Zoznam súborov balíka ttf-staypuft v buster architektúry all

/usr/share/doc/ttf-staypuft/README.Debian
/usr/share/doc/ttf-staypuft/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ttf-staypuft/copyright
/usr/share/fonts/truetype/ttf-staypuft/StayPuft.ttf