Balíky softvéru v „buster“, Subsekcia httpd

apache2 (2.4.38-3+deb10u10 [amd64, arm64, armhf, i386], 2.4.38-3+deb10u8 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
HTTP server Apache
apache2-bin (2.4.38-3+deb10u10 [amd64, arm64, armhf, i386], 2.4.38-3+deb10u8 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
HTTP server Apache - moduly a ďalšie binárne súbory
apache2-data (2.4.38-3+deb10u10) [security]
HTTP server Apache - spoločné súbory
apache2-dev (2.4.38-3+deb10u10 [amd64, arm64, armhf, i386], 2.4.38-3+deb10u8 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
HTTP server Apache - hlavičkové súbory
apache2-ssl-dev (2.4.38-3+deb10u10 [amd64, arm64, armhf, i386], 2.4.38-3+deb10u8 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
Apache HTTP Server (mod_ssl development headers)
apache2-suexec-custom (2.4.38-3+deb10u10 [amd64, arm64, armhf, i386], 2.4.38-3+deb10u8 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
HTTP server Apache - konfigurovateľný program suexec pre mod_suexec
apache2-suexec-pristine (2.4.38-3+deb10u10 [amd64, arm64, armhf, i386], 2.4.38-3+deb10u8 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
HTTP server Apache - štandardný program suexec pre mod_suexec
apache2-utils (2.4.38-3+deb10u10 [amd64, arm64, armhf, i386], 2.4.38-3+deb10u8 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
HTTP Server Apache - pomocné programy pre webové servery
daphne (2.2.5-1)
Django Channels HTTP/WebSocket server
ebhttpd (1:1.0.dfsg.1-4.3+b2)
specialized HTTP server to access CD-ROM books
erlang-yapp (2.0.6+dfsg-1+deb10u1)
Erlang application for deploying Yaws webserver applications
erlang-yaws (2.0.6+dfsg-1+deb10u1)
aplikácia v jazyku Erlang, ktorá implementuje webový server HTTP
gitlab-workhorse (7.6.0+debian-1+deb10u1 [amd64, arm64, armhf, i386], 7.6.0+debian-1+b21 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
odbremeňuje HTTP premávku z Rails aplikácie GitLab (Unicorn)
gunicorn (19.9.0-1)
Event-based HTTP/WSGI server (Python 2 version)
gunicorn-examples (19.9.0-1)
Event-based HTTP/WSGI server (examples)
gunicorn3 (19.9.0-1)
Event-based HTTP/WSGI server (Python 3 version)
h2o (2.2.5+dfsg2-2+deb10u2 [amd64, arm64, armhf, i386], 2.2.5+dfsg2-2+deb10u1 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
optimized HTTP/1.x, HTTP/2 server
kore (2.0.0-4)
Fast SPDY capable web server for web development in C
libapache2-mod-apparmor (2.13.2-10)
changehat AppArmor library as an Apache module
libapache2-mod-apreq2 (2.13-7~deb10u2 [amd64, arm64, armhf, i386], 2.13-7~deb10u1 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
všeobecná knižnica požiadaviek Apache (APR) - modul Apache
libapache2-mod-auth-cas (1.2-1)
CAS authentication module for Apache2
libapache2-mod-auth-kerb (5.4-2.4~deb10u1)
modul Apache 2 na autentifikáciu Kerberos
libapache2-mod-auth-openid (0.8-5)
OpenID authentication module for Apache2
libapache2-mod-auth-pgsql (2.0.3-6.1)
Module for Apache2 which provides PostgreSQL authentication
libapache2-mod-auth-plain (2.0.52)
modul pre Apache 2 poskytujúci autentifikáciu vo forme čistého textu
libapache2-mod-auth-pubtkt (0.13-1)
key-based single-sign-on authentication module for Apache
libapache2-mod-auth-radius (1.5.8-1.3+b1 [mips, mipsel], 1.5.8-1.3 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, ppc64el, s390x])
Apache 2.x module for RADIUS authentication
libapache2-mod-auth-tkt (2.3.99~b1-1)
lightweight single-sign-on authentication module for Apache
libapache2-mod-authn-sasl (1.2-2)
SASL authentication backend provider for Apache
libapache2-mod-authn-yubikey (1.0-2)
Yubikey authentication provider for Apache
libapache2-mod-authnz-external (3.3.2-0.1+b2 [mips, mipsel], 3.3.2-0.1+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, ppc64el, s390x], 3.3.2-0.1 [mips64el])
autentifikácia Apache voči externých autentifikačným službám
libapache2-mod-authz-unixgroup (1.1.0-0.1)
riadenie prístupu pre Apache založené na členstve v unixových skupinách
libapache2-mod-bw (0.92-11)
modul na obmedzenie šírky písma pre Apache 2
libapache2-mod-dacs (1.4.40-2)
Distributed Access Control System (DACS) - Apache Module
