Zoznam súborov balíka python3-bx v buster architektúry armhf

/usr/lib/python3/dist-packages/bx/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/_seqmapping.cpython-36m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/_seqmapping.cpython-37m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/align/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/align/_core.cpython-36m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/align/_core.cpython-37m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/align/_epo.cpython-36m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/align/_epo.cpython-37m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/align/axt.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/align/core.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/align/epo.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/align/epo_tests.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/align/lav.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/align/lav_tests.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/align/maf.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/align/maf_tests.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/align/score.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/align/score_tests.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/align/sitemask/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/align/sitemask/_cpg.cpython-36m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/align/sitemask/_cpg.cpython-37m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/align/sitemask/core.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/align/sitemask/cpg.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/align/sitemask/quality.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/align/sitemask/sitemask_tests.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/align/tools/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/align/tools/chop.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/align/tools/fuse.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/align/tools/thread.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/align/tools/tile.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/arrays/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/arrays/array_tree.cpython-36m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/arrays/array_tree.cpython-37m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/arrays/array_tree_tests.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/arrays/bed.cpython-36m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/arrays/bed.cpython-37m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/arrays/wiggle.cpython-36m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/arrays/wiggle.cpython-37m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/bbi/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/bbi/bbi_file.cpython-36m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/bbi/bbi_file.cpython-37m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/bbi/bigbed_file.cpython-36m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/bbi/bigbed_file.cpython-37m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/bbi/bigwig_file.cpython-36m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/bbi/bigwig_file.cpython-37m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/bbi/bigwig_tests.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/bbi/bpt_file.cpython-36m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/bbi/bpt_file.cpython-37m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/bbi/cirtree_file.cpython-36m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/bbi/cirtree_file.cpython-37m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/binned_array.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/binned_array_tests.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/bitset.cpython-36m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/bitset.cpython-37m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/bitset_builders.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/bitset_tests.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/bitset_utils.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/cookbook/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/cookbook/argparse.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/cookbook/attribute.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/cookbook/doc_optparse.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/cookbook/progress_bar.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/filter.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/gene_reader.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/interval_index_file.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/interval_index_file_tests.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/intervals/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/intervals/cluster.cpython-36m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/intervals/cluster.cpython-37m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/intervals/cluster_tests.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/intervals/intersection.cpython-36m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/intervals/intersection.cpython-37m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/intervals/intersection_tests.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/intervals/io.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/intervals/operations/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/intervals/operations/base_coverage.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/intervals/operations/complement.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/intervals/operations/concat.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/intervals/operations/coverage.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/intervals/operations/find_clusters.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/intervals/operations/intersect.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/intervals/operations/join.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/intervals/operations/merge.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/intervals/operations/quicksect.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/intervals/operations/subtract.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/intervals/random_intervals.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/intseq/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/intseq/ngramcount.cpython-36m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/intseq/ngramcount.cpython-37m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/misc/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/misc/_seekbzip2.cpython-36m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/misc/_seekbzip2.cpython-37m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/misc/bgzf.cpython-36m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/misc/bgzf.cpython-37m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/misc/bgzf_tests.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/misc/binary_file.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/misc/cdb.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/misc/cdb_tests.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/misc/filecache.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/misc/filecache_tests.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/misc/readlengths.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/misc/seekbzip2.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/misc/seekbzip2_tests.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/misc/seeklzop.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/misc/seeklzop_tests.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/motif/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/motif/_pwm.cpython-36m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/motif/_pwm.cpython-37m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/motif/io/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/motif/io/transfac.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/motif/io/transfac_tests.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/motif/logo/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/motif/logo/template.ps
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/motif/pwm.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/motif/pwm_tests.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/phylo/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/phylo/newick.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/phylo/newick_tests.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/phylo/phast.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/phylo/phast_tests.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/pwm/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/pwm/_position_weight_matrix.cpython-36m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/pwm/_position_weight_matrix.cpython-37m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/pwm/bed_score_aligned_pwm.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/pwm/bed_score_aligned_string.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/pwm/maf_select_motifs.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/pwm/position_weight_matrix.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/pwm/pwm_score_maf.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/pwm/pwm_score_motifs.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/pwm/pwm_score_positions.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/pwm/pwm_tests.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/seq/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/seq/_nib.cpython-36m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/seq/_nib.cpython-37m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/seq/_twobit.cpython-36m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/seq/_twobit.cpython-37m-arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/seq/core.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/seq/fasta.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/seq/fasta_tests.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/seq/nib.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/seq/nib_tests.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/seq/qdna.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/seq/qdna_tests.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/seq/seq.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/seq/seq_tests.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/seq/twobit.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/seq/twobit_tests.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/seqmapping.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/seqmapping_tests.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/tabular/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/tabular/io.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/wiggle.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx/wiggle_tests.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx_extras/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx_extras/fpconst.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx_extras/fpconst_tests.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx_extras/lrucache.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx_extras/pstat.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx_extras/pyparsing.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx_extras/stats.py
/usr/lib/python3/dist-packages/bx_python-0.8.2.egg-info/PKG-INFO
/usr/lib/python3/dist-packages/bx_python-0.8.2.egg-info/dependency_links.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/bx_python-0.8.2.egg-info/not-zip-safe
/usr/lib/python3/dist-packages/bx_python-0.8.2.egg-info/requires.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/bx_python-0.8.2.egg-info/top_level.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/psyco_full.py
/usr/share/doc/python3-bx/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python3-bx/copyright