buster  ] [  buster-updates  ] [  buster-backports  ] [  bullseye  ] [  bullseye-updates  ] [  bullseye-backports  ] [  bookworm  ] [  bookworm-updates  ] [  bookworm-backports  ] [  trixie  ] [  sid  ] [  experimental  ]

Zoznam sekcií v „buster-updates“

Nástroje na správu
Nástroje na správu zdrojov systému, používateľských účtov atď.
balíky udeb inštalátora Debianu
Špeciálne balíky na zostavovanie prispôsobených variantov inštalátora Debianu. Neinštalujte ich na normálnom systéme!
Dokumentácia
Často kladené otázky, návody a iné dokumenty snažiace sa vysvetliť všetko týkajúce sa Debianu a softvér potrebný na prehliadanie dokumentácie (man, info atď.).
Jadrá
Jadrá operačného systému a súvisiace moduly.
Vývoj knižníc
Knižnice, ktoré vývojári potrebujú aby mohli písať programy, ktoré ich využívajú.
Knižnice
Knižnice zabezpečujúce funkciu iných programov. Poskytujú špeciálne možnosti vývojárom.
Jazykové sady
Podpora lokalizácie veľkých balíkov softvéru.
Rozličné
Rozličné nástroje, ktoré sa nikam inam nehodili.
Počítačové siete
Démoni a klienti na pripojenie vášho systému k okolitému svetu.
Staré knižnice
Staré verzie knižníc udržiavané kvôli spätnej kompatibilite so starými aplikáciami.
Perl
Všetko týkajúce sa jazyka Perl, interpretovaného skriptovacieho jazyka.
Nástroje
Nástroje na manipuláciu so súbormi/diskami, na zálohovanie a archiváciu, na monitorovanie systému, vstupné systémy atď.
Virtuálne balíky
Virtuálne balíky.
X Window System
X servers, libraries, window managers, terminal emulators and many related applications.

Všetky balíky
(komprimovaný kompaktný textový zoznam)