tüm seçenekler

Diğer takımda ara: [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [sid] [experimental]

Tüm mimarilerde ara

bullseye takımı, tüm bölümler ve mimari(ler) arm64 içerisinde, içinde cis/SW_555_SER.cis sözünü barındıran ismindeki dosyalar aradınız. 1 sonuç bulundu.

Dosya Paketler
/lib/firmware/cis/SW_555_SER.cis firmware-linux-free