Balíky softvéru v „buster“, Subsekcia php

composer (1.8.4-1+deb10u2)
správca závislostí pre PHP
debpear (0.5)
automatically builds and installs PEAR package as Debian packages
dh-php (0.34)
debhelper add-on to handle PHP PECL extensions
jsonlint (1.7.1-1)
overujúci syntaktický analyzátor údajových štruktúr JSON
libapache2-mod-php (2:7.3+69)
server-side, HTML-embedded scripting language (Apache 2 module) (default)
libapache2-mod-php
virtuálny balík poskytovaný balíkom libapache2-mod-php7.3
libawl-php (0.60-1+deb10u1)
Andrew's Web Libraries - pomocné knižnice PHP
libgv-php7 (2.40.1-6+deb10u1)
PHP7 bindings for graphviz
libmarkdown-php (1.0.2-2)
PHP library for rendering Markdown data
libnusoap-php (0.9.5-3)
SOAP toolkit for PHP
libow-php7 (3.2p3+dfsg1-2+deb10u1)
Dallas 1-wire support: PHP5 bindings
libownet-php (3.2p3+dfsg1-2+deb10u1)
Dallas 1-wire support: PHP OWNet library
libphp-adodb (5.20.14-1+deb10u1)
knižnica ADOdb je vrstva na abstrakciu prístupu k databáze pre PHP
libphp-embed (2:7.3+69)
HTML-embedded scripting language (Embedded SAPI library) (default)
libphp-embed
virtuálny balík poskytovaný balíkom libphp7.3-embed
libphp-jabber (0.4.3-5)
Object-oriented PHP interface for the Jabber/XMPP protocol
libphp-jpgraph (1.5.2-13)
Object oriented graph library for php
libphp-jpgraph-examples (1.5.2-13)
Object oriented graph library for php (examples)
libphp-magpierss (0.72-11)
provides an XML-based RSS parser in PHP
libphp-phpmailer (6.0.6-0.1)
plnohodnotné triedy na prenos emailov pre PHP
libphp-simplepie (1.3.1+dfsg-3.1)
spracovanie kanálov RSS a Atom v PHP
libphp-snoopy (2.0.0-2)
Snoopy is a PHP class that simulates a web browser
libphp-swiftmailer (5.4.2-1.1)
prechodový fiktívny balík
libphp-swiftmailer
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-swiftmailer
libphp7.3-embed (7.3.31-1~deb10u1)
HTML-embedded scripting language (Embedded SAPI library)
libsparkline-php (0.2-7)
sparkline graphing library for php
movim (0.14.1-5)
decentralized social network fully based on XMPP
pdepend (2.5.2-1)
design quality metrics for PHP packages
pear-channels (0~20141011-1)
PEAR channels for various projects
phing (2.16.1-1)
PHP5 project build system based on Apache Ant
php (2:7.3+69)
server-side, HTML-embedded scripting language (default)
php
virtuálny balík poskytovaný balíkom uwsgi-plugin-php, php7.3
php-all-dev (2:69)
balík závisiaci od všetkých podporovaných vývojových balíkov jazyka PHP
php-amqp (1.9.4-1)
AMQP extension for PHP
php-amqplib (2.8.1-1)
implementácia protokolu AMQP v čistom PHP
php-apcu (5.1.17+4.0.11-1)
používateľská vyrovnávacia pamäť APC pre PHP
php-apcu-bc (1.0.4-4)
modul spätnej kompatibility APCu
php-ast (0.1.6-2+b2)
rozšírenie AST pre PHP 7
php-auth-sasl (1.0.6-3)
abstrakcia rôznych odpovedí mechanizmov SASL
php-bcmath (2:7.3+69)
modul Bcmath pre PHP - štandardná verzia
php-bcmath
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.3-bcmath
php-bz2 (2:7.3+69)
modul bzip2 pre PHP - štandardná verzia
php-bz2
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.3-bz2
php-cache-integration-tests (0.16.0-2)
Integration tests for PSR-6 and PSR-16 cache implementations
php-cache-lite (1.8.2-1)
Fast and Safe little cache system
php-cache-tag-interop (1.0.0-1)
Framework interoperable interfaces for tags
php-cas (1.3.6-1)
Central Authentication Service client library in php
php-cboden-ratchet (0.4.1-2)
PHP WebSocket library
php-cgi (2:7.3+69)
server-side, HTML-embedded scripting language (CGI binary) (default)
php-cgi
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.3-cgi
php-cli (2:7.3+69)
command-line interpreter for the PHP scripting language (default)
php-cli
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.3-cli
php-cocur-slugify (3.1-1)
Converts a string to a slug for PHP
php-codecoverage (6.1.4+dfsg-1)
collection, processing, and rendering for code coverage
php-codesniffer (3.4.0-2)
PHP, CSS and JavaScript coding standard analyzer and checker
php-common (2:69)
spoločné súbory balíkov PHP
php-composer-ca-bundle (1.1.4-1)
pomocná knižnica na nájdenie cesty k balíku systémových CA
php-composer-semver (1.4.2-1)
nástroje, spracovanie a overenie obmedzenia verzie
php-composer-spdx-licenses (1.5.0-1)
knižnica na výpis a overenie licencií SPDX
php-composer-xdebug-handler (1.3.2-1)
Restarts a process without xdebug
php-console-commandline (1.2.1-1)
A full featured command line options and arguments parser
php-console-table (1.3.1-0.1)
Library that makes it easy to build console style tables
php-curl (2:7.3+69)
modul CURL pre PHP - štandardná verzia
php-curl
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.3-curl
php-date (1.4.7-3)
Generic date/time handling class for PEAR
php-db-dataobject (1.11.5-1)
