Zoznam súborov balíka liblog4cpp5-dev v buster architektúry arm64

/usr/bin/log4cpp-config
/usr/include/log4cpp/AbortAppender.hh
/usr/include/log4cpp/Appender.hh
/usr/include/log4cpp/AppenderSkeleton.hh
/usr/include/log4cpp/AppendersFactory.hh
/usr/include/log4cpp/BasicConfigurator.hh
/usr/include/log4cpp/BasicLayout.hh
/usr/include/log4cpp/BufferingAppender.hh
/usr/include/log4cpp/Category.hh
/usr/include/log4cpp/CategoryStream.hh
/usr/include/log4cpp/Configurator.hh
/usr/include/log4cpp/DailyRollingFileAppender.hh
/usr/include/log4cpp/Export.hh
/usr/include/log4cpp/FactoryParams.hh
/usr/include/log4cpp/FileAppender.hh
/usr/include/log4cpp/Filter.hh
/usr/include/log4cpp/FixedContextCategory.hh
/usr/include/log4cpp/HierarchyMaintainer.hh
/usr/include/log4cpp/IdsaAppender.hh
/usr/include/log4cpp/Layout.hh
/usr/include/log4cpp/LayoutAppender.hh
/usr/include/log4cpp/LayoutsFactory.hh
/usr/include/log4cpp/LevelEvaluator.hh
/usr/include/log4cpp/LoggingEvent.hh
/usr/include/log4cpp/Manipulator.hh
/usr/include/log4cpp/NDC.hh
/usr/include/log4cpp/NTEventLogAppender.hh
/usr/include/log4cpp/OstreamAppender.hh
/usr/include/log4cpp/PassThroughLayout.hh
/usr/include/log4cpp/PatternLayout.hh
/usr/include/log4cpp/Portability.hh
/usr/include/log4cpp/Priority.hh
/usr/include/log4cpp/PropertyConfigurator.hh
/usr/include/log4cpp/RemoteSyslogAppender.hh
/usr/include/log4cpp/RollingFileAppender.hh
/usr/include/log4cpp/SimpleConfigurator.hh
/usr/include/log4cpp/SimpleLayout.hh
/usr/include/log4cpp/StringQueueAppender.hh
/usr/include/log4cpp/SyslogAppender.hh
/usr/include/log4cpp/TimeStamp.hh
/usr/include/log4cpp/TriggeringEventEvaluator.hh
/usr/include/log4cpp/TriggeringEventEvaluatorFactory.hh
/usr/include/log4cpp/Win32DebugAppender.hh
/usr/include/log4cpp/config-MinGW32.h
/usr/include/log4cpp/config-openvms.h
/usr/include/log4cpp/config-win32.h
/usr/include/log4cpp/config.h
/usr/include/log4cpp/convenience.h
/usr/include/log4cpp/threading/BoostThreads.hh
/usr/include/log4cpp/threading/DummyThreads.hh
/usr/include/log4cpp/threading/MSThreads.hh
/usr/include/log4cpp/threading/OmniThreads.hh
/usr/include/log4cpp/threading/PThreads.hh
/usr/include/log4cpp/threading/Threading.hh
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/liblog4cpp.a
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/liblog4cpp.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/pkgconfig/log4cpp.pc
/usr/share/aclocal/log4cpp.m4
/usr/share/doc/liblog4cpp5-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liblog4cpp5-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/liblog4cpp5-dev/copyright
/usr/share/man/man1/log4cpp-config.1.gz