všetky možnosti
stretch  ] [  buster  ] [  bullseye  ] [  bookworm  ] [  sid  ]
[ Zdroj: commons-math3  ]

Balík: libcommons-math3-java (3.6.1-3)

Odkazy pre libcommons-math3-java

Screenshot

Zdroje Debian:

Stiahnuť zdrojový balík commons-math3:

Správcovia:

Externé zdroje:

Podobné balíky:

odľahčené matematické a štatistické komponenty pre jazyk Java

Commons Math je knižnica jazyka Java obsahujúca odľahčené, samostatné matematické a štatistické komponenty.

Commons Math pozostáva z malej množiny matematických/štatistických nástrojov na riešenie programovacích problémov ako sú dolu uvedené:

 * výpočet priemeru, rozptylu a ďalších sumárnych vlastností zoznamu čísiel
 * prekladanie priamky množinou bodov pomocou lineárnej regresie
 * nájdenie hladkej krivky prechádzajúcej množinou bodov (interpolácia)
 * hľadanie parametrického modelu pre množinu meraní pomocou metódy
   najmenších štvorcov
 * riešenie rovníc týkajúcich sa funkcií s reálnymi hodnotami (t.j.
   hľadanie koreňov)
 * riešenie sústavy lineárnych rovníc
 * riešenie obyčajných diferenciálnych rovníc
 * minimalizácia viacrozmerných funkcií
 * tvorba náhodných čísel s viacerými obmedzeniami (napr. rozdelenie,
   rozsah) než umožňuje JDK
 * tvorba náhodných vzoriek a/alebo dátových sád, ktoré sa „podobajú“
   dátam vo vstupnom súbore
 * testy štatistickej významnosti
 * rozličné matematické funkcie ako sú faktoriály, binomické koeficienty
   a „špeciálne funkcie“ (napr. funkcie gama, beta)

Toto je súčasť projektu Apache Commons.

Stiahnuť libcommons-math3-java

Stiahnuť pre všetky dostupné architektúry
Architektúra Veľkosť balíka Nainštalovaná veľkosť Súbory
all 1,970.8 kB2,269.0 kB [zoznam súborov]