Zoznam súborov balíka python-pyxmpp-doc v buster architektúry all

/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/changelog.gz
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/copyright
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/examples/c2s_test.py
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/examples/echobot.py.gz
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/examples/echobot_old.py.gz
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/examples/echocomponent.py.gz
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/examples/getcert.py
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/examples/send_message.py
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/examples/server_c2s.py
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/index.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/CHANGES.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/ChangeLog.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/class-tree.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/epydoc.css
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/help.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/identifier-index.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/index.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/module-tree.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp._xmlextra-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.all-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.all-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.cache-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.cache-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.cache.Cache-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.cache.CacheFetcher-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.cache.CacheItem-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.cache.CacheSuite-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.client-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.client-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.client.Client-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.clientstream-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.clientstream-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.clientstream.ClientStream-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.error-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.error-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.error.ErrorNode-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.error.StanzaErrorNode-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.error.StreamErrorNode-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.exceptions-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.exceptions-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.exceptions.BadRequestProtocolError-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.exceptions.ClientError-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.exceptions.ClientStreamError-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.exceptions.ComponentStreamError-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.exceptions.DNSError-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.exceptions.Error-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.exceptions.FatalClientError-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.exceptions.FatalClientStreamError-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.exceptions.FatalComponentStreamError-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.exceptions.FatalStreamError-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.exceptions.FeatureNotImplementedProtocolError-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.exceptions.HostMismatch-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.exceptions.JIDError-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.exceptions.JIDMalformedProtocolError-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.exceptions.LegacyAuthenticationError-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.exceptions.ProtocolError-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.exceptions.RegistrationError-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.exceptions.SASLAuthenticationFailed-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.exceptions.SASLMechanismNotAvailable-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.exceptions.SASLNotAvailable-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.exceptions.StreamAuthenticationError-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.exceptions.StreamEncryptionRequired-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.exceptions.StreamError-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.exceptions.StreamParseError-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.exceptions.StringprepError-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.exceptions.TLSError-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.exceptions.TLSNegotiatedButNotAvailableError-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.exceptions.TLSNegotiationFailed-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.exceptions.UnexpectedCNAMEError-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.expdict-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.expdict-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.expdict.ExpiringDictionary-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.interface-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.interface-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.interface_micro_impl-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.interface_micro_impl-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.interface_micro_impl.Attribute-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.interface_micro_impl.InterfaceClass-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.interfaces-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.interfaces-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.interfaces.IFeaturesProvider-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.interfaces.IIqHandlersProvider-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.interfaces.IMessageHandlersProvider-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.interfaces.IPresenceHandlersProvider-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.interfaces.IPyXMPPHelper-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.interfaces.IStanzaHandlersProvider-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.iq-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.iq-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.iq.Iq-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.all-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.all-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.client-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.client-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.client.JabberClient-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.clientstream-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.clientstream-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.clientstream.LegacyClientStream-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.dataforms-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.dataforms-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.dataforms.Field-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.dataforms.Form-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.dataforms.Item-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.dataforms.Option-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.delay-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.delay-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.delay.Delay-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.disco-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.disco-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.disco.DiscoCacheFetcherBase-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.disco.DiscoIdentity-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.disco.DiscoInfo-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.disco.DiscoItem-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.disco.DiscoItems-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.muc-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.muc-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.muc.MucRoomHandler-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.muc.MucRoomManager-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.muc.MucRoomState-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.muc.MucRoomUser-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.muccore-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.muccore-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.muccore.HistoryParameters-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.muccore.MucAdminQuery-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.muccore.MucIq-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.muccore.MucItem-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.muccore.MucItemBase-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.muccore.MucOwnerX-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.muccore.MucPresence-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.muccore.MucStanzaExt-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.muccore.MucStatus-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.muccore.MucUserX-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.muccore.MucX-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.muccore.MucXBase-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.register-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.register-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.register.Register-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.simple-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.simple-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.vcard-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.vcard-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.vcard.Empty-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.vcard.VCard-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.vcard.VCardAdr-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.vcard.VCardCategories-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.vcard.VCardEmail-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.vcard.VCardField-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.vcard.VCardGeo-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.vcard.VCardImage-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.vcard.VCardJID-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.vcard.VCardKey-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.vcard.VCardLabel-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.vcard.VCardName-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.vcard.VCardOrg-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.vcard.VCardPrivacy-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.vcard.VCardSound-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.vcard.VCardString-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.vcard.VCardTel-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabber.vcard.VCardXString-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabberd-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabberd-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabberd.all-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabberd.all-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabberd.component-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabberd.component-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabberd.component.Component-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabberd.componentstream-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabberd.componentstream-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jabberd.componentstream.ComponentStream-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jid-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jid-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.jid.JID-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.message-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.message-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.message.Message-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.objects-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.objects-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.objects.StanzaPayloadObject-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.objects.StanzaPayloadWrapperObject-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.presence-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.presence-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.presence.Presence-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.resolver-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.resolver-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.roster-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.roster-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.roster.Roster-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.roster.RosterItem-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.sasl-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.sasl-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.sasl.core-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.sasl.core-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.sasl.core.Challenge-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.sasl.core.ClientAuthenticator-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.sasl.core.Failure-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.sasl.core.PasswordManager-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.sasl.core.Reply-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.sasl.core.Response-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.sasl.core.ServerAuthenticator-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.sasl.core.Success-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.sasl.digest_md5-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.sasl.digest_md5-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.sasl.digest_md5.DigestMD5ClientAuthenticator-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.sasl.digest_md5.DigestMD5ServerAuthenticator-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.sasl.external-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.sasl.external-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.sasl.external.ExternalClientAuthenticator-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.sasl.gssapi-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.sasl.gssapi-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.sasl.gssapi.GSSAPIClientAuthenticator-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.sasl.plain-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.sasl.plain-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.sasl.plain.PlainClientAuthenticator-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.sasl.plain.PlainServerAuthenticator-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.stanza-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.stanza-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.stanza.Stanza-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.stanzaprocessor-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.stanzaprocessor-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.stanzaprocessor.StanzaProcessor-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.stream-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.stream-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.stream.Stream-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.streambase-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.streambase-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.streambase.StreamBase-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.streamsasl-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.streamsasl-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.streamsasl.StreamSASLMixIn-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.streamtls-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.streamtls-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.streamtls.StreamTLSMixIn-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.streamtls.TLSSettings-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.utils-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.utils-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.version-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.version-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.xmlextra-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.xmlextra-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.xmlextra.StreamHandler-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.xmlextra.StreamReader-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.xmlextra._PythonReader-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.xmlextra._SAXCallback-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.xmppstringprep-module.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.xmppstringprep-pysrc.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.xmppstringprep.LookupFunction-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.xmppstringprep.LookupTable-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/pyxmpp.xmppstringprep.Profile-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/redirect.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/zope.interface.Interface-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/api/zope.interface.interface.Attribute-class.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/index.html
/usr/share/doc/python-pyxmpp-doc/www/style.css