Balíky softvéru v „experimental“, Subsekcia virtual

acpi-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom acpi-modules-11.0-0-amd64-di, acpi-modules-11.0-0-486-di, acpi-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, acpi-modules-10.3-0-amd64-di, acpi-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, acpi-modules-4.6.0-trunk-686-di, acpi-modules-10.3-0-486-di
affs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom affs-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, affs-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, affs-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, affs-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, affs-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, affs-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, affs-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, affs-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di
ata-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ata-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, ata-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, ata-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, ata-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, ata-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, ata-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, ata-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, ata-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, ata-modules-4.6.0-trunk-sparc64-di, ata-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, ata-modules-4.6.0-trunk-686-di, ata-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, ata-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, ata-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-10.3-0-486-di, ata-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di
automatic-save-folder
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-automatic-save-folder
banshee-api-2.9
virtuálny balík poskytovaný balíkom banshee
banshee-asm-2.9.0.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom banshee
btrfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom btrfs-modules-4.6.0-trunk-versatile-di, btrfs-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, btrfs-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, btrfs-modules-4.6.0-trunk-686-di, btrfs-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, btrfs-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, btrfs-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, btrfs-modules-4.6.0-trunk-s390x-di, btrfs-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, btrfs-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, btrfs-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, btrfs-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, btrfs-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, btrfs-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, btrfs-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, btrfs-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, btrfs-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, btrfs-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, btrfs-modules-4.6.0-trunk-sparc64-di, btrfs-modules-4.6.0-trunk-m68k-di, btrfs-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, btrfs-modules-4.6.0-trunk-arm64-di
c++-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom g++
c-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcc
cadvisor
virtuálny balík poskytovaný balíkom kubernetes-node
calendar-timezones
virtuálny balík poskytovaný balíkom iceowl-extension
cdrom-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom cdrom-core-modules-4.6.0-trunk-versatile-di, cdrom-core-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, cdrom-core-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, cdrom-core-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, cdrom-core-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, cdrom-core-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, cdrom-core-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, cdrom-core-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, cdrom-core-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, cdrom-core-modules-4.6.0-trunk-686-di, cdrom-core-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, cdrom-core-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, cdrom-core-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, cdrom-core-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, cdrom-core-modules-4.6.0-trunk-m68k-di, cdrom-core-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, cdrom-core-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, cdrom-core-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, cdrom-core-modules-4.6.0-trunk-sparc64-di, cdrom-core-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, kernel-image-10.3-0-486-di
cdrom-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom cdrom-modules-11.0-0-486-di, cdrom-modules-11.0-0-amd64-di, cdrom-modules-10.3-0-amd64-di, cdrom-modules-10.3-0-486-di
ceve
virtuálny balík poskytovaný balíkom dose-extra
clisp-fasl-loader-20100806
virtuálny balík poskytovaný balíkom clisp
compactheader
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-compactheader
conkeror-pdf.js
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-pdf.js
core-dump-handler
virtuálny balík poskytovaný balíkom apport
core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom core-modules-4.6.0-trunk-m68k-di, core-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, core-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, core-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, core-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, core-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, core-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, core-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, core-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, core-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, core-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, core-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, kernel-image-10.3-0-486-di, core-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, core-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, core-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, core-modules-4.6.0-trunk-versatile-di, core-modules-4.6.0-trunk-686-di, core-modules-4.6.0-trunk-sparc64-di, core-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, core-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, core-modules-4.6.0-trunk-s390x-di, core-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di
crc-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom crc-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, crc-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, crc-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, crc-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, crc-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, crc-modules-4.6.0-trunk-sparc64-di, crc-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, crc-modules-4.6.0-trunk-versatile-di, crc-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, crc-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, crc-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, crc-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, crc-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, crc-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, crc-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, crc-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, crc-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, crc-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, crc-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, kernel-image-10.3-0-486-di, crc-modules-4.6.0-trunk-s390x-di, crc-modules-4.6.0-trunk-686-di, crc-modules-4.6.0-trunk-m68k-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
cron
virtuálny balík poskytovaný balíkom cronie
cron-daemon
virtuálny balík poskytovaný balíkom cronie
crypto-dm-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom crypto-dm-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, crypto-dm-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, crypto-dm-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, crypto-dm-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, crypto-dm-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, crypto-dm-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, crypto-dm-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, crypto-dm-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, crypto-dm-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, crypto-dm-modules-4.6.0-trunk-686-di, crypto-dm-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, crypto-dm-modules-4.6.0-trunk-sparc64-di, crypto-dm-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, crypto-dm-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, crypto-dm-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, crypto-dm-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, crypto-dm-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, crypto-dm-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, crypto-dm-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, crypto-dm-modules-10.3-0-amd64-di, crypto-dm-modules-11.0-0-amd64-di, crypto-dm-modules-10.3-0-486-di, crypto-dm-modules-4.6.0-trunk-s390x-di, crypto-dm-modules-4.6.0-trunk-versatile-di, crypto-dm-modules-11.0-0-486-di
crypto-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom crypto-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, crypto-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, crypto-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, crypto-modules-10.3-0-486-di, crypto-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, crypto-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, crypto-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, crypto-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, crypto-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, crypto-modules-4.6.0-trunk-sparc64-di, crypto-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, crypto-modules-11.0-0-amd64-di, crypto-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, crypto-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, crypto-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, crypto-modules-4.6.0-trunk-m68k-di, crypto-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, crypto-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, crypto-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, crypto-modules-4.6.0-trunk-686-di, crypto-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, crypto-modules-10.3-0-amd64-di, crypto-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, crypto-modules-4.6.0-trunk-versatile-di, crypto-modules-11.0-0-486-di, crypto-modules-4.6.0-trunk-s390x-di
dasd-extra-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom dasd-extra-modules-4.6.0-trunk-s390x-di
dasd-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom dasd-modules-4.6.0-trunk-s390x-di
dict-freedict
virtuálny balík poskytovaný balíkom dict-freedict-swa-eng
djbdns (1:1.05-9~exp2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, hurd-i386, i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, m68k, mips, mips64el, mipsel, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x, sparc64, x32], 1:1.05-9~exp1 [sh4])
a collection of Domain Name System tools
djbdns
virtuálny balík poskytovaný balíkom dbndns
dtc
virtuálny balík poskytovaný balíkom dtc-postfix-courier
editor
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-neovim-gui
efi-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom efi-modules-4.6.0-trunk-686-di, efi-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, efi-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, efi-modules-4.6.0-trunk-amd64-di
esound
virtuálny balík poskytovaný balíkom pulseaudio-esound-compat
event-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom event-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, event-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, event-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, event-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, event-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, event-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, event-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, event-modules-4.6.0-trunk-686-di, event-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, event-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, event-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, event-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, event-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, event-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, event-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, event-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, event-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, event-modules-4.6.0-trunk-amd64-di
