alla flaggor

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Sök i alla sviter

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Sök i alla arkitekturer

Vissa resultat har inte visats på grund av sökparametrarna.

Du har sökt efter paket vars namn innehåller eclipse i svit(en) stretch, alla sektioner och arkitektur(er) hurd-i386. Hittade 51 paket.

Ditt nyckelord var för allmänt, och på grund av optimeringar kan vissa resultat ha dolts.
Försök använda ett längre, eller flera, nyckelord.

Exakta träffar

Paketet eclipse

Andra träffar

Paketet eclipse-anyedit

Paketet eclipse-cdt

Paketet eclipse-cdt-autotools

Paketet eclipse-cdt-launch-remote

Paketet eclipse-cdt-perf

Paketet eclipse-cdt-pkg-config

Paketet eclipse-cdt-profiling-framework

Paketet eclipse-cdt-profiling-framework-remote

Paketet eclipse-cdt-qt

Paketet eclipse-cdt-valgrind

Paketet eclipse-changelog

Paketet eclipse-eclox

Paketet eclipse-egit

Paketet eclipse-egit-mylyn

Paketet eclipse-emf

Paketet eclipse-emf-examples

Paketet eclipse-emf-sdk

Paketet eclipse-gef

Paketet eclipse-gef-doc

Paketet eclipse-jdt

Paketet eclipse-mercurialeclipse

Paketet eclipse-mylyn

Paketet eclipse-mylyn-builds-hudson

Paketet eclipse-mylyn-context-cdt

Paketet eclipse-mylyn-context-jdt

Paketet eclipse-mylyn-context-pde

Paketet eclipse-mylyn-context-pydev

Paketet eclipse-mylyn-tasks-bugzilla

Paketet eclipse-mylyn-tasks-github

Paketet eclipse-mylyn-tasks-trac

Paketet eclipse-mylyn-versions-cvs

Paketet eclipse-mylyn-wikitext

Paketet eclipse-platform-data

Paketet eclipse-ptp-rdt

Paketet eclipse-pydev-data

Paketet eclipse-remote-services-api

Paketet eclipse-rpm-editor

Paketet eclipse-rse

Paketet eclipse-rse-sdk

Paketet eclipse-subclipse

Paketet eclipse-subclipse-graph

Paketet eclipse-subclipse-mylyn

Paketet eclipse-wtp

Paketet eclipse-wtp-servertools

Paketet eclipse-wtp-webtools

Paketet eclipse-wtp-ws

Paketet eclipse-wtp-xmltools

Paketet eclipse-wtp-xsl

Paketet eclipse-xsd

Paketet eclipse-xsd-sdk