PHP PEAR module for object based SQL query building
php-deepcopy (1.8.1-1)
create deep copies (clones) of objects
php-defuse-php-encryption (2.2.1-1)
Simple Encryption in PHP
php-dev (2:7.3+69)
Files for PHP module development (default)
php-dflydev-fig-cookies (2.0.0-1)
FIG Cookies for PHP
php-directory-scanner (1.3.2-2)
rekurzívne prehliadanie a filtrovanie adresárov
php-doctrine-annotations (1.5.0really1.2.7-1)
syntaktický analyzátor anotácií Docblock - komponent Doctrine
php-doctrine-bundle (1.10.2-1)
knižnica bundle - komponent Doctrine
php-doctrine-cache (1.8.0-1)
knižnica vyrovnávacej pamäte - komponent Doctrine
php-doctrine-cache-bundle (1.3.5-1)
knižnica cache bundle - komponent Doctrine
php-doctrine-collections (1.5.0-1)
abstrakčná knižnica kolekcií - komponent Doctrine
php-doctrine-common (2.10.0-1)
common extensions for Doctrine
php-doctrine-data-fixtures (1.2.2-2)
data fixtures pre všetkých správcov objektov Doctrine
php-doctrine-dbal (2.9.2-1)
database abstraction layer for Doctrine
php-doctrine-event-manager (1.0.0-1)
Doctrine Event Manager component
php-doctrine-inflector (1.2.0-1)
knižnica na manipuláciu s reťazcami - komponent Doctrine
php-doctrine-instantiator (1.1.0-2)
odľahčený nástroj na tvorbu inštancií objektov v PHP
php-doctrine-lexer (1.0.1-4)
záklaná knižnica lexera - komponent Doctrine
php-doctrine-orm (2.6.3+dfsg-1)
nástroj na objektovo relačné mapovanie
php-doctrine-persistence (1.1.0-2)
Doctrine Persistence abstractions
php-doctrine-reflection (1.0.0-1)
Doctrine Reflection component
php-dompdf (0.6.2+dfsg-3)
konvertor HTML do PDF
php-ds (1.2.6-2+b1)
PHP extension providing efficient data structures for PHP 7
php-email-validator (2.1.7-1)
A library for validating emails against several RFCs
php-embed (3.3.9-1)
Get info from any web service or page
php-enchant (2:7.3+69)
modul Enchant pre PHP - štandardná verzia
php-enchant
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.3-enchant
php-evenement (3.0.1-2)
Very simple event dispatching library for PHP
php-excimer (0.1.0~git20181204.9f02079-1)
PHP extension that provides a non-static, non-global profiler
php-fabiang-sasl (1.0.0-1)
PHP SASL2 Authentication Library
php-facedetect (1.1.0+git20170801-2)
Detect faces with PHP
php-fdomdocument (1.6.6-1)
extension to PHP's standard DOM
php-fig-link-util (1.0.0-2)
Common utility implementations for HTTP links
php-file-iterator (2.0.2-1)
FilterIterator implementation for PHP
php-finder-facade (1.2.2-2)
convenience wrapper for Symfony's Finder component
php-font-lib (0.3.1+dfsg-3)
čítanie, spracovanie, exportovanie a tvorba podmnožín rôznych písiem
php-fpdf (3:1.8.1.dfsg-2)
trieda PHP na tvorbu súborov PDF
php-fpm (2:7.3+69)
server-side, HTML-embedded scripting language (FPM-CGI binary) (default)
php-fpm
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.3-fpm
php-fxsl (1.1.1-3)
XSL wrapper and extension to XSLTProcessor
php-gd (2:7.3+69)
modul GD pre PHP - predvolená verzia
php-gd
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.3-gd
php-gearman (2.0.5+1.1.2-3)
PHP wrapper to libgearman
php-geoip (1.1.1-3)
modul GeoIP pre PHP
php-geshi (1.0.8.11-3)
všeobecný zvýrazňovač syntaxe
php-getid3 (1.9.17+dfsg-1)
skripty na získanie informácií z multimediálnych súborov
php-gettext (1.0.12-0.1)
prechodový fiktívny balík na php-php-gettext
php-gmagick (2.0.5~rc1+1.1.7~rc3-3)
Provides a wrapper to the GraphicsMagick library
php-gmp (2:7.3+69)
GMP module for PHP [default]
php-gmp
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.3-gmp
php-gnupg (1.4.0-3)
PHP wrapper around the gpgme library
php-guestfs (1:1.40.2-2)
guest disk image management system - PHP bindings
php-guzzlehttp-psr7 (1.4.2-0.1+deb10u1)
PSR-7 message implementation that also provides common utility methods
php-horde (5.2.20+debian0-1+deb10u2)
Horde base application
php-horde-activesync (2.39.4-1)
ActiveSync server library
php-horde-alarm (2.2.10-3)
Horde Alarm Libraries
php-horde-ansel (3.0.9+debian0-1)
Photo gallery application
php-horde-argv (2.1.0-3)
Horde command-line argument parsing package
php-horde-auth (2.2.2-3)
Horde Authentication API
php-horde-autoloader (2.1.2-5)
Horde Autoloader
php-horde-browser (2.0.15-3)
Horde Browser API
php-horde-cache (2.5.5-3)
Horde Caching API
php-horde-cli (2.3.0-2)
Command line interface library
php-horde-compress (2.2.1-4)
Horde Compression API
php-horde-compress-fast (1.1.1-5)
Fast Compression Library
php-horde-constraint (2.0.3-5)
Horde Constraint library
php-horde-content (2.0.6-3)
Tagging application
php-horde-controller (2.0.5-1)
Controller library
php-horde-core (2.31.6+debian0-1)
Core Horde Framework library
php-horde-crypt (2.7.12-1)
Cryptography library
php-horde-crypt-blowfish (1.1.2-3)
Blowfish Encryption Library