ext2-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ext4-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, ext2-modules-10.3-0-486-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-m68k-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, ext2-modules-11.0-0-amd64-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-sparc64-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-versatile-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, ext2-modules-11.0-0-486-di, kernel-image-10.3-0-486-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, ext2-modules-10.3-0-amd64-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-686-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-s390x-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di
ext3-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ext4-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-m68k-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-sparc64-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-versatile-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-686-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-s390x-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di
ext4-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ext4-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-686-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-s390x-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-m68k-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-versatile-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-sparc64-di, ext4-modules-4.6.0-trunk-octeon-di
fancontrol-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fancontrol-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, fancontrol-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di
fat-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fat-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, fat-modules-4.6.0-trunk-m68k-di, fat-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, fat-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, fat-modules-4.6.0-trunk-versatile-di, fat-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, fat-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, fat-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, fat-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, fat-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, fat-modules-4.6.0-trunk-686-di, fat-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, fat-modules-4.6.0-trunk-s390x-di, fat-modules-10.3-0-amd64-di, fat-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, fat-modules-11.0-0-486-di, fat-modules-11.0-0-amd64-di, fat-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, fat-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, fat-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, fat-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, fat-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, fat-modules-10.3-0-486-di, fat-modules-4.6.0-trunk-sparc64-di, fat-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, fat-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di
fb-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fb-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, fb-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, fb-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, fb-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, fb-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, fb-modules-4.6.0-trunk-686-di, fb-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, fb-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, fb-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, fb-modules-4.6.0-trunk-marvell-di
firebird-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom firebird3.0-dbg
firebird-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom firebird3.0-server
firebird-utils
virtuálny balík poskytovaný balíkom firebird3.0-utils
firefox-esr-tabmixplus
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-tabmixplus
firefox-tabmixplus
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-tabmixplus
firewire-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom firewire-core-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, firewire-core-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, firewire-core-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, firewire-core-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, firewire-core-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, firewire-core-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, firewire-core-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, firewire-core-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, firewire-core-modules-4.6.0-trunk-686-di
floppy-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom floppy-modules-11.0-0-486-di, floppy-modules-11.0-0-amd64-di, floppy-modules-10.3-0-486-di, floppy-modules-10.3-0-amd64-di
fortran-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gfortran
fuse-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fuse-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, fuse-modules-4.6.0-trunk-sparc64-di, fuse-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, fuse-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, fuse-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, fuse-modules-4.6.0-trunk-versatile-di, fuse-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, fuse-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, fuse-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, fuse-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, fuse-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, fuse-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, fuse-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, fuse-modules-4.6.0-trunk-m68k-di, fuse-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, fuse-modules-4.6.0-trunk-s390x-di, fuse-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, fuse-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, fuse-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, fuse-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, fuse-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, fuse-modules-4.6.0-trunk-686-di
ganeti-htools (2.16.0~rc1-1)
cluster virtualization manager - tools (stand-alone)
ganeti-htools
virtuálny balík poskytovaný balíkom ganeti
gfortran-mod-14
virtuálny balík poskytovaný balíkom gfortran
ghc-dynamic
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
ghc-ghci
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
ghc-haddock
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
git-completion
virtuálny balík poskytovaný balíkom git
git-core (1:2.8.1+next.20160414-1)
fast, scalable, distributed revision control system (obsolete)
git-core
virtuálny balík poskytovaný balíkom git
gjdoc
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jdk
glibc-pic
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc0.3-pic, libc6-pic, libc0.1-pic
gnome-www-browser
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox
gnutls-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnutls28-dev
go-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gccgo
gpgv-udeb (2.1.12-1 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, hurd-i386, i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, m68k, mips, mips64el, mipsel, powerpc, ppc64el, s390x, x32], 2.1.11-7+exp1 [alpha, ppc64, sparc64])
minimal signature verification tool
gpgv-udeb
virtuálny balík poskytovaný balíkom gpgv1.4-udeb
haddock
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
haddock-interface-28
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
haskell-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc, jhc
hfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom hfs-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, hfs-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, hfs-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, hfs-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, hfs-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, hfs-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, hfs-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, hfs-modules-4.6.0-trunk-octeon-di
httpd-wsgi
virtuálny balík poskytovaný balíkom libapache2-mod-wsgi-py3, libapache2-mod-wsgi
hyperv-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom hyperv-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, hyperv-modules-4.6.0-trunk-686-di, hyperv-modules-4.6.0-trunk-amd64-di
hypervisor-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom hypervisor-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, hypervisor-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di
i2c-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom i2c-modules-10.3-0-486-di, kernel-image-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, i2c-modules-11.0-0-486-di, i2c-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, i2c-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, i2c-modules-11.0-0-amd64-di, kernel-image-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, i2c-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, i2c-modules-4.6.0-trunk-686-di, i2c-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, i2c-modules-10.3-0-amd64-di, i2c-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, kernel-image-4.6.0-trunk-loongson-3-di, i2c-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di
icedove-compactheader
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-compactheader
icedtea6-jre-cacao
virtuálny balík poskytovaný balíkom icedtea-6-jre-cacao
iceweasel-automatic-save-folder
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-automatic-save-folder
iceweasel-pdf.js
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-pdf.js
iceweasel-tabmixplus
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-tabmixplus
iceweasel-ubiquity
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-ubiquity
ide-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, kernel-image-10.3-0-486-di
ide-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, kernel-image-10.3-0-486-di
im-switch
virtuálny balík poskytovaný balíkom im-config
imagemagick (8:6.9.2.10+dfsg-2)
image manipulation programs -- binaries
imagemagick
virtuálny balík poskytovaný balíkom imagemagick-6.q16
imagemagick-6.defaultquantum
virtuálny balík poskytovaný balíkom imagemagick-6.q16
imagemagick-common (8:6.9.2.10+dfsg-2)
image manipulation programs -- infrastructure dummy package
imagemagick-common
virtuálny balík poskytovaný balíkom imagemagick-6-common
imagemagick-doc (8:6.9.2.10+dfsg-2)
document files of ImageMagick -- dummy package
imagemagick-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom imagemagick-6-doc
imap-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom mutt, kmail
input-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom input-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, input-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, input-modules-4.6.0-trunk-686-di, input-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, input-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, input-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, input-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, input-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, input-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, input-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, input-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, input-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, input-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, input-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, input-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, input-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, kernel-image-10.3-0-486-di, input-modules-4.6.0-trunk-sparc64-di, input-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, input-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di
ipv6-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ipv6-modules-11.0-0-486-di, ipv6-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, ipv6-modules-10.3-0-486-di, ipv6-modules-10.3-0-amd64-di, ipv6-modules-11.0-0-amd64-di
isofs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom isofs-modules-4.6.0-trunk-versatile-di, isofs-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, isofs-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, isofs-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, isofs-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, isofs-modules-4.6.0-trunk-s390x-di, isofs-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, isofs-modules-10.3-0-486-di, isofs-modules-4.6.0-trunk-sparc64-di, isofs-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, isofs-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, isofs-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, isofs-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, isofs-modules-10.3-0-amd64-di, isofs-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, isofs-modules-11.0-0-amd64-di, isofs-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, isofs-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, isofs-modules-4.6.0-trunk-686-di, isofs-modules-4.6.0-trunk-m68k-di, isofs-modules-11.0-0-486-di, isofs-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, isofs-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, isofs-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, isofs-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, isofs-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di
java-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jdk, openjdk-9-jdk, openjdk-9-jdk-headless, gcj-jdk, openjdk-6-jdk
java-gcj-compat