libapache2-mod-defensible (1.4-3.2)
module for Apache2 which provides DNSBL usage
libapache2-mod-dnssd (0.6-3.2)
podpora Zeroconf pre Apache 2 prostredníctvom avahi
libapache2-mod-encoding (20040616-6)
Apache2 module for non-ascii filename interoperability
libapache2-mod-evasive (1.10.1-3+b1 [mips, mipsel], 1.10.1-3 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, ppc64el, s390x])
úhybný modul na minimalizáciu útokov hrubou silou alebo HTTP DoS
libapache2-mod-fcgid (1:2.3.9-4)
rozhranie FastCGI pre Apache 2
libapache2-mod-geoip (1.2.10-1)
podpora GeoIP pre apache2
libapache2-mod-gnutls (0.9.0-1.1~deb10u1)
Apache module for TLS encryption with GnuTLS
libapache2-mod-jk (1:1.2.46-1+deb10u2 [amd64, arm64, armhf, i386], 1:1.2.46-1+deb10u1 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
konektor webového servera Apache 2 a servera javovských servletov Tomcat
libapache2-mod-ldap-userdir (1.1.19-2.1+b1 [mips, mipsel], 1.1.19-2.1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, ppc64el, s390x])
Apache module that provides UserDir lookups via LDAP
libapache2-mod-lisp (1.3.1-1.3)
An Apache2 module that interfaces with Lisp environments
libapache2-mod-log-slow (1.0.8-3)
Apache module for logging of slow requests handling
libapache2-mod-log-sql (1.100-16.3+b1)
Use SQL to store/write your Apache queries logs - Base
libapache2-mod-log-sql-dbi (1.100-16.3+b1)
Use SQL to store/write your Apache queries logs - DBI interface
libapache2-mod-log-sql-mysql (1.100-16.3+b1)
Use SQL to store/write your Apache queries logs - MySQL interface
libapache2-mod-log-sql-ssl (1.100-16.3+b1)
Use SQL to store/write your Apache queries logs - SSL extension
libapache2-mod-md (2.4.38-3+deb10u10 [amd64, arm64, armhf, i386], 2.4.38-3+deb10u8 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
transitional package
libapache2-mod-mime-xattr (0.4-6+b1 [mips, mipsel], 0.4-6 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, ppc64el, s390x])
Apache2 module to get MIME info from filesystem extended attributes
libapache2-mod-mono (3.8-3+b1 [mipsel], 3.8-3 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, ppc64el, s390x])
Apache module for running ASP.NET applications on Mono
libapache2-mod-musicindex (1.4.1-3)
Browse, stream, download and search through MP3/Ogg/FLAC files
libapache2-mod-neko (2.2.0-2+b12)
Apache module for running server-side Neko programs
libapache2-mod-netcgi-apache (4.1.2-3+b1)
OCaml application-level Internet libraries - netcgi2 Apache2 connector
libapache2-mod-parser3 (3.4.5-4)
Parser 3, HTML-embedded scripting language (Apache2 module)
libapache2-mod-passenger (5.0.30-1.1)
podpora Rails and Rack pre Apache2
libapache2-mod-perl2 (2.0.10-3)
integrácia Perlu s webovým serverom Apache 2
libapache2-mod-php7.3 (7.3.31-1~deb10u5 [amd64, arm64, armhf, i386], 7.3.31-1~deb10u1 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
skriptovací jazyk na strane servera vkladaný do HTML (modul pre Apache 2)
libapache2-mod-proxy-msrpc (0.6-1+b1 [mips, mipsel], 0.6-1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, ppc64el, s390x])
Apache module for Outlook Anywhere support in reverse proxy setups
libapache2-mod-python (3.3.1-11)
modul na vkladanie Pythonu pre Apache 2
libapache2-mod-qos (11.61-1)
quality of service module for the apache2
libapache2-mod-removeip (1.0b-5.2)
Module to remove IP from apache2's logs
libapache2-mod-rivet (3.1.1-1)
Server-side Tcl programming system combining ease of use and power
libapache2-mod-rpaf (0.6-13)
modul pre Apache2, ktorý berie poslednú IP z hlavičky „X-Forwarded-For“
libapache2-mod-ruwsgi (2.0.18-1)
uwsgi module for Apache2 (mod_Ruwsgi)
libapache2-mod-scgi (1.13-1.1+b1 [mips, mipsel], 1.13-1.1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, ppc64el, s390x])
modul Apache 2 implementujúci protokol SCGI
libapache2-mod-security2 (2.9.3-1+deb10u2 [amd64, arm64, armhf, i386], 2.9.3-1+deb10u1 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
zvýšenie zabezpečenia aplikácií pre Apache
libapache2-mod-shib (3.0.4+dfsg1-1+deb10u2)
Federated web single sign-on system (Apache module)
libapache2-mod-shib2 (3.0.4+dfsg1-1+deb10u2)
