alla flaggor

Sök i annan svit: [jessie] [jessie-updates] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Sök i alla arkitekturer

Du har sökt efter sökvägar som slutar med gir i sviten bullseye, alla sektioner och arkitektur(er) i386. Hittade 99 resultat:

Observera: Din sökning var för vid, så vi visar bara de första omkring 100 träffarna. Försök använda ett längre eller fler nyckelord.

Fil Paket
/usr/share/gir-1.0/AccountsService-1.0.gir libaccountsservice-dev
/usr/share/gir-1.0/AppStream-1.0.gir libappstream-dev
/usr/share/gir-1.0/AppStreamGlib-1.0.gir libappstream-glib-dev
/usr/share/gir-1.0/Atk-1.0.gir libatk1.0-dev
/usr/share/gir-1.0/Budgie-1.0.gir budgie-core-dev
/usr/share/gir-1.0/Cally-0.gir libmuffin-dev
/usr/share/gir-1.0/Cattle-1.0.gir libcattle-1.0-dev
/usr/share/gir-1.0/Clutter-0.gir libmuffin-dev
/usr/share/gir-1.0/ClutterGdk-1.0.gir libclutter-1.0-dev
/usr/share/gir-1.0/ClutterX11-0.gir libmuffin-dev
/usr/share/gir-1.0/ClutterX11-1.0.gir libclutter-1.0-dev
/usr/share/gir-1.0/Cogl-0.gir libmuffin-dev
/usr/share/gir-1.0/Cogl-1.0.gir libcogl-dev
/usr/share/gir-1.0/CoglPango-0.gir libmuffin-dev
/usr/share/gir-1.0/Colord-1.0.gir libcolord-dev
/usr/share/gir-1.0/ColordGtk-1.0.gir libcolord-gtk-dev
/usr/share/gir-1.0/Colorhug-1.0.gir libcolorhug-dev
/usr/share/gir-1.0/CryptUI-0.0.gir libcryptui-dev
/usr/share/gir-1.0/Cvc-1.0.gir libcinnamon-desktop-dev
/usr/share/gir-1.0/DBusGLib-1.0.gir libgirepository1.0-dev
/usr/share/gir-1.0/Dazzle-1.0.gir libdazzle-1.0-dev
/usr/share/gir-1.0/Dee-1.0.gir libdee-dev
/usr/share/gir-1.0/Diodon-1.0.gir diodon-dev
/usr/share/gir-1.0/Endless-0.gir libendless-dev
/usr/share/gir-1.0/Eom-1.0.gir eom-dev
/usr/share/gir-1.0/FcitxG-1.0.gir libfcitx5gclient-dev
/usr/share/gir-1.0/Flatpak-1.0.gir libflatpak-dev
/usr/share/gir-1.0/FwupdPlugin-1.0.gir libfwupdplugin-dev
/usr/share/gir-1.0/GCab-1.0.gir libgcab-dev
/usr/share/gir-1.0/GData-0.0.gir libgdata-dev
/usr/share/gir-1.0/GL-1.0.gir libgirepository1.0-dev
/usr/share/gir-1.0/GPaste-1.0.gir libgpaste-dev
/usr/share/gir-1.0/GSound-1.0.gir libgsound-dev
/usr/share/gir-1.0/GUPnPIgd-1.0.gir libgupnp-igd-1.0-dev
/usr/share/gir-1.0/GUsb-1.0.gir libgusb-dev
/usr/share/gir-1.0/GVnc-1.0.gir libgvnc-1.0-dev
/usr/share/gir-1.0/GVncPulse-1.0.gir libgvnc-1.0-dev
/usr/share/gir-1.0/Gdm-1.0.gir libgdm-dev
/usr/share/gir-1.0/GeocodeGlib-1.0.gir libgeocode-glib-dev
/usr/share/gir-1.0/GnomeBluetooth-1.0.gir libgnome-bluetooth-dev
/usr/share/gir-1.0/Goa-1.0.gir libgoa-1.0-dev
/usr/share/gir-1.0/Gom-1.0.gir libgom-1.0-dev
/usr/share/gir-1.0/Granite-1.0.gir libgranite-dev
/usr/share/gir-1.0/Graphene-1.0.gir libgraphene-1.0-dev
/usr/share/gir-1.0/GstBase-1.0.gir libgstreamer1.0-dev
/usr/share/gir-1.0/GstCheck-1.0.gir libgstreamer1.0-dev
/usr/share/gir-1.0/GstGL-1.0.gir libgstreamer-plugins-base1.0-dev
