all options
squeeze  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ] [  experimental  ]
[ Source: maven2  ]

Package: maven2 (2.2.1-23)

Links for maven2

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package maven2:

Maintainers:

External Resources:

Similar packages:

Experimental package

Warning: This package is from the experimental distribution. That means it is likely unstable or buggy, and it may even cause data loss. Please be sure to consult the changelog and other possible documentation before using it.

nástroj na správu a pochopenie softvérového projektu v Jave

Maven je nástroj na správu a pochopenie softvérového projektu. Na základe objektového modelu projektu (POM) dokáže Maven spravovať zostavenie projektu, hlásení a dokumentácie z centrálneho miesta.

Primárnym cieľom Mavenu je umožniť vývojárovi porozumieť úplnému stavu vývojovej snahy za čo najkratší čas. Aby dosiahol tento cieľ, existuje niekoľko oblastí, s ktorými sa Maven snaží vysporiadať:

 * uľahčenie procesu zostavovania
 * poskytnutie jednotného zostavovacieho systému
 * poskytnutie kvalitných informácií o projekte
 * poskytnutie smerníc na odporúčané postupy pri vývoji
 * umožnenie transparentnej migrácie na nové vlastnosti

Tags: Software Development: Build Tool, Java Development, Implemented in: implemented-in::java, role::program, Works with: Source Code

Other Packages Related to maven2

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download maven2

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
all 1,957.2 kB2,308.0 kB [list of files]