Zoznam súborov balíka soapysdr-module-osmosdr v buster architektúry mips

/usr/share/doc/soapysdr-module-osmosdr