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jre
java-gcj-compat-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jdk
java-gcj-compat-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jre-headless
java-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-6-jre, openjdk-9-jre, openjdk-7-jre, gcj-jre
java-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-6-jre-headless, gcj-jre-headless, openjdk-9-jre-headless, openjdk-7-jre-headless
java-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-6-jdk, gcj-jdk, openjdk-9-jdk, openjdk-7-jdk
java-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk-headless
java-virtual-machine
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jre-headless
java1-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jre
java1-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jre-headless
java2-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre, gcj-jre, openjdk-6-jre, openjdk-9-jre
java2-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jre-headless, gcj-jre-headless, openjdk-6-jre-headless, openjdk-7-jre-headless
java2-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jdk, openjdk-9-jdk, openjdk-6-jdk, gcj-jdk
java2-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk-headless
java5-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-6-jre, openjdk-9-jre, gcj-jre, openjdk-7-jre
java5-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre-headless, openjdk-6-jre-headless, openjdk-9-jre-headless, gcj-jre-headless
java5-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom gcj-jdk, openjdk-6-jdk, openjdk-7-jdk, openjdk-9-jdk
java5-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk-headless
java6-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-6-jre, openjdk-9-jre, openjdk-7-jre
java6-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-6-jre-headless, openjdk-9-jre-headless, openjdk-7-jre-headless
java6-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jdk, openjdk-9-jdk, openjdk-6-jdk
java6-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk-headless
java7-jdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk
java7-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre, openjdk-9-jre
java7-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre-headless, openjdk-9-jre-headless
java7-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jdk, openjdk-9-jdk
java7-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk-headless
java8-jdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk
java8-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jre
java8-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jre-headless
java8-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk
java8-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk-headless
java9-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jre
java9-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jre-headless
java9-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jdk-headless
jffs2-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom jffs2-modules-4.6.0-trunk-marvell-di
jfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom jfs-modules-4.6.0-trunk-686-di, jfs-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, jfs-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, jfs-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, jfs-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, jfs-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, jfs-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, jfs-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, jfs-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, jfs-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, jfs-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, jfs-modules-4.6.0-trunk-sparc64-di, jfs-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, jfs-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, jfs-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, jfs-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, jfs-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, jfs-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, jfs-modules-4.6.0-trunk-arm64-di
kernel-image
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-4.6.0-trunk-versatile-di, kernel-image-4.6.0-trunk-amd64-di, kernel-image-4.6.0-trunk-powerpc-di, kernel-image-4.6.0-trunk-loongson-3-di, kernel-image-4.6.0-trunk-armmp-di, kernel-image-4.6.0-trunk-686-di, kernel-image-4.6.0-trunk-s390x-di, kernel-image-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, kernel-image-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, kernel-image-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, kernel-image-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, kernel-image-4.6.0-trunk-octeon-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, kernel-image-4.6.0-trunk-powerpc64-di, kernel-image-4.6.0-trunk-m68k-di, kernel-image-4.6.0-trunk-sparc64-di, kernel-image-4.6.0-trunk-marvell-di, kernel-image-4.6.0-trunk-parisc-di, kernel-image-4.6.0-trunk-686-pae-di, kernel-image-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, kernel-image-10.3-0-486-di, kernel-image-4.6.0-trunk-arm64-di, kernel-image-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
kfreebsd-headers
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-headers-11.0-0-amd64, kfreebsd-headers-10.3-0-xen, kfreebsd-headers-11.0-0-686, kfreebsd-headers-10.3-0-486, kfreebsd-headers-10.3-0-amd64, kfreebsd-headers-11.0-0-486, kfreebsd-headers-10.3-0-686
kfreebsd-headers-10
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-headers-10.3-0-486, kfreebsd-headers-10.3-0-amd64, kfreebsd-headers-10.3-0-686, kfreebsd-headers-10.3-0-xen
kfreebsd-headers-11
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-headers-11.0-0-amd64, kfreebsd-headers-11.0-0-686, kfreebsd-headers-11.0-0-486
kfreebsd-image
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-image-10.3-0-xen, kfreebsd-image-11.0-0-686, kfreebsd-image-10.3-0-amd64, kfreebsd-image-11.0-0-xen, kfreebsd-image-10.3-0-686, kfreebsd-image-10.3-0-486, kfreebsd-image-11.0-0-amd64, kfreebsd-image-11.0-0-486
kfreebsd-image-10
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-image-10.3-0-xen, kfreebsd-image-10.3-0-amd64, kfreebsd-image-10.3-0-686, kfreebsd-image-10.3-0-486
kfreebsd-image-11
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-image-11.0-0-xen, kfreebsd-image-11.0-0-486, kfreebsd-image-11.0-0-amd64, kfreebsd-image-11.0-0-686
kfreebsd-source
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-source-11.0, kfreebsd-source-10.3
kfreebsd-source-10
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-source-10.3
kfreebsd-source-11
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-source-11.0
kubernetes-utils
virtuálny balík poskytovaný balíkom kubernetes-client
kwin
virtuálny balík poskytovaný balíkom kwin-x11, kwin-wayland
kwin-wayland-backend
virtuálny balík poskytovaný balíkom kwin-wayland-backend-virtual, kwin-wayland-backend-wayland, kwin-wayland-backend-x11, kwin-wayland-backend-fbdev, kwin-wayland-backend-drm
leds-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom leds-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, leds-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, leds-modules-4.6.0-trunk-arm64-di
lib32c-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc0.1-dev-i386, libc6-dev-powerpc, libc6-dev-mips32, libc6-dev-s390, libc6-dev-i386
lib32c-dev-mips64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mips32-mips64-cross
lib32c-dev-mips64el-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mips32-mips64el-cross
lib32c-dev-ppc64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-powerpc-ppc64-cross
lib32c-dev-s390x-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-s390-s390x-cross
lib32c-dev-sparc64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-sparc-sparc64-cross
lib64c-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mips64, libc6-dev-amd64, libc6-dev-ppc64
lib64c-dev-mips-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mips64-mips-cross
lib64c-dev-mipsel-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mips64-mipsel-cross
lib64c-dev-powerpc-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-ppc64-powerpc-cross
libaio-ocaml-az2j6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libaio-ocaml-dev-az2j6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-ilws7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-mbop7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-wt4a5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-ytgy0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-ilws7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libaio-ocaml-mbop7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libaio-ocaml-wt4a5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libaio-ocaml-ytgy0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libansicolor-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libarchive-tar-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libattribute-handlers-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libautodie-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libc-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc0.3-dbg, libc0.1-dbg, libc6-dbg
libc-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev, libc0.1-dev, libc0.3-dev
libc-dev-alpha-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6.1-dev-alpha-cross
libc-dev-arm64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-arm64-cross
libc-dev-armel-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-armel-cross
libc-dev-armhf-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-armhf-cross
libc-dev-hppa-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-hppa-cross
libc-dev-m68k-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-m68k-cross
libc-dev-mips-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mips-cross
libc-dev-mips64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mips64-cross
libc-dev-mips64el-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mips64el-cross
libc-dev-mipsel-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mipsel-cross
libc-dev-powerpc-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-powerpc-cross
libc-dev-powerpcspe-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-powerpcspe-cross
libc-dev-ppc64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-ppc64-cross
libc-dev-ppc64el-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-ppc64el-cross
libc-dev-s390x-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-s390x-cross
libc-dev-sh4-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-sh4-cross
libc-dev-sparc64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-sparc64-cross
libc-pic
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc0.3-pic, libc6-pic, libc0.1-pic
libc-udeb
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc0.1-udeb, libc0.3-udeb, libc6-udeb
libc0.1 (2.23-0experimental2)
knižnica GNU C - zdieľané knižnice
libc0.1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc0.1-udeb
libc0.3 (2.23-0experimental2)
knižnica GNU C - zdieľané knižnice
libc0.3
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc0.3-udeb
libc6 (2.23-0experimental2)
knižnica GNU C - zdieľané knižnice
libc6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-udeb
libc6-arm64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-arm64-cross
libc6-armel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-armel-cross
libc6-armhf-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-armhf-cross
libc6-dev (2.23-0experimental2)
knižnica GNU C: vývojové knižnice a hlavičkové súbory
libc6-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc0.3-dev, libc0.1-dev
libc6-dev-alpha-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6.1-dev-alpha-cross
libc6-dev-arm64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-arm64-cross
libc6-dev-armel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-armel-cross
libc6-dev-armhf-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-armhf-cross
libc6-dev-hppa-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-hppa-cross
libc6-dev-m68k-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-m68k-cross
libc6-dev-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mips-cross
libc6-dev-mips32-mips64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mips32-mips64-cross
libc6-dev-mips32-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mips32-mips64el-cross
libc6-dev-mips64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mips64-cross
libc6-dev-mips64-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mips64-mips-cross
libc6-dev-mips64-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mips64-mipsel-cross
libc6-dev-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mips64el-cross
libc6-dev-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mipsel-cross
libc6-dev-mipsn32-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mipsn32-mips-cross
libc6-dev-mipsn32-mips64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mipsn32-mips64-cross
libc6-dev-mipsn32-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mipsn32-mips64el-cross
libc6-dev-mipsn32-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mipsn32-mipsel-cross
libc6-dev-powerpc-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-powerpc-cross
libc6-dev-powerpc-ppc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-powerpc-ppc64-cross
libc6-dev-powerpcspe-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-powerpcspe-cross