/usr/share/gir-1.0/GstInsertBin-1.0.gir libgstreamer-plugins-bad1.0-dev
/usr/share/gir-1.0/GstTag-1.0.gir libgstreamer-plugins-base1.0-dev
/usr/share/gir-1.0/GstVideo-1.0.gir libgstreamer-plugins-base1.0-dev
/usr/share/gir-1.0/GstWebRTC-1.0.gir libgstreamer-plugins-bad1.0-dev
/usr/share/gir-1.0/Gtd-1.0.gir libgnome-todo-dev
/usr/share/gir-1.0/Handy-0.0.gir libhandy-0.0-dev
/usr/share/gir-1.0/HarfBuzz-0.0.gir libharfbuzz-dev
/usr/share/gir-1.0/InputPad-1.0.gir libinput-pad-dev
/usr/share/gir-1.0/Itl-1.0.gir libitl-gobject-dev
/usr/share/gir-1.0/Json-1.0.gir libjson-glib-dev
/usr/share/gir-1.0/Jsonrpc-1.0.gir libjsonrpc-glib-1.0-dev
/usr/share/gir-1.0/Keybinder-0.0.gir libkeybinder-dev
/usr/share/gir-1.0/Kkc-1.0.gir libkkc-dev
/usr/share/gir-1.0/Lfb-0.0.gir libfeedback-dev
/usr/share/gir-1.0/Libinsane-1.0.gir libinsane-dev
/usr/share/gir-1.0/Libmsi-1.0.gir libmsi-dev
/usr/share/gir-1.0/Libosinfo-1.0.gir libosinfo-1.0-dev
/usr/share/gir-1.0/LibvirtGConfig-1.0.gir libvirt-glib-1.0-dev
/usr/share/gir-1.0/LibvirtGLib-1.0.gir libvirt-glib-1.0-dev
/usr/share/gir-1.0/Matekbd-1.0.gir libmatekbd-dev
/usr/share/gir-1.0/NM-1.0.gir libnm-dev
/usr/share/gir-1.0/NMA-1.0.gir libnma-dev
/usr/share/gir-1.0/OSTree-1.0.gir libostree-dev
/usr/share/gir-1.0/PackageKitGlib-1.0.gir libpackagekit-glib2-dev
/usr/share/gir-1.0/Pango-1.0.gir libpango1.0-dev
/usr/share/gir-1.0/PangoFT2-1.0.gir libpango1.0-dev
/usr/share/gir-1.0/PangoFc-1.0.gir libpango1.0-dev
/usr/share/gir-1.0/PeasGtk-1.0.gir libpeas-dev
/usr/share/gir-1.0/Pluma-1.0.gir pluma-dev
/usr/share/gir-1.0/Signon-1.0.gir libsignon-glib-dev
/usr/share/gir-1.0/Skk-1.0.gir libskk-dev
/usr/share/gir-1.0/Template-1.0.gir libtemplate-glib-1.0-dev
/usr/share/gir-1.0/Totem-1.0.gir libtotem-dev
/usr/share/gir-1.0/UPowerGlib-1.0.gir libupower-glib-dev
/usr/share/gir-1.0/Ufo-0.0.gir libufo-dev
/usr/share/gir-1.0/Uhm-0.0.gir libuhttpmock-dev
/usr/share/gir-1.0/Vulkan-1.0.gir libgirepository1.0-dev
/usr/share/gir-1.0/Wnck-1.0.gir libwnck-dev
/usr/share/gir-1.0/Workrave-1.0.gir workrave-data
/usr/share/gir-1.0/Xkl-1.0.gir libxklavier-dev
/usr/share/gir-1.0/Xmlb-1.0.gir libxmlb-dev
/usr/share/gir-1.0/Zpj-0.0.gir libzapojit-dev
/usr/share/gir-1.0/rda-1.0.gir librda-dev
/usr/share/gir-1.0/win32-1.0.gir libgirepository1.0-dev
/usr/share/gnome-documents/gir-1.0/Gd-1.0.gir gnome-documents
/usr/share/gnome-documents/gir-1.0/GdPrivate-1.0.gir gnome-documents
/usr/share/gnome-shell/Gvc-1.0.gir gnome-shell-common
/usr/share/gnome-shell/gir-1.0/Shew-0.gir gnome-shell-common
/usr/share/org.gnome.Characters/gir-1.0/Gc-1.0.gir gnome-characters
/usr/share/org.gnome.Music/gir-1.0/Gd-1.0.gir gnome-music
/usr/share/polari/gir-1.0/Polari-1.0.gir polari
/usr/share/sushi/gir-1.0/Sushi-1.0.gir gnome-sushi
FilPaket