilkrts5-dbg-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcilkrts5-dbg
libcilkrts5-dbg-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcilkrts5-dbg
libcompress-raw-bzip2-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
libcompress-raw-zlib-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
libcompress-zlib-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
libcpan-meta-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libcpan-meta-requirements-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libcpan-meta-yaml-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libcpufreq-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcpupower-dev
libcuda-5.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-5.0-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-5.5-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-5.5-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-6.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-6.0-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-6.5-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-6.5-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-7.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-7.0-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-7.5-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-7.5-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-8.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-8.0-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda1-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcudf-ocaml-dev-0hoo0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libcudf-ocaml-dev-1itr0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libcudf-ocaml-dev-3c512
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libcudf-ocaml-dev-jy3w2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libcudf-ocaml-dev-pfti8
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libdigest-md5-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
libdigest-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libdigest-sha-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
libegl-vendor
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-egl-icd
libencode-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
libevas1-engine
virtuálny balík poskytovaný balíkom libevas1-engines-fb, libevas1-engines-drm, libevas1-engines-wayland, libevas1-engines-x
libevas1-engine-gl-x11
virtuálny balík poskytovaný balíkom libevas1-engines-x
libevas1-engine-software-x11
virtuálny balík poskytovaný balíkom libevas1-engines-x
libexperimental-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libextutils-cbuilder-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libextutils-command-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libextutils-install-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libextutils-parsexs-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libfile-path-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libfile-spec-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libfile-temp-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libfm-qt
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfm-qt3
libgcc1-arm64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-arm64-cross
libgcc1-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1
libgcc1-armel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-armel-cross
libgcc1-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1
libgcc1-armhf-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-armhf-cross
libgcc1-dbg-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-dbg
libgcc1-dbg-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-dbg
libgcc1-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-mips-cross
libgcc1-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-mips64el-cross
libgcc1-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-mipsel-cross
libgcc1-ppc64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-ppc64el-cross
libgcc1-s390x-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcc1-s390x-cross
libgcrypt-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgcrypt20-dev
libgfortran5-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgfortran5
libgfortran5-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgfortran5
libgfortran5-dbg-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgfortran5-dbg
libgfortran5-dbg-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgfortran5-dbg
libghc-array-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-array-dev-0.5.1.2-83f8e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-array-dev-0.5.1.2-91f21
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-array-dev-0.5.1.2-e99d0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-array-dev-0.5.2.0-04455
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-array-dev-0.5.2.0-5abf0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-array-dev-0.5.2.0-f1e5b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-array-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-array-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-array-prof-0.5.1.2-83f8e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-array-prof-0.5.1.2-91f21
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-array-prof-0.5.1.2-e99d0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-array-prof-0.5.2.0-04455
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-array-prof-0.5.2.0-5abf0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-array-prof-0.5.2.0-f1e5b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-175c6
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-22595
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-304d0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-31314
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-32d56
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-4d3c3
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-7452f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-7709c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-79c9e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-82049
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-835a1
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-a43b4
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-a74e3
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-a8c1a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-b84b7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-c2092
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-d2136
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-dev-4.10.0.0-e5fba
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-base-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-175c6
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-22595
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-304d0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-31314
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-32d56
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-4d3c3
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-7452f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-7709c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-79c9e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-82049
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-835a1
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-a43b4
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-a74e3
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-a8c1a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-b84b7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-c2092
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-d2136
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-prof-4.10.0.0-e5fba
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-17df4
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-234bb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-272a0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-3b58b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-3cced
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-44e4c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-92bce
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-94b02
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-ab43c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-b549d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-b72be
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-c9b0b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-d8849
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-dc191
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-e5c3b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-dev-0.8.5.1-effe0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-binary-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-17df4
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-234bb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-272a0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-3b58b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-3cced
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-44e4c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-92bce
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-94b02
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-ab43c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-b549d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-b72be
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-c9b0b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-d8849
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-dc191
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-e5c3b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-effe0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-019de
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-209ef
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-2d08a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-34baa
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-3a247
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-48820
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-590a7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-6a83f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-772c6
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-82101
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-8a7fd
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-9ce54
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-a105b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-c41d7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-c6b1b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-dev-0.10.8.2-db54a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-bytestring-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-019de
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-209ef
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-2d08a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-34baa
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-3a247
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-48820
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-590a7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-6a83f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-772c6
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-82101
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-8a7fd
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-9ce54
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-a105b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-c41d7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-c6b1b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-db54a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.0-110a5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.0-1e82a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.0-2673c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.0-4799c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.0-86ab4
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.0-9b443
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.0-b2b85
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.2-08e62
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.2-4d8ae
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.2-8335a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.2-96789
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.2-a2520
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.2-aec26
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.2-c12d1
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.2-c1dba
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.2-c332e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.2-d5a2b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-dev-2.0.0.2-e4957
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-cabal-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.0-110a5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.0-1e82a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.0-2673c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.0-4799c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.0-86ab4
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.0-9b443
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.0-b2b85
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.2-08e62
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.2-4d8ae
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.2-8335a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.2-96789
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.2-a2520
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.2-aec26
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.2-c12d1
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.2-c1dba
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.2-c332e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.2-d5a2b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.0.0.2-e4957
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-containers-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-containers-dev-0.5.10.2-1953f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-containers-dev-0.5.10.2-1c5df
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-containers-dev-0.5.10.2-44d97
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-containers-dev-0.5.10.2-704da
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-containers-dev-0.5.10.2-716ac
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-containers-dev-0.5.10.2-7c234
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-containers-dev-0.5.10.2-84c31
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-containers-dev-0.5.10.2-9d1ef
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-containers-dev-0.5.10.2-c29db
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-containers-dev-0.5.10.2-dd4e6
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-containers-dev-0.5.10.2-e51b7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-containers-dev-0.5.10.2-f6828
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-containers-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-containers-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-containers-prof-0.5.10.2-1953f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-containers-prof-0.5.10.2-1c5df
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-containers-prof-0.5.10.2-44d97
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-containers-prof-0.5.10.2-704da
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-containers-prof-0.5.10.2-716ac
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-containers-prof-0.5.10.2-7c234
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-containers-prof-0.5.10.2-84c31
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-containers-prof-0.5.10.2-9d1ef
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-containers-prof-0.5.10.2-c29db
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-containers-prof-0.5.10.2-dd4e6
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-containers-prof-0.5.10.2-e51b7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-containers-prof-0.5.10.2-f6828
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-deepseq-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-deepseq-dev-1.4.3.0-15f28
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-deepseq-dev-1.4.3.0-47096
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-deepseq-dev-1.4.3.0-5129a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-deepseq-dev-1.4.3.0-5db6f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-deepseq-dev-1.4.3.0-7a85d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-deepseq-dev-1.4.3.0-96eec
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-deepseq-dev-1.4.3.0-ab64d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-deepseq-dev-1.4.3.0-ac1b9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-deepseq-dev-1.4.3.0-bca6b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-deepseq-dev-1.4.3.0-bf620
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-deepseq-dev-1.4.3.0-e9d5e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-deepseq-dev-1.4.3.0-ee576
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-deepseq-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-deepseq-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-deepseq-prof-1.4.3.0-15f28
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-deepseq-prof-1.4.3.0-47096
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-deepseq-prof-1.4.3.0-5129a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-deepseq-prof-1.4.3.0-5db6f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-deepseq-prof-1.4.3.0-7a85d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-deepseq-prof-1.4.3.0-96eec