libc6-dev-ppc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-ppc64-cross
libc6-dev-ppc64-powerpc-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-ppc64-powerpc-cross
libc6-dev-ppc64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-ppc64el-cross
libc6-dev-s390-s390x-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-s390-s390x-cross
libc6-dev-s390x-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-s390x-cross
libc6-dev-sh4-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-sh4-cross
libc6-dev-sparc-sparc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-sparc-sparc64-cross
libc6-dev-sparc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-sparc64-cross
libc6-hppa-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-hppa-cross
libc6-m68k-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-m68k-cross
libc6-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-mips-cross
libc6-mips32-mips64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-mips32-mips64-cross
libc6-mips32-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-mips32-mips64el-cross
libc6-mips64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-mips64-cross
libc6-mips64-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-mips64-mips-cross
libc6-mips64-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-mips64-mipsel-cross
libc6-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-mips64el-cross
libc6-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-mipsel-cross
libc6-mipsn32-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-mipsn32-mips-cross
libc6-mipsn32-mips64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-mipsn32-mips64-cross
libc6-mipsn32-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-mipsn32-mips64el-cross
libc6-mipsn32-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-mipsn32-mipsel-cross
libc6-powerpc-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-powerpc-cross
libc6-powerpc-ppc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-powerpc-ppc64-cross
libc6-powerpcspe-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-powerpcspe-cross
libc6-ppc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-ppc64-cross
libc6-ppc64-powerpc-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-ppc64-powerpc-cross
libc6-ppc64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-ppc64el-cross
libc6-s390-s390x-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-s390-s390x-cross
libc6-s390x-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-s390x-cross
libc6-sh4-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-sh4-cross
libc6-sparc-sparc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-sparc-sparc64-cross
libc6-sparc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-sparc64-cross
libc6-sparcv9b-sparc64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-sparc64-cross
libc6.1-alpha-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6.1-alpha-cross
libc6.1-dev-alpha-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6.1-dev-alpha-cross
libcompress-raw-bzip2-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
libcompress-raw-zlib-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
libcompress-zlib-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
libcpan-meta-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libcpan-meta-requirements-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libcpan-meta-yaml-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libcpufreq-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcpupower-dev
libcuda-5.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-5.0-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-5.5-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-5.5-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-6.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-6.0-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-6.5-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-6.5-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-7.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-7.0-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-7.5-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-7.5-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda1-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcudf-ocaml-dev-6lh06
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libcudf-ocaml-dev-icfu8
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libcudf-ocaml-dev-orvy1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libcudf-ocaml-dev-qozb6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libcudf-ocaml-dev-xw377
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libdigest-md5-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
libdigest-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libdigest-sha-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
libdirectfb-1.4-0 (1.4.3-1 [alpha, amd64, hppa, i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc], 1.4.1-2 [armel])
grafika na priamom framebufferi - zdieľané knižnice
libdirectfb-1.4-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdirectfb-1.4-0-udeb
libdose3-ocaml-0i661
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdose3-ocaml
libdose3-ocaml-35yu8
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdose3-ocaml
libdose3-ocaml-4dy59
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdose3-ocaml
libdose3-ocaml-8xtb3
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdose3-ocaml
libdose3-ocaml-9yks7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdose3-ocaml
libdose3-ocaml-dev-0i661
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdose3-ocaml-dev
libdose3-ocaml-dev-35yu8
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdose3-ocaml-dev
libdose3-ocaml-dev-4dy59
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdose3-ocaml-dev
libdose3-ocaml-dev-8xtb3
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdose3-ocaml-dev
libdose3-ocaml-dev-9yks7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdose3-ocaml-dev
libdose3-ocaml-dev-ebgv6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdose3-ocaml-dev
libdose3-ocaml-dev-hxr34
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdose3-ocaml-dev
libdose3-ocaml-dev-nm172
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdose3-ocaml-dev
libdose3-ocaml-dev-np039
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdose3-ocaml-dev
libdose3-ocaml-dev-pmbt0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdose3-ocaml-dev
libdose3-ocaml-ebgv6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdose3-ocaml
libdose3-ocaml-hxr34
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdose3-ocaml
libdose3-ocaml-nm172
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdose3-ocaml
libdose3-ocaml-np039
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdose3-ocaml
libdose3-ocaml-pmbt0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdose3-ocaml
libecj-java-gcj (3.11.0-1~exp1)
Eclipse Java compiler (native library)
libecj-java-gcj
virtuálny balík poskytovaný balíkom ecj-gcj
libencode-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
libexperimental-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libextutils-cbuilder-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libextutils-command-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libextutils-install-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libextutils-parsexs-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libfile-path-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libfile-spec-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libfile-temp-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libghc-array-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-array-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-array-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-base-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-base-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-base-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-binary-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-binary-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-binary-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-bytestring-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-bytestring-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-bytestring-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-cabal-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-cabal-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-cabal-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-containers-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-containers-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-containers-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-deepseq-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-deepseq-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-deepseq-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-directory-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-directory-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-directory-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-filepath-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-filepath-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-filepath-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-ghc-boot-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-boot-th-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-boot-th-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-ghc-boot-th-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghc-prim-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghc-prim-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-ghc-prim-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-ghci-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-ghci-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-ghci-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-haskeline-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-haskeline-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-haskeline-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hoopl-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hoopl-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-hoopl-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-hpc-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-hpc-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-hpc-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-integer-gmp-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-integer-gmp-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-integer-gmp-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-pretty-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-pretty-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-pretty-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-process-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-process-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-process-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-template-haskell-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-template-haskell-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-template-haskell-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-terminfo-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-terminfo-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-terminfo-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-time-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-time-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-time-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-transformers-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-transformers-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-transformers-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-unix-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-unix-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-unix-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libghc-xhtml-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc
libghc-xhtml-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-doc
libghc-xhtml-prof
virtuálny balík poskytovaný balíkom ghc-prof
libgl1-nvidia-glx-355.11
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgl1-nvidia-glx
libgl1-nvidia-glx-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgl1-nvidia-glx
libgnokii3-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnokii-dev
libgnutls-openssl-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnutls28-dev
libhdf5-serial-dev (1.10.0-patch1+docs-1~exp2)
transitional dummy package
libhdf5-serial-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libhdf5-dev
libhttp-tiny-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libi18n-langtags-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libimage-magick-defaultquantum-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libimage-magick-q16-perl
libio-compress-base-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
libio-compress-bzip2-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
libio-compress-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
libio-compress-zlib-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