php-horde-css-parser (1.0.11-3)
Horde CSS Parser
php-horde-cssminify (1.0.4-3)
CSS Minification
php-horde-data (2.1.4-5+deb10u1)
Horde Data API
php-horde-date (2.4.1-3)
Horde Date package
php-horde-date-parser (2.0.6-3)
Horde Date Parser
php-horde-dav (1.1.4-3)
Horde library for WebDAV, CalDAV, CardDAV
php-horde-db (2.4.0-3)
Horde Database Libraries
php-horde-editor (2.0.5+debian0-2)
Horde Editor API
php-horde-elasticsearch (1.0.4-3)
Horde ElasticSearch client
php-horde-exception (2.0.8-4)
Horde Exception Handler
php-horde-feed (2.0.4-5)
Horde Feed libraries
php-horde-form (2.0.18-3.1+deb10u1)
Horde Form API
php-horde-gollem (3.0.12-3+deb10u1)
Web-based file manager
php-horde-group (2.1.1-4)
Horde User Groups System
php-horde-groupware (5.2.22-3)
Horde Groupware
php-horde-hashtable (1.2.6-3)
Horde Hash Table Interface
php-horde-history (2.3.6-5)
API for tracking the history of an object
php-horde-http (2.1.7-3)
Horde HTTP libraries
php-horde-icalendar (2.1.8-1)
iCalendar and vCard library
php-horde-idna (1.1.1-3)
IDNA backend normalization package
php-horde-image (2.5.3-1)
Image library
php-horde-imap-client (2.29.16-1)
IMAP client library
php-horde-imp (6.2.22-1)
Webmail application
php-horde-imsp (2.0.10-3)
IMSP API
php-horde-ingo (3.2.16-3)
An email filter rules manager
php-horde-injector (2.0.5-5)
Horde dependency injection container
php-horde-itip (2.1.2-4)
iTip invitation response handling
php-horde-javascriptminify (1.1.5-3)
Javascript Minification
php-horde-javascriptminify-jsmin (1.0.2-5) [non-free]
Horde Javascript Minifier - Jsmin PHP Driver
php-horde-kolab-format (2.0.9-3)
A package for reading/writing Kolab data formats
php-horde-kolab-server (2.0.5-5)
A package for manipulating the Kolab user database
php-horde-kolab-session (2.0.3-5)
A package managing an active Kolab session
php-horde-kolab-storage (2.2.3-3)
A package for handling Kolab data stored on an IMAP server
php-horde-kronolith (4.2.25-1)
Calendar and scheduling application
php-horde-ldap (2.4.1-1)
LDAP client library
php-horde-listheaders (1.2.5-3)
Horde List Headers Parsing Library
php-horde-lock (2.1.4-3)
Horde Resource Locking System
php-horde-log (2.3.0-3)
Horde Logging library
php-horde-logintasks (2.0.7-4)
Horde Login Tasks System
php-horde-lz4 (1.0.10-4+b2)
rozšírenie Horde na komprimáciu pomocou LZ4
php-horde-mail (2.6.4-3)
Horde Mail Library
php-horde-mail-autoconfig (1.0.3-4)
Horde Mail Autoconfiguration
php-horde-mapi (1.0.8-4)
MAPI utility library
php-horde-memcache (2.1.1-3)
Horde Memcache API
php-horde-mime (2.11.0-2)
MIME library
php-horde-mime-viewer (2.2.2-3+deb10u1) [security]
Horde MIME Viewer Library
php-horde-mnemo (4.2.14-3)
A web based notes manager
php-horde-nag (4.2.19-1)
Task list application
php-horde-nls (2.2.1-3)
Native Language Support (NLS)
php-horde-notification (2.0.4-5)
Horde Notification System
php-horde-oauth (2.0.4-3)
Horde OAuth client/server
php-horde-openxchange (1.0.1-3)
Open-Xchange Connector
php-horde-pack (1.0.7-3)
Horde Pack Utility
php-horde-passwd (5.0.7-3)
Horde password changing application
php-horde-pdf (2.0.7-5)
Horde PDF library
php-horde-perms (2.1.7-4)
Horde Permissions System
php-horde-prefs (2.9.0-3)
Horde Preferences API
php-horde-queue (1.1.5-3)
Horde Queue
php-horde-rdo (2.1.0-3)
Rampage Data Objects
php-horde-role (1.0.1-14)
PEAR installer role used to install Horde components
php-horde-routes (2.0.5-5)
Horde Routes URL mapping system
php-horde-rpc (2.1.8-3)
Horde RPC API
php-horde-scheduler (2.0.3-3)
Horde Scheduler System
php-horde-scribe (2.0.3-3)
Scribe
php-horde-secret (2.0.6-5)
Secret Encryption API
php-horde-serialize (2.0.5-5)
Data Encapulation API
php-horde-service-facebook (2.0.10-3)
Horde Facebook client
php-horde-service-gravatar (1.0.1-5)
API accessor for gravatar.com
php-horde-service-twitter (2.1.6-3)
Horde Twitter client
php-horde-service-urlshortener (2.0.3-3)
Horde_Service_UrlShortener Class
php-horde-service-weather (2.5.4-3)
Horde Weather Provider
php-horde-sesha (1.0.0~rc3-3)
A simple Inventory App for Horde
php-horde-sessionhandler (2.2.9-3)
Horde Session Handler API
php-horde-share (2.2.0-3)
Horde Shared Permissions System
php-horde-smtp (1.9.5-3)
Horde SMTP Client
php-horde-socket-client (2.1.2-1)
Network socket client library
php-horde-spellchecker (2.1.3-5)
Spellcheck API
php-horde-stream (1.6.3-5)
Horde stream handler
php-horde-stream-filter (2.0.4-5)
Horde Stream filters
php-horde-stream-wrapper (2.1.4-2)
PHP stream wrappers library
php-horde-support (2.2.0-3)
Horde support package
php-horde-syncml (2.0.7-4)
Horde_SyncMl provides an API for processing SyncML requests
php-horde-template (2.0.3-5)
Horde Template System
php-horde-test (2.6.3+debian0-3)
Horde testing base classes