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-deepseq-prof-1.4.3.0-ab64d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-deepseq-prof-1.4.3.0-ac1b9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-deepseq-prof-1.4.3.0-bca6b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-deepseq-prof-1.4.3.0-bf620
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-deepseq-prof-1.4.3.0-e9d5e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-deepseq-prof-1.4.3.0-ee576
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-13940
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-15e79
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-1bf7d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-1c234
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-21a24
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-2520c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-2fbb3
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-3638c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-40100
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-4cbfd
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-7e471
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-8a474
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-b3364
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-bb829
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-ccb36
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-cfeb0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-dd747
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-dev-1.3.0.2-ddb60
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-directory-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-13940
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-15e79
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-1bf7d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-1c234
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-21a24
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-2520c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-2fbb3
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-3638c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-40100
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-4cbfd
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-7e471
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-8a474
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-b3364
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-bb829
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-ccb36
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-cfeb0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-dd747
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.0.2-ddb60
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-dev-1.4.1.2-007fb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-dev-1.4.1.2-18096
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-dev-1.4.1.2-1dcee
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-dev-1.4.1.2-2a8b7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-dev-1.4.1.2-30ad7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-dev-1.4.1.2-36e12
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-dev-1.4.1.2-3ee14
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-dev-1.4.1.2-62ff0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-dev-1.4.1.2-7f2f9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-dev-1.4.1.2-8071c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-dev-1.4.1.2-a4a8b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-dev-1.4.1.2-d165c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-dev-1.4.1.2-de8bc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-dev-1.4.1.2-ea64a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-filepath-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.1.2-007fb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.1.2-18096
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.1.2-1dcee
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.1.2-2a8b7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.1.2-30ad7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.1.2-36e12
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.1.2-3ee14
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.1.2-62ff0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.1.2-7f2f9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.1.2-8071c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.1.2-a4a8b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.1.2-d165c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.1.2-de8bc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.1.2-ea64a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.2.0.20170507-203f1
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.2.0.20170507-4bd7b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.2.0.20170507-7500f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.2.0.20170507-a3b43
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.2.0.20170507-df467
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.2.0.20170507-fe1dd
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.2.1-0e354
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.2.1-29c7f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.2.1-41434
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.2.1-610c3
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.2.1-77aec
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.2.1-a59d2
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.2.1-e9119
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.2.1-eb851
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.2.1-f0123
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-dev-8.2.1-f7c33
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-ghc-boot-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.2.0.20170507-203f1
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.2.0.20170507-4bd7b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.2.0.20170507-7500f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.2.0.20170507-a3b43
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.2.0.20170507-df467
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.2.0.20170507-fe1dd
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.2.1-0e354
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.2.1-29c7f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.2.1-41434
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.2.1-610c3
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.2.1-77aec
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.2.1-a59d2
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.2.1-e9119
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.2.1-eb851
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.2.1-f0123
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.2.1-f7c33
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-th-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-th-dev-8.2.0.20170507-228af
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-th-dev-8.2.0.20170507-a249c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-th-dev-8.2.0.20170507-a6f07
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-th-dev-8.2.1-a04a9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-th-dev-8.2.1-eac4b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-th-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-ghc-boot-th-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-th-prof-8.2.0.20170507-228af
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-th-prof-8.2.0.20170507-a249c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-th-prof-8.2.0.20170507-a6f07
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-th-prof-8.2.1-a04a9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-th-prof-8.2.1-eac4b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-compact-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-compact-dev-0.1.0.0-02901
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-compact-dev-0.1.0.0-19599
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-compact-dev-0.1.0.0-37db5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-compact-dev-0.1.0.0-608e5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-compact-dev-0.1.0.0-6613a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-compact-dev-0.1.0.0-67969
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-compact-dev-0.1.0.0-76c39
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-compact-dev-0.1.0.0-7ce2d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-compact-dev-0.1.0.0-83713
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-compact-dev-0.1.0.0-9885b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-compact-dev-0.1.0.0-cf8bd
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-compact-dev-0.1.0.0-d6eeb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-compact-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-ghc-compact-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-compact-prof-0.1.0.0-02901
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-compact-prof-0.1.0.0-19599
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-compact-prof-0.1.0.0-37db5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-compact-prof-0.1.0.0-608e5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-compact-prof-0.1.0.0-6613a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-compact-prof-0.1.0.0-67969
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-compact-prof-0.1.0.0-76c39
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-compact-prof-0.1.0.0-7ce2d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-compact-prof-0.1.0.0-83713
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-compact-prof-0.1.0.0-9885b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-compact-prof-0.1.0.0-cf8bd
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-compact-prof-0.1.0.0-d6eeb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-dev-8.2.0.20170507-0cf4e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.2.0.20170507-5200b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.2.0.20170507-9ede7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.2.0.20170507-c2834
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.2.0.20170507-d577b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.2.0.20170507-e6b05
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.2.0.20170507-f620f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.2.1-1b7b3
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.2.1-33df3
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.2.1-739f0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.2.1-74275
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.2.1-97cd9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.2.1-9e5f5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.2.1-b7b57
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.2.1-c4dae
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.2.1-d6bc0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.2.1-ee31f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.2.1-eff7c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-dev-8.2.1-f2426
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-prim-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-prim-dev-0.5.0.0-642f9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-prim-dev-0.5.0.0-bae4d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-prim-dev-0.5.1.0-557c7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-prim-dev-0.5.1.0-fda2a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-prim-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-ghc-prim-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prim-prof-0.5.0.0-642f9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prim-prof-0.5.0.0-bae4d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prim-prof-0.5.1.0-557c7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prim-prof-0.5.1.0-fda2a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.0.20170507-0cf4e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.0.20170507-5200b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.0.20170507-9ede7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.0.20170507-c2834
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.0.20170507-d577b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.0.20170507-e6b05
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.0.20170507-f620f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.1-1b7b3
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.1-33df3
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.1-739f0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.1-74275
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.1-97cd9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.1-9e5f5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.1-b7b57
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.1-c4dae
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.1-d6bc0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.1-ee31f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.1-eff7c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.2.1-f2426
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.2.0.20170507-07612
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.2.0.20170507-5e696
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.2.0.20170507-811b6
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.2.0.20170507-c37df
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.2.0.20170507-d3e22
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.2.0.20170507-f89c2
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.2.0.20170507-fc3c7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.2.1-13928
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.2.1-52ed8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.2.1-59cc0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.2.1-7fd6c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.2.1-ac2f5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.2.1-b7a8b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.2.1-b8e76
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.2.1-baa22
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.2.1-d500a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.2.1-d6528
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-dev-8.2.1-d7899
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-ghci-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.2.0.20170507-07612
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.2.0.20170507-5e696
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.2.0.20170507-811b6
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.2.0.20170507-c37df
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.2.0.20170507-d3e22
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.2.0.20170507-f89c2
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.2.0.20170507-fc3c7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.2.1-13928
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.2.1-52ed8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.2.1-59cc0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.2.1-7fd6c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.2.1-ac2f5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.2.1-b7a8b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.2.1-b8e76
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.2.1-baa22
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.2.1-d500a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.2.1-d6528
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.2.1-d7899
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-0499d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-064ac
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-1a4f7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-272ac
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-38ae0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-49434
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-69339
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-8daae
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-90a4a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-a3a69
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-cac48
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-ccedb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-e303e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-e6ad9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-ee72a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-f0a71
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-f1e90
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-dev-0.7.4.0-faf7d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-haskeline-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-0499d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-064ac
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-1a4f7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-272ac
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-38ae0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-49434
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-69339
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-8daae
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-90a4a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-a3a69
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-cac48
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-ccedb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-e303e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-e6ad9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-ee72a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-f0a71
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-f1e90