libio-socket-ip-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libio-zlib-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libjhc-diff-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-html-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-hunit-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-parsec2-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-quickcheck1-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-safe-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-smallcheck-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-transformers-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjhc-xhtml-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom jhc
libjpeg-dev (1:1.4.80-115-gfb907b2-1)
Development files for the JPEG library [dummy package]
libjpeg-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libjpeg62-turbo-dev
libjpeg-progs
virtuálny balík poskytovaný balíkom libjpeg-turbo-progs
libjpeg62
virtuálny balík poskytovaný balíkom libjpeg62-turbo
libjson-pp-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
liblocale-codes-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
liblocale-maketext-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
liblocale-maketext-simple-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libmagick++-6.defaultquantum-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagick++-6.q16-dev
libmagickcore-6.defaultquantum-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickcore-6.q16-dev
libmagickcore-6.q16-1-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickcore-6.q16-2-extra
libmagickcore-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickcore-6.q16-2-extra
libmagickwand-6.defaultquantum-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickwand-6.q16-dev
libmath-bigint-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libmath-complex-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libmime-base64-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
libmodule-corelist-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libmodule-load-conditional-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libmodule-load-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libmodule-metadata-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libn32c-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mipsn32
libn32c-dev-mips-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mipsn32-mips-cross
libn32c-dev-mips64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mipsn32-mips64-cross
libn32c-dev-mips64el-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mipsn32-mips64el-cross
libn32c-dev-mipsel-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mipsn32-mipsel-cross
libnet-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libnet-ping-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libnss-dns-udeb
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-udeb, libc0.1-udeb, libc0.3-udeb
libnss-files-udeb
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc0.1-udeb, libc0.3-udeb, libc6-udeb
libnvidia-compiler-355.11
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvidia-compiler
libnvidia-eglcore-355.11
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvidia-eglcore
libopencl-1.1-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-libopencl1
libopencl-1.2-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-libopencl1
libopencl1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-libopencl1
libparams-check-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libparent-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libparse-cpan-meta-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libperl-ostype-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libpoco5-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libpoco-dev
libpod-escapes-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libpod-parser-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libpod-simple-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libreadline-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreadline7-dbg
librhash-ruby
virtuálny balík poskytovaný balíkom ruby-rhash
librhash-ruby1.8
virtuálny balík poskytovaný balíkom ruby-rhash
libscalar-list-utils-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libsocket-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libsocl-1.2-0 (1.2.0~rc2+dfsg-2+b1 [amd64, i386], 1.2.0~rc2+dfsg-2 [alpha, arm64, armel, armhf, hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x, x32], 1.2.0~20141210+dfsg-1 [hppa])
Task scheduler for heterogeneous multicore machines
libsocl-1.2-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libsocl-contrib-1.2-0
libstarpu-1.2-1 (1.2.0~rc2+dfsg-2+b1 [amd64, i386], 1.2.0~rc2+dfsg-2 [alpha, arm64, armel, armhf, hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x, x32])
Task scheduler for heterogeneous multicore machines
libstarpu-1.2-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstarpu-contrib-1.2-1
libstarpu-dev (1.2.0~rc2+dfsg-2+b1 [amd64, i386], 1.2.0~rc2+dfsg-2 [alpha, arm64, armel, armhf, hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x, x32], 1.2.0~20141210+dfsg-1 [hppa])
Task scheduler for heterogeneous multicore machines - dev
libstarpu-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstarpu-contrib-dev
libstarpufft-1.2-0 (1.2.0~rc2+dfsg-2+b1 [amd64, i386], 1.2.0~rc2+dfsg-2 [alpha, arm64, armel, armhf, hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x, x32], 1.2.0~20141210+dfsg-1 [hppa])
Task scheduler for heterogeneous multicore machines
libstarpufft-1.2-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstarpu-contribfft-1.2-0
libstarpumpi-1.2-0 (1.2.0~rc2+dfsg-2+b1 [amd64, i386], 1.2.0~rc2+dfsg-2 [alpha, arm64, armel, armhf, hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x, x32], 1.2.0~20141210+dfsg-1 [hppa])
Task scheduler for heterogeneous multicore machines
libstarpumpi-1.2-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstarpu-contribmpi-1.2-0
libstorable-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
libsys-syslog-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
libsyslog-ng-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom syslog-ng-core
libtest-harness-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libtest-simple-perl (1.302015-1)
set of basic utilities for writing tests in Perl
libtest-simple-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libtest-tester-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libtest-simple-perl, perl-modules-5.24
libtest-use-ok-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24, libtest-simple-perl
libtest2-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libtest-simple-perl
libthread-queue-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libthreads-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
libthreads-shared-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
libtime-hires-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
libtime-local-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libtime-piece-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
libturbojpeg-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libturbojpeg0-dev
libunicode-collate-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libusb-1.0-0-dev (= 0.1.12)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libusb2-dev
libversion-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libversion-requirements-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
libxsloader-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libzhuyin
virtuálny balík poskytovaný balíkom libzhuyin7
linux-kernel-headers
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev
linux-kernel-headers-alpha-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-alpha-cross
linux-kernel-headers-arm64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-arm64-cross
linux-kernel-headers-armel-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-armel-cross
linux-kernel-headers-armhf-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-armhf-cross
linux-kernel-headers-hppa-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-hppa-cross
linux-kernel-headers-m68k-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-m68k-cross
linux-kernel-headers-mips-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-mips-cross
linux-kernel-headers-mips64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-mips64-cross
linux-kernel-headers-mips64el-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-mips64el-cross
linux-kernel-headers-mipsel-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-mipsel-cross
linux-kernel-headers-powerpc-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-powerpc-cross
linux-kernel-headers-powerpcspe-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-powerpcspe-cross
linux-kernel-headers-ppc64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-ppc64-cross
linux-kernel-headers-ppc64el-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-ppc64el-cross
linux-kernel-headers-s390x-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-s390x-cross
linux-kernel-headers-sh4-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-sh4-cross
linux-kernel-headers-sparc64-cross
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-sparc64-cross
linux-kernel-log-daemon
virtuálny balík poskytovaný balíkom syslog-ng-core
linux-libc-dev-alpha-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-alpha-cross
linux-libc-dev-arm64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-arm64-cross
linux-libc-dev-armel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-armel-cross
linux-libc-dev-armhf-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-armhf-cross
linux-libc-dev-hppa-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-hppa-cross
linux-libc-dev-m68k-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-m68k-cross
linux-libc-dev-mips-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-mips-cross
linux-libc-dev-mips64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-mips64-cross
linux-libc-dev-mips64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-mips64el-cross
linux-libc-dev-mipsel-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-mipsel-cross
linux-libc-dev-powerpc-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-powerpc-cross
linux-libc-dev-powerpcspe-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-powerpcspe-cross
linux-libc-dev-ppc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-ppc64-cross
linux-libc-dev-ppc64el-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-ppc64el-cross
linux-libc-dev-s390x-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-s390x-cross
linux-libc-dev-sh4-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-sh4-cross
linux-libc-dev-sparc64-dcv1
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-libc-dev-sparc64-cross
linux-manual
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-manual-4.6
linux-tools-4.5
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-perf-4.5
linux-tools-4.6
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-perf-4.6
lisp-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom clisp
locales (2.23-0experimental2)
GNU C knižnica: Podpora národných jazykov (locale) - dáta
locales
virtuálny balík poskytovaný balíkom locales-all
loop-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom loop-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, loop-modules-10.3-0-486-di, loop-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, loop-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, loop-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, loop-modules-4.6.0-trunk-686-di, loop-modules-11.0-0-486-di, loop-modules-10.3-0-amd64-di, loop-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, loop-modules-11.0-0-amd64-di, loop-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, loop-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, loop-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, loop-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, loop-modules-4.6.0-trunk-s390x-di, loop-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, loop-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, loop-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, loop-modules-4.6.0-trunk-versatile-di, loop-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, loop-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, loop-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, loop-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, loop-modules-4.6.0-trunk-amd64-di
lzip-alternative
virtuálny balík poskytovaný balíkom lzip
mail-reader
virtuálny balík poskytovaný balíkom mutt, icedove, kmail
maliit-inputmethod-plugin
virtuálny balík poskytovaný balíkom maliit-keyboard
md-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom md-modules-11.0-0-486-di, md-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, md-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, md-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, md-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, md-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, md-modules-4.6.0-trunk-s390x-di, md-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, md-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, md-modules-10.3-0-486-di, md-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, md-modules-11.0-0-amd64-di, md-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, md-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, md-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, md-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, md-modules-4.6.0-trunk-686-di, md-modules-4.6.0-trunk-versatile-di, md-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, md-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, md-modules-4.6.0-trunk-m68k-di, md-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, md-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, md-modules-4.6.0-trunk-sparc64-di, md-modules-10.3-0-amd64-di, md-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di