php-horde-text-diff (2.2.0-3)
Engine for performing and rendering text diffs
php-horde-text-filter (2.3.5-3+deb10u2)
Horde Text Filter API
php-horde-text-filter-jsmin (1.0.2-5) [non-free]
Horde Text Filter - Jsmin PHP Driver
php-horde-text-flowed (2.0.3-5)
Horde API for flowed text as per RFC 3676
php-horde-thrift (2.0.3-3)
Thrift
php-horde-timeobjects (2.1.4-3)
Horde timeobjects application
php-horde-timezone (1.1.0-3)
Timezone library
php-horde-token (2.0.9-4)
Horde Token API
php-horde-translation (2.2.2-3)
Horde translation library
php-horde-trean (1.1.9-3+deb10u1)
Web-based bookmarks application
php-horde-tree (2.0.5-3)
Horde Tree API
php-horde-turba (4.2.23-1+deb10u1) [security]
Address book application
php-horde-url (2.2.6-3)
Horde Url class
php-horde-util (2.5.8-3)
Horde Utility Libraries
php-horde-vfs (2.4.0-3)
Virtual File System API
php-horde-view (2.0.6-5)
Horde View API
php-horde-webmail (5.2.22-3)
Horde Groupware Webmail Edition
php-horde-whups (3.0.12-3)
Ticket-tracking application
php-horde-wicked (2.0.8-3)
Wiki application
php-horde-xml-element (2.0.4-5)
Horde Xml Element object
php-horde-xml-wbxml (2.0.3-5)
Horde_Xml_Wbxml provides an API for encoding and decoding WBXML documents used in SyncML and other wireless applications
php-htmlawed (1.1.20-1)
htmLawed PHP code to purify & filter HTML
php-htmlpurifier (4.10.0-1)
filter HTML dodržiavajúci štandardy
php-http (3.2.0+2.6.0-2+b1)
PECL modul HTTP na rozšírenú podporu HTTP v PHP
php-http-request (1.4.4-5)
poskytuje jednoduchý spôsob posielania požiadaviek HTTP
php-http-webdav-server (1.0.0RC8-1)
WebDAV Server Baseclass
php-icinga (2.6.2-3+deb10u1)
knižnica PHP na komunikáciu s Icinga a jeho využívanie
php-igbinary (3.0.0-1)
serializácia PHP igbinary
php-illuminate-container (5.7.27-1)
Illuminate Database, Container component
php-illuminate-contracts (5.7.27-1)
Illuminate Database, Contracts component
php-illuminate-database (5.7.27-1+deb10u1)
Illuminate Database
php-illuminate-support (5.7.27-1)
Illuminate Database, Support component
php-image-text (0.7.0-2)
Image_Text - Advanced text maipulations in images
php-imagick (3.4.3-4.1)
poskytuje wrapper knižnice ImageMagick
php-imap (2:7.3+69)
IMAP module for PHP [default]
php-imap
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.3-imap
php-interbase (2:7.3+69)
Interbase module for PHP [default]
php-interbase
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.3-interbase
php-intl (2:7.3+69)
Internationalisation module for PHP [default]
php-intl
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.3-intl
php-invoker (2.0.0-1)
Invoke callables with a timeout
php-json (2:7.3+69)
modul JSON pre PHP - predvolený
php-json
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.3-json
php-json-schema (5.2.8-1)
implementácia JSON schema
php-klogger (1.2.1-2)
simple logging class
php-ldap (2:7.3+69)
LDAP module for PHP [default]
php-ldap
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.3-ldap
php-letodms-core (3.4.2-1)
Document management system
php-libvirt-php (0.5.4-3+deb10u1)
libvirt bindings for PHP
php-lua (2.0.5+1.1.0-3)
PHP Embedded lua interpreter
php-mail (1.3.0-1)
trieda poskytujúca viaceré rozhrania na odosielanie emailov
php-mail-mime (1.10.2-0.1)
modul PHP PEAR na tvorbu správ MIME
php-mailparse (3.0.3~dev20181093+2.1.7~dev20160128-1)
práca s emailovými správami v jazyku PHP
php-mapi (8.7.0-3)
Complete and feature rich groupware solution - PHP MAPI bindings
php-markdown (1.8.0-1)
PHP library for rendering Markdown data
php-mbstring (2:7.3+69)
modul MBSTRING pre PHP - predvolená verzia
php-mbstring
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.3-mbstring
php-mdb2 (2.5.0b5-2)
vrstva na abstrakciu databázy
php-mdb2-driver-mysql (1.5.0b4-2)
MySQL - ovládač MDB2
php-mdb2-driver-pgsql (1.5.0b4-2)
pgsql MDB2 driver
php-memcache (3.0.9~20170802.e702b5f-2)
modul memcache pre PHP
php-memcached (3.1.3+2.2.0-1)
modul rozšírenia memcached pre PHP (používa libmemcached)
php-mf2 (0.3.0-0.1)
Microformats2 is the simplest way to markup structured information in HTML
php-mongodb (1.5.3-2)
ovládač MongoDB pre PHP
php-monolog (1.24.0-1)
send logs to various destination and web services
php-msgpack (2.0.3-1)
rozšírenie PHP - rozhranie pre MessagePack
php-mysql (2:7.3+69)
modul MySQL pre PHP - štandardná verzia
php-nesbot-carbon (1.27.0-1)
simple PHP API extension for DateTime
php-net-dime (1.0.2-3)
balík Net_DIME implementuje kódovanie a dekódovanie DIME
php-net-dns2 (1.4.1-2)
PHP5 Resolver library used to communicate with a DNS server
php-net-ftp (1:1.4.0-2)
Net_FTP provides an OO interface to the PHP FTP functions plus some additions
php-net-idna2 (0.1.1-1)
PHP Pear module for handling international domain names
