tüm seçenekler

Şu takıma sınırla: [jessie] [jessie-updates] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Tüm takımlarda ara

Mimariye sınırla: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

buster takımı, tüm bölümler, tüm mimariler (alt sözcük eşleme dahil) içinde ntp sözünü barındıran paket adı ve açıklamalarını aradınız. 43 eşleşen paket bulundu.

Tam eşleşmeler

ntp Paketi

Diğer eşleşmeler

antpm Paketi

chntpw Paketi

cyrus-nntpd Paketi

gntp-send Paketi

jamnntpd Paketi

libghc-mountpoints-dev Paketi

libghc-mountpoints-doc Paketi

libghc-mountpoints-prof Paketi

libnews-nntpclient-perl Paketi

mountpy Paketi

php-net-nntp Paketi

php-raintpl Paketi

python3-fontpens Paketi

raintpl Paketi

sinntp Paketi

openntpd Paketi

ntpsec Paketi

puppet-module-puppetlabs-ntp Paketi

ntp-doc Paketi

ntpstat Paketi

python3-ntp Paketi

radioclk Paketi

ntpdate Paketi

python-ntplib Paketi

ntpsec-ntpdate Paketi

python3-ntplib Paketi

ntpsec-ntpviz Paketi

libnet-ntp-perl Paketi

node-sntp Paketi

ntpsec-doc Paketi

sntp Paketi

linuxptp Paketi

inetsim Paketi

adjtimex Paketi

connman-gtk Paketi

htpdate Paketi

ahcpd Paketi

hobbit-plugins Paketi

fake-hwclock Paketi

chrony Paketi

tcllib Paketi

collectd-core Paketi