minix-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom minix-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, minix-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, minix-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, minix-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, minix-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, minix-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, minix-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di
mmc-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mmc-core-modules-11.0-0-486-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, mmc-core-modules-10.3-0-486-di, kernel-image-10.3-0-486-di, mmc-core-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, mmc-core-modules-11.0-0-amd64-di, mmc-core-modules-10.3-0-amd64-di, mmc-core-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, mmc-core-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, mmc-core-modules-4.6.0-trunk-686-di, mmc-core-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di
mmc-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mmc-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, mmc-modules-11.0-0-486-di, mmc-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, mmc-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, mmc-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, mmc-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, mmc-modules-11.0-0-amd64-di, mmc-modules-10.3-0-486-di, mmc-modules-10.3-0-amd64-di, mmc-modules-4.6.0-trunk-686-di, mmc-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, mmc-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di
mouse-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mouse-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, mouse-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, mouse-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, kernel-image-10.3-0-486-di, mouse-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, mouse-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, mouse-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, mouse-modules-4.6.0-trunk-686-di, mouse-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, mouse-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, mouse-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, mouse-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, mouse-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di
mtd-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mtd-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, mtd-modules-4.6.0-trunk-armmp-di
multipath-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom multipath-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, multipath-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, multipath-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, multipath-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, multipath-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, multipath-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, multipath-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, multipath-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, multipath-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, multipath-modules-4.6.0-trunk-versatile-di, multipath-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, multipath-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, multipath-modules-4.6.0-trunk-s390x-di, multipath-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, multipath-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, multipath-modules-4.6.0-trunk-sparc64-di, multipath-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, multipath-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, multipath-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, multipath-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, multipath-modules-4.6.0-trunk-686-di
munin-plugins
virtuálny balík poskytovaný balíkom munin-plugins-extra, munin-plugins-java, munin-plugins-core
nbd-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nbd-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, nbd-modules-4.6.0-trunk-versatile-di, nbd-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, nbd-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, nbd-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, nbd-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, nbd-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, nbd-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, nbd-modules-4.6.0-trunk-sparc64-di, nbd-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, nbd-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, nbd-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, nbd-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, nbd-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, nbd-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, nbd-modules-4.6.0-trunk-s390x-di, nbd-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, nbd-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, nbd-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, nbd-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, nbd-modules-4.6.0-trunk-m68k-di, nbd-modules-4.6.0-trunk-686-di
netbook-launcher
virtuálny balík poskytovaný balíkom slingshot-launcher
nfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nfs-modules-11.0-0-486-di, nfs-modules-10.3-0-amd64-di, nfs-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, nfs-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, nfs-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, nfs-modules-11.0-0-amd64-di, nfs-modules-10.3-0-486-di
nic-extra-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-modules-4.6.0-trunk-sparc64-di, nic-modules-4.6.0-trunk-s390x-di, nic-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, nic-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, nic-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, nic-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, nic-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, nic-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, nic-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, nic-modules-4.6.0-trunk-versatile-di, nic-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, nic-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, nic-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, nic-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, nic-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, nic-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, nic-modules-4.6.0-trunk-686-di, nic-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, nic-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, nic-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, nic-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di
nic-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, nic-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, nic-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, nic-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, nic-modules-4.6.0-trunk-686-di, nic-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, nic-modules-10.3-0-amd64-di, nic-modules-10.3-0-486-di, nic-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, nic-modules-11.0-0-486-di, nic-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, nic-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, nic-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, nic-modules-11.0-0-amd64-di, nic-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, nic-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, nic-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, nic-modules-4.6.0-trunk-sparc64-di, nic-modules-4.6.0-trunk-s390x-di, nic-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, nic-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, nic-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, nic-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, nic-modules-4.6.0-trunk-versatile-di, nic-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di
nic-pcmcia-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, kernel-image-10.3-0-486-di, nic-pcmcia-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, nic-pcmcia-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, nic-pcmcia-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, nic-pcmcia-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, nic-pcmcia-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, nic-pcmcia-modules-4.6.0-trunk-686-di
nic-shared-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-shared-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, nic-shared-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, nic-shared-modules-11.0-0-486-di, nic-shared-modules-4.6.0-trunk-686-di, nic-shared-modules-10.3-0-486-di, nic-shared-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, nic-shared-modules-4.6.0-trunk-m68k-di, nic-shared-modules-11.0-0-amd64-di, nic-shared-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, nic-shared-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, nic-shared-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, nic-shared-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, nic-shared-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, nic-shared-modules-10.3-0-amd64-di, nic-shared-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, nic-shared-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, nic-shared-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, nic-shared-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, nic-shared-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, nic-shared-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, nic-shared-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, nic-shared-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, nic-shared-modules-4.6.0-trunk-versatile-di, nic-shared-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di
nic-usb-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-usb-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, nic-usb-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, nic-usb-modules-11.0-0-486-di, nic-usb-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, nic-usb-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, nic-usb-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, nic-usb-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, nic-usb-modules-11.0-0-amd64-di, nic-usb-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, nic-usb-modules-4.6.0-trunk-versatile-di, nic-usb-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, nic-usb-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, nic-usb-modules-10.3-0-486-di, nic-usb-modules-4.6.0-trunk-686-di, nic-usb-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, nic-usb-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, nic-usb-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, nic-usb-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, nic-usb-modules-10.3-0-amd64-di, nic-usb-modules-4.6.0-trunk-marvell-di
nic-wireless-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-wireless-modules-11.0-0-486-di, nic-wireless-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, nic-wireless-modules-10.3-0-amd64-di, nic-wireless-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, nic-wireless-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, nic-wireless-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, nic-wireless-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, nic-wireless-modules-11.0-0-amd64-di, nic-wireless-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, nic-wireless-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, nic-wireless-modules-10.3-0-486-di, nic-wireless-modules-4.6.0-trunk-686-di, nic-wireless-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, nic-wireless-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, nic-wireless-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, nic-wireless-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di
nls-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nls-core-modules-11.0-0-amd64-di, nls-core-modules-10.3-0-486-di, nls-core-modules-10.3-0-amd64-di, nls-core-modules-11.0-0-486-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-10.3-0-486-di
nodejs-abi-47
virtuálny balík poskytovaný balíkom nodejs
nodejs-abi-48
virtuálny balík poskytovaný balíkom nodejs
notification-daemon
virtuálny balík poskytovaný balíkom plasma-workspace
ntfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ntfs-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, ntfs-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, ntfs-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, ntfs-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, ntfs-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, ntfs-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, ntfs-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, ntfs-modules-4.6.0-trunk-686-di, ntfs-modules-4.6.0-trunk-octeon-di
nullfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nullfs-modules-11.0-0-amd64-di, nullfs-modules-10.3-0-486-di, nullfs-modules-11.0-0-486-di, nullfs-modules-10.3-0-amd64-di
nvidia-alternative--kmod-alias
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-alternative
nvidia-driver-bin-355.11
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-driver-bin
nvidia-glx-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-driver
nvidia-kernel-355.11
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-kernel-dkms
nvidia-kernel-support--v1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-kernel-support
nvidia-kernel-support-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-kernel-support
nvidia-texture-tools
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvtt-bin
objc++-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc++
objc-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobjc
opencl-icd
virtuálny balík poskytovaný balíkom pocl-opencl-icd, nvidia-opencl-icd
opencl-icd-1.1-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom pocl-opencl-icd
opencl-icd-1.2-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom pocl-opencl-icd
openjdk-6-jre-zero (6b39-1.13.11-1)
alternatívny JVM pre OpenJDK, používa Zero/Shark
openjdk-6-jre-zero
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-6-jre-headless
openjdk-7-jre-zero (7u101-2.6.6-2)
alternatívny JVM pre OpenJDK, používa Zero/Shark
openjdk-7-jre-zero
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-7-jre-headless
openjdk-9-jre-zero (9~b117-1 [i386], 9~b116-1 [amd64], 9~b88-1 [ppc64])
alternatívny JVM pre OpenJDK, používa Zero/Shark
openjdk-9-jre-zero
virtuálny balík poskytovaný balíkom openjdk-9-jre-headless
parport-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom parport-modules-10.3-0-486-di, parport-modules-11.0-0-486-di, parport-modules-11.0-0-amd64-di, parport-modules-10.3-0-amd64-di
pata-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom pata-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, pata-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, pata-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, pata-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, kernel-image-10.3-0-486-di, pata-modules-4.6.0-trunk-686-di, pata-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, pata-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, pata-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, pata-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, pata-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, pata-modules-4.6.0-trunk-sparc64-di, pata-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, pata-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, pata-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, pata-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, pata-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di
pcmcia-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom pcmcia-modules-4.6.0-trunk-686-di, pcmcia-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, pcmcia-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, pcmcia-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, kernel-image-10.3-0-486-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, pcmcia-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, pcmcia-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di
pcmcia-storage-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-10.3-0-486-di, pcmcia-storage-modules-4.6.0-trunk-686-di, pcmcia-storage-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, pcmcia-storage-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, pcmcia-storage-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, pcmcia-storage-modules-4.6.0-trunk-amd64-di
pdf.js
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-pdf.js
pdftohtml
virtuálny balík poskytovaný balíkom poppler-utils
perl-cross-config
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl5.24
perlapi-5.24.0-exp1
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
perlmagick (8:6.9.2.10+dfsg-2)
Perl interface to ImageMagick -- dummy package
perlmagick
virtuálny balík poskytovaný balíkom libimage-magick-perl
petsc-complex-3.7-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom libpetsc-complex-3.7.1-dbg
petsc-complex-3.7-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libpetsc-complex-3.7-dev
petsc3.7-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom libpetsc3.7.1-dbg
petsc3.7-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libpetsc3.7-dev
php-psr-cache-implementation (= 1.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-symfony-cache
pkg-config-mingw-w64-i686
virtuálny balík poskytovaný balíkom mingw-w64-tools
pkg-config-mingw-w64-x86-64
virtuálny balík poskytovaný balíkom mingw-w64-tools
plip-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom plip-modules-10.3-0-amd64-di, plip-modules-11.0-0-486-di, plip-modules-10.3-0-486-di, plip-modules-11.0-0-amd64-di
podlators-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.24
postgresql-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom postgresql-client-9.6
postgresql-plperl
virtuálny balík poskytovaný balíkom postgresql-plperl-9.6
postgresql-plpython
virtuálny balík poskytovaný balíkom postgresql-plpython-9.6
postgresql-plpython3
virtuálny balík poskytovaný balíkom postgresql-plpython3-9.6
postgresql-pltcl
virtuálny balík poskytovaný balíkom postgresql-pltcl-9.6
ppp-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ppp-modules-4.6.0-trunk-m68k-di, ppp-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, ppp-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, ppp-modules-10.3-0-amd64-di, ppp-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, ppp-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, ppp-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, ppp-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, ppp-modules-4.6.0-trunk-versatile-di, ppp-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, ppp-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, ppp-modules-11.0-0-amd64-di, ppp-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, ppp-modules-4.6.0-trunk-686-di, ppp-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, ppp-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, ppp-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, ppp-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, ppp-modules-11.0-0-486-di, ppp-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, ppp-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, ppp-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, ppp-modules-4.6.0-trunk-sparc64-di, ppp-modules-10.3-0-486-di, ppp-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di
puppet-common
virtuálny balík poskytovaný balíkom puppet
python2.7-avogadro
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-avogadro
python2.7-dsv
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-dsv
python2.7-irclib
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-irclib
python2.7-neovim
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-neovim
python2.7-opencv
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-opencv
python2.7-thrift
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-thrift
python2.7-xapian
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-xapian
python3.5-xapian
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-xapian
qtbase-abi-5-6-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5core5a
qtdeclarative-abi-5-6-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5qml5
qtscript-abi-5-6-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5script5
qtsvg-abi-5-6-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5svg5
readline-editor
virtuálny balík poskytovaný balíkom rlfe, rlwrap
reiserfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom reiserfs-modules-11.0-0-486-di, reiserfs-modules-11.0-0-amd64-di, reiserfs-modules-10.3-0-486-di, reiserfs-modules-10.3-0-amd64-di
rtc-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, kernel-image-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, kernel-image-4.6.0-trunk-octeon-di, kernel-image-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, rtc-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, kernel-image-10.3-0-486-di, kernel-image-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, kernel-image-4.6.0-trunk-686-pae-di, kernel-image-4.6.0-trunk-marvell-di, kernel-image-4.6.0-trunk-686-di, kernel-image-4.6.0-trunk-loongson-3-di, kernel-image-4.6.0-trunk-versatile-di
sata-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom sata-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, sata-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, sata-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, sata-modules-11.0-0-amd64-di, sata-modules-4.6.0-trunk-sparc64-di, sata-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, sata-modules-10.3-0-486-di, sata-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, sata-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, sata-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, sata-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, sata-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, sata-modules-4.6.0-trunk-686-di, sata-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, sata-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, sata-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, sata-modules-11.0-0-486-di, sata-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, sata-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, sata-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, sata-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, sata-modules-10.3-0-amd64-di, sata-modules-4.6.0-trunk-versatile-di, sata-modules-4.6.0-trunk-armmp-di
scsi-common-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-10.3-0-486-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
scsi-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom scsi-core-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, scsi-core-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, scsi-core-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, scsi-core-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, scsi-core-modules-11.0-0-486-di, scsi-core-modules-10.3-0-486-di, scsi-core-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, scsi-core-modules-10.3-0-amd64-di, scsi-core-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, scsi-core-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, scsi-core-modules-11.0-0-amd64-di, scsi-core-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, scsi-core-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, scsi-core-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, scsi-core-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, scsi-core-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, scsi-core-modules-4.6.0-trunk-versatile-di, scsi-core-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, scsi-core-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, scsi-core-modules-4.6.0-trunk-sparc64-di, scsi-core-modules-4.6.0-trunk-686-di, scsi-core-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, scsi-core-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, scsi-core-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, scsi-core-modules-4.6.0-trunk-s390x-di
scsi-extra-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom scsi-extra-modules-10.3-0-486-di, scsi-extra-modules-11.0-0-amd64-di, scsi-extra-modules-10.3-0-amd64-di, scsi-extra-modules-11.0-0-486-di
scsi-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom scsi-modules-11.0-0-amd64-di, scsi-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, scsi-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, scsi-modules-4.6.0-trunk-686-di, scsi-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, scsi-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, scsi-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, scsi-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, scsi-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, scsi-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, scsi-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, scsi-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, scsi-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, scsi-modules-10.3-0-486-di, scsi-modules-4.6.0-trunk-s390x-di, scsi-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, scsi-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, scsi-modules-4.6.0-trunk-sparc64-di, scsi-modules-4.6.0-trunk-versatile-di, scsi-modules-10.3-0-amd64-di, scsi-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, scsi-modules-4.6.0-trunk-m68k-di, scsi-modules-11.0-0-486-di, scsi-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, scsi-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di
sddm-theme
virtuálny balík poskytovaný balíkom sddm-theme-breeze
serial-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom serial-modules-4.6.0-trunk-686-di, serial-modules-11.0-0-amd64-di, serial-modules-10.3-0-486-di, serial-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, serial-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-10.3-0-486-di, serial-modules-11.0-0-486-di, serial-modules-10.3-0-amd64-di, serial-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, serial-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, serial-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, serial-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, serial-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, serial-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di