php-net-imap (1:1.1.3-2)
Provides an implementation of the IMAP protocol
php-net-ipv6 (1.3.0b4-1)
Check and validate IPv6 addresses
php-net-nntp (1.5.0-2)
NNTP implementation
php-net-publicsuffix (0.2-1)
PHP module for detecting registered domains and public suffixes
php-net-sieve (1.4.1-1)
obsluha komunikácie so serverom sieve
php-net-smtp (1.8.0-1)
modul PHP PEAR implementujúci protokol SMTP
php-net-socket (1.0.14-2)
rozhranie sieťových socketov
php-net-url (1.0.15-4)
jednoduchá syntaktická analýza URL
php-net-url2 (2.2.1-0.1)
Class for parsing and handling URL
php-net-whois (1.0.5-3.1)
modul PHP PEAR na posielanie požiadaviek službám WHOIS
php-nrk-predis (1.0.0-1)
Flexible and feature-complete PHP client library for the Redis key-value store
php-oauth (2.0.2+1.2.3-3)
rozšírenie konzumenta a poskytovateľa OAuth 1.0
php-odbc (2:7.3+69)
ODBC module for PHP [default]
php-odbc
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.3-odbc
php-parser (3.1.5-1)
convert PHP code into abstract syntax tree
php-patchwork-utf8 (1.3.1-1)
práca s reťazcami UTF-8 v PHP
php-pclzip (2.8.2-4)
ZIP archive manager class for PHP
php-pear (1:1.10.6+submodules+notgz-1.1+deb10u2)
PEAR - základ systému
php-pgsql (2:7.3+69)
modul PostgreSQL pre PHP - štandardná verzia
php-pgsql
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.3-pgsql
php-phar-io-manifest (1.0.3-1)
reading phar.io manifest information from a PHP Archive (Phar)
php-phar-io-version (2.0.1-1)
handling version information and constraint
php-php-gettext (1.0.12-0.1)
priame čítanie súborov gettext MO priamo z PHP, bez ďalších závislostí
php-phpdbg (2:7.3+69)
server-side, HTML-embedded scripting language (PHPDBG binary) (default)
php-phpdbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.3-phpdbg
php-phpdocumentor-reflection-common (1.0.1-1)
Common reflection classes - phpDocumentor component
php-phpdocumentor-reflection-docblock (4.3.0-1)
DocBlock parser - phpDocumentor component
php-phpdocumentor-type-resolver (0.4.0-2)
TypeResolver and FqsenResolver - phpDocumentor component
php-phpseclib (2.0.30-2~deb10u1) [security]
implementácie knižnice na n aritmetiku s ľubovoľnou presnosťou
php-phpseclib
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-seclib
php-phpspec-prophecy (1.8.0-1)
object mocking framework - phpspec component
php-pinba (1.1.0-5+b1)
modul Pinba pre PHP
php-propro (2.1.0+1.0.2-2)
modul propro pre PHP
php-proxy-manager (2.2.2-1)
library providing utilities to operate with Object Proxies
php-ps (1.4.1-1+b2)
modul ps pre PHP
php-pspell (2:7.3+69)
pspell module for PHP [default]
php-pspell
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.3-pspell
php-psr-cache (1.0.1-1)
Common interface for caching libraries
php-psr-container (1.0.0-1)
Common Container Interface (PHP FIG PSR-11)
php-psr-http-message (1.0.1-1)
Common interface for HTTP messages
php-psr-link (1.0.0-1)
Common interfaces for HTTP links
php-psr-log (1.1.0-1)
spoločné rozhranie knižníc na vedenie záznamu
php-psr-simple-cache (1.0.1-1)
Common interfaces for simple caching
php-radius (1.4.0~b1-9)
klientská knižnica radius pre PHP
php-raintpl (3.1.0+dfsg-1)
“the easiest” Template Engine for PHP
php-random-compat (2.0.18-1)
PHP 5.x polyfill for random_bytes() and random_int() from PHP 7
php-raphf (2.0.0+1.1.2-4)
modul PostgreSQL pre PHPraphf
php-ratchet-pawl (0.3.4-1)
Asynchronous WebSocket client for RatchetPHP
php-ratchet-rfc6455 (0.2.4-2)
Implementation of the WebSocket protocol for PHP
php-react-cache (0.5.0-1)
Async, promise-based cache component for ReactPHP
php-react-child-process (0.5.2-2)
Event-driven library for executing child processes with ReactPHP
php-react-dns (0.4.16-1)
Asynchronous DNS resolver for ReactPHP
php-react-event-loop (1.0.0-1)
ReactPHP's core reactor event loop for evented I/O
php-react-http (0.8.3-3)
Event-driven, streaming HTTP/HTTPS server for ReactPHP
php-react-promise (2.7.0-1)
lightweight implementation of CommonJS Promises/A for PHP
php-react-promise-stream (1.1.1-3)
Link between promises and streams in ReactPHP
php-react-promise-timer (1.5.0-2)
Trivial implementation of timeouts for promises on top of ReactPHP
php-react-socket (1.1.0-1)
Asynchronous client and server socket connections for ReactPHP
php-react-stream (1.0.0-2)
Event-driven streams for non-blocking I/O in ReactPHP
php-readline (2:7.3+69)
readline module for PHP [default]
php-readline
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.3-readline
php-recode (2:7.3+69)
recode module for PHP [default]
php-recode
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.3-recode
php-redis (4.2.0-1)
rozšírenie PHP na komunikáciu s Redis
php-remctl (3.15-1+b3)
PECL module for Kerberos-authenticated command execution
php-respect-validation (1.1.29-2)
