Zoznam súborov balíka httrack v bullseye architektúry i386

/usr/bin/httrack
/usr/share/doc/httrack/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/httrack/changelog.gz
/usr/share/doc/httrack/copyright
/usr/share/lintian/overrides/httrack
/usr/share/man/man1/httrack.1.gz