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.0-faf7d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hoopl-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hoopl-dev-3.10.2.2-3958f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hoopl-dev-3.10.2.2-5eb86
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hoopl-dev-3.10.2.2-73193
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hoopl-dev-3.10.2.2-9b62b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hoopl-dev-3.10.2.2-ad68e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hoopl-dev-3.10.2.2-bf475
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hoopl-dev-3.10.2.2-c6ef9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hoopl-dev-3.10.2.2-d53af
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hoopl-dev-3.10.2.2-de89c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hoopl-dev-3.10.2.2-e06d5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hoopl-dev-3.10.2.2-ecc51
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hoopl-dev-3.10.2.2-f876c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hoopl-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-hoopl-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hoopl-prof-3.10.2.2-3958f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hoopl-prof-3.10.2.2-5eb86
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hoopl-prof-3.10.2.2-73193
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hoopl-prof-3.10.2.2-9b62b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hoopl-prof-3.10.2.2-ad68e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hoopl-prof-3.10.2.2-bf475
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hoopl-prof-3.10.2.2-c6ef9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hoopl-prof-3.10.2.2-d53af
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hoopl-prof-3.10.2.2-de89c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hoopl-prof-3.10.2.2-e06d5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hoopl-prof-3.10.2.2-ecc51
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hoopl-prof-3.10.2.2-f876c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-09ad0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-180c8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-2094a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-2a5cd
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-4e650
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-6c254
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-7b670
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-85c66
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-88270
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-99b99
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-9f556
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-aab55
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-b4223
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-c3b8d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-e3cf5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-dev-0.6.0.3-f4e86
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-hpc-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-09ad0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-180c8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-2094a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-2a5cd
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-4e650
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-6c254
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-7b670
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-85c66
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-88270
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-99b99
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-9f556
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-aab55
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-b4223
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-c3b8d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-e3cf5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-f4e86
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-integer-gmp-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-integer-gmp-dev-1.0.0.1-1b163
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-integer-gmp-dev-1.0.0.1-485ef
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-integer-gmp-dev-1.0.1.0-e6cff
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-integer-gmp-dev-1.0.1.0-f2505
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-integer-gmp-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-integer-gmp-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-integer-gmp-prof-1.0.0.1-1b163
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-integer-gmp-prof-1.0.0.1-485ef
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-integer-gmp-prof-1.0.1.0-e6cff
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-integer-gmp-prof-1.0.1.0-f2505
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-integer-simple-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-integer-simple-dev-0.1.1.1-a891d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-integer-simple-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-integer-simple-prof-0.1.1.1-a891d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-pretty-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-pretty-dev-1.1.3.3-04ccb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-pretty-dev-1.1.3.3-18129
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-pretty-dev-1.1.3.3-1aab0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-pretty-dev-1.1.3.3-315e2
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-pretty-dev-1.1.3.3-507a7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-pretty-dev-1.1.3.3-54912
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-pretty-dev-1.1.3.3-5df16
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-pretty-dev-1.1.3.3-877fa
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-pretty-dev-1.1.3.3-b2d22
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-pretty-dev-1.1.3.3-c1d73
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-pretty-dev-1.1.3.3-e10eb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-pretty-dev-1.1.3.3-ec3f1
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-pretty-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-pretty-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-pretty-prof-1.1.3.3-04ccb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-pretty-prof-1.1.3.3-18129
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-pretty-prof-1.1.3.3-1aab0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-pretty-prof-1.1.3.3-315e2
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-pretty-prof-1.1.3.3-507a7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-pretty-prof-1.1.3.3-54912
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-pretty-prof-1.1.3.3-5df16
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-pretty-prof-1.1.3.3-877fa
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-pretty-prof-1.1.3.3-b2d22
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-pretty-prof-1.1.3.3-c1d73
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-pretty-prof-1.1.3.3-e10eb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-pretty-prof-1.1.3.3-ec3f1
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-process-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-process-dev-1.6.0.0-680a7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-process-dev-1.6.0.0-91229
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-process-dev-1.6.0.0-e701c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-process-dev-1.6.1.0-07de4
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-process-dev-1.6.1.0-2613d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-process-dev-1.6.1.0-b3854
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-process-dev-1.6.1.0-c0ee3
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-process-dev-1.6.1.0-d01a8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-process-dev-1.6.1.0-fbdff
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-process-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-process-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-process-prof-1.6.0.0-680a7
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-process-prof-1.6.0.0-91229
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-process-prof-1.6.0.0-e701c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-process-prof-1.6.1.0-07de4
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-process-prof-1.6.1.0-2613d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-process-prof-1.6.1.0-b3854
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-process-prof-1.6.1.0-c0ee3
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-process-prof-1.6.1.0-d01a8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-process-prof-1.6.1.0-fbdff
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-raaz-dev-0.2.0-06479
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.2.0-22df5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.2.0-55c35
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.2.0-6f7fc
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.2.0-7982e
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.2.0-82c91
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.2.0-832c7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.2.0-8394b
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.2.0-8e485
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.2.0-99712
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.2.0-9a9e6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.2.0-b6a41
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.2.0-bdc54
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.2.0-ce43a
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-dev-0.2.0-d0c0e
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-dev
libghc-raaz-prof-0.2.0-06479
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.2.0-22df5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.2.0-55c35
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.2.0-6f7fc
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.2.0-7982e
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.2.0-82c91
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.2.0-832c7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.2.0-8394b
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.2.0-8e485
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.2.0-99712
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.2.0-9a9e6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.2.0-b6a41
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.2.0-bdc54
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.2.0-ce43a
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-raaz-prof-0.2.0-d0c0e
virtuálny balík poskytovaný balíkom libghc-raaz-prof
libghc-rts-dev-1.0-
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-rts-prof-1.0-
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.12.0.0-037d0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.12.0.0-15ad6
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.12.0.0-2376b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.12.0.0-4bbf8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.12.0.0-58af3
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.12.0.0-59812
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.12.0.0-59df2
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.12.0.0-612ee
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.12.0.0-6eb55
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.12.0.0-84fec
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.12.0.0-87634
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.12.0.0-8c320
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.12.0.0-972d5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.12.0.0-9c6f9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.12.0.0-e2aa9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-dev-2.12.0.0-f1260
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-template-haskell-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.12.0.0-037d0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.12.0.0-15ad6
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.12.0.0-2376b
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.12.0.0-4bbf8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.12.0.0-58af3
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.12.0.0-59812
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.12.0.0-59df2
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.12.0.0-612ee
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.12.0.0-6eb55
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.12.0.0-84fec
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.12.0.0-87634
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.12.0.0-8c320
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.12.0.0-972d5
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.12.0.0-9c6f9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.12.0.0-e2aa9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.12.0.0-f1260
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-dev-0.4.1.0-068b4
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-dev-0.4.1.0-0bd0d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-dev-0.4.1.0-23ae9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-dev-0.4.1.0-4c199
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-dev-0.4.1.0-526b3
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-dev-0.4.1.0-54c0c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-dev-0.4.1.0-67e83
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-dev-0.4.1.0-71c5c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-dev-0.4.1.0-81d75
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-dev-0.4.1.0-8644d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-dev-0.4.1.0-b8e72
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-dev-0.4.1.0-d4f9e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-dev-0.4.1.0-e7c5c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-dev-0.4.1.0-f1e12
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-terminfo-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.0-068b4
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.0-0bd0d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.0-23ae9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.0-4c199
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.0-526b3
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.0-54c0c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.0-67e83
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.0-71c5c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.0-81d75
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.0-8644d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.0-b8e72
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.0-d4f9e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.0-e7c5c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.0-f1e12
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-time-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-time-dev-1.8.0.1-42fb2
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-time-dev-1.8.0.1-8abd4
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-time-dev-1.8.0.1-a980e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-time-dev-1.8.0.1-d807e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-time-dev-1.8.0.1-e47c2
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-time-dev-1.8.0.2-5f21a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-time-dev-1.8.0.2-6bcfe
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-time-dev-1.8.0.2-93876
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-time-dev-1.8.0.2-96b65
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-time-dev-1.8.0.2-bad33
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-time-dev-1.8.0.2-c1a87
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-time-dev-1.8.0.2-e9c74
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-time-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-time-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-time-prof-1.8.0.1-42fb2
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-time-prof-1.8.0.1-8abd4
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-time-prof-1.8.0.1-a980e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-time-prof-1.8.0.1-d807e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-time-prof-1.8.0.1-e47c2
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-time-prof-1.8.0.2-5f21a
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-time-prof-1.8.0.2-6bcfe
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-time-prof-1.8.0.2-93876
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-time-prof-1.8.0.2-96b65
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-time-prof-1.8.0.2-bad33
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-time-prof-1.8.0.2-c1a87
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-time-prof-1.8.0.2-e9c74
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-transformers-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-transformers-dev-0.5.2.0-1e705
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-transformers-dev-0.5.2.0-2645d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-transformers-dev-0.5.2.0-49930
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-transformers-dev-0.5.2.0-97059
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-transformers-dev-0.5.2.0-a8f53
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-transformers-dev-0.5.2.0-c9bb9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-transformers-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-transformers-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-transformers-prof-0.5.2.0-1e705