prechodový balík
libapache2-mod-svn (1.10.4-1+deb10u3)
moduly servera Apache Subversion pre Apache httpd
libapache2-mod-upload-progress (0.2-2+b1 [mips, mipsel], 0.2-2 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, ppc64el, s390x])
upload progress support for the Apache web server
libapache2-mod-uwsgi (2.0.18-1)
uwsgi module for Apache2 (mod_uwsgi)
libapache2-mod-vhost-ldap (2.4.0-1+b1 [mips, mipsel], 2.4.0-1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, ppc64el, s390x])
Apache 2 module for Virtual Hosting from LDAP
libapache2-mod-webauth (4.7.0-7)
Apache module for WebAuth authentication
libapache2-mod-webauthldap (4.7.0-7)
Apache module for WebAuth LDAP lookup and authorization
libapache2-mod-webkdc (4.7.0-7)
Apache modules for a WebAuth authentication KDC
libapache2-mod-wsgi (4.6.5-1+deb10u1 [amd64, arm64, armhf, i386], 4.6.5-1 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul adaptéra Python WSGI pre Apache
libapache2-mod-wsgi-py3 (4.6.5-1+deb10u1 [amd64, arm64, armhf, i386], 4.6.5-1 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul adaptéra WSGI pre Apache - Python 3
libapache2-mod-xforward (0.6-1+b1 [mips, mipsel], 0.6-1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, ppc64el, s390x])
Apache module implements redirection based on X-Forward response header
libapache2-mod-xsendfile (0.12-2)
efektívne servírovanie veľkých statických súborov z webových aplikácií
libapache2-mpm-itk (2.4.7-04-1)
multipoužívateľský modul pre Apache
libnginx-mod-http-auth-pam (1.14.2-2+deb10u5 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.14.2-2+deb10u4 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
autentifikačný modul PAM pre Nginx
libnginx-mod-http-cache-purge (1.14.2-2+deb10u5 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.14.2-2+deb10u4 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
odstránenie obsahu z vyrovnávacích pamätí Nginx
libnginx-mod-http-dav-ext (1.14.2-2+deb10u5 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.14.2-2+deb10u4 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
podpora chýbajúcich príkazov WebDAV pre Nginx
libnginx-mod-http-echo (1.14.2-2+deb10u5 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.14.2-2+deb10u4 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
echo a ďalšie príkazy shellu v Nginx
libnginx-mod-http-fancyindex (1.14.2-2+deb10u5 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.14.2-2+deb10u4 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul pekných indexov pre Nginx
libnginx-mod-http-geoip (1.14.2-2+deb10u5 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.14.2-2+deb10u4 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul GeoIP HTTP pre Nginx
libnginx-mod-http-headers-more-filter (1.14.2-2+deb10u5 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.14.2-2+deb10u4 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
nastavenie a zmazanie vstupných a výstupných hlavičiek Nginx
libnginx-mod-http-image-filter (1.14.2-2+deb10u5 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.14.2-2+deb10u4 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul filtra HTTP pre Nginx
libnginx-mod-http-lua (1.14.2-2+deb10u5 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.14.2-2+deb10u4 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul jazyka Lua pre Nginx
libnginx-mod-http-ndk (1.14.2-2+deb10u5 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.14.2-2+deb10u4 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
vývojová sada Nginx
libnginx-mod-http-perl (1.14.2-2+deb10u5 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.14.2-2+deb10u4 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul jazyka Perl pre Nginx
libnginx-mod-http-subs-filter (1.14.2-2+deb10u5 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.14.2-2+deb10u4 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul substitučného filtra pre Nginx
libnginx-mod-http-uploadprogress (1.14.2-2+deb10u5 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.14.2-2+deb10u4 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
systém priebehu nahrávania pre Nginx