PHP validation engine
php-robmorgan-phinx (0.9.2-1)
Simple PHP Database Migrations
php-rrd (2.0.1+1.1.3-6)
PHP bindings to rrd tool system
php-sabre-dav (1.8.12-7)
platforma WebDAV pre PHP
php-sabre-vobject (2.1.7-4)
knižnica na spracovanie objektov iCalendar a vCard
php-seclib (1.0.19-3~deb10u1) [security]
implementácie knižnice na n aritmetiku s ľubovoľnou presnosťou
php-smbclient (0.9.0-3+b1)
PHP wrapper for libsmbclient
php-snmp (2:7.3+69)
SNMP module for PHP [default]
php-snmp
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.3-snmp
php-soap (2:7.3+69)
modul SOAP pre PHP - predvolená verzia
php-soap
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.3-soap
php-sql-formatter (1.2.17-3)
a PHP SQL highlighting library
php-sqlite3 (2:7.3+69)
SQLite3 module for PHP [default]
php-sqlite3
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.3-sqlite3
php-ssh2 (1.1.2+0.13-4)
väzby knižnice libssh2
php-swiftmailer (5.4.2-1.1)
Swiftmailer, free feature-rich PHP mailer
php-sybase (2:7.3+69)
Sybase module for PHP [default]
php-symfony (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
sada znovupoužiteľných komponentov a platforma pre webové projekty
php-symfony-asset (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
manage asset URLs
php-symfony-browser-kit (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
simulate the behavior of a web browser
php-symfony-cache (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
Symfony Cache component with PSR-6, PSR-16, and tags
php-symfony-class-loader (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
automaticky načítava triedy PHP
php-symfony-config (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
load configurations from different data sources
php-symfony-console (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
spúšťanie úloh z príkazového riadka
php-symfony-css-selector (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
convert CSS selectors to XPath expressions
php-symfony-debug (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
nástroje na bezpečnejšie ladenie kódu PHP
php-symfony-debug-bundle (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
debugging tools for the Symfony framework
php-symfony-dependency-injection (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
standardize and centralize construction of objects
php-symfony-doctrine-bridge (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
integration for Doctrine with Symfony Components
php-symfony-dom-crawler (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
ease DOM navigation for HTML and XML documents
php-symfony-dotenv (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
.env files parser to make environment variables accessible
php-symfony-event-dispatcher (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
dispatch events and listen to them
php-symfony-expression-language (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
compile and evaluate expressions
php-symfony-filesystem (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
základné nástroje súborového systému
php-symfony-finder (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
hľadanie súborov a adresárov
php-symfony-form (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
create HTML forms and process request data
php-symfony-framework-bundle (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
basic, robust and flexible MVC framework
php-symfony-http-foundation (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
object-oriented layer for the HTTP specification
php-symfony-http-kernel (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
building blocks for flexible and fast HTTP-based frameworks
php-symfony-inflector (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
words conversion between their singular and plural forms
php-symfony-intl (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
limited replacement layer for the PHP extension intl
php-symfony-ldap (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
abstraction layer for the PHP LDAP module
php-symfony-lock (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
creates and manages locks
php-symfony-monolog-bridge (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
integration for Monolog with Symfony Components
php-symfony-options-resolver (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
configure objects with option arrays
php-symfony-phpunit-bridge (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
integration for PHPUnit with Symfony Components
php-symfony-process (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
spúšťanie príkazov v podprocesoch
php-symfony-property-access (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