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-transformers-prof-0.5.2.0-2645d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-transformers-prof-0.5.2.0-49930
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-transformers-prof-0.5.2.0-97059
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-transformers-prof-0.5.2.0-a8f53
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-transformers-prof-0.5.2.0-c9bb9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-02422
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-04526
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-096f3
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-1192c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-24b82
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-28dc2
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-377ee
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-53184
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-54c0d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-592fc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-65f42
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-75e1f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-c73f1
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-caa9f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-cfa0f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-d47c8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-d532c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-dev-2.7.2.2-da3f8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-unix-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-02422
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-04526
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-096f3
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-1192c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-24b82
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-28dc2
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-377ee
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-53184
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-54c0d
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-592fc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-65f42
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-75e1f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-c73f1
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-caa9f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-cfa0f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-d47c8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-d532c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-da3f8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-xhtml-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-xhtml-dev-3000.2.2-1a062
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-xhtml-dev-3000.2.2-2b2f0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-xhtml-dev-3000.2.2-60838
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-xhtml-dev-3000.2.2-b475e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-xhtml-dev-3000.2.2-c326f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-xhtml-dev-3000.2.2-e909c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-xhtml-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-xhtml-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-xhtml-prof-3000.2.2-1a062
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-xhtml-prof-3000.2.2-2b2f0
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-xhtml-prof-3000.2.2-60838
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-xhtml-prof-3000.2.2-b475e
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-xhtml-prof-3000.2.2-c326f
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-xhtml-prof-3000.2.2-e909c
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libgl1-nvidia-glx-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgl1-nvidia-glx, libgl1-nvidia-glvnd-glx
libglvnd0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libglvnd0-nvidia
libglx-vendor
virtuálny balík poskytovaný balíkom libglx-nvidia0
libglx0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libglx0-glvnd-nvidia
libgnokii3-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnokii-dev
libgnutls-openssl-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnutls28-dev
libgo12-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgo12
libgo12-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgo12
libgo12-dbg-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgo12-dbg
libgo12-dbg-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgo12-dbg
libgomp1-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgomp1
libgomp1-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgomp1
libgomp1-dbg-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgomp1-dbg
libgomp1-dbg-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgomp1-dbg
libgpaste2-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgpaste-dev
libgpaste3-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgpaste-dev
libgpaste4-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgpaste-dev
libgpaste6-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgpaste-dev
libgpmg1-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgpm-dev
libgwenhywfar-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgwenhywfar60-dev
libhdf4g-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom libhdf4-doc
libhdf5-serial-dev (1.10.1+docs-1~exp1)
prechodový fiktívny balík
libhdf5-serial-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libhdf5-dev
libhttp-tiny-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libi18n-langtags-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libimage-magick-defaultquantum-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libimage-magick-q16-perl
libinotifytools-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libinotifytools0-dev
libio-compress-base-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
libio-compress-bzip2-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
libio-compress-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
libio-compress-zlib-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
libio-socket-ip-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libio-zlib-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libjhc-diff-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-html-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-hunit-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-parsec2-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-quickcheck1-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-safe-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-smallcheck-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-transformers-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-xhtml-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjson-pp-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
liblocale-codes-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
liblocale-maketext-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
liblocale-maketext-simple-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
liblz4-tool
virtuálny balík poskytovaný balíkom lz4
libmagick++-6.defaultquantum-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagick++-6.q16-dev
libmagickcore-6.defaultquantum-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickcore-6.q16-dev
libmagickcore-6.q16-1-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickcore-6.q16-5-extra
libmagickcore-6.q16-2-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickcore-6.q16-5-extra
libmagickcore-6.q16-3-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickcore-6.q16-5-extra
libmagickcore-6.q16-4-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickcore-6.q16-5-extra
libmagickcore-6.q16hdri-1-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickcore-6.q16hdri-5-extra
libmagickcore-6.q16hdri-2-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickcore-6.q16hdri-5-extra
libmagickcore-6.q16hdri-3-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickcore-6.q16hdri-5-extra
libmagickcore-6.q16hdri-4-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickcore-6.q16hdri-5-extra
libmagickcore-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickcore-6.q16-5-extra, libmagickcore-6.q16hdri-5-extra
libmagickwand-6.defaultquantum-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickwand-6.q16-dev
libmath-bigint-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libmath-complex-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libmime-base64-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
libmodule-corelist-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libmodule-load-conditional-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libmodule-load-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libmodule-metadata-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libn32c-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mipsn32
libn32gcc1-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libn32gcc1-mips-cross
libn32gcc1-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libn32gcc1-mips64el-cross
libn32gcc1-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libn32gcc1-mipsel-cross
libn32stdc++6-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libn32stdc++6-mips-cross
libn32stdc++6-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libn32stdc++6-mips64el-cross
libn32stdc++6-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libn32stdc++6-mipsel-cross
libnet-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libnet-ping-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libnss-dns-udeb
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc0.3-udeb, libc6-udeb, libc0.1-udeb
libnss-files-udeb
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc0.1-udeb, libc6-udeb, libc0.3-udeb
libnvidia-cfg1-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvidia-cfg1
libnvidia-compiler-384.90
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvidia-compiler
libnvidia-eglcore-384.90
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvidia-eglcore
libnvidia-glcore-384.90
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvidia-glcore
libnx-x11-6-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnx-x11-dev
libobjc4-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libobjc4
libobjc4-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libobjc4
libobjc4-dbg-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libobjc4-dbg
libobjc4-dbg-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libobjc4-dbg
libopencl-1.1-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-libopencl1
libopencl-1.2-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-libopencl1
libopencl-2.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-libopencl1
libopencl1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-libopencl1
libopengl0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libopengl0-glvnd-nvidia
libparams-check-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libparent-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libparse-cpan-meta-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libperl-ostype-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libpinyin
virtuálny balík poskytovaný balíkom libpinyin13
libpinyin-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libpinyin13-dev
libpod-escapes-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libpod-parser-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libpod-simple-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libqt5xdg
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5xdg3
libqt5xdgiconloader
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5xdgiconloader3
libreoffice-avmedia-backend
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-avmedia-backend-gstreamer, libreoffice-avmedia-backend-vlc
libreoffice-bundled
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-core
libreoffice-gtk-gnome
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-gnome
libreoffice-help (= 5.4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-help-sl, libreoffice-help-it, libreoffice-help-ru, libreoffice-help-hu, libreoffice-help-eu, libreoffice-help-tr, libreoffice-help-fr, libreoffice-help-vi, libreoffice-help-km, libreoffice-help-hi, libreoffice-help-sk, libreoffice-help-da, libreoffice-help-pl, libreoffice-help-dz, libreoffice-help-pt, libreoffice-help-pt-br, libreoffice-help-zh-tw, libreoffice-help-zh-cn, libreoffice-help-es, libreoffice-help-fi, libreoffice-help-ca, libreoffice-help-gl, libreoffice-help-de, libreoffice-help-cs, libreoffice-help-en-gb, libreoffice-help-ko, libreoffice-help-en-us, libreoffice-help-om, libreoffice-help-nl, libreoffice-help-et, libreoffice-help-ja, libreoffice-help-sv, libreoffice-help-el
libreoffice-l10n (= 5.4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-l10n-es, libreoffice-l10n-gd, libreoffice-l10n-sl, libreoffice-l10n-uk, libreoffice-l10n-cs, libreoffice-l10n-tr, libreoffice-l10n-xh, libreoffice-l10n-et, libreoffice-l10n-ro, libreoffice-l10n-fa, libreoffice-l10n-zh-tw, libreoffice-l10n-hr, libreoffice-l10n-he, libreoffice-l10n-ja, libreoffice-l10n-hi, libreoffice-l10n-kmr, libreoffice-l10n-ar, libreoffice-l10n-ca, libreoffice-l10n-dz, libreoffice-l10n-fr, libreoffice-l10n-en-za, libreoffice-l10n-sv, libreoffice-l10n-da, libreoffice-l10n-rw, libreoffice-l10n-nr, libreoffice-l10n-or, libreoffice-l10n-nn, libreoffice-l10n-ss, libreoffice-l10n-is, libreoffice-l10n-gu, libreoffice-l10n-th, libreoffice-l10n-km, libreoffice-l10n-st, libreoffice-l10n-pa-in, libreoffice-l10n-id, libreoffice-l10n-zu, libreoffice-l10n-oc, libreoffice-l10n-ga, libreoffice-l10n-te, libreoffice-l10n-lv, libreoffice-l10n-am, libreoffice-l10n-mr, libreoffice-l10n-kk, libreoffice-l10n-de, libreoffice-l10n-hu, libreoffice-l10n-bs, libreoffice-l10n-pt-br, libreoffice-l10n-ug, libreoffice-l10n-nb, libreoffice-l10n-el, libreoffice-l10n-tn, libreoffice-l10n-lt, libreoffice-l10n-ne, libreoffice-l10n-eo, libreoffice-l10n-ts, libreoffice-l10n-zh-cn, libreoffice-l10n-sk, libreoffice-l10n-en-gb, libreoffice-l10n-ve, libreoffice-l10n-br, libreoffice-l10n-bn, libreoffice-l10n-fi, libreoffice-l10n-gug, libreoffice-l10n-nso, libreoffice-l10n-si, libreoffice-l10n-bg, libreoffice-l10n-gl, libreoffice-l10n-cy, libreoffice-l10n-be, libreoffice-l10n-mk, libreoffice-l10n-eu, libreoffice-l10n-mn, libreoffice-l10n-ast, libreoffice-l10n-ml, libreoffice-l10n-pt, libreoffice-l10n-ko, libreoffice-l10n-ka, libreoffice-l10n-pl, libreoffice-l10n-vi, libreoffice-l10n-ru, libreoffice-l10n-uz, libreoffice-l10n-af, libreoffice-l10n-tg, libreoffice-l10n-it, libreoffice-l10n-sr, libreoffice-l10n-nl, libreoffice-l10n-ta, libreoffice-l10n-as, libreoffice-l10n-om
libreoffice-l10n-en-us
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-common
libreoffice-reportdesigner
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-report-builder
libreoffice-style
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-style-tango, libreoffice-style-breeze, libreoffice-style-sifr, libreoffice-style-galaxy, libreoffice-style-hicontrast
librep-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom rep-doc
librhash-ruby
virtuálny balík poskytovaný balíkom ruby-rhash
librhash-ruby1.8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ruby-rhash
libscalar-list-utils-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libsocket-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libstdc++-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-8-dev
libstdc++-dev-arm64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-8-dev-arm64-cross
libstdc++-dev-arm64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-8-dev-arm64-cross
libstdc++-dev-armel-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-8-dev-armel-cross
libstdc++-dev-armel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-8-dev-armel-cross
libstdc++-dev-armhf-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-8-dev-armhf-cross
libstdc++-dev-armhf-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-8-dev-armhf-cross
libstdc++-dev-mips-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-8-dev-mips-cross
libstdc++-dev-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-8-dev-mips-cross
libstdc++-dev-mips64el-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-8-dev-mips64el-cross
libstdc++-dev-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-8-dev-mips64el-cross
libstdc++-dev-mipsel-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-8-dev-mipsel-cross
libstdc++-dev-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-8-dev-mipsel-cross
libstdc++-dev-ppc64el-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-8-dev-ppc64el-cross
libstdc++-dev-ppc64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-8-dev-ppc64el-cross
libstdc++-dev-s390x-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-8-dev-s390x-cross
libstdc++-dev-s390x-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-8-dev-s390x-cross
libstdc++-pic-arm64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-8-pic-arm64-cross
libstdc++-pic-armel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-8-pic-armel-cross
libstdc++-pic-armhf-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-8-pic-armhf-cross
libstdc++-pic-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-8-pic-mips-cross
libstdc++-pic-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-8-pic-mips64el-cross
libstdc++-pic-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-8-pic-mipsel-cross
libstdc++-pic-ppc64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-8-pic-ppc64el-cross
libstdc++-pic-s390x-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++-8-pic-s390x-cross
libstdc++6-8-dbg-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-8-dbg
libstdc++6-8-dbg-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-8-dbg