sound-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom sound-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, sound-modules-11.0-0-amd64-di, sound-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, sound-modules-11.0-0-486-di, sound-modules-4.6.0-trunk-686-di, sound-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, sound-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, sound-modules-10.3-0-486-di, sound-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, sound-modules-10.3-0-amd64-di, sound-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, sound-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, sound-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di
speakup-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom speakup-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, speakup-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, speakup-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, speakup-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, speakup-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, speakup-modules-4.6.0-trunk-686-di
squashfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom squashfs-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, squashfs-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, squashfs-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, squashfs-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, squashfs-modules-4.6.0-trunk-sparc64-di, squashfs-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, squashfs-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, squashfs-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, squashfs-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, squashfs-modules-4.6.0-trunk-686-di, squashfs-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, squashfs-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, squashfs-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, squashfs-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, squashfs-modules-4.6.0-trunk-m68k-di, squashfs-modules-4.6.0-trunk-versatile-di, squashfs-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, squashfs-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, squashfs-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, squashfs-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, squashfs-modules-4.6.0-trunk-amd64-di
srm-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom srm-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di
ssh-askpass
virtuálny balík poskytovaný balíkom ssh-askpass-fullscreen
starpu-examples (1.2.0~rc2+dfsg-2+b1 [amd64, i386], 1.2.0~rc2+dfsg-2 [alpha, arm64, armel, armhf, hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x, x32], 1.2.0~20141210+dfsg-1 [hppa])
Task scheduler for heterogeneous multicore machines - exs
starpu-examples
virtuálny balík poskytovaný balíkom starpu-contrib-examples
starpu-tools (1.2.0~rc2+dfsg-2+b1 [amd64, i386], 1.2.0~rc2+dfsg-2 [alpha, arm64, armel, armhf, hurd-i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, ppc64, ppc64el, s390x, x32], 1.2.0~20141210+dfsg-1 [hppa])
Task scheduler for heterogeneous multicore machines - tools
starpu-tools
virtuálny balík poskytovaný balíkom starpu-contrib-tools
syslog-ng-abi-3.6-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom syslog-ng-core
syslog-ng-abi-3.7-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom syslog-ng-core
system-log-daemon
virtuálny balík poskytovaný balíkom syslog-ng-core
tabmixplus
virtuálny balík poskytovaný balíkom xul-ext-tabmixplus
udf-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom udf-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, udf-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, udf-modules-4.6.0-trunk-s390x-di, udf-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, udf-modules-4.6.0-trunk-sparc64-di, udf-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, udf-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, udf-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, udf-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, udf-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, udf-modules-4.6.0-trunk-versatile-di, udf-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, udf-modules-4.6.0-trunk-m68k-di, udf-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, udf-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, udf-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, udf-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, udf-modules-4.6.0-trunk-686-di, udf-modules-4.6.0-trunk-arm64-di
ufs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-10.3-0-486-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di
uinput-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom uinput-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, uinput-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, uinput-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, uinput-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, uinput-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, uinput-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, uinput-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, kernel-image-10.3-0-486-di, uinput-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, uinput-modules-4.6.0-trunk-686-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di
usb-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-10.3-0-486-di, usb-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, usb-modules-4.6.0-trunk-versatile-di, usb-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, usb-modules-4.6.0-trunk-686-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, usb-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, usb-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, usb-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, usb-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, usb-modules-4.6.0-trunk-sparc64-di, usb-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, usb-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, usb-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, usb-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di, usb-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, usb-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, usb-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, usb-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, usb-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, usb-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, usb-modules-4.6.0-trunk-parisc-di
usb-serial-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom usb-serial-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, usb-serial-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, usb-serial-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, usb-serial-modules-4.6.0-trunk-versatile-di, usb-serial-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, usb-serial-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, usb-serial-modules-11.0-0-amd64-di, usb-serial-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, usb-serial-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, usb-serial-modules-10.3-0-amd64-di, usb-serial-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, usb-serial-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, usb-serial-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, usb-serial-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, usb-serial-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, usb-serial-modules-4.6.0-trunk-686-di, usb-serial-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, usb-serial-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, usb-serial-modules-10.3-0-486-di, usb-serial-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, usb-serial-modules-11.0-0-486-di
usb-storage-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom usb-storage-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, usb-storage-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, usb-storage-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, usb-storage-modules-4.6.0-trunk-686-di, usb-storage-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, usb-storage-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, usb-storage-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, usb-storage-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, usb-storage-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, usb-storage-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, usb-storage-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, usb-storage-modules-4.6.0-trunk-versatile-di, usb-storage-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, usb-storage-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, kernel-image-10.3-0-486-di, usb-storage-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, usb-storage-modules-4.6.0-trunk-sparc64-di, usb-storage-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, usb-storage-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, usb-storage-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, kernel-image-11.0-0-486-di, usb-storage-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, kernel-image-10.3-0-amd64-di
vdpau-driver
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-vdpau-driver
virtio-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom virtio-modules-4.6.0-trunk-s390x-di, virtio-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, virtio-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, virtio-modules-4.6.0-trunk-686-di, virtio-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, virtio-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, virtio-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, virtio-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, virtio-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, virtio-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, virtio-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, virtio-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, virtio-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, virtio-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, virtio-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, virtio-modules-4.6.0-trunk-versatile-di, virtio-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, virtio-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, virtio-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, virtio-modules-4.6.0-trunk-sparc64-di
www-browser
virtuálny balík poskytovaný balíkom firefox
x-terminal-emulator
virtuálny balík poskytovaný balíkom konsole, pantheon-terminal
x-window-manager
virtuálny balík poskytovaný balíkom fluxbox
xfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom xfs-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, xfs-modules-4.6.0-trunk-686-di, xfs-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, xfs-modules-4.6.0-trunk-amd64-di, xfs-modules-4.6.0-trunk-powerpc64-di, xfs-modules-4.6.0-trunk-686-pae-di, xfs-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, xfs-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, xfs-modules-4.6.0-trunk-s390x-di, xfs-modules-4.6.0-trunk-sparc64-di, xfs-modules-4.6.0-trunk-powerpc64le-di, xfs-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, xfs-modules-4.6.0-trunk-arm64-di, xfs-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, xfs-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, xfs-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, xfs-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, xfs-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di
xml-i18n-tools
virtuálny balík poskytovaný balíkom intltool
xorg-driver-video
virtuálny balík poskytovaný balíkom xserver-xorg-video-nvidia, xserver-xorg-video-v4l
xpdf-utils
virtuálny balík poskytovaný balíkom poppler-utils
xserver-xorg-video-
virtuálny balík poskytovaný balíkom xserver-xorg-video-v4l
xserver-xorg-video-8
virtuálny balík poskytovaný balíkom xserver-xorg-video-v4l
xserver-xorg-video-nvidia-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom xserver-xorg-video-nvidia
zfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom zfs-modules-11.0-0-amd64-di, zfs-modules-10.3-0-486-di, zfs-modules-10.3-0-amd64-di, zfs-modules-11.0-0-486-di
zlib-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom zlib-modules-10.3-0-486-di, zlib-modules-10.3-0-amd64-di, zlib-modules-4.6.0-trunk-sparc64-di, zlib-modules-4.6.0-trunk-loongson-2e-di, zlib-modules-4.6.0-trunk-s390x-di, zlib-modules-4.6.0-trunk-marvell-di, zlib-modules-4.6.0-trunk-powerpc-di, zlib-modules-4.6.0-trunk-loongson-3-di, kernel-image-4.6.0-trunk-amd64-di, zlib-modules-4.6.0-trunk-5kc-malta-di, kernel-image-4.6.0-trunk-686-di, zlib-modules-4.6.0-trunk-m68k-di, zlib-modules-4.6.0-trunk-parisc64-smp-di, zlib-modules-4.6.0-trunk-octeon-di, zlib-modules-4.6.0-trunk-loongson-2f-di, zlib-modules-4.6.0-trunk-alpha-generic-di, kernel-image-4.6.0-trunk-686-pae-di, zlib-modules-4.6.0-trunk-versatile-di, zlib-modules-11.0-0-486-di, zlib-modules-4.6.0-trunk-armmp-di, zlib-modules-4.6.0-trunk-parisc-di, kernel-image-4.6.0-trunk-arm64-di, zlib-modules-4.6.0-trunk-4kc-malta-di, zlib-modules-11.0-0-amd64-di