read from and write to an object or array
php-symfony-property-info (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
extract information about properties of PHP classes
php-symfony-proxy-manager-bridge (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
integration for ProxyManager with Symfony Components
php-symfony-routing (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
mapovanie požiadavky na kód, ktorý na ňu vytvorí odpoveď
php-symfony-security (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
infrastructure for sophisticated authorization systems
php-symfony-security-acl (3.0.1-2)
Symfony Security Component - ACL (Access Control List)
php-symfony-security-bundle (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
configurable security system for the Symfony framework
php-symfony-security-core (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
infrastructure for authorization systems - common features
php-symfony-security-csrf (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
infrastructure for authorization systems - CSRF protection
php-symfony-security-guard (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
infrastructure for authorization systems - Guard features
php-symfony-security-http (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
infrastructure for authorization systems - HTTP integration
php-symfony-serializer (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
convert PHP objects into specific formats and vice versa
php-symfony-stopwatch (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
profile PHP code
php-symfony-templating (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
tools needed to build a template system
php-symfony-translation (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
tools to internationalize an application
php-symfony-twig-bridge (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
integration for Twig with Symfony Components
php-symfony-twig-bundle (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
configurable integration of Twig with the Symfony framework
php-symfony-validator (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
tools to validate classes
php-symfony-var-dumper (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
Symfony mechanism for exploring and dumping PHP variables
php-symfony-web-link (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
manage links between resources
php-symfony-web-profiler-bundle (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
collect requests information for analysis and debugging
php-symfony-web-server-bundle (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
provide commands for applications using the PHP built-in web server
php-symfony-workflow (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
manage a workflow or finite state machine
php-symfony-yaml (3.4.22+dfsg-2+deb10u1)
convert YAML to PHP arrays and the other way around
php-text-figlet (1.0.2-4)
Engine for use FIGlet fonts to rendering text
php-text-languagedetect (0.3.0-2)
Language detection class
php-text-template (1.2.1-2)
Simple template engine
php-text-wiki (1.2.1-3)
transform Wiki and BBCode markup into XHTML, LaTeX or plain text markup
php-thrift (0.11.0-4)
PHP language support for Thrift
php-tideways (4.1.6-2)
Tideways PHP Profiler Extension
php-tidy (2:7.3+69)
tidy module for PHP [default]
php-tidy
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.3-tidy
php-timer (2.1.1-1)
pomocná trieda na časovanie
php-token-stream (3.0.1-1)
Wrapper around PHP's tokenizer extension
php-tokenizer (1.1.0-1)
tokenized PHP source to XML converter
php-tokenizer
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.3-common
php-twig (2.6.2-2+deb10u1) [security]
Flexible, fast, and secure template engine for PHP
php-uploadprogress (1.0.3.1-4-g95d8a0f-5+b1)
rozšírenie PHP na sledovanie priebehu nahrávania
php-uuid (1.0.4-7)
rozšírenie PHP na UUID
php-validate (0.8.5-4.1)
validation class
php-webmozart-assert (1.4.0-3)
Assertions to validate method input/output with nice error messages
php-wikidiff2 (1.7.3-2)
externé jadro na zobrazovanie rozdielov v MediaWiki
php-xajax (0.5-2)
A library to develop Ajax applications
php-xdebug (2.7.0~rc2+2.6.1+2.5.5-1)
modul Xdebug jazyka PHP
php-xml (2:7.3+69)
DOM, SimpleXML, WDDX, XML a XSL modul pre PHP - štandardný
php-xml
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.3-xml
php-xml-htmlsax3 (3.0.0+really3.0.0-3)
SAX parser for HTML and other badly formed XML documents
php-xml-svg (1.1.0-2)
API XML_SVG
php-xmlrpc (2:7.3+69)
XMLRPC-EPI module for PHP [default]
php-xmlrpc
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.3-xmlrpc