libnginx-mod-http-upstream-fair (1.14.2-2+deb10u5 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.14.2-2+deb10u4 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
Nginx Upstream Fair Proxy Load Balancer
libnginx-mod-http-xslt-filter (1.14.2-2+deb10u5 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.14.2-2+deb10u4 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul XSLT trasformácií pre Nginx
libnginx-mod-mail (1.14.2-2+deb10u5 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.14.2-2+deb10u4 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul pošty pre Nginx
libnginx-mod-nchan (1.14.2-2+deb10u5 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.14.2-2+deb10u4 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
rýchly, flexibilný server pub/sub pre Nginx
libnginx-mod-rtmp (1.14.2-2+deb10u5 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.14.2-2+deb10u4 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
RTMP support for Nginx
libnginx-mod-stream (1.14.2-2+deb10u5 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.14.2-2+deb10u4 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul Stream pre Nginx
lighttpd (1.4.53-4+deb10u3 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.4.53-4+deb10u2 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
rýchly webový server s minimálnymi pamäťovými nárokmi
lighttpd-mod-authn-gssapi (1.4.53-4+deb10u3 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.4.53-4+deb10u2 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
GSSAPI authentication for lighttpd
lighttpd-mod-authn-ldap (1.4.53-4+deb10u3 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.4.53-4+deb10u2 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
Transitional dummy package for LDAP authentication for lighttpd
lighttpd-mod-authn-ldap
virtuálny balík poskytovaný balíkom lighttpd-modules-ldap
lighttpd-mod-authn-mysql (1.4.53-4+deb10u3 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.4.53-4+deb10u2 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
Transitional dummy package for MySQL authentication for lighttpd
lighttpd-mod-authn-mysql
virtuálny balík poskytovaný balíkom lighttpd-modules-mysql
lighttpd-mod-authn-pam (1.4.53-4+deb10u3 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.4.53-4+deb10u2 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
PAM authentication for lighttpd
lighttpd-mod-authn-sasl (1.4.53-4+deb10u3 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.4.53-4+deb10u2 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
SASL authentication for lighttpd
lighttpd-mod-cml (1.4.53-4+deb10u3 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.4.53-4+deb10u2 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
cache meta language module for lighttpd
lighttpd-mod-geoip (1.4.53-4+deb10u3 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.4.53-4+deb10u2 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
GeoIP restrictions for lighttpd
lighttpd-mod-magnet (1.4.53-4+deb10u3 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.4.53-4+deb10u2 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
control the request handling module for lighttpd
lighttpd-mod-mysql-vhost (1.4.53-4+deb10u3 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.4.53-4+deb10u2 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
Transitional dummy package for lighttpd MySQL-based vhost config
lighttpd-mod-mysql-vhost
virtuálny balík poskytovaný balíkom lighttpd-modules-mysql
lighttpd-mod-trigger-b4-dl (1.4.53-4+deb10u3 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.4.53-4+deb10u2 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
anti-deep-linking module for lighttpd
lighttpd-mod-vhostdb-dbi (1.4.53-4+deb10u3 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.4.53-4+deb10u2 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
DBI-based virtual host configuration for lighttpd
lighttpd-mod-vhostdb-pgsql (1.4.53-4+deb10u3 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.4.53-4+deb10u2 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
PostgreSQL-based virtual host configuration for lighttpd