libstdc++6-arm64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-arm64-cross
libstdc++6-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6
libstdc++6-armel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-armel-cross
libstdc++6-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6
libstdc++6-armhf-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-armhf-cross
libstdc++6-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-mips-cross
libstdc++6-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-mips64el-cross
libstdc++6-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-mipsel-cross
libstdc++6-ppc64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-ppc64el-cross
libstdc++6-s390x-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstdc++6-s390x-cross
libstorable-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
libsys-syslog-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
libtest-harness-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libtest-simple-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libtest-tester-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libtest-use-ok-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libthread-queue-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libthreads-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
libthreads-shared-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
libtime-hires-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
libtime-local-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libtime-piece-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
libubsan0-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libubsan0
libubsan0-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libubsan0
libubsan0-dbg-armel
virtuálny balík poskytovaný balíkom libubsan0-dbg
libubsan0-dbg-armhf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libubsan0-dbg
libunicode-collate-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libva-driver-abi-1.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libva2
libversion-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libversion-requirements-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
libxcomp3-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxcomp-dev
libxcompshad3-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxcompshad-dev
libxsloader-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libzhuyin
virtuálny balík poskytovaný balíkom libzhuyin13
linux-kernel-headers
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev
linux-tools-4.13
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-perf-4.13
linux-tools-4.14
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-perf-4.14
loop-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom loop-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, loop-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, loop-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, loop-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, loop-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, loop-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, loop-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, loop-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, loop-modules-4.14.0-rc5-m68k-di, loop-modules-4.14.0-rc3-s390x-di, loop-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, loop-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, loop-modules-4.13.0-trunk-s390x-di, loop-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, loop-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, loop-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, loop-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, loop-modules-4.14.0-rc3-686-di, loop-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, loop-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, loop-modules-4.14.0-rc5-686-di, loop-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, loop-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, loop-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, loop-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, loop-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, loop-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, loop-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, loop-modules-4.14.0-rc5-s390x-di, loop-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, loop-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, loop-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, loop-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, loop-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, loop-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, loop-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, loop-modules-11.0-0-amd64-di, loop-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, loop-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, loop-modules-4.13.0-trunk-686-di, loop-modules-11.0-0-486-di, loop-modules-4.10.0-rc6-686-di
lua5.1-curses
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-curses
lua5.1-curses-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-curses-dev
lua5.1-posix
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-posix
lua5.1-posix-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-posix-dev
lua5.2-curses
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-curses
lua5.2-curses-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-curses-dev
lua5.2-posix
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-posix
lua5.2-posix-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-posix-dev
lua5.3-curses
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-curses
lua5.3-curses-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-curses-dev
lua5.3-posix
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-posix
lua5.3-posix-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-posix-dev
luasandbox-curses
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-curses
luasandbox-curses-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-curses-dev
luasandbox-posix
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-posix
luasandbox-posix-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-posix-dev
mail-transport-agent
virtuálny balík poskytovaný balíkom nullmailer
maliit-inputmethod-plugin
virtuálny balík poskytovaný balíkom maliit-keyboard
man-browser
virtuálny balík poskytovaný balíkom konqueror
md-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom md-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, md-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, md-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, md-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, md-modules-4.14.0-rc5-m68k-di, md-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, md-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, md-modules-11.0-0-amd64-di, md-modules-4.10.0-rc6-686-di, md-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, md-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, md-modules-4.14.0-rc3-686-di, md-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, md-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, md-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, md-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, md-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, md-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, md-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, md-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, md-modules-4.13.0-trunk-686-di, md-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, md-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, md-modules-4.14.0-rc5-sparc64-di, md-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, md-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, md-modules-4.14.0-rc3-s390x-di, md-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, md-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, md-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, md-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, md-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, md-modules-4.14.0-rc5-686-di, md-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, md-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, md-modules-4.13.0-trunk-s390x-di, md-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, md-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, md-modules-11.0-0-486-di, md-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, md-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, md-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, md-modules-4.14.0-rc5-s390x-di
minix-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom minix-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, minix-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, minix-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, minix-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, minix-modules-4.13.0-trunk-marvell-di
mmc-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mmc-core-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, mmc-core-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, mmc-core-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, mmc-core-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, mmc-core-modules-11.0-0-486-di, mmc-core-modules-4.14.0-rc3-686-di, mmc-core-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, mmc-core-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, kernel-image-11.0-0-486-di, mmc-core-modules-4.14.0-rc5-686-di, mmc-core-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, mmc-core-modules-4.10.0-rc6-686-di, mmc-core-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, mmc-core-modules-11.0-0-amd64-di, mmc-core-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, mmc-core-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, mmc-core-modules-4.13.0-trunk-686-di
mmc-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mmc-modules-4.13.0-trunk-686-di, mmc-modules-4.14.0-rc5-686-di, mmc-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, mmc-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, mmc-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, mmc-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, mmc-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, mmc-modules-4.14.0-rc3-686-di, mmc-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, mmc-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, mmc-modules-11.0-0-486-di, mmc-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, mmc-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, mmc-modules-11.0-0-amd64-di, mmc-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, mmc-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, mmc-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, mmc-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, mmc-modules-4.10.0-rc6-686-di, mmc-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, mmc-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, mmc-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, mmc-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, mmc-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, mmc-modules-4.14.0-rc3-arm64-di
mouse-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mouse-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, mouse-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, mouse-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, mouse-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, mouse-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, kernel-image-11.0-0-486-di, mouse-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, mouse-modules-4.10.0-rc6-686-di, mouse-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, mouse-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, mouse-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, mouse-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, mouse-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, mouse-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, mouse-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, mouse-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, mouse-modules-4.13.0-trunk-686-di, mouse-modules-4.14.0-rc3-686-di, mouse-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, mouse-modules-4.14.0-rc5-686-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, mouse-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, mouse-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, mouse-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, mouse-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, mouse-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, mouse-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di
mtd-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mtd-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, mtd-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, mtd-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, mtd-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, mtd-modules-4.13.0-trunk-marvell-di
multipath-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom multipath-modules-4.14.0-rc3-s390x-di, multipath-modules-4.13.0-trunk-686-di, multipath-modules-4.14.0-rc5-sparc64-di, multipath-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, multipath-modules-4.14.0-rc3-686-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, multipath-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, multipath-modules-4.14.0-rc5-686-di, multipath-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, multipath-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, multipath-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, multipath-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, multipath-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, multipath-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, multipath-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, multipath-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, multipath-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, multipath-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, multipath-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, multipath-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, multipath-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, multipath-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, multipath-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, multipath-modules-4.14.0-rc5-s390x-di, multipath-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, multipath-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, multipath-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-686-di, multipath-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, multipath-modules-4.13.0-trunk-s390x-di, multipath-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, multipath-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, multipath-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di
nbd-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nbd-modules-4.14.0-rc5-m68k-di, nbd-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, nbd-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, nbd-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, nbd-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, nbd-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, nbd-modules-4.14.0-rc3-s390x-di, nbd-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, nbd-modules-4.14.0-rc5-686-di, nbd-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, nbd-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, nbd-modules-4.14.0-rc5-s390x-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, nbd-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, nbd-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, nbd-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, nbd-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, nbd-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, nbd-modules-4.14.0-rc5-sparc64-di, nbd-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, nbd-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-686-di, nbd-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, nbd-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, nbd-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nbd-modules-4.14.0-rc3-686-di, nbd-modules-4.13.0-trunk-s390x-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, nbd-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, nbd-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, nbd-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, nbd-modules-4.13.0-trunk-686-di, nbd-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, nbd-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, nbd-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di
ndiswrapper-common
virtuálny balík poskytovaný balíkom ndiswrapper
ndiswrapper-utils-1.9 (1.60-4)
Transitional dummy package upgrading to ndiswrapper
ndiswrapper-utils-1.9
virtuálny balík poskytovaný balíkom ndiswrapper
netpbm-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnetpbm11-dev
nfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nfs-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, nfs-modules-11.0-0-486-di, nfs-modules-11.0-0-amd64-di