php-yac (2.0.2+0.9.2-4)
YAC (Yet Another Cache) for PHP
php-yaml (2.0.2+1.3.1-4)
YAML-1.1 parser and emitter for PHP
php-zend-code (3.3.1-1)
Zend Framework - Code component
php-zend-eventmanager (3.2.1-1)
Zend Framework - EventManager component
php-zend-stdlib (3.2.1-1)
Zend Framework - Stdlib component
php-zeroc-ice (3.7.2-4)
PHP extension for Ice
php-zeta-base (1.9.1-1)
Zeta Components - Base package
php-zeta-console-tools (1.7-4)
Zeta Components - ConsoleTools package
php-zeta-unit-test (1.1.2-1)
Zeta Components - UnitTest package
php-zip (2:7.3+69)
Zip module for PHP [default]
php-zip
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.3-zip
php-zmq (1.1.3-9)
väzby ZeroMQ pre PHP
php7.3 (7.3.31-1~deb10u1)
skriptovací jazyk na strane servera vkladaný do HTML - metabalík
php7.3-bcmath (7.3.31-1~deb10u1)
modul Bcmath pre PHP
php7.3-bz2 (7.3.31-1~deb10u1)
modul bzip2 pre PHP
php7.3-cgi (7.3.31-1~deb10u1)
server-side, HTML-embedded scripting language (CGI binary)
php7.3-cli (7.3.31-1~deb10u1)
command-line interpreter for the PHP scripting language
php7.3-common (7.3.31-1~deb10u1)
dokumentácia, príklady a spoločné moduly PHP
php7.3-curl (7.3.31-1~deb10u1)
modul CURL pre PHP
php7.3-dba (7.3.31-1~deb10u1)
modul DBA pre PHP
php7.3-dev (7.3.31-1~deb10u1)
Files for PHP7.3 module development
php7.3-enchant (7.3.31-1~deb10u1)
modul Enchant pre PHP
php7.3-fpm (7.3.31-1~deb10u1)
server-side, HTML-embedded scripting language (FPM-CGI binary)
php7.3-gd (7.3.31-1~deb10u1)
modul GD pre PHP
php7.3-gmp (7.3.31-1~deb10u1)
modul GMP pre PHP
php7.3-imap (7.3.31-1~deb10u1)
modul IMAP pre PHP
php7.3-interbase (7.3.31-1~deb10u1)
modul Interbase pre PHP
php7.3-intl (7.3.31-1~deb10u1)
internacionalizačný modul pre PHP
php7.3-json (7.3.31-1~deb10u1)
modul JSON pre PHP
php7.3-ldap (7.3.31-1~deb10u1)
modul LDAP pre PHP
php7.3-mbstring (7.3.31-1~deb10u1)
modul MBSTRING pre PHP
php7.3-mysql (7.3.31-1~deb10u1)
modul MySQL pre PHP
php7.3-odbc (7.3.31-1~deb10u1)
modul ODBC pre PHP
php7.3-opcache (7.3.31-1~deb10u1)
modul Zend OpCache pre PHP
php7.3-pgsql (7.3.31-1~deb10u1)
modul PostgreSQL pre PHP
php7.3-phpdbg (7.3.31-1~deb10u1)
skriptovací jazyk na strane servera vkladaný do HTML - binárny súbor PHPDBG
php7.3-pspell (7.3.31-1~deb10u1)
modul pspell pre PHP
php7.3-readline (7.3.31-1~deb10u1)
modul readline pre PHP
php7.3-recode (7.3.31-1~deb10u1)
modul recode pre PHP
php7.3-snmp (7.3.31-1~deb10u1)
modul SNMP pre PHP
php7.3-soap (7.3.31-1~deb10u1)
modul SOAP pre PHP
php7.3-sqlite3 (7.3.31-1~deb10u1)
modul SQLite3 pre PHP
php7.3-sybase (7.3.31-1~deb10u1)
modul Sybase pre PHP
php7.3-tidy (7.3.31-1~deb10u1)
modul tidy pre PHP
php7.3-xml (7.3.31-1~deb10u1)
moduly DOM, SimpleXML, WDDX, XML a XSL pre PHP
php7.3-xmlrpc (7.3.31-1~deb10u1)
modul XMLRPC-EPI pre PHP
php7.3-xsl (7.3.31-1~deb10u1)
modul XSL pre PHP - prechodový balík
php7.3-xsl
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.3-xml
php7.3-zip (7.3.31-1~deb10u1)
modul Zip pre PHP
phpab (1.25.3-1)
lightweight PHP namespace aware autoload generator
phpcpd (4.1.0-1)
CPD - detektor kopírovania a vkladania pre kód PHP
phpdox (0.11.2-1)
documentation generation framework and tool
phploc (4.0.1-2)
tool for quickly measuring the size of a PHP project
phpmd (2.6.0-1)
PHP Mess Detector
phpunit (7.5.6-1)
Unit testing suite for PHP
phpunit-code-unit-reverse-lookup (1.0.1-1)
look up what a line of code belongs to - PHPUnit component
phpunit-comparator (3.0.2-1)
functionality to compare PHP values for equality - PHPUnit component
phpunit-dbunit (4.0.0-2)
PHPUnit extension for database interaction testing
phpunit-diff (3.0.2-1)
diff implementation - stand-alone component from PHPUnit
phpunit-environment (4.1.0-1)
functionality to handle HHVM/PHP environments - PHPUnit component
phpunit-exporter (3.1.0-2)
export variables for visualization - PHPUnit component
phpunit-git (2.1.4-1)
Simple wrapper for Git
phpunit-global-state (2.0.0really2.0.0-2)
snapshotting of global state - PHPUnit component
phpunit-object-enumerator (3.0.3-3)
enumerate all referenced objects - PHPUnit component
phpunit-object-reflector (1.1.1-2)
reflection of object attributes - PHPUnit component
phpunit-recursion-context (3.0.0-2)
recursively process PHP variables - PHPUnit component
phpunit-resource-operations (2.0.1-1)
provide a list of PHP built-in functions that operate on resources
phpunit-version (2.0.1-1)
Library that helps with managing the version number of Git-hosted PHP projects
pkg-php-tools (1.37)
rôzne nástroje a skripty na tvorbu balíkov PHP
tweeper (1.4.0-1)
web scraper to convert supported websites like Twitter.com to RSS
wordpress-shibboleth (1.8-1)
zásuvný modul Shibboleth pre WordPress
wordpress-xrds-simple (1.2-1)
XRDS-Simple plugin for WordPress