lighttpd-mod-webdav (1.4.53-4+deb10u3 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.4.53-4+deb10u2 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
WebDAV module for lighttpd
lighttpd-modules-ldap (1.4.53-4+deb10u3 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.4.53-4+deb10u2 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
LDAP-based modules for lighttpd
lighttpd-modules-mysql (1.4.53-4+deb10u3 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.4.53-4+deb10u2 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
MySQL-based modules for lighttpd
micro-httpd (20051212-15.1)
really small HTTP server
mini-httpd (1.30-0.2)
Small HTTP server
modsecurity-crs (3.2.3-0+deb10u3) [security]
OWASP ModSecurity Core Rule Set
mongrel2-core (1.12.0-2)
programming language agnostic web server (binaries)
mongrel2-run (1.12.0-2)
programming language agnostic web server
mono-apache-server (4.2-2.1)
ASP.NET backend for mod_mono Apache module - default version
mono-fastcgi-server (4.2-2.1)
backend ASP.NET pre webové servery FastCGI - štandardná verzia
nghttp2 (1.36.0-2+deb10u2) [security]
implementácia servera, proxy a klienta HTTP/2
nghttp2-client (1.36.0-2+deb10u2 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.36.0-2+deb10u1 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
klient implementujúci protokol HTTP/2
nghttp2-proxy (1.36.0-2+deb10u2 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.36.0-2+deb10u1 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
reverzný proxy server implementujúci protokol HTTP/2
nghttp2-server (1.36.0-2+deb10u2 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.36.0-2+deb10u1 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
server implementujúci protokol HTTP/2
nginx (1.14.2-2+deb10u5) [security]
malý, výkonný, škálovateľný webový/proxy server
nginx
virtuálny balík poskytovaný balíkom nginx-full, nginx-light, nginx-extras
nginx-common (1.14.2-2+deb10u5) [security]
malý, výkonný, škálovateľný webový/proxy server - spoločné súbory
nginx-extras (1.14.2-2+deb10u5 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.14.2-2+deb10u4 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
webový/proxy server nginx (rozšírená verzia)
nginx-full (1.14.2-2+deb10u5 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.14.2-2+deb10u4 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
webový/proxy server nginx - štandardná verzia
nginx-light (1.14.2-2+deb10u5 [amd64, arm64, armhf, i386], 1.14.2-2+deb10u4 [armel, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
webový/proxy server nginx - základná verzia
python-gunicorn (19.9.0-1)
Event-based HTTP/WSGI server (Python 2 libraries)
python3-gunicorn (19.9.0-1)
Event-based HTTP/WSGI server (Python 3 libraries)
qweborf (0.15-1)
Shares files using the HTTP protocol
tntnet (2.2.1-3+b1)
modular, multithreaded web application server for C++
uvicorn (0.3.24-1)
ASGI server implementation, using uvloop and httptools
uwsgi-plugin-gevent-python3 (2.0.18-1)
gevent plugin for uWSGI (Python 3)
uwsgi-plugin-greenlet-python3 (2.0.18-1)
greenlet plugin for uWSGI (Python 3)
uwsgi-plugin-jvm-openjdk-11 (2.0.18-1)
Java plugin for uWSGI (OpenJDK 11)
uwsgi-plugin-jwsgi-openjdk-11 (2.0.18-1)
JWSGI plugin for uWSGI (OpenJDK 11)
uwsgi-plugin-luajit (2.0.17.1+2+0.0.3+b1)
Lua WSAPI plugin for uWSGI (LuaJIT)
uwsgi-plugin-mongo (2.0.17.1+9+0.0.3+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips, ppc64el, s390x], 2.0.17.1+8+0.0.3+b2 [mips64el, mipsel])
MongoDB/GridFS plugins for uWSGI
uwsgi-plugin-rack-ruby2.5 (2.0.18-1)
Rack plugin for uWSGI (ruby2.5)
uwsgi-plugin-ring-openjdk-11 (2.0.18-1)
Closure/Ring plugin for uWSGI (OpenJDK 11)
uwsgi-plugin-servlet-openjdk-11 (2.0.18-1)
JWSGI plugin for uWSGI (OpenJDK 11)
uwsgi-plugin-tornado-python3 (2.0.18-1)
tornado plugin for uWSGI (Python 3)
webfs (1.21+ds1-12)
lightweight HTTP server for static content
weborf (0.15-1)
Fast and small webserver meant to be run without root privileges
weborf-daemon (0.15-1)
init script for weborf
yaws (2.0.6+dfsg-1+deb10u1)
vysoko výkonný webový server HTTP 1.1 napísaný v jazyku Erlang