Zoznam súborov balíka soapysdr-module-osmosdr v buster architektúry i386

/usr/share/doc/soapysdr-module-osmosdr