nic-extra-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, nic-modules-4.14.0-rc5-s390x-di, nic-modules-4.14.0-rc5-m68k-di, nic-modules-4.13.0-trunk-686-di, nic-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nic-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, nic-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, nic-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, nic-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, nic-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, nic-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, nic-modules-4.10.0-rc6-686-di, nic-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, nic-modules-4.14.0-rc3-s390x-di, nic-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, nic-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, nic-modules-4.13.0-trunk-s390x-di, nic-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, nic-modules-4.14.0-rc3-686-di, nic-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, nic-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, nic-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, nic-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, nic-modules-4.14.0-rc5-sparc64-di, nic-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, nic-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, nic-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, nic-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, nic-modules-4.14.0-rc5-686-di, nic-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, nic-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, nic-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, nic-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, nic-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, nic-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, nic-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, nic-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, nic-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di
nic-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, nic-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, nic-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, nic-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, nic-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, nic-modules-4.10.0-rc6-686-di, nic-modules-11.0-0-amd64-di, nic-modules-4.14.0-rc5-m68k-di, nic-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, nic-modules-4.14.0-rc5-s390x-di, nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, nic-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, nic-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, nic-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nic-modules-4.13.0-trunk-686-di, nic-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, nic-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, nic-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, nic-modules-4.13.0-trunk-s390x-di, nic-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, nic-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, nic-modules-4.14.0-rc3-s390x-di, nic-modules-4.14.0-rc3-686-di, nic-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, nic-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, nic-modules-11.0-0-486-di, nic-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, nic-modules-4.14.0-rc5-sparc64-di, nic-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, nic-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, nic-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, nic-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, nic-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, nic-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, nic-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, nic-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, nic-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, nic-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, nic-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, nic-modules-4.14.0-rc5-686-di, nic-modules-4.10.0-rc6-arm64-di
nic-pcmcia-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-pcmcia-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, nic-pcmcia-modules-4.14.0-rc5-686-di, nic-pcmcia-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, nic-pcmcia-modules-4.10.0-rc6-686-di, nic-pcmcia-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, nic-pcmcia-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, nic-pcmcia-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, kernel-image-11.0-0-486-di, nic-pcmcia-modules-4.14.0-rc3-686-di, nic-pcmcia-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, nic-pcmcia-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, nic-pcmcia-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nic-pcmcia-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, nic-pcmcia-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, nic-pcmcia-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, nic-pcmcia-modules-4.13.0-trunk-686-di, nic-pcmcia-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, nic-pcmcia-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, nic-pcmcia-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di
nic-shared-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-shared-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, nic-shared-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, nic-shared-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nic-shared-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, nic-shared-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, nic-shared-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, nic-shared-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, nic-shared-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, nic-shared-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, nic-shared-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, nic-shared-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, nic-shared-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, nic-shared-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, nic-shared-modules-4.13.0-trunk-686-di, nic-shared-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, nic-shared-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, nic-shared-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, nic-shared-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, nic-shared-modules-4.14.0-rc3-686-di, nic-shared-modules-4.14.0-rc5-686-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, nic-shared-modules-4.14.0-rc5-m68k-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, nic-shared-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-686-di, nic-shared-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, nic-shared-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, nic-shared-modules-11.0-0-amd64-di, nic-shared-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, nic-shared-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, nic-shared-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, nic-shared-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, nic-shared-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, nic-shared-modules-11.0-0-486-di
nic-usb-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-usb-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, nic-usb-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, nic-usb-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, nic-usb-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, nic-usb-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, nic-usb-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, nic-usb-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, nic-usb-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nic-usb-modules-11.0-0-486-di, nic-usb-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, nic-usb-modules-11.0-0-amd64-di, nic-usb-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, nic-usb-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, nic-usb-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, nic-usb-modules-4.13.0-trunk-686-di, nic-usb-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, nic-usb-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, nic-usb-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, nic-usb-modules-4.10.0-rc6-686-di, nic-usb-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, nic-usb-modules-4.14.0-rc5-686-di, nic-usb-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, nic-usb-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, nic-usb-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, nic-usb-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, nic-usb-modules-4.14.0-rc3-686-di, nic-usb-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di
nic-wireless-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-wireless-modules-11.0-0-amd64-di, nic-wireless-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nic-wireless-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, nic-wireless-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, nic-wireless-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, nic-wireless-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, nic-wireless-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, nic-wireless-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, nic-wireless-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, nic-wireless-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, nic-wireless-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, nic-wireless-modules-11.0-0-486-di, nic-wireless-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, nic-wireless-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, nic-wireless-modules-4.14.0-rc5-686-di, nic-wireless-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, nic-wireless-modules-4.13.0-trunk-686-di, nic-wireless-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, nic-wireless-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, nic-wireless-modules-4.10.0-rc6-686-di, nic-wireless-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, nic-wireless-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, nic-wireless-modules-4.14.0-rc3-686-di, nic-wireless-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, nic-wireless-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, nic-wireless-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
nls-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nls-core-modules-11.0-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, nls-core-modules-11.0-0-486-di
nova-ajax-console-proxy
virtuálny balík poskytovaný balíkom nova-consoleproxy
nova-compute-hypervisor
virtuálny balík poskytovaný balíkom nova-compute-kvm, nova-compute-qemu, nova-compute-ironic, nova-compute-lxc
nova-consoleauth (2:16.0.1-1)
OpenStack Compute - Console Authenticator
nova-consoleauth
virtuálny balík poskytovaný balíkom nova-console
nova-novncproxy
virtuálny balík poskytovaný balíkom nova-consoleproxy
nova-spicehtml5proxy
virtuálny balík poskytovaný balíkom nova-consoleproxy
nova-spiceproxy
virtuálny balík poskytovaný balíkom nova-consoleproxy
nova-xvpvncproxy
virtuálny balík poskytovaný balíkom nova-consoleproxy
ntfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ntfs-modules-4.10.0-rc6-686-di, ntfs-modules-4.13.0-trunk-686-di, ntfs-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, ntfs-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, ntfs-modules-4.14.0-rc5-686-di, ntfs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, ntfs-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, ntfs-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, ntfs-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, ntfs-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, ntfs-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, ntfs-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, ntfs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, ntfs-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, ntfs-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, ntfs-modules-4.14.0-rc3-686-di
nullfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nullfs-modules-11.0-0-486-di, nullfs-modules-11.0-0-amd64-di
nvidia-alternative--kmod-alias
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-alternative
nvidia-driver-bin-384.90
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-driver-bin
nvidia-glx-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-driver
nvidia-kernel-384.90
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-kernel-dkms
nvidia-kernel-support--v1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-kernel-support
nvidia-kernel-support-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-kernel-support
nvidia-texture-tools
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvtt-bin
objc++-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-8
objc++-compiler-aarch64-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-8-aarch64-linux-gnu
objc++-compiler-arm-linux-gnueabi
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-8-arm-linux-gnueabi
objc++-compiler-arm-linux-gnueabihf
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-8-arm-linux-gnueabihf
objc++-compiler-mips-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-8-mips-linux-gnu
objc++-compiler-mips64el-linux-gnuabi64
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-8-mips64el-linux-gnuabi64
objc++-compiler-mipsel-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-8-mipsel-linux-gnu
objc++-compiler-powerpc64le-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-8-powerpc64le-linux-gnu
objc++-compiler-s390x-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++-8-s390x-linux-gnu
objc-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-8
objc-compiler-aarch64-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-8-aarch64-linux-gnu
objc-compiler-arm-linux-gnueabi
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-8-arm-linux-gnueabi
objc-compiler-arm-linux-gnueabihf
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-8-arm-linux-gnueabihf
objc-compiler-mips-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-8-mips-linux-gnu
objc-compiler-mips64el-linux-gnuabi64
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-8-mips64el-linux-gnuabi64
objc-compiler-mipsel-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-8-mipsel-linux-gnu
objc-compiler-powerpc64le-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-8-powerpc64le-linux-gnu
objc-compiler-s390x-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc-8-s390x-linux-gnu
opencl-icd
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-opencl-icd
openjdk-7-jdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jdk
openjdk-7-jre-zero (7u151-2.6.11-1 [amd64, i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, ppc64el], 7u111-2.6.7-1 [ppc64])
alternatívny JVM pre OpenJDK, používa Zero/Shark
openjdk-7-jre-zero
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre-headless
parport-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom parport-modules-11.0-0-486-di, parport-modules-11.0-0-amd64-di
pata-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom pata-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, pata-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, pata-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, pata-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, pata-modules-4.14.0-rc3-686-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, pata-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, pata-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, pata-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, pata-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, pata-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, pata-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, pata-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, pata-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, pata-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, pata-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, pata-modules-4.14.0-rc5-m68k-di, pata-modules-4.13.0-trunk-686-di, kernel-image-11.0-0-486-di, pata-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, pata-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, pata-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, pata-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, pata-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, pata-modules-4.14.0-rc5-sparc64-di, pata-modules-4.14.0-rc5-686-di, pata-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, pata-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, pata-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, pata-modules-4.10.0-rc6-686-di
pbmwbmp
virtuálny balík poskytovaný balíkom netpbm
pcmcia-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom pcmcia-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, pcmcia-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, pcmcia-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, pcmcia-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, pcmcia-modules-4.14.0-rc3-686-di, pcmcia-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, pcmcia-modules-4.13.0-trunk-686-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, pcmcia-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, pcmcia-modules-4.10.0-rc6-686-di, pcmcia-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, pcmcia-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, pcmcia-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, pcmcia-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, pcmcia-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, pcmcia-modules-4.14.0-rc5-686-di, pcmcia-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, pcmcia-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, pcmcia-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, kernel-image-11.0-0-486-di
pcmcia-storage-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom pcmcia-storage-modules-4.14.0-rc3-686-di, pcmcia-storage-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, kernel-image-11.0-0-486-di, pcmcia-storage-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, pcmcia-storage-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, pcmcia-storage-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, pcmcia-storage-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, pcmcia-storage-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, pcmcia-storage-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, pcmcia-storage-modules-4.10.0-rc6-686-di, pcmcia-storage-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, pcmcia-storage-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, pcmcia-storage-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, pcmcia-storage-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, pcmcia-storage-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, pcmcia-storage-modules-4.14.0-rc5-686-di, pcmcia-storage-modules-4.13.0-trunk-686-di, pcmcia-storage-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, pcmcia-storage-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di
pdf-viewer
virtuálny balík poskytovaný balíkom okular
pdftohtml
virtuálny balík poskytovaný balíkom poppler-utils
pdns-backend
virtuálny balík poskytovaný balíkom pdns-backend-mydns, pdns-backend-pipe, pdns-backend-ldap, pdns-backend-lua, pdns-backend-geoip, pdns-backend-tinydns, pdns-backend-odbc, pdns-backend-mysql, pdns-backend-remote, pdns-backend-opendbx, pdns-backend-bind, pdns-backend-sqlite3, pdns-backend-pgsql
perl-cross-config
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.26
perl-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
perlapi-5.26.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
perlapi-5.26.1
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
perlmagick (8:6.9.9.6+dfsg-1)
rozhranie ImageMagick pre jazyk Perl - fiktívny balík
perlmagick
virtuálny balík poskytovaný balíkom libimage-magick-perl
phonon-backend
virtuálny balík poskytovaný balíkom phonon-backend-null, phonon-backend-vlc
phonon4qt5-backend
virtuálny balík poskytovaný balíkom phonon4qt5-backend-null, phonon4qt5-backend-vlc
phonon4qt5experimental-abi-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libphonon4qt5experimental4
phononexperimental-abi-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libphononexperimental4
php-cpd
virtuálny balík poskytovaný balíkom phpcpd
php-psr-cache-implementation (= 1.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-symfony, php-symfony-cache
php-psr-container-implementation (= 1.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-symfony-dependency-injection, php-symfony
php-psr-simple-cache-implementation (= 1.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-symfony-cache, php-symfony
plip-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom plip-modules-11.0-0-486-di, plip-modules-11.0-0-amd64-di
pnmtopng
virtuálny balík poskytovaný balíkom netpbm
podlators-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.26
postscript-viewer
virtuálny balík poskytovaný balíkom okular
ppp-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ppp-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, ppp-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, ppp-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, ppp-modules-11.0-0-486-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-686-di, ppp-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, ppp-modules-4.14.0-rc5-m68k-di, ppp-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, ppp-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, ppp-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, ppp-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, ppp-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, ppp-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, ppp-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, ppp-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, ppp-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, ppp-modules-4.14.0-rc5-sparc64-di, ppp-modules-11.0-0-amd64-di, ppp-modules-4.14.0-rc5-686-di, ppp-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, ppp-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, ppp-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, ppp-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, ppp-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, ppp-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, ppp-modules-4.13.0-trunk-686-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, ppp-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, ppp-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, ppp-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, ppp-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, ppp-modules-4.14.0-rc3-686-di, ppp-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di
python-django-common
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-django
python-openstack-auth
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-django-openstack-auth
python-ufc
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-ffc
python2.7-cinderclient
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-cinderclient
python2.7-configshell
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-configshell
python2.7-datalad
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-datalad
python2.7-designate
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-designate
python2.7-django-openstack-auth
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-django-openstack-auth
python2.7-glance
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-glance
python2.7-ldb
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-ldb
python2.7-nipype
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-nipype
python2.7-openbabel
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-openbabel
python2.7-openturns
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-openturns
python2.7-preludedb
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-preludedb
python2.7-samba
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-samba
python2.7-schedule
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-schedule
python2.7-sqlalchemy-ext
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-sqlalchemy-ext
python2.7-talloc
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-talloc
python2.7-tdb
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-tdb
python2.7-thrift
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-thrift
python3.5-openturns
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-openturns
python3.5-preludedb
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-preludedb
python3.5-tdb
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-tdb
python3.6-preludedb
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-preludedb
qtbase-abi-5-9-2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5core5a
qtdeclarative-abi-5-9-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5qml5
qtsvg-abi-5-6-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5svg5
reiserfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom reiserfs-modules-11.0-0-486-di, reiserfs-modules-11.0-0-amd64-di
rtc-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-4.14.0-rc5-686-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-di, kernel-image-4.14.0-rc3-686-pae-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-pae-di, kernel-image-4.13.0-trunk-loongson-3-di, kernel-image-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-4.13.0-trunk-marvell-di, kernel-image-4.13.0-trunk-octeon-di, kernel-image-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, kernel-image-4.14.0-rc3-686-di, kernel-image-4.13.0-trunk-686-pae-di, rtc-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, kernel-image-4.14.0-rc5-686-pae-di, kernel-image-4.13.0-trunk-686-di, kernel-image-11.0-0-486-di
samba-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom smbclient
sata-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom sata-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, sata-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, sata-modules-4.14.0-rc5-sparc64-di, sata-modules-4.14.0-rc5-686-di, sata-modules-4.13.0-trunk-686-di, sata-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, sata-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, sata-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, sata-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, sata-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, sata-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, sata-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, sata-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, sata-modules-11.0-0-amd64-di, sata-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, sata-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, sata-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, sata-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, sata-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, sata-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, sata-modules-4.10.0-rc6-686-di, sata-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, sata-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, sata-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, sata-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, sata-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, sata-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, sata-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, sata-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, sata-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, sata-modules-11.0-0-486-di, sata-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, sata-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, sata-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, sata-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, sata-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, sata-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, sata-modules-4.14.0-rc3-686-di
scsi-common-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
scsi-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom scsi-core-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-686-di, scsi-core-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, scsi-core-modules-4.14.0-rc5-s390x-di, scsi-core-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, scsi-core-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, scsi-core-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, scsi-core-modules-11.0-0-486-di, scsi-core-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, scsi-core-modules-11.0-0-amd64-di, scsi-core-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, scsi-core-modules-4.13.0-trunk-s390x-di, scsi-core-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, scsi-core-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, scsi-core-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, scsi-core-modules-4.14.0-rc5-686-di, scsi-core-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, scsi-core-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, scsi-core-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, scsi-core-modules-4.13.0-trunk-686-di, scsi-core-modules-4.14.0-rc5-sparc64-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, scsi-core-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, scsi-core-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, scsi-core-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, scsi-core-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, scsi-core-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, scsi-core-modules-4.14.0-rc3-s390x-di, scsi-core-modules-4.14.0-rc5-m68k-di, scsi-core-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, scsi-core-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, scsi-core-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, scsi-core-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, scsi-core-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, scsi-core-modules-4.14.0-rc3-686-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, scsi-core-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, scsi-core-modules-4.13.0-trunk-arm64-di
scsi-extra-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom scsi-extra-modules-11.0-0-486-di, scsi-extra-modules-11.0-0-amd64-di
scsi-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom scsi-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, scsi-modules-11.0-0-amd64-di, scsi-modules-4.14.0-rc5-s390x-di, scsi-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, scsi-modules-4.14.0-rc3-s390x-di, scsi-modules-4.13.0-trunk-s390x-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, scsi-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, scsi-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, scsi-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, scsi-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, scsi-modules-4.14.0-rc5-686-di, scsi-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, scsi-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, scsi-modules-4.14.0-rc5-sparc64-di, scsi-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, scsi-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, scsi-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, scsi-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, scsi-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, scsi-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-686-di, scsi-modules-4.13.0-trunk-686-di, scsi-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, scsi-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, scsi-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, scsi-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, scsi-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, scsi-modules-4.14.0-rc5-m68k-di, scsi-modules-4.14.0-rc3-686-di, scsi-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, scsi-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, scsi-modules-11.0-0-486-di, scsi-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, scsi-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di
serial-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom serial-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, serial-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, serial-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, serial-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, serial-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, serial-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, serial-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, serial-modules-4.14.0-rc3-686-di, serial-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, serial-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, serial-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, serial-modules-11.0-0-amd64-di, serial-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, serial-modules-11.0-0-486-di, serial-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, serial-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, serial-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, kernel-image-11.0-0-486-di, serial-modules-4.10.0-rc6-686-di, serial-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, serial-modules-4.13.0-trunk-686-di, serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, serial-modules-4.14.0-rc5-686-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di
sound-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom sound-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, sound-modules-11.0-0-486-di, sound-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, sound-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, sound-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, sound-modules-4.10.0-rc6-686-di, sound-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, sound-modules-11.0-0-amd64-di, sound-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, sound-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, sound-modules-4.14.0-rc3-686-di, sound-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, sound-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, sound-modules-4.14.0-rc5-686-di, sound-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, sound-modules-4.13.0-trunk-686-di, sound-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, sound-modules-4.14.0-rc3-amd64-di
speakup-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom speakup-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, speakup-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, speakup-modules-4.13.0-trunk-686-di, speakup-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, speakup-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, speakup-modules-4.14.0-rc3-686-di, speakup-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, speakup-modules-4.14.0-rc5-686-di, speakup-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, speakup-modules-4.10.0-rc6-686-di, speakup-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, speakup-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, speakup-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di
squashfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom squashfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, squashfs-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, squashfs-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, squashfs-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, squashfs-modules-4.14.0-rc3-686-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, squashfs-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, squashfs-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, squashfs-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, squashfs-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, squashfs-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, squashfs-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, squashfs-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, squashfs-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-686-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, squashfs-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, squashfs-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, squashfs-modules-4.14.0-rc5-686-di, squashfs-modules-4.14.0-rc5-m68k-di, squashfs-modules-4.13.0-trunk-686-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, squashfs-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, squashfs-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, squashfs-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, squashfs-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, squashfs-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, squashfs-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, squashfs-modules-4.14.0-rc5-sparc64-di, squashfs-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, squashfs-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, squashfs-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, squashfs-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, squashfs-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di
ssh-askpass
virtuálny balík poskytovaný balíkom ssh-askpass-fullscreen
ssh-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom tinysshd
system-build
virtuálny balík poskytovaný balíkom open-infrastructure-system-build
system-images
virtuálny balík poskytovaný balíkom open-infrastructure-system-images
tabmixplus
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-tabmixplus
tdb-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libtdb-dev
ttf-opensymbol
virtuálny balík poskytovaný balíkom fonts-opensymbol
udf-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom udf-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, udf-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, udf-modules-4.13.0-trunk-s390x-di, udf-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, udf-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, udf-modules-4.13.0-trunk-686-di, udf-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, udf-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, udf-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, udf-modules-4.14.0-rc5-686-di, udf-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, udf-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, udf-modules-4.14.0-rc3-s390x-di, udf-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, udf-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, udf-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, udf-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, udf-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, udf-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, udf-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, udf-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, udf-modules-4.14.0-rc5-sparc64-di, udf-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, udf-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, udf-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, udf-modules-4.14.0-rc3-686-di, udf-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, udf-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, udf-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, udf-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, udf-modules-4.14.0-rc5-m68k-di, udf-modules-4.14.0-rc5-s390x-di, udf-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, udf-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, udf-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, udf-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, udf-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, udf-modules-4.10.0-rc6-686-di, udf-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, udf-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, udf-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di
ufc
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-ffc
ufs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ufs-modules-4.14.0-rc5-sparc64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di
uinput-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-amd64-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, uinput-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, uinput-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, uinput-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, uinput-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, uinput-modules-4.14.0-rc3-686-di, kernel-image-11.0-0-486-di, uinput-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, uinput-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-686-di, uinput-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, uinput-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, uinput-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, uinput-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, uinput-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, uinput-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, uinput-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, uinput-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, uinput-modules-4.13.0-trunk-686-di, uinput-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, uinput-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, uinput-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, uinput-modules-4.14.0-rc5-686-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, uinput-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, uinput-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, uinput-modules-4.13.0-trunk-amd64-di
upx
virtuálny balík poskytovaný balíkom upx-ucl
usb-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom usb-modules-4.14.0-rc3-686-di, usb-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, usb-modules-4.10.0-rc6-686-di, usb-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, usb-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, usb-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, usb-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, usb-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, usb-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, usb-modules-4.14.0-rc5-sparc64-di, usb-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, usb-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, usb-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, usb-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, usb-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, usb-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, usb-modules-4.14.0-rc5-686-di, usb-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, usb-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, usb-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, usb-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, usb-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, usb-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, usb-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, usb-modules-4.13.0-trunk-686-di, usb-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, usb-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, usb-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, usb-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, usb-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, usb-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, usb-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, usb-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, usb-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, usb-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, usb-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di
usb-serial-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom usb-serial-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, usb-serial-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, usb-serial-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, usb-serial-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, usb-serial-modules-4.14.0-rc3-686-di, usb-serial-modules-4.14.0-rc5-686-di, usb-serial-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, usb-serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, usb-serial-modules-11.0-0-486-di, usb-serial-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, usb-serial-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, usb-serial-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, usb-serial-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, usb-serial-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, usb-serial-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, usb-serial-modules-4.13.0-trunk-686-di, usb-serial-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, usb-serial-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, usb-serial-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, usb-serial-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, usb-serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, usb-serial-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, usb-serial-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, usb-serial-modules-11.0-0-amd64-di, usb-serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, usb-serial-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, usb-serial-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, usb-serial-modules-4.10.0-rc6-686-di, usb-serial-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
usb-storage-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom usb-storage-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, usb-storage-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, usb-storage-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, usb-storage-modules-4.13.0-trunk-686-di, usb-storage-modules-4.14.0-rc5-sparc64-di, usb-storage-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, usb-storage-modules-4.14.0-rc5-686-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, usb-storage-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, usb-storage-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-686-di, usb-storage-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, usb-storage-modules-4.14.0-rc3-686-di, usb-storage-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, usb-storage-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, usb-storage-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, usb-storage-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, usb-storage-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, usb-storage-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, usb-storage-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, usb-storage-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, usb-storage-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, usb-storage-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, usb-storage-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, usb-storage-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, usb-storage-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, usb-storage-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, usb-storage-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, usb-storage-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, usb-storage-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di
va-driver
virtuálny balík poskytovaný balíkom i965-va-driver
vdpau-driver
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-vdpau-driver
virtio-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom virtio-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, virtio-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, virtio-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, virtio-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, virtio-modules-4.14.0-rc5-686-di, virtio-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, virtio-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, virtio-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, virtio-modules-4.14.0-rc3-686-di, virtio-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, virtio-modules-4.14.0-rc5-s390x-di, virtio-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, virtio-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, virtio-modules-4.14.0-rc3-s390x-di, virtio-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, virtio-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, virtio-modules-4.14.0-rc5-sparc64-di, virtio-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-686-di, virtio-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, virtio-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, virtio-modules-4.13.0-trunk-s390x-di, virtio-modules-4.13.0-trunk-arm64-di, virtio-modules-4.13.0-trunk-686-di, virtio-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, virtio-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, virtio-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, virtio-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, virtio-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, virtio-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, virtio-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di
virtual-mysql-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom mariadb-client-10.3
virtual-mysql-client-core
virtuálny balík poskytovaný balíkom mariadb-client-core-10.3
virtual-mysql-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom mariadb-server-10.3
virtual-mysql-server-core
virtuálny balík poskytovaný balíkom mariadb-server-core-10.3
virtual-mysql-testsuite
virtuálny balík poskytovaný balíkom mariadb-test
virtualbox-guest-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom virtualbox-guest-dkms
virtualbox-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom virtualbox-dkms
vulkan-icd
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-vulkan-icd, nvidia-nonglvnd-vulkan-icd
www-browser
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox, konqueror
x-display-manager
virtuálny balík poskytovaný balíkom lightdm
x-terminal-emulator
virtuálny balík poskytovaný balíkom konsole, terminology
x-window-manager
virtuálny balík poskytovaný balíkom xfwm4, icewm-experimental, icewm-lite, fluxbox, icewm, enlightenment
xfce-keyboard-shortcuts (4.13.3-1)
xfce keyboard shortcuts configuration (transitional package)
xfce-keyboard-shortcuts
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxfce4ui-common
xfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom xfs-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, xfs-modules-4.13.0-trunk-powerpc64le-di, xfs-modules-4.14.0-rc3-686-di, xfs-modules-4.14.0-rc5-686-di, xfs-modules-4.13.0-trunk-686-pae-di, xfs-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, xfs-modules-4.14.0-rc3-powerpc64le-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-686-di, xfs-modules-4.14.0-rc5-s390x-di, xfs-modules-4.14.0-rc5-powerpc64le-di, xfs-modules-4.13.0-rc7-powerpc64-di, xfs-modules-4.14.0-rc3-686-pae-di, xfs-modules-4.14.0-rc3-arm64-di, xfs-modules-4.13.0-trunk-686-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, xfs-modules-4.13.0-trunk-amd64-di, xfs-modules-4.14.0-rc5-arm64-di, xfs-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, xfs-modules-4.13.0-trunk-s390x-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, xfs-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, xfs-modules-4.14.0-rc5-amd64-di, xfs-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, xfs-modules-4.14.0-rc5-686-pae-di, xfs-modules-4.14.0-rc3-s390x-di, xfs-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, xfs-modules-4.14.0-rc5-sparc64-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, xfs-modules-4.14.0-rc3-amd64-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, xfs-modules-4.14.0-rc5-powerpc64-di, xfs-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, xfs-modules-4.13.0-trunk-arm64-di
xorg-driver-video
virtuálny balík poskytovaný balíkom xserver-xorg-video-nvidia, virtualbox-guest-x11
xpdf-utils
virtuálny balík poskytovaný balíkom poppler-utils
xserver-xorg-video-nvidia-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom xserver-xorg-video-nvidia
zfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom zfs-modules-11.0-0-486-di, zfs-modules-11.0-0-amd64-di
zlib-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom zlib-modules-4.13.0-trunk-s390x-di, kernel-image-4.13.0-trunk-686-di, kernel-image-4.14.0-rc5-amd64-di, kernel-image-4.14.0-rc5-arm64-di, zlib-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, kernel-image-4.14.0-rc3-arm64-di, zlib-modules-4.13.0-rc7-powerpc-di, kernel-image-4.14.0-rc3-amd64-di, zlib-modules-4.14.0-rc5-s390x-di, zlib-modules-11.0-0-486-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-di, kernel-image-4.10.0-rc6-amd64-di, zlib-modules-4.14.0-rc3-armmp-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-pae-di, zlib-modules-4.13.0-trunk-marvell-di, zlib-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, zlib-modules-4.14.0-rc5-powerpc-di, kernel-image-4.14.0-rc5-686-pae-di, kernel-image-4.13.0-trunk-686-pae-di, kernel-image-4.10.0-rc6-arm64-di, zlib-modules-4.14.0-rc5-armmp-di, kernel-image-4.14.0-rc3-686-di, zlib-modules-11.0-0-amd64-di, zlib-modules-4.13.0-trunk-4kc-malta-di, kernel-image-4.13.0-trunk-amd64-di, zlib-modules-4.13.0-trunk-armmp-di, zlib-modules-4.14.0-rc3-s390x-di, zlib-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, zlib-modules-4.13.0-trunk-5kc-malta-di, zlib-modules-4.14.0-rc5-sparc64-di, kernel-image-4.13.0-trunk-arm64-di, zlib-modules-4.13.0-trunk-loongson-3-di, zlib-modules-4.13.0-trunk-octeon-di, zlib-modules-4.14.0-rc5-m68k-di, kernel-image-4.14.0-rc3-686-pae-di, kernel-image-4.14.0-rc5-686-di